23.01.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI
Eğitim Komisyonu Tarihi: 23.01.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 556
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim
Dallarının yüksek lisans ve doktora programlarında Bologna çalışmaları kapsamında
yaptıkları güncellemeler hakkındaki 20.09.2013 tarih ve EKK/2013-06 sayılı kararı
görüşüldü.
2013-2014 eğitim öğretim yılı Bahar döneminden itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı
Anabilim Dallarının yüksek lisans ve doktora programlarında Bologna çalışmaları
kapsamında yaptıkları güncellemelerin karar ekinde belirtildiği şekilde olması uygun
görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
23.01.2014 tarih ve 556 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
ENDODONTİ ANABİLİM DALI
DEN 701
DEN 704
DEN 705
DEN 706
DEN 707
DEN 708
DEN 709
DEN 710
DEN 711
DEN 712
DEN 713
DEN 714
DEN 715
DEN 716
DEN 717
DEN 718
DEN 719
DEN 720
KREDİ DÜZENLEMELERİ VE İNGİLİZCE AD DÜZELTMELERİ
ENDODONTİK ACİL TEDAVİLER
PULPA BİYOLOJİSİ
KÖK KANALLARININ TEMİZLENMESİ VE ŞEKİLLENDİRİLMESİ
KÖK KANAL DOLGU MADDELERİ
KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİ
ENDODONTİK TEDAVİDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ VE
ÇÖZÜMLERİ
KÖK KANALLARININ YENİDEN TEDAVİSİ
ENDODONTİK CERRAHİ
ENDODONTİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
PULPA VE PERİAPİKAL DOKU HASTALIKLARININ TANI VE
TEDAVİSİ
KÖK REZORBSİYONLARI
ENDODONTİK MİKROBİYAL ENFEKSİYONLAR
ENDODONTİK PERİODONTAL İLİŞKİLER
ENDODONTİDE TRAVMATİK YARALANMALAR
ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR
ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI DİŞ AĞARTMALARI
MİKROENDODONTİ
GERİATRİK ENDODONTİ
2
4
2
2
2
6
0
4
0
4
4
2
3
1
3
2
4
2
2
2
4
0
2
0
2
2 4 3
2 2 3
2 4 3
2 4 3
2 4 3
2 2 3
2 2 3
2 2 3
2 4 3
2 2 3
2 0 1
4 0 2
3 2 1
2 4 3
1 1 1
22 2
2 1 2
212
2 0
30
2 2
2 4
1 2
2 0
2 2
2 2
ORTODONTİ ANABİLİM DALI
DOT 701
DOT 702
DOT 703
DOT 712
DOT 722
DOT 794
KREDİ DÜZENLEMELERİ
EDGEWİSE TEKNİĞİ III
EDGEWİSE TEKNİĞİ II
EDGEWİSE TEKNİĞİ I
BEGG TEKNİĞİ VE TİP-EDGE TEKNİĞİ
MÜTEHARRİK APAREYLER
ÖZEL TEDAVİ İŞLEMLERİ II
4
4
3
2
3
1 5 3
1 5 3
1 5 3
1 6 3
1 5 3
212
1
1
1
1
1
2
4
4
4
4
4
0
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
2
2
3
3
ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
EAK 630
EAK 632
EAK 641
EAK 643
EAK 644
EAK 645
EAK 631
EAK 651
EAK 637
EAK 731
EAK 732
EAK 741
EAK 742
EAK 729
KREDİ DÜZENLEMELERİ
İlaç Ana. Kromatografik Yöntemler
İlaç Ana. Titrasyon Yöntemleri
Voltametrik Yön. ve Uygulamaları
Kap.Elektroforez Temel Pren. Ana. Uyg.
Doping Analiz Yöntem Uygulamaları
İleri Enstrümental Analiz I
Temel Analitik Kimya
Analitik Yöntem Validasyonu
Ayırma Yöntemleri I
Atomik Spektroskopi
Moleküler Spektroskopi
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi
Kombine Analitik Yöntemler
Temel Analitik Kimya
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
3
4
4
4
4
4
4
4
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
2
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
2
2
3
4
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
4
4
2
0
0
4
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI
EFG 615
EFG 603
EFG 602
EFG 702
EFG 703
KREDİ DÜZENLEMELERİ
DOĞAL ÜRÜN. FARMAKOPE VE MONOGRAF HAZIRLAMA
TEKN.
DOĞAL ÜRÜNLERDE KROMATOGRAFİK ÇÖZÜM. YÖNTEM.
GİRİŞ
DOĞAL ÜRÜN. ELDE EDİLME YÖN. VE KİM. ÇÖZ. TEMEL
PRENSİP
DOĞAL ÜRÜN. ELDE EDİLME YÖN. VE KİM.
ÇÖZÜMLEMELERİ
DOĞAL ÜRÜNLERDE KROMATOGRAFİK ÇÖZÜMLEME
YÖNTEMLERİ
2 0 2 5
3 0 3 7
2 3 3
2 2 3
2 3 3
2 2 3
2 3 3
2 2 3
2 3 3
2 2 3
3 4 4
3 4 5
FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
EFK 624 İleri Enstrümantasyon
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
BİYOFARMASÖTİK VE FARMAKOKİNETİK PROGRAMI
EBF 703
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Farmakokinetik Ve İlaç Taşıyıcı Proteinler
4 0 3
4 0 4 12
3
3
0
2
3
3
0
2
RADYOFARMASİ ANABİLİM DALI
ERF 609
ERF 703
ERF 712
ERF 772
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Sağlık Fiziği (Radyasyon Hijyeni)
Radyofarmasinin Temelleri
Radyofarmaside Pratik Çalışmalar
Radyofarmasötiklerin Hastanede Uygulamaları
1
2
9
3
3
3
3
3
0 3
0 3
8 4
4 4
ERF 702
ERF 708
Radyofarmaside Kullanılan Radyoaktif İzleyiciler
Farmasötiklere Radyasyonun Etkisi
1 2 2
1 2 2
2 0 2
2 0 2
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
BİK 709
BİK 751
BİK 752
KREDİ DÜZENLEMELERİ
İlaç Tasarımına Yönelik Moleküler Teknikler
Klinik Laboratuvar Teknikleri I
BİK752 Klinik Laboratuvar Teknikleri II
3 6 4
3 3 4
3 3 4
3 2 4 12
2 4 4 10
2 4 4 10
LABARATUAR HAYVANLARI VE DENEYSEL GİRİŞİM
İLKELERİ
2 2 3 10
FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
DERS KODU KREDİ DÜZENLEMELERİ
MEVCUT
FAR 690
ÖNERİLEN
FAR 790
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
FZY 654 Fizyolojide temel laboratuar uygulamaları ve araştırma yöntemleri -1
FZY 702 Fizyolojide temel laboratuar uygulamaları ve araştırma yöntemleri II
2 4 3
2 43
2 4 4
2 4 4
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
HİS 752
HİS 753
HİS 762
HİS 768
HİS 772
HİS 774
HİS 775
HİS 776
HİS 777
HİS 778
HİS 779
HİS 784
HİS 785
HİS 786
HİS 787
HİS 788
HİS 789
HİS 793
HİS 794
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Temel Dokular
Işık Mikroskobu Laboratuvar Teknikleri
Oral Embriyoloji ve Histoloji
Mikroskoplar ve dijital görünteleme
Mikroskobik ve Moleküler düzeyde Hücre
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemleri, Kan
Urogenital ve Endokrin Sistemler
Hücre Farklanması, Embriyonal-Yetişkin Kök Hücreler
Kemik Eklem İyileşmesi ve Biyomalzeme Etkileşimi
Göz Gelişimi Histolojisi
Kulak Gelişimi, Anomalileri ve Histolojisi
Sinir Sistemi Gelişimi ve Histolojisi
Yüz-Solunum Sistemi Gelişimi ve Histolojisi
Histolojide Sert Doku İnceleme Yöntemleri
Histoloji ve Embriyolojide Araştırma Yöntemleri
Deri ve Eklerinin Gelişimi ve Histolojisi
Kas-İskelet Sistemi Gelişimi
Sindirim Sistemi Gelişimi ve Histolojisi
Plasenta ve Moleküler Embriyoloji
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI
EOD 642
EOD 682
OKB 621
KREDİ DÜZENLEMELERİ
İŞİTME VE İŞİTSEL ALGI GELİŞİMİ
İLETİŞİM BOZUKLUKLARINDA MÜZİK TERAPİ
PROGRAMLARI
İLETİŞİM BOZUKLUKLARINDA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
233
2 2 3
212
2 2 3
222
2 2 3
OKB 721
OKB 725
OKB 741
OKB 742
OKB 744
OKB 737
OKB 743
AMPLİFİKASYON SİSTEMLERİ
İŞİTME İMPLANLARINDA PROBLEM ÇÖZME
VESTİBÜLER SİSTEM VE DEĞERLENDİRMESİ
VESTİBÜLER REHABİLİTASYON
SES BOZUKLUKLARINDA İLERİ TEŞHİS VE TERAPİ
YÖNTEMLERİ
ODYOLOJİDE ELEKTROFİZYOLOJİK ÖLÇÜM VE
YORUMLAMA
KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA İLERİ TEŞHİS VE TERAPİ
YÖNTEMLERİ
334
334
334
334
3
3
3
3
334
3 2 4
3 2 3
3 2 4
3 3 4
3 2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
MİK 750
MEVCUT
KLİNİK MİKOLOJİ
DERS ADI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖNERİLEN
TIBBİ MİKOLOJİ
3 2 4 7
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ANABİLİM DALI
PRC 707
PRC 709
PRC 701
PRC 702
PRC 705
PRC 712
KREDİ DÜZENLEMELERİ
EL CERRAHİSİ 2
DOGMALIK EL ANOMALİLER
KRONİYOMAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ 1
KRONİYOMAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ 2
OKÜLOPLASTİK CERRAHİ
VÜCUT ESTETİK CERRAHİSİ
3
3
3
3
1
3
0
0
0
0
1
5
3
3
3
3
1
4
2
2
2
2
1
2
2 3
2 3
2 3
2 3
2 2
4 4
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
MEB 701
MEB 707
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Hücre Biyolojisi Yöntemleri
Genom Analiz Yöntemleri
2 2 4
2 2 4
3 2 4
3 2 4
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI
ÇGE 619
ÇGE 621
ÇGE 647
ÇGE 652
ÇGE 711
ÇGE 712
ÇGE 728
ÇGE 744
ÇGE 752
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Erken Çocukluk Döneminde Duyu Eğitimi
Erken Çocuklukta Gelişim Değerlendirme
Motor Gelişim ve Eğitim
Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Uygulaması
Çocuk ve Genç Edebiyatı
Çocuk Eğitimi ve Yaratıcılık
Erken Çocukluk Döneminde Gözlem Teknikleri
Çocukların Dil Gelişimlerinin Değerlendirilme Yöntemleri
Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Uygulaması
2 3 3
2 3 3
2 3 3
2 2 3
2 2 3
2 2 3
3 3 3
2 2 3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2 3 3
2
2
2
2
3
3
3
3
2 2 3
FİZYOTERAPİVE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
REH 690
REH 746
REH 747
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Romatizmal Hastalıklarda Egzersiz
Spinal Patolojilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
İntrakranial Patolojilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
3 1 3
3 1 4
3 1 4
3 2 4
3 2 4
3 2 4
ERGOTERAPİ ANABİLİM DALI
ERG 667
ERG 761
RG 771
ERG 772
ERG 777
ERG 751
ERG 764
DERS ADI DÜZENLEMELERİ
MEVCUT
ÖNERİLEN
REHABİLİTASYONDA YAŞAM
REHABİLİTASYONDA YAŞAM
KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE
KALİTESİ
DEĞERLENDİRİLMESİ
PROBLEME DAYALI KLİNİK İŞ
PROBLEME DAYALI KLİNİK
VE UĞRAŞI TEDAVİSİ
ERGOTERAPİ
KREDİ DÜZENLEMELERİ
SAHA ÇALIŞMALARI I
0 8 6
SAHA ÇALIŞMALARI II
0 8 6
SAHA ÇALIŞMALARI III
0 8 6
MESLEKİ REHABİLİTASYON I
303
İŞYERİNİN ERGONOMİK DÜZENLENMESİ
303
324 7
324 8
0
0
0
3
3
8
8
8
2
2
4
4
4
4
4
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
HCR 603
HCR 612
HCR 705
HCR 706
HCR 707
KREDİ DÜZENLEMELERİ
İlk Yardım ve Afetlerde Bakım
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
Acil Hemşireliği
Yoğun Bakım ve Ameliyathane Hemşireliği
2
2
2
2
2
4
8
8
8
8
3
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
3
4
4
4
4
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
HÇS 654
HÇS 660
HÇS 760
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Pediatrik Fizyopatoloji I
Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Uygulama I
Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Uygulama II
3 0 3 9 3 0 3 6
1 12 3 9 0 6 3 4
1 12 3 9 0 6 3 5
DOĞUM KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
HDK 601
HDK 602
HDK 607
HDK 616
HDK 640
HDK 703
HDK 705
HDK 706
HDK 741
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Aile Planlaması ve DanışmanlıkHizmetleri
İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri
Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği
Doğum Hemşireliği Uygulaması
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Öğretimi Uygulama
Kadın Sağlığı ve Etik
Kadın ve Liderlik
Kadın Sağlığı Alanında Evde Bakım
Kadın Sağlığı Hemşireliği Uygulaması
2
2
3
1
1
3
2
3
1
8 4
8 4
8 5
12 4
12 4
8 4
1 3
8 5
12 4
2
2
2
1
1
2
2
2
1
4
4
6
6
6
4
2
6
6
4
4
5
4
4
4
3
5
4
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
HHS 610
HHS 604
HHS 606
HHS 703
HHS 704
HHS 705
HHS 706
Hemşirelikte Araştırma
Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması
Sağlığın Geliştirilmesi II
Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması
Hemşirelikte Araştırma
Hemşirelikte Niceliksel Araştırmalar
Hemşirelikte Niteliksel Araştırma
24 3
3 18 3
2 4 3
1 12 4
2 4 3
2 4 3
2 4 3
2
1
2
1
2
2
2
4
6
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI
HES 606
HEY 707
HEY 703
HEY 705
HEY 713
HEMŞİRELİK ESASLARI PROGRAMI
HEMŞİRELİK ESASLARI VE YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Hemşirelik Esasları Öğretimi Uygulaması
0 12 3
Hemşirelik Bakımında Sağlığın Değerlendirilmesi
2 0 2
Hemşirelikte Öğretim Uygulaması
0 8 2
Hemşirelikte Yönetim Uygulaması
1 8 3
Hemş. Yenileşimci Yöntem Çalışması
2 4 3
0
2
0
0
2
8 4
2 3
8 4
8 4
2 3
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ANABİLİM DALI
HEM 689
HEM 690
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Uygulaması I
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Uygulaması II
183
183
0 8 4
0 8 4
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
HİH 607
HİH 611
HİH 612
HİH 604
HİH 606
HİH 705
HİH 708
HİH 706
HİH 707
KREDİ DÜZENLEMELERİ
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI
GERONTOLOJİ GERİATRİ II
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRİELİĞİ ÖĞRETİMİ
BİLİMSEL MAKALE YAZMA
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II
2 4 3
2 4 3
2 4 3
1 12 4
3 4 4 8
1 12 4
2 4 3
3 4 4
2 8 4
2
2
2
1
3
1
2
3
2
2 3
2 3
2 3
6 4
2 4 9
6 4
2 3
2 4
4 4
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
AİLE SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
ADO 704
ADOLESAN SAĞLIĞI PROGRAMI
DERS ADI DÜZENLEMELERİ
MEVCUT
ÖNERİLEN
Adolesanlarda Sık Karşılaşılan Yeme Adolesanlarda Beslenme ve Yeme
Bozuklukları
Bozuklukları
2 0 2 10
AİLE SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
NFR 601
NFR 603
NFR 605
NFR 606
NFR 608
PEDİATRİK OTOİNFLAMATUAR PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Otoinflamatuvar Hastalıkların Klinik ve Laboratuvar Bulguları ve
Seyirleri
Otoimmün Hastalıkların Klinik ve Laboratuvar Bulguları
Juvenil İdiopatik Artritin Klinik ve Laboratuvar Bulguları
Otoinflamatuar Hastalıklarda Tedavi
Klinik Uygulama
2 6 4
2 4 4
2 6 4
2 6 4
2 6 4
022
2
2
2
0
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
4
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
0 12 4
0 12 4
0 12 4
0 12 4
0
0
0
0
8
8
8
8
4
4
4
4
2 6 3
2 3 3
2 6 3
2 2 3
2 2 3
2 2 3
2 6 4
2 6 4
2 4 4
2 4 4
PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI
GENETİK PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
GEN 701
GEN 703
GEN 704
GEN 707
GEN 710
GEN 711
GEN 713
GEN 714
GEN 715
GEN 716
GEN 717
GEN 718
Genetik Danışma
Formal Genetik
Kraniyofasiyal Malformasyonlar
Dismorfoloji
Genetik Laboratuvarı 1
Genetik Laboratuvarı 2
Yaygın Hastalıklar Genetiği 1
Yaygın Hastalıklar Genetiği 2
Moleküler Sitogenetik
Moleküler Genetik Laboratuvarı
Klinik Genetiğe Vaka Temelli Yaklaşım 1
Klinik Genetiğe Vaka Temelli Yaklaşım 2
3
3
3
3
5
5
3
3
3
3
6
6
PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI
İMM 613
İMM 614
İMM 704
İMM 708
İMMÜNOLOJİ PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
LABORATUVAR TESTLERİNİN UYGULAMALARI I
LABORATUVAR TESTLERİNİN UYGULAMALARI II
LABORATUVAR UYGULAMALARI I
LABORATUVAR UYGULAMALARI II
PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI
MET 702
MET 704
MET 707
NUTRİSYON VE METABOLİZMA PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Metabolik Hastalıklarda Laboratuvar Uygulamaları
Kalıtsal Hastalıklarda Mikroarray Uygulamaları
Metabolik Hastalıklarda Laboratuvar Uygulamaları II
SOSYAL PEDİATRİ ANABİLİM DALI
SPD 702
SPD 703
SOSYAL PEDİATRİ PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Çocukluk çağı akut solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım
Çocukluk çağı ishalli hastalıklarına yaklaşım
SPD 706
SPD 707
SPD 708
SPD 709
SPD 710
SPD 711
SPD 712
SPD 713
Aşılama
Aşı uygulamaları
Çocuklarda büyüme ve gelişme
Anne sütüyle beslenme
Çevre ve çocuk sağlığı
Çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı
Ailede Ruh Sağlığı I
Ailede Ruh Sağlığı II
2
0
2
2
2
2
3
3
6
4
6
6
6
3
4
4
2
1
3
4
3
3
3
3
2
0
2
2
2
2
3
3
0
2
2
4
2
2
0
0
2
1
3
4
3
3
3
3
HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
HSP 703
HALK SAĞLIĞI PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Kadın Sağlığı ve Aile Planlamasında Araştırma
1 1 2
2 0 2 6
EPİDEMİYOLOJİ ANABİLİM DALI
EPİDEMİYOLOJİ PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
HEP 711 Beslenme Epidemiyolojisi
HEP 714 Epidemiyolojik Uygulamalar Pratiği
HEP 602 Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri
2 1 2
2 1 3
2 1 3
22 3
2 23
2 23
SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ANABİLİM DALI
SAĞLIK EĞİTİMİ PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
HSE 606 Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme Uygulamaları-I
2 1 3
22 3 5
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ
KLİNİK NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
İNB 711
İNB 714
İLERİ NÖROLOJİK BİLİMLER PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Nörovasküler Patolojiler ve Cerrahisi
Santral Sinir sistemi Patolojilerinin Cerrahi Uygulaması II
2 4 3
0 12 3
1 4 3
0 6 3
2 3 4
2 4 4
KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
KLP 601 Genel Hastane Hizmetlerinde psikiyatrik bozukluklar 1
2 8 4
KLP 602 Genel Hastane Hizmetlerinde psikiyatrik bozukluklar 2
2 8 4
KLP 609 Psikiyatri güncelleme
050
2 4 4
2 4 4
0 4 2
KNB 658
KLİNİK NÖROLOJİK BİLİMLER PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
Klinik Nörovasküler Hemodinamik
PREVANTİF VE EPİDEMİYOLOJİK NÖROLOJİ VE PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
NÖRO-ELEKTROFİZYOLOJİ PROGRAMI
KREDİ DÜZENLEMELERİ
NEF 703 İğne EMG
1 3 2
1 2
NEF 704 Hareket bozuklukları elektrofizyolojisi
1 3 2
1 2
NEF 705 EMG klinik uygulamaları
1 3 2
1 2
NEF 706 Sinir iletim ve ardısıra sinir uyarım çalışmaları
1 3 2
1 2
NEF 707 Spinal Elektrofizyoloji
1 3 2
1 2
NEF 708 Uyarılmış Potansiyeller
1 3 2
1 2
NEF 709 Kognitif ve Davranış Elektrofizyolojisi
1 3 2
1 2
NEF 710 Kortikal Uyarım Elektrofizyolojisi
1 3 2
1 2
NEF 714 İleri elektrofizyolojik teknikler
1 3 2
1 2
NEF 715 Yoğun Bakımda EEG
1 3 2
1 2
NEF 716 Çocuklarda Klinik Epilepsi
1 3 2
1 2
NEF 720 Polisomnografi ve Uyku Bozuklukları
1 3 2
1 2
NEF 721 Erişkinde Uzun Süreli Video-EEG Monitorizasyon-skalp elektrotları ile1 3 2
1 2
23.01.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Ekleri-1 adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Eğitim Komisyonu Tarihi: 23.01.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 557
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun Ortopedik Protez
ve Ortez Programı, Diş Protez Teknolojisi Programı, Odyometri Programı, Radyoterapi
Programı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, Eczane Hizmetleri Programı, İlk ve Acil
Yardım Programı, Elektronörofizyoloji Programlarında Staj derslerinin güncellenmesi
kapsamında kapatılan ve açılan dersler ve de yapılan diğer değişiklikler hakkındaki
14.01.2014 ve 22.01.2014 tarih ve 2014/4, 5, 6, 7, 8 ,9, 12 ve 13 sayılı kararları görüşüldü.
2013-2014 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminden itibaren Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu bünyesinde yer alan Ortopedik Protez ve Ortez Programı, Diş Protez
Teknolojisi Programı, Odyometri Programı, Radyoterapi Programı, Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı, Eczane Hizmetleri Programı, İlk ve Acil Yardım Programı,
Elektronörofizyoloji Programlarında Staj derslerinin güncellenmesi kapsamında ve
kapatılacak ve açılacak derslerin ve de yapılması istenen diğer değişikliklerin karar ekinde
belirtilen şekilde olması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar
verildi.
23.01.2014 tarih ve 557 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARINDA
YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER
Ortopedik Protez ve Ortez Programı
Adı ve Yerel Kredisi Değişen Dersler
Dersin Kodu-Adı (Eski Şekli)
Dersin Kodu-Adı (Yeni Şekli)
PRO 192 Klinik Uygulama (0 6 3 AKTS 6) PRO 192 Staj I (0 16 4 AKTS 6)
PRO 292 Klinik Uygulama (0 6 3 AKTS 6) PRO 292 Staj II (0 16 4 AKTS 6)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Diş Protez Teknolojisi Programı
Adı ve Yerel Kredisi Değişen Dersler
Dersin Kodu-Adı (Eski Şekli)
Dersin Kodu-Adı (Yeni Şekli)
DPT 124 Staj (0 6 3 AKTS 8 )
DPT 124 Staj I (0 8 4 AKTS 8)
DPT 204 Staj II (0 6 3 AKTS 8)
DPT 204 Staj II (0 16 4 AKTS 8)
Odyometri Programı
Yerel Kredisi Değiştirilen Dersler
Dersin Kodu-Adı (Eski Şekli)
Dersin Kodu-Adı (Yeni Şekli)
ODY 213 Staj I (0 6 3 AKTS 6)
ODY 213 Staj I (0 16 4 AKTS 6)
ODY 214 Staj II (0 6 3 AKTS 6)
ODY 214 Staj II (0 16 4 AKTS 6)
Kaldırılan ve Eklenen Dersler
Dersin Kodu-Adı ( Kaldırılan Ders )
Dersin Kodu-Adı ( Eklenen Ders )
ODY 115 İşitme ve Konuşma
ODY 117 Etkili Konuşma Teknikleri
Bozukluklarında Müzik Terapi I
(2 0 2 AKTS 2)
ODY 116 İşitme ve Konuşma
ODY 118 İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Bozukluklarında Müzik Terapi II
(3 0 3 AKTS 3)
ODY 215 İşitme ve Konuşma
Bozukluklarında Müzik Terapi III
ODY 216 İşitme ve Konuşma
Bozukluklarında Müzik Terapi IV
Radyoterapi Programı
Yerel Kredisi Değiştirilen Dersler
Dersin Kodu-Adı (Eski Şekli)
Dersin Kodu-Adı (Yeni Şekli)
RTT 292 Staj II (0 22 15 AKTS 25)
RTT 292 Staj II (0 32 16 AKTS 25)
Yeni Eklenen Ders
Dersin Kodu-Adı
RTT 214 Dozimetri Stajı (0 8 6 AKTS 5)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Yerel Kredisi Değiştirilen Dersler
Dersin Kodu-Adı (Eski Şekli)
Dersin Kodu-Adı (Yeni Şekli)
RAD 165 Staj I (0 6 3 AKTS 5)
RAD 165 Staj I (0 8 4 AKTS 5)
RAD 260 Staj II (0 6 3 AKTS 5)
RAD 260 Staj II (0 8 4 AKTS 5)
Eczane Hizmetleri Programı
Adı Değiştirilen Dersler
Dersin Kodu-Adı (Eski Şekli)
Dersin Kodu-Adı (Yeni Şekli)
ECH 296 YAZ STAJI (0 12 3 AKTS 6)
ECH 296 STAJ (0 12 3 AKTS 6)
Kaldırılan ve Eklenen Dersler
Dersin Kodu-Adı ( Kaldırılan Ders )
Dersin Kodu-Adı ( Eklenen Ders )
İLT100 İLETİŞİM (3 0 3 AKTS 4)
ECH109 İLETİŞİM (3 0 3 AKTS 4)
İlk ve Acil Yardım Programı
Adı Değiştirilen Dersler
Dersin Kodu-Adı (Eski Şekli)
Dersin Kodu-Adı (Yeni Şekli)
AYT196 YAZ STAJI I (0 12 3 AKTS 6)
AYT196 STAJ I (0 12 3 AKTS 6)
AYT296 YAZ STAJI II (0 12 3 AKTS 6)
AYT296 STAJ II (0 12 3 AKTS 6)
Elektronörofizyoloji Programı
Dönem Değişiklikleri
Dersin Kodu-Adı (Eski Şekli)
Dersin Kodu-Adı (Yeni Şekli)
ENF103 EEG I (1 2 2 AKTS 4) I.Yarıyıl Güz
ENF116 EEG I (1 2 2 AKTS 4) I.Yarıyıl Bahar
ENF108 BİYOFİZİK (101 AKTS 1) I.Yarıyıl ENF105 BİYOFİZİK (101 AKTS 1) I.Yarıyıl
Güz
Bahar
Kredi Değişiklikleri
Dersin Kodu-Adı (Eski Şekli)
Dersin Kodu-Adı (Yeni Şekli)
ENF 106 MESLEK ETİĞİ (1 0 1 AKTS 2)
ENF 106 MESLEK ETİĞİ (2 0 2 AKTS 2)
ENF 112 İLKYARDIM (1 0 1 AKTS 2)
ENF 112 İLKYARDIM (2 0 2 AKTS 2)
Statü Değişikliği
Dersin Kodu-Adı (Eski Şekli)
Dersin Kodu-Adı (Yeni Şekli)
ENF110 NÖROLOJİK HASTALIKLAR
ENF110 NÖROLOJİK HASTALIKLAR
(2 0 2 AKTS 2) Seçmeli
(2 0 2 AKTS 2) Zorunlu
23.01.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Ekleri-2 adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Eğitim Komisyonu Tarihi: 23.01.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 558
Güzel Sanatlar Fakülte Fakülte Kurulu’nun İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Lisansüstü Programının “Ana Sanat Dalı” statüsünden “Ana Bilim Dalı” statüsüne
dönüştürülmesi hakkındaki 09.01.2014 tarih ve 2014/3 sayılı kararı görüşüldü.
Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün
Lisansüstü Programının “Ana Sanat Dalı” statüsünden “Ana Bilim Dalı” statüsüne
dönüştürülmesi uygun görülerek Yükseköğretim Kurulu’na gönderilmek üzere, Üniversitemiz
Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Eğitim Komisyonu Tarihi: 23.01.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 559
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu’nun Maliye Bölümü lisans programında
dört dersin AKTS kredilerinde değişiklik yapılması hakkındaki 07.01.2014 tarih ve2014/1
sayılı kararı görüşüldü.
2013-2014 eğitim öğretim yılı Bahar döneminden itibaren Maliye Bölümü lisans programında
birinci yarıyıl zorunlu dersleri arasında yer alan “MAB117 İktisat İçin Mat.I” dersinin 5 olan
AKTS kredisinin 4’e, “MAB107 İktisada Giriş I” dersinin 6 olan AKTS kredisinin 5’e
indirilmesi, ikinci yarıyıl zorunlu dersleri arasında yer alan “MAB136 Anayasa Hukuku” ve
“MAB120 Borçlar Hukuku” derslerinin 2 olan AKTS kredisinin 3’e çıkartılması uygun
görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
23.01.2014 tarih ve 559 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1
MEVCUT DURUM
DERSİN KODU VE ADI
T
MAB117 İKTİSAT İÇİN MAT.I
3
MAB107 İKTİSADA GİRİŞ I
3
MAB136 ANAYASA HUKUKU
3
MAB120 BORÇLAR HUKUKU
3
ÖNERİLEN
P K AKTS
DERSİN KODU VE ADI
0 3 5 MAB117 İKTİSAT İÇİN MAT.I
0 3 6 MAB107 İKTİSADA GİRİŞ I
0 3 2 MAB136 ANAYASA HUKUKU
0 3 2 MAB120 BORÇLAR HUKUKU
T
3
3
3
3
P
0
0
0
0
K AKTS
3 4
3 5
3 3
3 3
23.01.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Ekleri-2 adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Eğitim Komisyonu Tarihi: 23.01.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 560
Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu’nun Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün Teknik
Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programı ders öneri hakkındaki 21.01.2014 tarih
ve2014/1-1 sayılı kararı görüşüldü.
2013-2014 eğitim öğretim yılı Bahar döneminden itibaren Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü’nün Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programı ders önerinin karar
ekinde belirtildiği şekilde olması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına
karar verildi.
23.01.2014 tarih ve 560 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
Mühendislik Tamamlama programı için gerekli ders ve program bilgileri aşağıda verilmiştir.
A.YÖK tarafından gönderilen 10 adet dersin karşılığı olan HU Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü dersleri aşağıda sunulmuştur:
YÖK Listesinde yer alan ders
Veri Tabanı Sistemleri
Nesne Tabanlı programlama
Yazılım Mühendisliği
Ayrık Hesaplama Yapıları
Bilgisayar Mimarisi
Sistem Programlama
Bilgisayar Ağları
Sayısal Sistemler
Veri Yapıları ve Algoritmalar
İşletim Sistemleri
HU Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dersi
BBM471 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
BBM 102 Programlamaya Giriş II
BBM 382 Yazılım Mühendisliği
BBM 205 Kesikli Matematiksel Yapılar
BBM 234 Bilgisayar Yapısı
BBM 341 Sistem Programlama
BBM451 Bilgisayar Ağları
BBM 231 Mantıksal Tasarım
BBM 201 Veri Yapıları
BBM 342 İşletim Sistemleri
B. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından alınması gerekli görülen ek dersler aşağıda
sunulmuştur:
Ders Adı ve Kodu
BBM 101 Programlamaya Giriş I
BBM 202 Algoritmalar
C. Derslerin iki döneme yayılmış programı aşağıda sunulmuştur:
GÜZ Dönemi
BAHAR Dönemi
BBM 341 Sistem Programlama
BBM 102 Programlamaya Giriş I
BBM 231 Mantıksal Tasarım
BBM 342 İşletim Sistemleri
BBM 205 Kesikli Matematiksel Yapılar
BBM 202 Algoritmalar
BBM 201 Veri Yapıları
BBM 382 Yazılım Mühendisliği
BBM451 Bilgisayar Ağları
BBM 234 Bilgisayar Yapısı
BBM471 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
BBM 101 Programlamaya Giriş II
Eğitim Komisyonu Tarihi: 23.01.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 561
Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu’nun Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Lisans Programında yer alan “BUS 252 Yönetime Giriş” dersinin kodunun “MAN 252”
olarak değiştirilmesi hakkındaki 21.01.2014 tarih ve2014/1-2 sayılı kararı görüşüldü.
2013-2014 eğitim öğretim yılı Bahar döneminden itibaren Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü Lisans Programında yer alan “BUS 252 Yönetime Giriş” ( 3 0 3 / 4
AKTS ) dersinin kodunun değiştirilerek “MAN 252 Yönetime Giriş” ( 3 0 3 / 4 AKTS )”
olması uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Download

23.01.14 tarihli Eğitim Komisyonu Kararları