T. C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
II. KURUL DERS PROGRAMI
HÜCRE BİLİMLERİ
(03 KASIM 2014 - 09 OCAK 2015 )
Dekan
Baş Koordinatör
Dönem I Koordinatörü
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS
Prof. Dr. Eser Öz OYAR
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ
Yrd. Doç. Dr. Sibel KOCAASLAN ATLI
Uzm. Dr. Gonca MOLA
Kurulun amacı:
Bu kurulda vücudun temel canlı birimi olan hücrenin yapısı ve işlevini kavraması, hücre zarının yapısı
ve fonksiyonunu, biyoelektrik potansiyellerin elektrokimyasal temellerini, membran potansiyellerini, hücre
sinyal sistemi ve hücrelerarası iletişimi, hücre döngüsü ve bölünmelerini kavraması, hücrede enerji
dönüşümlerini, metabolizma olaylarının işleyişini, karbonhidrat, lipit ve aminoasit metabolizması ile ilgili genel
bilgiler edinmesi, oranlarla kestirim ve ki-kare testlerini uygulamayı öğrenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca tıp tarihi
ve etik konularında bilgi sahibi olması hedeflenmiştir.
Kurulun hedefleri:
1. Hücre zarının yapısı ve fonksiyonlarını açıklayabilmeli.
2. Hücre organellerinin özelliklerini ve işleyişini açıklayabilmeli.
3. Karbonhidrat, lipit ve aminoasit metabolizmasını tanımlayabilmeli.
4. İnsan vücudunun işlevsel organizasyonunu açıklayabilmeli.
5. Homeostatik mekanizmaları açıklayabilmeli.
6. Hücre zarından iyon ve moleküllerin taşınma yollarını sayabilmeli.
7. Membran potansiyellerini ve çeşitlerini açıklayabilmeli.
8. Mikroskop çeşitlerini sayabilmeli ve mikroskobu kullanabilmeli.
9. Histolojik inceleme yöntemlerini sayabilmeli.
10. Elastik bandaj yapabilmeli.
11. Nabız ve solunum sayısı ölçebilmeli.
12. Suyun özelliklerini ve canlılar için önemini açıklayabilmeli.
13. Biyoelektrik potansiyel oluşumu, aksiyon potansiyeli, Nerst denklemi, zarda eşik-altı olaylar kavramlarını
açıklayabilmeli.
14. Biyopotansiyel kayıt yöntemlerini tanımlayabilmeli.
15. Biyoenerjetik kavramını tanımlayabilmeli
16. Termodinamik yasalarını açıklayabilmeli
17. Entropi, Entalpi, hücrelerde enerji dönüşümü kavramlarını açıklayabilmeli
18. Biyolojik sistemlerde enerji değişikliklerini ve biyokimyasal reaksiyonların termodinamik ilkelerini
açıklayabilmeli
KURUL DERSLERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
Biyofizik AD.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cemal KAHYA
Yrd. Doç. Dr. Sibel KOCAASLAN ATLI
Biyokimya AD.
Prof. Dr. Recep SÜTÇÜ
Doç. Dr. Erkan SÖĞÜT
Yrd.Doç.Dr. Saliha AKSUN
Fizyoloji AD.
Prof. Dr. Eser ÖZ OYAR
Prof. Dr. Sedat AKAR
Uzm. Dr. Gonca MOLA
Histoloji AD.
Doç. Dr. Selen BAHÇECİ
Uzm. Dr. Fatma ŞİMŞEK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.
Prof. Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Aybala SARIÇİÇEK
Tıbbi İstatistik AD.
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZKAN
Deontoloji ve Tıp Tarihi
Dr. Mehmet DEMİREL
Ortopedi ve Travmatoloji AD.
Prof. Dr. Muhittin ŞENER
İç Hastalıkları AD.
Yrd. Doç. Dr. Barış Önder PAMUK
Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD.
Prof. Dr. İbrahim PİRİM
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ
Yrd. Doç. Dr. Tülay AYNA
KURUL DERSLERİ
TEORİK D.S.
PRATİK D.S. TOPLAM D.S.
Biyofizik
22
6
28
Biyokimya
42
2
44
Fizyoloji
12
8
20
Histoloji
10
10
20
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
28
8
Tıbbi İstatistik
16
36
16
Tıbbi Psikoloji
14
14
Deontoloji ve Tıp Tarihi
16
16
Beceri Uygulamaları
Nabız – Solunum Sayısı Ölçme Becerisi
Elastik Bandaj Yapma Becerisi
1
1
Seçmeli Ders - 1
20
2
20
Seçmeli Ders - 2
20
20
Türk Dili ve Edebiyatı
20
20
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
20
20
Yabancı Dil (İngilizce 111)
40
40
ZORUNLU YÖK DERSLERİ
TOPLAM DERS SAATİ
280
36
316
II. KURUL 1. HAFTA
3 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
Metabolizmanın genel olarak incelenmesi
Metabolizmanın genel olarak incelenmesi
Hücre kavramı; yapısı, tipleri
Hücre kavramı; yapısı, tipleri
Dr. SÜTÇÜ
Dr. SÜTÇÜ
Dr. SOYÖZ
Dr. SOYÖZ
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Tıbbi Psikoloji
Tıbbi Psikoloji
Davranışın psikodinamik temelleri
Davranışın psikodinamik temelleri
Dr. BEŞİROĞLU
Dr. BEŞİROĞLU
4 KASIM 2014 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Biyofiziğe giriş, canlı sistemlerin temel yapısı
Su, vücut sıvıları, sulu çözeltiler
Hücresel organizasyon
Hücresel organizasyon
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr. AYNA
Dr. AYNA
Türk dilinin gelişmesi ve tarihî devreleri
Türk dilinin gelişmesi ve tarihî devreleri
Osmanlı Devleti'nin Dağılması sürecinde meydana gelen olaylar
Osmanlı Devleti'nin Dağılması sürecinde meydana gelen olaylar
Dr. SENEL
Dr. SENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
5 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Histoloji
Histoloji
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
PANEL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Histolojinin Tanımı, Hücrenin bölümleri, şekilleri ve büyüklükleri
Plazmalemmanın yapısı
Tıp Öğrencileri için Etkin Çalışma Yöntemleri-II
Dr. BAHÇECİ
Dr. BAHÇECİ
Moderatör
Dr. Hüseyin CAN
6 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Deontoloji-Tıp Tarihi
Deontoloji-Tıp Tarihi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Biyolojik zarlar ve taşınma sistemleri
Biyolojik zarlar ve taşınma sistemleri
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Tıbbı
Tıpta Yılan ve Asa Sembolü
Dr. AKSUN
Dr. AKSUN
Dr. DEMİREL
Dr. DEMİREL
İki ortalamanın karşılaştırılması ve güven aralığı
Tek bağımlı/bağımsız değişkenli varyans analizi
Fizyolojiye giriş ,iç ortam, homeostasis
Hücre membranı ve hücre organelleri
Dr. ÖZKAN
Dr. ÖZKAN
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
7 KASIM 2014 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi İstatistik
Tıbbi İstatistik
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
II. KURUL 2. HAFTA
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
Glikoliz ve denetimi
Glikoliz ve denetimi
Hücre membranı
Hücre membranı
Dr. SÖĞÜT
Dr. SÖĞÜT
Dr. SOYÖZ
Dr. SOYÖZ
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Tıbbi Psikoloji
Tıbbi Psikoloji
Ego işlevleri ve savunma düzenekleri
Ego işlevleri ve savunma düzenekleri
Dr. GÜLEÇ
Dr. GÜLEÇ
11 KASIM 2014 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
Su, vücut sıvıları, sulu çözeltiler
Hücre zarının organizasyonu ve geçirgenlik özellikleri
Hücre membranından maddelerin taşınması
Hücre membranından maddelerin taşınması
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr. AYNA
Dr. AYNA
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları
Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları
Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları
Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları
Dr. SENEL
Dr. SENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Histoloji
Histoloji
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Hücre iskeletinin yapısı
Hücre iskeletinin yapısı
Dr. ŞİMŞEK
Dr. ŞİMŞEK
Glikoneogenez
Glikoneogenez
Etiğe Giriş ve Tıp Etiği Tarihi
Etik İlkeler ve Tıp Etiği İlkeleri
Dr. SÖĞÜT
Dr. SÖĞÜT
Dr. DEMİREL
Dr. DEMİREL
Oranlarla kestirim: Binomial dağılıma normal yaklaşım
Oranlarla kestirim: Oranların örneklem dağılımı
Hücre membranı ve hücre organelleri
Vücut sıvı bölmeleri ve özellikleri
Dr. ÖZKAN
Dr. ÖZKAN
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Deontoloji-Tıp Tarihi
Deontoloji-Tıp Tarihi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 KASIM 2014 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi İstatistik
Tıbbi İstatistik
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
II. KURUL 3. HAFTA
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Kan şekeri regülasyonu
Pentoz fosfat yolu
Hücre içi sinyal iletimi
Hücre içi sinyal iletimi
Dr. SÜTÇÜ
Dr. SÜTÇÜ
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Tıbbi Psikoloji
Tıbbi Psikoloji
Bilinç-uyku
Bilinç-uyku
Dr. GÜLEÇ
Dr. GÜLEÇ
18 KASIM 2014 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Taşınım olayları, difüzyon ve ozmos
Taşınım olayları, difüzyon ve ozmos
Extrasellüler matrix
Extrasellüler matrix
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr. SOYÖZ
Dr. SOYÖZ
Türkçede sesler ve sınıflandırılması
Türkçede sesler ve sınıflandırılması
I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması
I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması
Dr. SENEL
Dr. SENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Deontoloji-Tıp Tarihi
Deontoloji-Tıp Tarihi
Krebs siklusu
Krebs siklusu
İnsan Hakları, Hasta Hakları ve Hekim Hakları
Paternalizm ve Aydınlatılmış Onam
13.30-15.20
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A1; Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A2; Dr. ŞİMŞEK
15.30-17.20
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B1 Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B2 Dr. ŞİMŞEK
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
(Lab A) Grup B1;
(Lab A) Grup B2;
(Lab A) Grup B3;
(Lab A) Grup A1;
(Lab A) Grup A2;
(Lab A) Grup A3;
Dr. SÖĞÜT
Dr. SÖĞÜT
Dr. DEMİREL
Dr. DEMİREL
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
21 KASIM 2014 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi İstatistik
Tıbbi İstatistik
Biyofizik
Biyofizik
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Oranlarla kestirim: Oranların güven aralığı ve hipotez testi
2 x 2 ve r x c çapraz tablolar için Ki-kare testleri
İyon kanalları, difüzyon potansiyeli
Denge potansiyeli
Dr. ÖZKAN
Dr. ÖZKAN
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
II.KURUL 4. HAFTA
24 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
ETZ ve ATP sentezi
ETZ ve ATP sentezi
Hücre zarından madde iletimi
Hücre zarından madde iletimi
Dr. SÜTÇÜ
Dr. SÜTÇÜ
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Tıbbi Psikoloji
Tıbbi Psikoloji
Stres-travma
Stres-travma
Dr. GÜLEÇ
Dr. GÜLEÇ
25 KASIM 2014 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Nernst denklemi, GHK denklemi
Aksiyon potansiyeli oluşumu ve evreleri
Hücre iskeleti ve sitoplazma
Hücre iskeleti ve sitoplazma
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr. AYNA
Dr. AYNA
Türkçenin ses özellikleri
Türkçenin ses özellikleri
İşgaller, Tepkiler
İşgaller, Tepkiler
Dr. SENEL
Dr. SENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Histoloji
Histoloji
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-15.20
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
15.30-17.20
Endoplazmik retikulum ve ribozomların yapısı
Endoplazmik retikulum ve ribozomların yapısı
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Grup B1;
Grup B2;
Grup B3;
Grup A1 ;
Grup A2 ;
Grup A3 ;
Dr. BAHÇECİ
Dr. BAHÇECİ
Dr. PİRİM
Dr. SOYÖZ
Dr. AYNA
Dr. PİRİM
Dr. SOYÖZ
Dr. AYNA
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Deontoloji-Tıp Tarihi
Deontoloji-Tıp Tarihi
Glikojen sentez ve yıkımı
Glikojen sentez ve yıkımı
Uygulamalarda İnsan Hakları ve Malpraktis
Türkiye'de Tıbbi Etik ile İlgili Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler
13.30-15.20
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A1; Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A2; Dr. ŞİMŞEK
15.30-17.20
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B1 Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B2 Dr. ŞİMŞEK
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
(Lab A) Grup B1;
(Lab A) Grup B2;
(Lab A) Grup B3;
(Lab A) Grup A1;
(Lab A) Grup A2;
(Lab A) Grup A3;
Dr. SÖĞÜT
Dr. SÖĞÜT
Dr. DEMİREL
Dr. DEMİREL
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
28 KASIM 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi İstatistik
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi İstatistik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Çapraz tablolar için diğer doğrusal ilişki testleri ve olabilirlik
oranları
Korelasyon: Pearson, Spearman, ve iki-serili korelasyon
Dr. ÖZKAN
Dr. ÖZKAN
II.KURUL 5. HAFTA
1 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Glikoz dışı şekerlerin metabolizması
Glikoz dışı şekerlerin metabolizması
Hücre zarından madde iletimi
Biyoelektrik potansiyeller
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Tıbbi Psikoloji
Tıbbi Psikoloji
Bellek-öğrenme
Bellek-öğrenme
Dr. SÖĞÜT
Dr. SÖĞÜT
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
Dr. BEŞİROĞLU
Dr. BEŞİROĞLU
2 ARALIK 2014 SALI
08.30-09.20
Biyofizik
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Aksonda voltaj clamp tekniğinin uygulanması ve yama-menteşe
tekniği
Aksiyon potansiyeli yayılımı ve eşik altı olaylar
Organeller
Organeller
Türkçenin kelime yapısı
Türkçenin kelime yapısı
Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma
Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr. AYNA
Dr. AYNA
Dr. SENEL
Dr. SENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
3 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Histoloji
Histoloji
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-15.20
Biyokimya Pratik (Lab A) Grup A1; Dr. SÜTÇÜ
Biyokimya Pratik (Lab A) Grup A2; Dr. SÖĞÜT
Biyokimya Pratik (Lab A) Grup A3; Dr. AKSUN
Biyokimya Pratik (Lab A) Grup B1; Dr. SÜTÇÜ
Biyokimya Pratik (Lab A) Grup B2; Dr. SÖĞÜT
Biyokimya Pratik (Lab A) Grup B3; Dr. AKSUN
15.30-17.20
Mitokondri ve Golgi kompleksinin yapısı
Lizozom ve peroksizomun yapısı
Dr. BAHÇECİ
Dr. BAHÇECİ
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Grup B1;
Grup B2;
Grup B3;
Grup A1 ;
Grup A2 ;
Grup A3 ;
Dr. PİRİM
Dr. SOYÖZ
Dr. AYNA
Dr. PİRİM
Dr. SOYÖZ
Dr. AYNA
4 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Deontoloji-Tıp Tarihi
Deontoloji-Tıp Tarihi
13.30-15.20
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A1; Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A2; Dr. ŞİMŞEK
15.30-17.20
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B1 Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B2 Dr. ŞİMŞEK
Yağ asitlerinin sentezi
Yağ asitlerinin sentezi
Etik Bildirgeler
Hekim Görevleri, Sorumluluğu ve Mesleki Sorumluluk
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
(Lab A) Grup B1;
(Lab A) Grup B2;
(Lab A) Grup B3;
(Lab A) Grup A1;
(Lab A) Grup A2;
(Lab A) Grup A3;
Dr. AKSUN
Dr.AKSUN
Dr. DEMİREL
Dr. DEMİREL
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
5 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi İstatistik
Tıbbi İstatistik
Biyofizik
Biyofizik
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Basit doğrusal regresyon
Çok değişkenli doğrusal regresyon
Aksiyon potansiyeli yayılımı ve eşik altı olaylar
Biyopotansiyel kayıt yöntemleri
Dr. ÖZKAN
Dr. ÖZKAN
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
II. KURUL 6. HAFTA
8 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Yağ asitlerinin oksidasyonu
Yağ asitlerinin oksidasyonu
Biyoelektrik potansiyeller
Biyoelektrik potansiyeller
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Tıbbi Psikoloji
Tıbbi Psikoloji
Kişilik
Kişilik
Dr. AKSUN
Dr. AKSUN
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
Dr. BEŞİROĞLU
Dr. BEŞİROĞLU
9 ARALIK 2014 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Termodinamik ve yasaları, entalpi, Hess yasası
Termodinamik ve yasaları, entalpi, Hess yasası
Organeller
Organeller
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr. AYNA
Dr. AYNA
Türk dilinin yapım ve çekim ekleri
Türk dilinin yapım ve çekim ekleri
Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın toplanması
Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın toplanması
Dr. SENEL
Dr. SENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Histoloji
Histoloji
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-15.20
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
15.30-17.20
Nukleus, nukleolus yapısı, hücre bölünmeleri
Nukleus, nukleolus yapısı, hücre bölünmeleri
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Grup B1;
Grup B2;
Grup B3;
Grup A1 ;
Grup A2 ;
Grup A3 ;
Dr. PİRİM
Dr. SOYÖZ
Dr. AYNA
Dr. PİRİM
Dr. SOYÖZ
Dr. AYNA
Dr. ŞİMŞEK
Dr. ŞİMŞEK
Biyofizik Pratik (Lab B) Grup B1; Dr. KAHYA
Biyofizik Pratik (Lab B) Grup B2; Dr.
KOCAASLAN ATLI
Biyofizik Pratik (Lab B) Grup A1; Dr. KAHYA
Biyofizik Pratik (Lab B) Grup A2; Dr.
KOCAASLAN ATLI
11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Deontoloji-Tıp Tarihi
Deontoloji-Tıp Tarihi
13.30-15.20
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A1; Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A2; Dr. ŞİMŞEK
15.30-17.20
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B1 Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B2 Dr. ŞİMŞEK
Keton cisimlerinin sentezi
Keton cisimlerinin sentezi
Hasta – Hekim İlişkileri ve Etik Problemler
Ölümle İlgili Etik Konular
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
(Lab A) Grup B1;
(Lab A) Grup B2;
(Lab A) Grup B3;
(Lab A) Grup A1;
(Lab A) Grup A2;
(Lab A) Grup A3;
Dr. AKSUN
Dr. AKSUN
Dr. DEMİREL
Dr. DEMİREL
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
12 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi İstatistik
Tıbbi İstatistik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Varyans Analizi: Faktöriyel
Varyans Analizi: Çoklu bağımlı değişkenli
Dr. ÖZKAN
Dr. ÖZKAN
II.KURUL 7. HAFTA
15 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Tıbbı Biyoloji ve Gen.
Tıbbı Biyoloji ve Gen.
Trigliserid ve fosfolipid metabolizması
Trigliserid ve fosfolipid metabolizması
Nükleus ve kromozom yapısı
Nükleus ve kromozom yapısı
Dr. AKSUN
Dr. AKSUN
Dr. AYNA
Dr. AYNA
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Tıbbi Psikoloji
Tıbbi Psikoloji
Zeka
Zeka
Dr. GÜLEÇ
Dr. GÜLEÇ
16 ARALIK 2014 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbı Biyoloji ve Gen.
Tıbbı Biyoloji ve Gen.
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Spontanlık, serbest enerji ve entropi
Spontanlık, serbest enerji ve entropi
Hücre sinyal sistemi, hücresel iletişim
Hücre sinyal sistemi, hücresel iletişim
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr. SOYÖZ
Dr. SOYÖZ
İmlâ kuralları ve uygulaması
İmlâ kuralları ve uygulaması
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı
Dr. SENEL
Dr. SENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
17 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kolesterol sentezi
Kolesterol sentezi
Dr. AKSUN
Dr. AKSUN
18 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
Biyokimya
Biyokimya
Deontoloji-Tıp Tarihi
11.30-12.20
Deontoloji-Tıp Tarihi
13.30-15.20
Histoloji Pratik
Histoloji Pratik
Histoloji Pratik
Histoloji Pratik
15.30-17.20
Kolesterol metabolizması ve safra asitleri
Kolesterol metabolizması ve safra asitleri
Tıbbi Gelişmelerle İlgili Etik Problemler, I: Doku ve Organ Nakli,
Abortus, Ampütasyon, Hibernasyon, Ötenazi, Ölüm ve Otopsi
Tıbbi Gelişmelerle İlgili Etik Problemler, II: Üreme
Fonksiyonları, Organizmaların Kopyalanması, Klonlama ve Kök
Hücre, GenetikAraştırmalar
(Lab B) Grup A1; Dr. BAHÇECİ
(Lab B) Grup A2; Dr. ŞİMŞEK
(Lab B) Grup B1 Dr. BAHÇECİ
(Lab B) Grup B2 Dr. ŞİMŞEK
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Pratik (Lab A)
Pratik (Lab A)
Pratik (Lab A)
Pratik (Lab A)
Dr. AKSUN
Dr. AKSUN
Dr. DEMİREL
Dr. DEMİREL
Grup B1; Dr. KAHYA
Grup B2; Dr. KOCAASLAN ATLI
Grup A1; Dr. KAHYA
Grup A2; Dr. KOCAASLAN ATLI
19 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi İstatistik
Tıbbi İstatistik
Biyokimya
Biyokimya
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Varyans Analizi: Kontrol değişkenli
Tıpta risk analizi
Lipoprotein metabolizması
Lipoprotein metabolizması
Dr. ÖZKAN
Dr. ÖZKAN
Dr. SÜTÇÜ
Dr. SÜTÇÜ
II. KURUL 8. HAFTA
22 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
Tıbbi Biyoloji ve Gen.
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Aminoasit metabolizması ve üre sentezi
Aminoasit metabolizması ve üre sentezi
Hücre Döngüsü
Hücre Döngüsü
Dr. SÖĞÜT
Dr. SÖĞÜT
Dr. SOYÖZ
Dr. SOYÖZ
23 ARALIK 2014 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbı Biyoloji ve Gen.
Tıbbı Biyoloji ve Gen.
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Galvanik piller (redoks potansiyelleri), konsantrasyon pilleri
Galvanik piller (redoks potansiyelleri), konsantrasyon pilleri
G- Protein hastalıkları
G- Protein hastalıkları
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr. PİRİM
Dr. PİRİM
Noktalama işaretleri ve uygulaması
Noktalama işaretleri ve uygulaması
San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması
San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması
Dr. SENEL
Dr. SENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
Dr. SÖĞÜT
Dr. SÖĞÜT
24 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Aminoasitlerin özel ürünlere dönüştürülmesi
Aminoasitlerin özel ürünlere dönüştürülmesi
13.30-14.20
Beceri Uygulamaları
14.30-15.20
Beceri Uygulamaları
15.30-16.20
Beceri Uygulamaları
16.30-17.20
Beceri Uygulamaları
Nabız – Solunum Sayısı Ölçme Becerisi
– Grup I (Lab A); Dr. PAMUK
Nabız – Solunum Sayısı Ölçme Becerisi
– Grup II (Lab A); Dr. PAMUK
Nabız – Solunum Sayısı Ölçme Becerisi
– Grup III (Lab A);
Dr. PAMUK
Nabız – Solunum Sayısı Ölçme Becerisi
– GrupV I (Lab A);
Dr. PAMUK
Elastik Bandaj Yapma Becerisi
– Grup IV (Lab B); Dr.Muhittin ŞENER
Elastik Bandaj Yapma Becerisi
– Grup III (Lab B); Dr.Muhittin ŞENER
Elastik Bandaj Yapma Becerisi
– Grup II (Lab B); Dr.Muhittin ŞENER
Elastik Bandaj Yapma Becerisi
– Grup I (Lab B); Dr.Muhittin ŞENER
25 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
Biyokimya
Biyokimya
Deontoloji-Tıp Tarihi
11.30-12.20
Deontoloji-Tıp Tarihi
13.30-15.20
Biyofizik
Biyofizik
ATLI
Biyofizik
Biyofizik
ATLI
15.30-17.20
Metabolizmanın entegrasyonu
Metabolizmanın entegrasyonu
Tıbbi Etik Açısından Klinik İlaç Araştırmaları, Tıbbi Araştırmalar
ve Reçete
Tıp Fakülteleri, Tıp Eğitimi ve Etik
Pratik Grup A1; Dr. KAHYA
Pratik Grup A2; Dr. KOCAASLAN
Pratik Grup B1; Dr. KAHYA
Pratik Grup B2 ; Dr. KOCAASLAN
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Dr. SÜTÇÜ
Dr. SÜTÇÜ
Dr. DEMİREL
Dr. DEMİREL
Grup B1;
Grup B2;
Grup B3;
Grup A1 ;
Grup A2 ;
Grup A3 ;
Dr. PİRİM
Dr. SOYÖZ
Dr. AYNA
Dr. PİRİM
Dr. SOYÖZ
Dr. AYNA
26 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi İstatistik
Tıbbi İstatistik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Tıpta tahmin (prediction) analizi
Tıpta hayatta kalma (survival) analizi
Dr. ÖZKAN
Dr. ÖZKAN
II.KURUL 9. HAFTA
29 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Tıbbı Biyoloji ve Gen.
Tıbbı Biyoloji ve Gen.
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Vitaminler ve Koenzimler
Vitaminler ve Koenzimler
Mitoz Bölünme, Mayoz Bölünme
Mitoz Bölünme, Mayoz Bölünme
Dr. SÖĞÜT
Dr. SÖĞÜT
Dr. AYNA
Dr. AYNA
30 ARALIK 2013 SALI
08.30-09.20
Biyofizik
09.30-10.20
Biyofizik
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbı Biyoloji ve Gen.
Tıbbı Biyoloji ve Gen.
Biyokimyasal reaksiyonların serbest enerji değişiklikleri ve
biyosentez reaksiyonlarının termodinamik ilkeleri, verimleri
Biyokimyasal reaksiyonların serbest enerji değişiklikleri ve
biyosentez reaksiyonlarının termodinamik ilkeleri, verimleri
Ubiquitin Sistemi
Ubiquitin Sistemi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Yazılı anlatımla ilgili genel bilgiler
Yazılı anlatımla ilgili genel bilgiler
Kuva-yı Milliye’nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu
Kuva-yı Milliye’nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr. PİRİM
Dr. PİRİM
Dr. SENEL
Dr. SENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
31 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Vitaminler ve Koenzimler
Vitaminler ve Koenzimler
1 OCAK 2015 PERŞEMBE
Yılbaşı
2 OCAK 2015 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Dr. SÖĞÜT
Dr. SÖĞÜT
II.KURUL 10. HAFTA
5 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
HİSTOLOJİ PRATİK SINAVI
(08.30’DA TÜM ÖĞRENCİLER B LABORATUVARINDA HAZIR BULUNACAK)
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
6 OCAK 2015 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
BİYOKİMYA PRATİK SINAVI
(08.30’DA TÜM ÖĞRENCİLER B LABORATUVARINDA HAZIR BULUNACAK)
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Atatürk İlk.ve İnk. Tar.
Yazılı anlatımda planlama ve uygulaması
Yazılı anlatımda planlama ve uygulaması
Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı
Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı
Dr. SENEL
Dr. SENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
7 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
TIBBİ BİYOLOJİ PRATİK SINAVI
(08.30’DA TÜM ÖĞRENCİLER B LABORATUVARINDA HAZIR BULUNACAK)
8 OCAK 2015 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
FİZYOLOJİ PRATİK SINAVI
(08.30’DA TÜM ÖĞRENCİLER A LABORATUVARINDA HAZIR BULUNACAK)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
9 OCAK 2015 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
II. KURUL SINAVI
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Download

Kurul-II - Tıp Fakültesi