DİCLE ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Eğitici Eğitimi Sertifikası Kursu
Eğitimcinin Eğitimi Kursu Sertifikası Eğiticinin Eğitimi Kursu olarak da
bilinmektedir. Eğitici; kurumda gerek kendisine gerekse diğer çalışanlarına işin daha etkin,
daha verimli ve amaca hizmet eder bir şekilde aktarımı hususunda bilgi, beceri ve davranış
kazandırmayı amaçlayan, çevresine model olan ve bu sorumluluğu paylaşan iş görendir.
Eğiticinin Eğitimi Kurs Programı eğitici statüsünde görev yapan ve gelecekte en az eğitici
statüsünde görev yapacak olan kişilerin eğiticilik becerilerini artırmak, sunum tekniklerini
geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programını bitiren kursiyerler, bu sayede görev
alacakları kurslarda daha iyi hizmet vermiş olacaklardır.
Eğitimcinin Eğitimi Kursu Programının Amacı
Eğiticilerin Eğitim verebilme yeteneğini geliştirmeleri,
Eğiticinin ana rollerinden olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele
edebilen güçlü kişilikleri ortaya çıkarması,
Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemesi,
Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları,
Etkili sunum teknikleri öğrenmeleri,Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri,Öğrenmeyi
öğretmeleri İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları, Beden dilini doğru
kullanmaları beklenmektedir.
Eğitimcinin Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi (Saat):
Eğitim süresi 40 saat olarak planlanmıştır.
Eğitimcinin Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları:
En az Lisans ve dengi okullardan mezun olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.
Kursa Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
• Öğrenim Belgesi fotokopisi,
• Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
• Vesikalık Fotoğraf (1 adet).
Kurs Ücreti:
750 TL (Kredi kartı ile ödeme yapılabilirsiniz)
Eğitim Ücretinin Yatırılacağı IBAN Dicle Üniversitesinin Vakıf Bankasındaki 501 no’lu ve
TR 2500 0150 0158 0072 9916 6363 IBAN No’lu D.Ü. Döner Sermaye Saymanlığı hesabıdır.
*Para yatırılırken T.C. Kimlik numarası ve kursun adı yazılmalıdır.
İletişim:
http://www.dicle.edu.tr/duzem
Tel: 0412 241 10 20 / 0412 241 10 00 dahili 5364-5365
Not: 10 – 15 Kişilik gruplar halinde açılacaktır.
Download

DİCLE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE