Rekreasyon Yönetimi (YGS-3) Puan türü TS 2
Genel bilgi
Rekreasyon ve spor işletmeciliği alanında yüksek nitelikte eğitim ve öğretim sunmayı, Amerika ve
Avrupa’da önemli bir kariyer alanı olan rekreasyon ve spor konusunda, toplumumuzda kapsamlı bir
anlayışın gelişmesini sağlamayı, bu alandaki işletmeciliği de geliştirmeyi, kamu sektörünün ve özel
sektörün gereksinim duyduğu iyi yetişmiş, alanındaki gelişmeleri takip edebilen, yönetici vasıfları ile
donanmış, rekreasyon ve spor işletmeciliği konusunda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmeyi ve toplum
üyelerini zararlı etkiler yaratmaksızın çevrelerinden zevk alma ve yararlanma alanında eğitmek ve
serbest zamanın verimli bir biçimde değerlendirilmesini sağlayarak yaşam kalitesini yükseltmek gibi
önemli bir konuda olumlu sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların İş Tanımı
Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler “Rekreasyon Yöneticisi” unvanı alırlar.
Turizm alanında; su sporları eğlendinlen aktiviteleri animatörlüğü, kara sporları rekreasyon
aktiviteleri animatörlüğü, sosyo – kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (halk oyunları, dans,
müzik, festival, sergi vb. Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlük, çocuk
rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü yapabilirler.
İş Sektörlerinde (sanayi); Yerel yönetimlerde (belediyeler) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
bünyesinde (Gençlik kampları) ve üniversitelerde istihdam edilebilirler.
Aranan Kişisel Özellikler
Rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik
açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte elemanlar olmalıdırlar.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Rekreasyon Yönetimi Programı’ndan mezun olan öğrenciler, aşağıda belirtilen alanlarda çalışabilme
olanağına sahip olabileceklerdir:
Uluslararası otel işletmeleri, Tatil köyleri, Resmi ve özel eğitim kurumları , Yüksek öğretim kurumları,
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor, sanat ve kültürel faaliyetlerde bulunan özel kuruluşlar, Spor
merkezleri ve kulüpler, Yerel yönetimler, Endüstriyel kuruluşlar, Turizmle ilgili kurum ve kuruluşlarturist büroları, casinolar , yaz kampları, milli parklar ve eğlence parklarıdır.
Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler
Rekreasyon Yönetimi bölümünde eğitim 4 yıldır. Üniversitelerdeki programların temelini oluşturan
ana faktörlerin içinde genel olarak sağlık, spor, turizm, çevre, park, orman, boş zaman etkinlikleri,
psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, coğrafya, beşeri coğrafya, işletme bilimleri (yönetim, pazarlama
vd.) ile rekreatif faaliyetlerin bulunduğu dersler vardır
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA)
DEVL
ET
Rekreasyon Yönetimi
DEVL Rekreasyon Yönetimi
ET
(M.T.O.K.)
TS- 92.50
2
0
TS- 191.0
2
00
TS-2
Yeni
Açıldı
92900
Yeni
Açıldı
62
Yeni
Açıldı
6
2
2
7
62
Yeni
Açıldı
6
2
2
7
321,28
346
Yeni
Açıldı
322,06
845
279,25
823
Download

Rekreasyon Yönetimi (YGS-3) Puan türü TS 2 Genel bilgi