TÜRKIYE’NIN EN KAPSAMLI
SAĞLIK ÜNIVERSITESI
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
2
Bilimin Geleceği
TÜRKIYE’NIN EN KAPSAMLI SAĞLIK ÜNIVERSITESI
REKTÖRÜN MESAJI
02
SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI
53
ÜNİVERSİTEMİZ
04
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
54
BIRUNI KIMDIR?
08
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
57
Çocuk Gelişimi Bölümü
58
11
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
61
En Kapsamlı Sağlık Üniversitesi
13
Ergoterapi Bölümü
62
Sağlık Bilimlerinde A Takımı
13
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
65
Şehrin Merkezinde Kampüs Hayatı
13
Gerontoloji Bölümü
66
Çift Diploma, Yandal ve Bölüm Değiştirme İmkanı
13
Hemşirelik Bölümü
69
Araştırma, İstatistiksel Danışma ve Değerlendirme Merkezi
14
Odyoloji Bölümü
70
Uluslararası Fırsatlar
16
Sağlık Yönetimi
73
Bir Yıl Kaybetmeden Bir Dil Kazan
17
Sosyal Hizmet Bölümü
74
Burslar
18
Kütüphane
19
Laboratuvarlar
20
Ameliyathane Hizmetleri
78
Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarları
20
Anestezi
81
Eczacılık Fakültesi Laboratuvarları
20
Çocuk Gelişimi
82
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvarları
21
Diyaliz
85
Moleküler Biyoloji Ve Genetik Laboratuvarı
21
Elektronörofizyoloji
86
Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı
21
Fizyoterapi
89
Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvarları
22
İlk ve Acil Yardım
90
Odyometri
93
24
Optisyenlik
94
24
Perfüzyon Teknikleri
97
Podoloji
98
27
Radroterapi
101
DIŞ HEKIMLIĞI FAKÜLTESI
29
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
102
ECZACILIK FAKÜLTESI
33
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
105
EĞITIM FAKÜLTESI
37
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
106
Bilimin Geleceği
FARKLILIKLARIN ÜNİVERSİTESİ
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
4
HASTANE
Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi
FAKÜLTELER
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
SAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU
38
41
ENSTITÜLER
42
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Zihin Engelliler Öğretmenliği
45
Fen Bilimleri Enstitüsü
Üstün Zekâlılar Öğretmenliği
46
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Özel Eğitim Bölümü
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
77
109
49
ETKINLIKLER
111
50
ULAŞIM
115
GELECEĞİN BİLİM
İNSANLARINA...
Sevgili Öğrenciler,
Bilimin Geleceği
Tıp, Eczacılık, Astronomi, Matematik, Fizik,
Coğrafya ve Tarih başta olmak üzere birçok
alanda önemli eserler vererek dünya bilim
tarihine “Evrensel Deha” olarak adını yazdıran
Türk bilim insanı Ebu Reyhan El Biruni’den ilham
alarak kurulan Üniversitemiz, tamamı sağlık
bölümlerinden oluşan 6 Fakülte ve 1 Meslek
Yüksekokulu ile akademik faaliyetlerine başlamış
bulunmaktadır.
2
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
Bilimin geleceği sloganı ve farklılıkların
üniversitesi olma düşüncesiyle yola çıkan
Üniversitemiz, ismini aldığı Biruni’ye yakışır
şekilde yeni bilgiler ve teknolojiler üretme gayreti
içerisinde 21. Yüzyılın Biruni’lerini yetiştirmeyi
hedeflemektedir.
Sağlık alanında araştırma ve geliştirme projelerine
ağırlık vererek ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda
üretime katkı sunacak gençleri yetiştirmek
önceliğimizdir.
Ülkemizde sağlıkla ilgili tüm bölümlerin mevcut
olduğu Üniversitemizde eğitim almak için birçok
sebebiniz bulunmaktadır.
Prof. Dr. Adnan YÜKSEL
Rektör
Öncelikle; sizlere İstanbul’un merkezi Topkapı
semtinde, tarihi surların karşısında geniş sosyal
imkanları olan bir kampus hayatı sunmaktayız.
İlk yılımıza özel tüm öğrencilerimize %25 ile
%100 arasında burs imkânı sağlamaktayız.
İngilizce hazırlık sınıfında okutulan 950 saatlik
İngilizce müfredatı 1. Sınıfta okutulacaktır. Bu
çerçevede, bölümlerin müfredatları öğrencileri
zorlamayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Ülkemizde ilk defa uygulanacak olan bu
modelle, öğrencilerimizin bir yıl kaybetmeden
bir dil kazanmaları sağlanacaktır. Ayrıca 1.
Sınıftan sonra sunacağımız; Çift Diploma, Yan
dal Uzmanlığı ve esnek Bölüm Değiştirme
imkânlarıyla, sağlığın farklı alanlarında
uzmanlaşmış mezunlar yetiştirilecektir. Ülkemizin
en modern laboratuvarlarının mevcut olduğu
Üniversitemizde, konusunda dünyanın en iyi
üniversiteleriyle iş birlikleri sağlanmıştır.
Sevgili gençler, önünüzde çok sayıda seçenek
ve imkân bulunmaktadır. Üniversite tercihiniz,
yaşamınızın her safhasında sizleri derinden
etkileyecek bir karardır. Sizleri, geleceğin
bilim insanları olarak yetiştirecek en iyi
öğretim kadrosunu, en son teknolojilere sahip
laboratuvarlarla buluşturan öncü bir üniversitede
bilimin geleceğini yazmaya davet ediyorum.
Üniversitemizdeki farklılıkları birlikte yaşamak
dileğiyle,
Sevgilerimle...
Prof. Dr. Adnan YÜKSEL
Rektör
3
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
4
MÜTEVELLI HEYETI
Op. Dr. Bahar Sema YÜKSEL - Başkan
Prof. Dr. Musa TOSUN - Başkan Vekili
Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Prof. Dr. Ayşe KARAN
Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN
Prof. Dr. Mahmut MÜSLÜMANOĞLU
Prof. Dr. Cengiz ŞEN
5
HEDEFLER
TARIHÇE
Üniversitemizi kuran Dünya Eğitim Vakfı, İstanbul’da
özellikle eğitim, sağlık, kültür alanında topluma verimli
ve etkin düzeyde hizmet sunmak, toplumun gelişmesine
katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak
amacıyla faaliyet yürütmektedir.
•
SAİK (Sağlıkta İnsan Kaynakları) 2023 hedefleri
doğrultusunda, ülkemizin ihtiyacı olan ancak, henüz öğrenci
alınmamış tüm sağlık birimlerinde eğitime başlamak.
•
Tematik üniversite olma avantajını kullanarak, yatay –dikey,
kendi içinde ve paydaşlarıyla entegrasyon gibi sağlık
alanında görev geçişlerine imkân veren bir eğitim politikası
yürütmek.
•
Vakfımızın vizyonu, milli değerler ışığında medeniyetimizi
ileriye taşıyacak, her düzeyde, evrensel bilgi ve
teknolojiyle donatılmış, etik değerlere saygılı, nitelikli,
araştırmacı bireylerin yetişmesini sağlamaktır.
Alanında en iyiler arasından seçilen bir akademik kadro
oluşturmak.
•
Güçlü eğitim kadrosu ile lisansüstü programlara destek
vermek.
Vakfımız bu amaçla, Dünya Bilim Tarihi’nin en önemli bilim
adamlarından biri olan ve UNESCO tarafından 1974 yılında
Evrensel Deha ilan edilen Ebu Reyhan El-Biruni’den ilham
alarak Biruni Üniversitesini kurmuştur.
•
Öğretim elemanlarını motive eden bir alt yapı, ücretlendirme
ve adil performans sistemi kurmak.
•
Ülkemizin en nitelikli öğrencilerini üniversitemize
kazandırmak, bu öğrencilere maddi destekte bulunmak ve bu
öğrencilerin başarılarını ödüllendirmek.
•
Kurumsal yapı ve süreçlerin akreditasyonu yanında, eğitim
programlarımızın da uluslararası kuruluşlarca akredite
edilmesini sağlamak.
•
Modern ve son teknolojilerle donatılmış temel bilim,
araştırma ve beceri laboratuvarları kurmak.
•
Türkiye Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu ve Sağlıkta
İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu’nda belirtilen hedefler
doğrultusunda birim ve bölümler açmak.
•
Yüksek Öğretim Kurulu ile işbirliğince tahsis edilen yeni
sağlık branşlarında nitelikli öğretim elemanlarıyla en kaliteli
eğitimin yapılmasını sağlamak.
•
Yüksek Lisans ve Doktora programları için uluslararası bilim
insanı dolaşım destek programları oluşturmak.
•
Öğrencileri ilk yıldan itibaren araştırma projelerine
yönlendirerek, mezun olmadan bir proje bitirmelerini
sağlamak.
•
Sağlığın tüm bölümlerinde öğrencilere hastanede aktif
eğitim alma ve hizmet sunma fırsatları oluşturmak.
Vakfımızın misyonu,
kadim vakıf geleneğine bağlı olarak,
insanlığın yararına bilgi üretecek eğitim kurumlarına
destek olmaktır.
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
6
VIZYON
Eğitim, araştırma ve hizmetleri ile ülkemiz ve dünyada
referans kabul edilen yenilikçi, girişimci lider bir sağlık
üniversitesi olmak.
MISYON
Tüm insanlığın ihtiyacı olan bilgiyi üretme ve uygulama
sorumluluğu taşıyan, toplumun değer yargılarına ve
farklılıklarına saygılı, öğrencilerinin eğitim, öğretim ve
gelişim beklentilerini dünya standartlarında karşılayacak
bir üniversite hizmeti sunmak.
7
BİRUNİ KİMDİR?
Bilimin Geleceği
El-Biruni (973-1048)
Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed
el-Biruni, 973 yılında bugünün
Özbekistan’ı sayılan Harezm’de
doğdu. Bilim konuları ile ilgili ilk
eğitimini bölgenin hükümdar
ailesinden olan Ebu Nasr Mansur’dan
edindi. Ebu Nasr Mansur, seçkin
bir matematikçi ve gökbilimciydi.
El-Biruni’ye Öklid geometrisi ve
Batlamyus astronomisini öğretti.
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
8
etkilenen El-Biruni, bilimsel
çalışmalarına 17 yaşında başladı.
Güneşin yüksekliği ve şehrin
boylamını hesapladı. Güneşin
hareketlerinden, mevsimlerin ne
zaman başladığını belirledi. Dünyanın
çapını, bugünkü değere çok yakın
olarak buldu. Jeodezi biliminin
kurucusu oldu. Hindistan’dayken
öğrendiği trigonometrinin
astronomiden ayrı bir bilim
olarak görülmesi gerektiğini
savundu. Trigonometrik
fonksiyonlarda yarıçapın birim
olarak kullanılmasını önerdi.
Türkçe dâhil 15 dilde
yayımlanan The Unesco
Courier dergisi, 1974 yılında
çıkardığı sayıyı El-Biruni’ye
ayırdı. El-Biruni’yi “Binlerce
yıl önce, Orta Asya’da
yaşamış evrensel deha”
olarak tanıttı.
11. yüzyılın önemli Müslüman
hükümdarlarından Gazneli Mahmut
Hindistan’a yaptığı seyahatlerde ElBiruni’yi yanında götürdü. El-Biruni,
1017-1030 yılları arasında Hindistan’da
yaşadı ve bu dönemde meşhur kitabı
Kitab’üt-Tahkik Ma li’l-Hind’i yazdı.
Yunan filozoflarından Aristo, Arşimet
ve Demokritus’un çalışmalarından
El-Biruni, astronomi ve
coğrafya ölçümleri için birçok
alet geliştirdi. Ne yazık ki
geliştirdiği ölçme aletlerinin
birçoğu zaman içerisinde
kayboldu. Sadece piknometre,
mekanik usturlap ve bazı harita
projeksiyonları günümüze kadar
ulaşan ölçme araçları oldu.
El-Biruni, aynı zamanda çok
iyi bir ansiklopedi yazarıydı.
El-Asar’il-Bakiye an’il-Kuruni’I
Haliye isimli kitabında Orta ve
Yakın Doğu’da kullanılmakta
olan takvim sistemlerini
gösterdi. Hindistan’ın erken ortaçağ
bilimlerini betimleyerek, matematik,
astronomi ve astroloji’nin temellerini
anlattı. El-Kanunü’l-Mesudi kitabı ile
ayrıntılı bir matematiksel coğrafya
eseri yazdı. İstihrâc el-Evtâr fî
Dâire isimli kitabında Orta Asya’nın
topoğrafyasını belirledi. Kitabü’I
Cemahirfi Ma’rifeti Cevahir’de
50’nin üzerinde mineral, maden,
metal, alaşım, porselen gibi
maddeler hakkında detaylı bilgi
verdi. Kitabında, her bir maddenin,
maddeleri birbirinden ayırt etmeye
yarayan özgül ağırlıklarını gösterdi.
Ömrü boyunca incelediği bitkileri
Kitâbü’s-Saydele isimli kitabında
listeledi ve doğal ilaçların hangi
hastalıklara iyi geldiğini kapsamlı bir
şekilde anlattı.
Newton’dan 700 sene önce,
Netwon’un matematiksel olarak
ispatladığı yer çekimi kuramı üzerine
ilk fikirleri El-Biruni ileri sürdü.
Geliştirdiği teleskoplar ile gözlemleri
sonucunda, gezegenlerin güneş
etrafında döndüğünü doğrulayan
Galileo’dan 600 sene önce, ‘dünyanın
döndüğü’ fikrini El-Biruni savundu.
Dünya dönüyorsa, ağaçlar ve
taşların neden fırlamadığı sorusuna,
merkezde bir çekicilik olduğu ve her
şeyin dünyanın merkezine düştüğü
cevabını verdi. Kuzey, Güney,
Doğu ve Batı’nın farklı noktalarda
buluştuğunu; denizlerin ardında bir
karanın bulunduğunu (Bugünkü
Amerika) öngördü.
El-Biruni, 75 yaşında vefat etti.
Kendisinden çok sonra gelen Newton,
Toricelli, Copernicus, Galileo gibi
bilim adamlarına ilham kaynağı oldu.
Türkçe dâhil 15 dilde yayımlanan
The UNESCO Courier dergisi, 1974
yılında çıkardığı sayıyı El-Biruni’ye
ayırdı. El-Biruni’yi “Binlerce yıl önce,
Orta Asya’da yaşamış evrensel deha”
olarak tanıttı.
9
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
10
FARKLILIKLARIN
ÜNİVERSİTESİ
11
Bilimin Geleceği
Bilimin Geleceği
EN KAPSAMLI
SAĞLIK
ÜNİVERSİTESİ
Tamamı sağlık alanıyla ilgili 32 bölümü bünyesinde
barındıran, 6 Fakülte ve 1 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu ile Üniversitemiz Türkiye’nin En Kapsamlı
Sağlık Üniversitesidir.
ŞEHRİN
MERKEZİNDE
KAMPÜS HAYATI
Üniversitemiz 30 bin metrekare kapalı alan, 17 bin metrekare
yeşil alan, 5 bin metrekare kafeterya ve sosyal alan, 2
konferans salonu, fitness center, kapalı ve açık basketbol
sahaları ile öğrencilerine geniş bir sosyal yaşam imkânı
sağlamaktadır.
Üniversitemizin Tarihi Topkapı Surları’nın karşısındaki
kampüsü, ulaşım yollarının merkezinde, Kazlıçeşme
Marmaray istasyonuna 10 dakika, metrobüs durağına 15
dakika yürüme mesafesinde, tarihi dokuyla iç içe, şehrin
merkezinde bir kampüs hayatı sunmaktadır.
SAĞLIK
BİLİMLERİNDE
A TAKIMI
Biruni Üniversitesinde alanında en yetkin, yurtdışı
tecrübesine ve evrensel vizyona sahip, araştırma
performansı ve bilimsel yayın verimliliği yüksek bir
akademik kadro oluşturulmuştur.
ÇİFT DİPLOMA,
YANDAL UZMANLIĞI
VE BÖLÜM
DEĞİŞTİRME İMKANI
Üniversitemiz birçok alanda bölüm değişikliğine imkân
sağladığı gibi çift diploma ve yandal uzmanlığı programları da
sunmaktadır. Birinci sınıfın sonunda uygun şartları sağlayan
öğrenciler istedikleri programlara geçiş yapabileceklerdir. Dikkat
çekici yeniliklerimizden birisi de Eğitim Fakültesi’nin, çift anadal
ve yandal uygulama imkânlarının yanı sıra uzmanlaşmaya ve
disiplinler arası etkileşime temel oluşturacak “Seçmeli Ders
Paketi” uygulamalarına sahip öncü ve tek fakülte olmasıdır.
13
Farklılıkların Üniversitesi
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
12
Biruni Araştırma, İstatistiksel Danışma ve Değerlendirme Merkezi,
Biruni Üniversitesi’nde yer alan profesyonel hizmet ve araştırma
merkezidir. Amacımız, lisans, lisansüstü öğrencileri, öğretim üyeleri
ve araştırmacılara tez, makale veya araştırmalarında eğitim ve
danışmanlık desteği sağlamaktır.
Özellikle ülkemizdeki akademisyenlerin yaptıkları araştırmalar için
uluslararası SCI ve SCI-EXPANDED dergilerinde makale yayınlama
problemine çözüm getirmekteyiz. Bu nedenle önerdiğimiz çözüm
aşamaları aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:
•
Uluslararası nitelikli ileri araştırma modellerine uygun ARAŞTIRMA
PROBLEMİNİN belirlenmesi ve ARAŞTIRMA PROJESİNİN
hazırlanması
•
Araştırma problemine uygun ARAŞTIRMA MODELİNİN,
ARAŞTIRMA DÜZENİNİN belirlenmesi.
•
Belirlenen araştırma düzenine uygun DEĞİŞKENLERİN ve
hangi tür VERİLERİN toplanacağının kararlaştırılması.
•
Verilerin araştırma problemine uygun İSTATİSTİK ANALİZLER ile
değerlendirilmesi.
•
Sonuçlardan yorum çıkarma ve yayının sunumu için anadili
İngilizce (Native English) olan yazarlar desteğinde yazılması
Merkezimizde Profesyonel Araştırma, İstatistiksel Analizler, Çok
Değişkenli İstatistiksel Analizler, Klinik İstatistik Analizler ve
İstatistiksel Paket Programlar ile ilgili eğitimler sürekli ve periyodik
olarak tekrarlanacaktır. Araştırmacı ilk aşamadan itibaren veya
istediği ileri aşamada destek alabilecektir.
NOT: Biruni Araştırma, İstatistiksel Danışma ve Değerlendirme
Merkezi, araştırmacıların ilk başvurularındaki soruların yanıtlanması
ve konuyla ilgili ana hatların oluşturulması için aldıkları randevuyu
ücretsiz olarak kabul etmektedir.
15
Farklılıkların Üniversitesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
14
ARAŞTIRMA,
İSTATİSTİKSEL
DANIŞMA VE
DEĞERLENDİRME
MERKEZİ
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
16
Globalleşen dünyada, zamanın gerektirdiği niteliklerle
donatılmış mezunlar yetiştirme misyonuyla yola çıkan
Biruni Üniversitesi, uluslararası, eğitim alanında öncü
ve alanında itibarlı sağlık kuruluşlarıyla işbirlikleri
geliştirmektedir. Üniversitemiz sektörünün lider
kuruluşlarıyla akredite olmakta, stratejik ortaklıklar
kurmakta ve sağlık ve eğitim alanının itibarlı birliklerine
üye olmaktadır. Uluslararası sözleşme ve etik kurallarına
bağlılığıyla, dünya standartlarını ölçü kabul eden Biruni
Üniversitesi yenilikçi ve özgür duruşuyla öğrencilerini
birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme gayreti
içerisinde olacaktır.
Türkiye’de pek çok üniversite, öğrencilerini yeterlilik sınavından
geçirerek İngilizce seviyelerini ölçmektedir. Bu sınavların
sonucunda, belirlenen standartları geçemeyen öğrenciler bir yıl
süreli hazırlık programına devam etmektedir.
Üniversitemiz, İngilizce hazırlık programını 1. sınıf dersleriyle
birleştirerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir. Öğrencilerin
ders yükünü artırmayacak şekilde düzenlenen bu program
sayesinde, öğrencilerimiz bir yıl kaybetmeden İngilizce’yi en iyi
şekilde öğrenmiş olarak mezun olacaklardır. Ayrıca, öğrenciler,
Üniversitenin 2. senesinden itibaren Mesleki İngilizce dersleri ile
desteklenecektir.
Uluslararası bir üniversite olarak, Biruni Üniversitesi
öğrencilerimize hem eğitim-öğretim hem de tatil dönemleri için
gerek değişim programlarıyla gerekse de doğrudan anlaşmalı
olduğumuz üniversiteler ile ortak programlar düzenlemektedir.
Böylelikle öğrencilerimiz, Biruni Üniversitesi’nden aldığı İngilizce
eğitimi ile yurt içi ve yurt dışında pratik yapabilme olanağını
bulacaktır.
17
Farklılıkların Üniversitesi
Bilimin Geleceği
ULUSLARARASI
FIRSATLAR
BİR YIL
KAYBETMEDEN
BİR DİL KAZAN
19
Üniversitemiz, yüksek eğitim kalitesi hedefi, araştırmaya verdiği hizmetleriyle
ülkemiz ve dünyada referans kabul edilecek, mensubu olmaktan övünç
duyulacak, yenilikçi ve girişimci lider bir üniversite vizyonuna sahiptir.
Farklılıkların Üniversitesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
18
BURSLAR
Üniversitemizde ilk yılımıza özel her öğrencimize yüzde 25, yüzde 50
veya yüzde 100 oranlarında burs imkânı sağlanmaktadır. Üniversitemize
ilk 3 tercihinden yerleşecek öğrencilere de ek olarak yüzde 10 indirim
uygulanmaktadır.
Ayrıca; Türkiye geneli başarı sıralamasında aşağıda belirtilen dereceleri
sağlayan öğrencilere belirtilen miktarlarda aylık nakit ödeme yapılarak destek
bursu sağlanacaktır.
LYS Sıralaması
Aylık Ödeme (TL)
1-100
3.000
101-500
1.000
501-1.000
500
1.001-2.000
350
Bu öğrencilerden 1-1.000 arasında olanlar üniversitenin %25 burslu veya %50
burslu kontenjanlarına yerleşseler bile eğitim-öğretim ücretinin tamamından
muaf olacaktır.
Karşılıksız olarak sağladığımız bursların tamamı, disiplin cezası alınmadığı
ve derslere devam edildiği müddetçe öğrenim süresi boyunca kesilmeden
devam etmektedir.
KÜTÜPHANE
Biruni Üniversitesi Kütüphanesi
Biruni Üniversitesi Kütüphanesi, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin
eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde ihtiyaç duydukları bilgi ve
belgelere kolaylıkla erişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Toplamda
1.500 m2’lik kapalı alana kurulmuş olan kütüphanemiz, son tarihli kitap ve
dokümanlar ile güncel veri tabanlarını bulunduran bir alt yapıya sahiptir.
•
Uluslararası kütüphane standartları uygulanmakta
•
Esnek ödünç verme sistemi ile yakın ve uzak çevrelere hizmet
verilmekte
•
Üniversiteler arası işbirliği sağlanmakta
Kütüphanemiz, Türkiye’nin en kapsamlı sağlık üniversitesi olan
üniversitemizdeki bütün bölümlerimizin gereksinimlerini karşılayacak
nitelikte olup dışarıdan gelebilecek isteklere de cevap verebilecek
kaynakların yer aldığı Türkiye’nin en zengin sağlık koleksiyonuna sahip
olma amacındadır.
•
Konu uzmanlarının talepleri dikkate alınarak sürekli güncellenmekte
•
Elektronik kaynaklara her yerden ulaşılabilmekte
•
Hafta içi ve hafta sonu her gün hizmet verilmektedir.
Kütüphanemiz idare politikası olarak; hız, doğruluk, güvenilirlik ve
ulaşılabilirlik ilkelerini benimsemektedir. Bu ilkeler doğrultusunda,
kütüphanemizde;
Kütüphanemiz, kullanıcılarımızın entelektüel ve kültürel yönlerinin
gelişmesine hizmet veren kitap, dergi, rapor, CD, DVD, e-dergi,
e-makale ve diğer kaynakları barındırmaktadır. Akademisyenlerimiz
ve öğrencilerimize özel ergonomik çalışma alanları ve ferah dinlenme
mekânlarını sunmaktadır.
Bilimin Geleceği
21
LABORATUVARLAR
Diş Hekimliği Fakültesi
Laboratuvarları
Diş hekimliği mesleği el becerisi, yaratıcılık,
üç boyutlu düşünebilme yetisi, iletişim
becerisi gibi vasıflara sahibi olmayı gerektirir.
Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize bu
becerileri kazandırabilmek ve geliştirmelerini
sağlayabilmek için eğitim laboratuvarlarından
destek sağlanmaktadır.
Fakültemizdeki eğitim süreci teorik eğitimin
yanında büyük bir ölçüde pratik eğitimi
de kapsamaktadır. Öğrencilerimiz klinik
öncesi eğitimlerinde çok önemli bir yeri olan
fantom (hasta ağzını taklit eden model)
laboratuvarında, diş hekimliği eğitiminin ilk
yılından başlayarak pratik eğitim almaktadır.
Fakültemizin gelişmiş fantom ünitesi, bilgisayar
donanım ve diş hekimliği için geliştirilmiş özel
yazılımlara sahip olup, bu laboratuvarlarda
öğrenciler klinik sınıflara en iyi şekilde
hazırlanmaktadırlar.
Fantom modellerinin ağız yapıları ve diş
sertlikleri, öğrencinin sanki gerçek bir hastada
çalışıyormuş gibi hissedebilmesi için gerçeğine
çok yakın olarak üretilmiştir. Öğrenciler model
üzerinde gerekli cihaz ve el aletleri ile uygulama
yapabilmekte, diş hekimliğinde uygulanan
tedavilerin deneyimini kazanmaktadırlar.
Öğrenciler yaptıkları işlemlerin
değerlendirmesini üç boyutlu model tarayıcı
ve buna ait yazılımları kullanarak kendileri
yapabilmekte ve gördükleri hataları düzelterek
o uygulamanın doğrusunu öğrenmektedirler. Bu
modern laboratuvarlarda yapılan uygulamalar
öğrencilerin klinik uygulamalara yönelik
becerileri ve hâkimiyetlerini arttırarak gerçek
hasta üzerine yapacağı işlemlerin daha yüksek
kalitede olmasını sağlamakta ve hasta başında
kendilerine olan güvenlerini artırmaktadır.
Eczacılık Fakültesi
Laboratuvarları
Eczacılık Lisans Eğitim Programı, teorik eğitimin
yanı sıra ağırlıklı olarak bir dizi laboratuvar
uygulamasını da gerektirmektedir. Fakültemizde
verilen eğitime hizmet edecek laboratuvarlar
aşağıdaki gibidir:
Temel Eczacılık Bilimleri kapsamında; Analitik
Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji,
Farmasötik Botanik Laboratuvarları,
Eczacılık Meslek Bilimleri kapsamında;
Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Farmasötik
Toksikoloji Laboratuvarları,
Eczacılık Teknolojisi kapsamında; Farmasötik
Teknoloji, Farmakokinetik, Farmasötik
Biyoteknoloji Laboratuvarları.
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Laboratuvarları
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Laboratuvarı
Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü bünyesinde yer alan Moleküler Biyoloji
ve Genetik Laboratuvarları var olan en güncel
deney ve araştırmaların yapılabileceği günümüz
son teknolojilerine sahip cihazlarla donatılmıştır.
DNA, RNA ve protein düzeyinde analizlerin
yapılabileceği laboratuvarlarda DNA, RNA ve
protein izolasyonu, kantitasyonu,jel elektroforezi,
DNA dizileme, western blot analizleri, bakteri
ve maya kültürleri ile biyoteknoloji uygulamaları
gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca DNA dizilemede son teknoloji olan
yeni nesil dizileme tekniği en güncel cihazlarla
laboratuvarlarımızda kullanılmaktadır. Bu
teknoloji yardımıyla, ülkemizde çokça karşılaşılan
tek gen hastalıklarından moleküler etiyolojisi
henüz aydınlatılamamış olan hastalıkların
anlaşılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Ayrıca kanserde hedefe yönelik tedavi
geliştirilmesine ve kişinin kanser hücrelerinin
genetik yapısına özel tedavi planlanmasına
yönelik çalışmalar yapılabilmektedir. Böylece,
hastaların tüm genleri incelenebilecek ve
hastalıklarla olan ilişkisi ortaya çıkarılabilecektir.
Bunun yanı sıra gerek Biruni Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri
gerekse diğer üniversitelerde eğitim gören
öğrenciler için Moleküler Biyoloji ve Genetik
Laboratuvarı’nda staj imkânları sağlanmaktadır.
Hücre ve Doku Kültürü
Laboratuvarı
Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü bünyesinde yer alan Hücre
ve Doku Kültürü Laboratuvarları insan, hayvan
ve bitki hücre kültürü yapılmasına imkan
sunmaktadır. Hücre proliferasyon, apoptoz,
hücre döngüsü analizlerinin yanı sıra mikrodizin,
hücre ayrıştırma deneylerinin yapılabileceği
laboratuvarlarda gen ifade analizleri, hücre
sinyal yolakları ve protein-protein etkileşimleri
analizleri gerçekleştirilecektir.
Öncelikli olarak kanser çalışmalarının
gerçekleştirileceği bu laboratuvarlar, değişik
kanser örneklerinden oluşturulan primer hücre
kültürü çalışmalarının ve son yıllarda bilim
insanlarının özellikle ilgisini çeken kanser kök
hücre çalışmalarının yapılabilmesi için de son
teknoloji cihazlarla donatılmıştır. Bu kapsamda
kök hücre ayrıştırma, kök hücre karakterizasyonu
ve hedefe yönelik kanser tedavisi araştırmaları
yapılabilmektedir.
Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı’nda hem
Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü öğrencileri hem de diğer üniversitelerde
eğitim gören öğrenciler için staj imkânları
sağlanmaktadır.
Farklılıkların Üniversitesi
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
20
bir oda bulunmaktadır. Ayrıca EMG
(Elektromiyografi) ve PSG (Polisomnografi)
sistemleri de mevcuttur.
Acil Tıp ve Afet Yönetimi
Laboratuvarı
Ergoterapi Laboratuvarı
Biruni Üniversitesi Acil Tıp ve Afet Yönetimi
Laboratuvarları’nda öğrencilerimize
hastane öncesi dönemde yaşam kurtarıcı
ve sakat kalmayı önleyici acil hasta bakım
teknikleri (hava yolunun açılması, solunum
ve dolaşımın sağlanması, kalp masajı
gibi...) ve afet durumunda acil kurtarma ve
sivil savunma teknikleri ve yangın kimyası
uygulamalı olarak gösterilmektedir.
Beslenme ve Diyetetik
Laboratuvarı
Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Laboratuvarları’nda öğrencilerimize
Kimya, Besin Kimyası, Besin
Mikrobiyolojisi uygulamaları ve deneysel
besin hazırlama ve ürün geliştirme
pratikleri yaptırılmaktadır. Her türlü
besinin pişirilmesinden hazırlanmasına,
tüketilmesinden saklanmasına kadar olan
pek çok aşama laboratuvar ortamında
uygulamalı olarak yapılmaktadır.
Diyaliz Laboratuvarı
En son teknoloji ürünü tıbbi cihaz ve
donanımlara sahip olan Biruni Üniversitesi
Diyaliz Laboratuvarında öğrencilere,
hastanın diyaliz makinesine alınması,
takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin
sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımı
ile Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi’yle ilgili
teknik konularda eğitim verilmektedir.
Elektronörofizyoloji
Laboratuvarı
Biruni Üniversitesi Elektrofizyoloji
Laboratuvarında beyin elektriksel
aktivitesinin kayıt edilmesi ve analizine
yönelik EEG (Elektroensefalografi)
sistemi kurulmuştur. Laboratuvarda
EEG kaydı için gerekli olan sesten ve
elektromanyetik sinyallerden yalıtılmış
Ergoterapi genel anlamda kişiyi fiziksel
bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi
etmek ve yaşam kalitesini artırmaktır.
Öğrencilerimize Biruni Üniversitesi
Ergoterapi Laboratuvarları’nda; Pediatri,
Noröloji, Geriatri, Ortopedi, Psikiyatri
ve Romatoloji alanlarında uygulama ve
araştırmalar yaptırılmaktadır ve böylelikle
öğrencilerimiz bilgisayarlı fonksiyonel
kapasite değerlendirilmesi yapabilmektedir.
Biruni Üniversitesi Ergoterapi
Laboratuvarları’nda; Mesleki Rehabilitasyon
Uygulamaları, Snoezelen Eğitimi,
Vestibuler Tedavi, Yaygın Nörogelişimsel
Bozukluk, Öğrenme Bozukluğu ve
Zihinsel Problemlerde Duyu-Algı Motor
Değerlendirme ve Tedavisi, Görme
Engelli gibi Özel Duyu Bozukluklarının
Rehabilitasyonu, Pediatrik Ergoterapi,
Geriatrikergoterapi, Splint, kendine yardım
aletleri ve yardımcı araçlar ile adaptasyon
uygulamaları ile hareket duyusu eğitimi ve
Onkolojik Ergoterapi’ye yönelik laboratuvar
uygulamaları yapılabilmektedir.
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Laboratuvarı
Biruni Üniversitesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Laboratuvarı, tam donanımlı
olarak ileri düzey teknolojik cihazlar ve
ekipmanlarla dünya standartlarına uygun
bir şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerimize,
modern değerlendirme ve elektroterapi
cihazlarının bulunduğu laboratuvarımızda
hastaların nasıl değerlendirileceği, bu
değerlendirmeler için hangi yöntemlerin
kullanılacağı, değerlendirme sonuçlarına
göre uygulanacak egzersizler
gösterilmektedir.
Hemşirelik Maket Laboratuvarı
Biruni Üniversitesi Hemşirelik Maket Laboratuvarları, gerçek bir
hastane ortamını yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Amacımız,
öğrencilerin klinik uygulamaya çıkmadan önce laboratuvar
ortamında hemşirelik becerilerini kazanması için yeterli
düzeyde uygulama yapılmasını sağlamaktır. İnsan anatomik
yapısına uygun insan bakım simülatörü üzerinde Oral ve
Parenteral ilaç uygulamaları, hijyenik bakım uygulamaları,
eklem açıklığı hareketleri ve solunum sistemi uygulamaları,
Aspirasyon, Nazogastrik ve Orogastrikentübasyon, lavman ve
Ürinerkateterizasyon gibi tüm beden sistemine özgü hemşirelik
uygulamaları gerçeğe uygun bir şekilde uygulanmaktadır.
Ayrıca kol maketleri yapay kan/ sıvı ile doldurularak
İntravenözenjeksiyon, İntravenözinfüzyon, İntradermal,
Subkutan ve İntramusküler Enjeksiyon Uygulamaları da
yapılmaktadır.
Odyoloji Laboratuvarı
Odyoloji genel anlamda işitme bilimi olarak ifade
edilmektedir. Öğrencilerimize Biruni Üniversitesi
Odyoloji Laboratuvarları’nda son teknoloji cihazlarla
ve en yeni bilimsel yöntemlerle işitme, konuşma ve
denge bozukluklarının tespiti ve değerlendirilmesine
yönelik uygulamalar yaptırılmaktadır. Böylelikle
öğrencilerimiz Modern Odyometre, İmpedansmetre, ABR,
Elektrokokleografi, Otoakustik Emisyon ve Kompüterize
Elektronistagmografi gibi konularda laboratuvar
uygulamaları ile aldıkları teorik eğitimi pratik etme imkânı
bulmaktadırlar.
Optisyenlik Laboratuvarı
Biruni Üniversitesi Optisyenlik Laboratuvarında öğrencilere
gözlük çerçevelerinin tanıtımı, tipleri, imalatı kol ve bağlantıları,
onarımları, gözün kırma kusurları ve düzeltme teknikleri,
gözlük reçetesi yazılış ve okunuşları, az görenlere yardımcı
gözlük sistemleri, özel gözlükler, Oftalmik Endüstrisi, Göz
Nötralizasyonu ve doğruluk testleri uygulamaları yaparak,
yüksek mesleki beceri kazanabilecekleri tam donanımlı bir
laboratuvar imkânı sunmaktadır.
Perfüzyon Teknikleri Laboratuvarı
Perfüzyon Teknikleri Programı öğrencileri aldıkları derslerin
uygulamalarını Perfüzyon Teknikleri Laboratuvarı’nda
yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz, bu laboratuvarda dolaşım
sistemi ile ilgili olan Ekstrakorporeal Dolaşım Cihazları
(Kardiyopulmoner By-Pass, Ventrikül Destek Sistemleri) gibi ileri
teknoloji ürünü olan cihazların kullanımı için kuramsal bilgi ve
deneyim kazanmaktadırlar.
23
Farklılıkların Üniversitesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
22
Sağlık Bilimleri
Laboratuvarları
Ağız ve diş sağlığı son yıllarda dünyada en hızlı gelişim gösteren
sektörlerden biri haline gelmiştir. Bu değişimde, teknolojinin
etkin kullanımı, eğitim sisteminin geliştirilmesi ile hekimlerin
becerilerinin artırılması en büyük etkendir. Biruni Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi yüksek tedavi standartlarını
ilke edinip, bu amaca uygun ileri teknolojik donanım, yöntem ve
malzemelerle ağız, diş ve çene hastalıklarının tedavilerine yönelik
hizmet vermek üzere kurulmuştur.
Hastanemizde, diş hekimliğinde en iyiyi arayan, yurtdışı
deneyimli, ileri bilgi ve beceriye sahip öğretim üyeleri ile
ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm alanlarda en son teknoloji ve
bilimsel verilerin kullanıldığı, modern diş hekimliğinin güncel
uygulamalarının yer aldığı kaliteli ve profesyonel hizmetin
verilmesi hedeflenmektedir.
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi gerek ileri
teknoloji ile donatılmış klinikleriyle gerekse de öğretim üyesi
kadrosuyla hastalarımızın tüm ağız ve diş sağlığı gereksinimlerini
karşılamakta ve kaliteden asla ödün vermeden, alanında tek
olmayı hedeflemektedir. Sağlık bilimleri alanında tematik bir
üniversitenin parçası olan diş hastanemiz hastalarımıza daha iyi
bir hizmet verebilmek için dinamik ve çağdaş klinikleri, etik, önce
‘güven’ diyen, güçlü ve deneyimli akademik kadrosuyla bütün
yeniliklerin öncüsü olmayı planlamaktadır.
25
BİRUNİ’DE NELER VAR?
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
24
DIŞ HEKIMLIĞI
FAKÜLTESI
HASTANESI
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
26
27
FAKÜLTELER
Bilimin Geleceği
Bilimin Geleceği
DIŞ HEKIMLIĞI FAKÜLTESI
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
28
Dekanın Mesajı
Vizyon
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2014
yılında kurulmuş olup, öğrencilerini bu alanda
ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı, kendinden
ve bilgisinden emin birer hekim olarak yetiştirmeyi
hedeflemektedir.
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin
vizyonu; akademik özgürlüklere sahip çıkarak,
öğrencilerini, düşüncelerin hiçbir kısıtlamayla
karşılaşmadığı bir ortamda eğitmek ve diş
hekimliği alanında uluslararası düzeyde önde
gelen fakülteler içerisinde yer almaktır.
Biruni Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi
2014-2015 öğretim yılından itibaren öğrenci kabul
etmeye başlayacaktır.
Prof. Dr. Selim ARICI
Dekan
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
İstanbul’da alanında ilkler arasında yer almak
iddiası ile kurulan, kendisini kalite ve yeniliğe
adamış bir fakültedir. Farklı akademik birikimlere
ve yurt dışı tecrübelere sahip akademisyenlerimiz,
birikimlerini öğrencilere birebir aktararak
öğrenci merkezli dinamik bir eğitim-öğretim
sistemi uygulayacaklardır.
Üniversitemiz dünyanın önde gelen sağlık
üniversiteleri ile entegre çalışma hedefiyle yola
çıkmıştır. Bu bağlamda yurtdışı üniversiteleri ile
ikili anlaşmalar, uluslararası değişim programları
ve akademik personel değişim programlarıyla
geniş bir uluslararası işbirliği imkanı sunmaktadır.
Fakültemizin öğretim programları Bologna süreci
doğrultusunda hazırlanmış olup, öğrencilerimizin
yurtdışı akademik imkânları artırılmıştır.
Misyon
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin
misyonu; eğitim, hizmet, araştırma, ulusal ve
uluslararası ağız ve diş sağlığı politikalarında
sürekli gelişime odaklanarak ve hasta
memnuniyetini ön planda tutarak diş hekimliği
alanında mükemmele ulaşmaktır.
29
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Halihazırda ülkemizde 38 diş hekimliği fakültesinde eğitim
verilmektedir. Ancak bu fakültelerden mezun olan diş hekimi
sayısı ülkemizdeki ihtiyacı karşılamakta yetersizdir. 2013 yılında
yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de yaklaşık 7.000’i kamuda
olmak üzere 21.000 diş hekimi görev yapmaktadır. Kamu
kurumlarında ve özelde çalışan diş hekimlerinin toplamı dikkate
alındığında Türkiye’de 100.000 kişiye 27 diş hekimi düştüğü
ve bu oranın gelişmiş ülke ortalamalarına göre çok yetersiz
olduğu gözlenmektedir. Diğer bir ifade ile 100 bin kişiye
Avrupa Birliği ülkelerinde 61, Amerika Birleşik Devletlerinde
ise 45 diş hekimi düşmektedir. Ülkemizdeki nüfus artış oranı
dikkate alınmadığında şu an itibariyle bile Türkiye’nin AB
ortalamasını yakalayabilmesi için yaklaşık 30.000 diş hekimine
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle, koruyucu diş hekimliği
uygulamaları ve modern teknik ve tedavi yöntemlerini en
iyi şekilde uygulayabilecek ve böylece toplumun ağız ve diş
sağlığına hizmet edecek üstün nitelikli diş hekimleri yetiştirmek
amacıyla Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.
Bu amaca ulaşabilmek için fakültenin akademik kadrosu, her biri
kendi uzmanlık alanında tecrübeli, uluslararası deneyime sahip,
araştıran, eğitim ve sağlık hizmeti alanında en iyiye ulaşmayı
hedefleyen öğretim üyelerinden oluşturulmuştur.
Diş Hekimliği Fakültesinin 5 yıllık müfredatının ilk 3 yılı
içerisinde temel tıp ve diş hekimliği, iletişim becerileri,
hasta ağzında çalışmanın taklit edildiği ve klinik öncesi
uygulamaların yer aldığı teorik ve pratik dersler bulunmaktadır.
Diş hekimliğindeki tedavi uygulamaları için el yeteneklerinin
geliştirilmesi ve birebir insan ağzını taklit eden fantom
çalışmalarının yapılması için donanım ve cihaz olarak en
modern ve gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı laboratuvarlar
yapılmıştır. Bu laboratuvarlarda kullanılan bilgisayar donanım
ve yazılımları ile her bir öğrenci kendi yaptığı uygulamanın 3
boyutlu taranmış modelini bilgisayarda elde edebilmektedir.
Böylece ideale ne kadar yaklaştığını veya nerelerde hata
yaptığını bağımsız olarak bilgisayar yazılımı üzerinde
gözlemleyebilmekte ve en iyi uygulamayı elde edebilmek için
gerekli düzeltmeleri yapabilmektedir. Pratik uygulamalara
ilişkin not puanlaması da bilgisayar yazılımı ile yapılan işlemin
değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 4. ve 5.
sınıflarda etkili ve modern tedavi tekniklerinin uygulandığı diş
hekimliği hastanesinde alanında yetkin danışmanlar eşliğinde
hasta başı teorik ve klinik uygulamaların olduğu bir eğitim
süreci mevcuttur.
İş ve Kariyer Olanakları
Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarına “Diş Hekimi” unvanı
verilmektedir. Mezunlarımız kamu veya özel hastanelerde,
akademik kariyer ve araştırma yapmak amacıyla üniversitelerde,
araştırmacı olarak özel ve kamuya ait araştırma enstitülerinde,
medikal ve sağlık ürünleri üreten ve/veya pazarlayan özel
şirketlerde veya kendi muayenehanelerinde çalışabilirler.
31
Diş Hekimliği Fakültesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
30
DİŞ HEKİMLİĞİ
ECZACILIK FAKÜLTESI
Dekanın Mesajı
Sağlıkta kalite ülkemizin günümüzde olduğu gibi
gelecekte de öncelikli hedeflerinden biri olmaya
devam edecektir. Bu nedenle eczacılık mesleğine
yönelik eğitimin en mükemmel şekilde verilmesi
profesyonel sağlık hizmetlerinin sunulmasında
temel bir rol oynamaktadır. Sağlık hizmetlerindeki
rolü bakımından eczacı, ilaçların üretimi, kullanımı
ve danışmanlığı konusunda en yetkin kişidir.
Prof. Dr. Ayfer YALÇIN
Dekan
Eczacılığın temelleri insanlık tarihi kadar eskidir.
Üniversitemize isim konusunda esin kaynağı olan
Ebu Reyhan El-Biruni eczacılığın ilk uygulamalarını
gerçekleştiren bir bilim adamı olarak eczacılık
tarihindeki yerini almıştır. Bu nedenle Biruni
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi anlamlı bir
ayrıcalığa sahiptir. Bu isme sadık kalarak, Biruni
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi sahip olduğu
akademik altyapı ve uygulayacağı eğitim
programıyla bu tanıma uygun nitelikli eczacıların
yetiştirilmesini hedeflemektedir.
Sürekli gelişim gösteren Eczacılık mesleği, antik
veya geleneksel diyebileceğimiz uygulama
biçimlerinden günümüzde rekombinant DNA
ürünlerinin nanoteknolojik yaklaşımlarla üretilen
ilaçların kullanıldığı modern uygulama biçimlerine
ulaşmıştır. Tüm dünyada sürekli değişen mesleki
vizyon ve trendler eczacılık mesleği için de
geçerli olup, klinik eczacılık temeline dayanan bir
eğitim ve uygulama biçimini zorunlu bir amaç
haline getirmektedir. Bu çerçevede Fakültemizde
uygulayacağımız eğitim programının bu amaca
hizmet edecek şekilde yapılandırılmasına özen
gösterilmiştir.
Fakültemiz eczacılık eğitimi yanı sıra bilimsel
araştırma ve geliştirme hedefleri açısından
da alanında öncü bir konumda olmayı
hedeflemektedir. Bu çerçevede Fakültemiz sahip
olduğu akademik ve bilimsel altyapıyı kullanarak,
çok disiplinli bir yaklaşımla, ulusal, uluslararası
işbirlikleri kapsamında araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde bulunmak suretiyle eczacılık
alanında ülkemizin bilimsel birikimine somut
katkılarda bulunmayı planlamaktadır.
Vizyon
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin vizyonu;
eczacılık alanında eğitim, araştırma, yenilikçi
mesleki uygulamalar ve danışmanlık konusunda
bir model olmak, Türkiye ve dünyadaki sağlık
sorunları ve stratejileri konusunda farkındalığa
sahip, toplumun sağlık hizmet kalitesinin
yükseltilmesinde eczacılık mesleğinin önemini
kavramış, çalışma motivasyonu yüksek ve hayat
boyu öğrenme ilkelerini benimseyen mezunlar
vermektir.
Misyon Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin misyonu;
insan sağlığı üzerinde kullanılan ilaçların seçimi,
güvenliği ve etkinliğinin kalitesini arttırmaya
yönelik ve farmasötik bakım/klinik eczacılık
uygulamalarını ön plana çıkaran bir eğitim
programı uygulamak; hastalıkların önlenmesi ve
tedavisine olanak sağlayacak ilaçların dizaynı,
geliştirilmesi, üretilmesi, kullanımı ve etkinliğinin
doğru olarak değerlendirilmesine öncülük edecek
bilimsel araştırma programlarını yürütmek;
ilaçların güvenli, etkin ve ekonomik kullanımı
hususunda topluma, sağlık hizmetleriyle ilişkili
kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti
vermektir.
33
Amaç ve Kapsam
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi toplumun sağlık düzeyinin
ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen, ilaç, etkin
madde ve preparatlarının araştırılması, üretilmesi, test edilmesi,
saklanması, korunması, hastaya sunulması, doğru kullanılması
ve yan etkileri konularında üst düzey bilgi ve becerilere sahip,
diğer sağlık meslek mensupları ve hastalara danışmanlık hizmeti
verebilen, reçeteleme ve ilaç tedavilerinin izlenmesine katkıda
bulunan, etkin iletişim yeteneğine sahip, hayat boyu öğrenmeyi
ilke edinmiş, etik değerlere bağlı, mesleğin sosyal ve evrensel
niteliklerini taşıyan eczacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Eğitim süremiz genel eğitim programının ve zorunlu stajların
tamamlanması dahil toplam 5 yıldır. Fakültemizde eğitim
programı Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri
ve Eczacılık Teknolojisi bölümleri kapsamındaki derslerin
organizasyonu sağlanarak yürütülecektir. Eğitimin ilk yıllarında
temel bilimler kapsamında kimya, analitik kimya, farmasötik
botanik, biyoloji, biyokimya, fizyoloji, patoloji, anatomi ve diğer
tıp bilimlerine dayalı bir eğitim planı öngörülmektedir. Temel
eğitimi takiben 2. yılın 2. döneminden başlamak üzere, eğitim
programında eczacılık meslek (Farmakoloji, Farmasötik Kimya,
Farmakognozi) ve teknolojik bilimlerine (Farmasötik Teknoloji,
Farmasötikbiyoteknoloji, Farmakokinetik, Kozmetoloji,
Farmasötik Toksikoloji) yönelik dersler yer almaktadır.
Teorik derslerle brilikte uygulama/laboratuvar ağırlıklı bir
eğitimi gerektiren eczacılık programının ilk 4 yılı sonunda
öğrencilerimizin eczacılık kavram, konsept ve profesyonel
uygulama yetilerini kazanması beklenmektedir. 5. yılda ise
Serbest Eczacılık, Hastane Eczacılığı ve Endüstri Eczacılığı
alanlarında seçmeli dersler ile mesleki alan yönlendirmesi
yapılacaktır. Ayrıca 4. ve 5. yıllarda klinik eczacılık/farmasötik
bakım konsept ve uygulamalarını içeren yoğun bir eğitim
programı uygulanacak olup, öğrencilerimizin bu alanda
çalışmaya hazır bir altyapı ile fakültemizden mezun olacak
düzeye ulaşması hedeflenmektedir. Ülkemizde yasal olarak
eczacılık yapma hak ve yetkilerini kazanabilmek için eğitim
süresi içerisinde en az 6 ay bir serbest eczanede meslek stajı
yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. Temel aşamaları kısaca
özetlenen eğitim programımız çerçevesinde, öğrencilerimizin
5. yılda, araştırma odaklı bir bitirme projesi hazırlayıp sunması
beklenmekte olup, zorunlu mesleki stajlarının bir kısmını da bu
süre içerisinde serbest eczanelerde yapmaları gerekmektedir.
İş ve Kariyer Olanakları
Fakültemizden mezun olan eczacılar, yasaların verdiği yetkiler
çerçevesinde başta serbest eczanelerde (serbest eczacı) ,
hastanelerde (hastane eczacısı), ilaç ve kozmetik endüstrisinin
üretimden başlamak üzere tüm birimlerinde, akademisyen veya
araştırmacı olarak yüksek öğretim kurumlarında çalışabilirler.
Bununla birlikte mezunlarımızın eczacılık uygulamalarında
mesleki bir dönüşümün gerektirdiği bir zorunluluk olarak
klinik eczacılık uygulamaları çerçevesinde çalışabilmelerine
olanak sağlayacak yetkin ve donanımlı bir eğitim sunmayı
hedeflemekteyiz.
35
Eczacılık Fakültesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
34
ECZACILIK
EĞITIM FAKÜLTESI
Dekanın Mesajı
Bilimin Geleceği
Fakültemiz üniversitemizin sağlık üniversitesi
olması ile bağlantılı olarak, ülkemizin hem eğitim
hem sağlık alanını desteklemeyi hedeflemiştir.
Fakültemizin Eğitim Bilimleri Bölümünde bulunan
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans Programı,
ülkemiz eğitim sisteminin Psikolojik Danışman
ihtiyacını nitelikli, çağdaş, güncel bilgi ve beceri ile
donanmış, toplumsal sorunluluklarının bilincinde
olan insan gücü ile karşılanmasına katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
36
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Dekan
Diğer bölümümüz olan Özel Eğitim Bölümünde,
ülkemizde var olan diğer özel eğitim programlarını
açmayı planlamaktayız. Yetişmiş insan gücü
yetersizliği nedeniyle henüz açamadığımız Görme
Engelliler Öğretmenliği ve İşitme Engelliler
Öğretmenliği Lisans Programlarımızı gelecek yıl
açmayı planlamaktayız. Bu bölümde açılmış olan
Üstün Zekalılar Öğretmenliği ve Zihin Engelliler
Öğretmenliği Lisans Programlarından eğitim
sistemimize nitelikli elemanlar kazandırma amacını
taşımaktayız. Vermiş olduğumuz kaliteli eğitimin
yanı sıra, mesleki İngilizce dersleri ile mezunlarımızın
yabancı literatürden yararlanmalarını kolaylaştırmayı
planlamış bulunuyoruz. Mezunlarımız, hem
mesleklerini layıkıyla yerine getirebilme hem de
yabancı literatürden bilgilerini güncelleyebilme
yeterliliklerine sahip olacaklardır.
Öğrencilerimiz, alan bilgilerini oldukça yoğun bir
şekilde edinecekleri gibi, bol ve çeşitli uygulama
imkanlarından da yararlanabileceklerdir. Dört
yıl boyunca, öğrencilerimiz çeşitli projelere
katılarak bilgi ve becerilerini geliştirebilecekler ve
uygulayabileceklerdir. Bu amaçla, fakültemiz çeşitli
ulusal ve uluslar-arası kurum ve kuruluşlarla iş birliği
içerisinde olacaktır.
Fakültemiz, programlar arası geçiş imkânı
sağladığı gibi çift ana dal ve yan dal uygulamaları
da sunmaktadır. Birinci sınıfın sonunda şartları
sağlayan öğrenciler, uygun programlara geçiş
yapabileceklerdir. Ayrıca, çift ana dal ve yan
dal eğitimi görebileceklerdir. Böylelikle, Üstün
Zekalılar Öğretmenliğinde öğrenim gören bir
öğrencimiz, şartları sağladığı takdirde Zihin
Engelliler Öğretmenliği veya Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık çift ana dal veya yan dal eğitimi
görebilecektir.
Fakültemiz uzmanlaşmaya temel
oluşturacak Seçmeli Ders Paketi uygulamalarına
sahiptir. Bu uygulamalara öncülük eden dünyadaki tek fakültedir. Seçmeli Ders Paketleri, öğrencilerin
öğrenim gördükleri alanda daha alt düzeyde
uzmanlaşmalarına imkan verecek derslerin lisans
programına entegre edilmesiyle oluşturulmaktadır.
Söz gelimi, Zihin Engelliler Öğretmenliği
programında okurken Otizm Seçmeli Ders
Paketini alan bir öğrenci rahatlıkla Otistik Çocuklar
Öğretmenliği de yapabilecek yeterliliğe sahip
olacaktır.
Hedefimiz, ulusal ve uluslararası nitelikte öğrenciler
yetiştirmektir. Akademik kadromuz, öğrencilerimize
kaliteli eğitim verebilmek için azim ve kararlılıkla
çalışmaktadır. Fakültemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü
ile işbirliği içinde en yakın zamanda eğitim alanında
uzmanlaşmak ve ileri eğitim görmek isteyenlere
yönelik lisansüstü eğitim programlarını destek
verecektir.
Vizyon
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin vizyonu;
lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim alanında
uluslararası kaliteyi yakalamış hale gelmek, bilimsel
çalışmalarında dünyanın sayılı üniversiteleri arasında
yer almak ve araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla
eğitimin belli alanlarında özgün katkılarda
bulunmaktır.
Misyon
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu,
ülkemizin ihtiyaç duyduğu, ulusal sorunların farkında
olan ve aynı zamanda çözüm yollarının bulunmasına
katkıda bulunma arzu ve gayreti içinde olan yetkin,
becerikli ve erdemli eğitimciler yetiştirmek ve
ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimin hizmetine
sunmak; uluslararası bilimsel birikime yararlı ve
nitelikli katkılarda bulunma azminde akademisyenler
yetiştirmektir.
37
Bilimin Geleceği
39
EĞITIM BILIMLERI
BÖLÜMÜ
Üniversitemizin sağlık üniversitesi olması münasebetiyle,
Eğitim Bilimleri Bölümümüz sadece Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim dalından oluşmaktadır. Bu anabilim
dalında yürütülmekte olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(RPD) Lisans Programı öncelikli olarak MEB’nın (Milli Eğitim
Bakanlığı) rehber öğretmen ihtiyacını karşılamaya yönelik
olmakla birlikte, çeşitli kamu ve özel kuruluşların psikolojik
danışman ihtiyacını da karşılamayı hedeflemektedir.
RPD Lisans Programı diğer üniversitelerdeki programlardan
farklı olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanının alt
dallarında uzmanlaşmış mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.
Bu amaçla seçmeli dersleri Okul Danışmanlığı, Kariyer
Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Danışmanlığı
Seçmeli Ders Paketleri şeklinde öğrencilerine sunmaktadır. Bu
programdan mezun olan öğrencilerimiz kendilerini RPD Lisans
Programını bitirmenin yanı sıra yukarıda sayılan Seçmeli Ders
Paketlerinden birini almakla uzmanlaşmaya hazır olarak mezun
olacaklardır. Bu yolla geleceğin rehber öğretmen ve psikolojik
Eğitim Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
38
danışmanlarının uzmanlaşma çabalarını uygulamaya sokmuş
olmaktadır.
RPD Lisans Programımız bu farklılığın dışında YÖK tarafından
belirlenmiş olan programları uygulayarak Farabi gibi öğrenci
değişim programlarıyla uyumludur. Böylelikle öğrencilerimizin
farklı kurumlarda öğrenci değişim programlarına katılmalarına
imkân sağlanacaktır. Tüm bunların ötesinde, yurtdışındaki çeşitli
üniversitelerle yapılacak olan anlaşmalarla öğrencilerimizin
yurtdışı tecrübesi kazanmaları için de şartlar oluşturulacaktır.
RPD Lisans Programımız öğrencilerimize ülkemizdeki diğer
RPD programlarından farklı imkânlarıyla seçkin bir eğitim
sağlamayı hedeflemektedir. Üniversitemiz, Fakülte bünyesinde
oluşturulacak olan Psikolojik Danışma Merkezi gibi birimlerde
öğrencilerimize yoğun ve bol uygulama imkânı hazırlamaktadır.
Uluslararası kalitede ulusal bir eğitim verme amacı güden
programımız öğrencilerimiz için öğrenme, uygulama ve
uzmanlaşma imkânlarıyla alanında öncü bir programdır.
Prof. Dr. Hasan BACANLI / Anabilim Dalı Başkanı
Amaç ve Kapsam
Eğitim kurumlarının, öğrencilere disiplin/alan eğitimi
vermesinin yanı sıra, bir amacı da öğrencilerin psikolojik
gelişimlerini desteklemektir. Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık, bu gelişimi desteklemeye yönelik hizmetleri
sağlamaktadır. Rehber öğretmenler, temel olarak öğrencilerin
zihinsel, psikolojik ve sosyal bakımlardan sağlıklı bir şekilde
gelişmeleri için ortam sağlamakla yükümlüdürler. Buna
yönelik, bir rehber öğretmenin sağlayabileceği hizmetler;
öğrencilerin bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek,
yaşamlarında var olan veya var olabilecek problemleri tespit
edip buna yönelik danışmanlık hizmeti vermektir.
Rehberlik bir meslek olarak, Amerika’da 20. yüzyılın
başlarında ortaya çıkmıştır. Ülkemizde özellikle 1980’li
yıllardan sonra yaygınlaşmaya başlayan Rehberlik ve
Psikolojik Danışma alanı, günümüzde eğitim sistemimizin
en önemli alanlarından biri haline gelmiştir. Okullarda ve
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çalışan psikolojik
danışmanlar özel rehabilitasyon merkezlerinde ve danışma
merkezlerinde çalışabilmektedirler.
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Üniversitemizin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümünde, YÖK tarafından belirlenen programı temel
almıştır. Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Psikolojik
Danışma İlke ve Teknikleri ve Kişilik Kuramları bölümün temel
derslerinden bazılarıdır. Rehberlik ve danışma uygulamaları,
6. yarıyıldan itibaren başlamaktadır. ‘Mesleki İngilizce’
dersleri, ikinci seneden itibaren her dönem verilmektedir.
Alanın temel bilgi ve becerileri kazandırılmakla birlikte,
öğrenciler Seçmeli Ders Paketlerinden birini alarak,
öğrencilere alanın alt dallarından birinde uzmanlaşma olanağı
sağlamaktadır. Lisans Programımız, Farabi gibi öğrenci
değişim programlarıyla örtüşmektedir. Bölümümüz, sağlık
temalı bir üniversitede yer aldığından disiplinler arası çalışma
imkânını bulundurmaktadır.
İş ve Kariyer Olanakları
Üniversitemizin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans
Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Psikolojik
Danışman” veya “Rehberlikçi” unvanı verilmektedir. Bu
unvan sahibi mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
devlet ve özel olmak üzere okul öncesi, ilkokul ve lise eğitim
kurumlarında çalışabilirler. Bunun yanı sıra, Milli Eğitim
Bakanlığı Rehberlik Araştırma Merkezleri, Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Psikolojik Danışma
Merkezleri ve Psikoterapi Merkezlerindeki iş imkânlarından
faydalanabilirler. Denetimli Serbestlik Şubeleri ve
Cezaevlerinde Pedagog, Sosyal Hizmetler Kurumu’na bağlı
kuruluşlarda ‘Sosyal Hizmet Uzmanı’ olarak görev alabilirler.
Bu bölümün mezunları kendilerini geliştirmelerine bağlı
olarak Eğitim Koçu ve Aile Danışmanı olarak da çalışabilirler.
Üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans
Programından mezun olan öğrenciler, Odyoloji bölümünde
yüksek lisans yaptıkları takdirde kamu ve özel sağlık
kuruluşlarında ‘Odyolog’ olarak görev yapabilirler. Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Üstü Programlarını
tamamlayanlar, Okul Psikolojik Danışmanlığı, Rehabilitasyon
Psikolojik Danışmanlığı, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı,
Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı, Evlilik ve Aile Psikolojik
Danışmanlığı alanlarında uzmanlaşabilirler.
41
Eğitim Fakültesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
40
REHBERLIK VE
PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK
Bilimin Geleceği
43
ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ
Fakültemizin Özel Eğitim Bölümünde Zihin Engelliler
Öğretmenliği ve Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Anabilim
Dallarında lisans eğitimi verilmektedir. Görme Engelliler
Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümleri ise
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabul edecektir. Özel eğitim bölümünün birincil amacı öğretmen yetiştirmek
olmakla birlikte, etkili özel eğitim uygulamalarını ülkemize
getirmek, uygulamak ve bu uygulamaları yaygınlaştırıcı projeler
geliştirmektir.
Zihin Engelliler Öğretmenliği Programının amacı, zihinsel
yetersizliği olan ve otizmden etkilenen bireylere kanıt temelli
öğretim yöntemlerini kullanarak eğitim veren, aile ve çevreyle
olumlu ilişkiler kurarak öğrencilerinin eğitimini destekleyici
bir ortam yaratabilen öğretmenler yetiştirmektir. Öğretmen
adaylarının erken çocukluktan başlayarak, okul ve yetişkinlik
dönemindeki zihin yetersizliği olan bireylerin gereksinimlerine
uygun bireyselleştirilmiş eğitim planları hazırlayıp uygulayacak
bilgi ve becerilerle donatılması hedeflenmektedir. Program
mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara ve Rehberlik
ve Araştırma Merkezlerine atanmakta, özel rehabilitasyon
merkezlerinde çalışabilmektedir.
Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Programının amacı, üstün zekâlı
öğrencilerin gereksinimlerini belirleyerek bu gereksinimler
doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim planları hazırlayıp
uygulayabilen, üstün zekâlı çocukların devam ettikleri okullarda
sunulan eğitimden en fazla faydalanabilecekleri şekilde ortam
ve müfredat uyarlamaları yapabilen öğretmenler yetiştirmektir. Program mezunları devlet ve özel sektör okullarına sınıf
öğretmeni olarak atanabilmektedir.
Eğitim Fakültesi
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
42
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
44
Doç. Dr. A. Tuğba TUNCER / Anabilim Dalı Başkanı
Amaç ve Kapsam
Zihni işlevlerde yetersizlik gösteren bireyler, toplumlarda
genellikle küçük bir grubu oluşturmaktadır. Toplumların tarihi
incelendiğinde, azınlıkta kalan zihin engelli bireyler ya diğerleri
tarafından yok sayılmış ya da insanlardan ayrı tutulmuştur. Zihin
engelli bireylerin toplumla bütünleşmesini sağlamanın ancak
eğitilmeleri ile mümkün olacağı düşüncesinin benimsenmesi ne
yazık ki çok eski bir durum değildir.
Dünyada genel olarak, bu bireylerin özellikleri ve ihtiyaçlarına
uygun eğitimi sağlama çabaları 1900’lü yıllarda başlamıştır.
Zihin engellilerin eğitimi için ilk okul Doktor Guggenbühl
tarafından 1842 yılında İsveç’te açılmıştır. Ülkemizde ise, özel
eğitim Milli Eğitim Bakanlığı’nın örgün eğitim hizmetlerinde
1951 yılında yer alabilmiş, ilk uygulamalar 1952-53 öğretim
yılında Hıdırlıktepe ve Yeni Turan ilkokullarındaki özel sınıflarda
başlamıştır. Bugün, Türkiye’de eğitilebilir zihin engelliler için 42
ilköğretim okulu ve 150’ye yakın Özel Rehabilitasyon Merkezi
hizmet vermektedir.
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin eğitiminde
çözüm bekleyen birçok problem için genel eğitim ve öğretim
programları yetersiz kalmaktadır. Üniversitemizin Özel
Eğitim Bölümü, bu yetersizliğe cevap verebilecek nitelikteki
eğitimcileri yetiştirmektedir. Lisans programımızın temel
dersleri Bireysel Farklılıklar ve Psikolojik Yaklaşımlar, Erken
Çocuklukta Özel Eğitim, Zihin Engellilere Beceri ve Kavram
Öğretimi ve Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri’dir.
Mesleki İngilizce dersleri, ikinci seneden itibaren her dönem
verilmektedir. Bölümümüz mesleki eğitimin yanında, Seçmeli
Ders Paketleri ile öğrencilerin alanın alt dallarından birinde
uzmanlaşma imkânı sağlamaktadır. Ayrıca, bölümümüz, sağlık
temalı bir üniversitede yer aldığından disiplinler arası çalışma
olanağını bulundurmaktadır.
İş ve Kariyer Olanakları
Zihin engelli öğrencilerin, standardize testlerden elde edilen
sonuçlara göre genel nüfus içerisindeki yaygınlık oranları
% 2-3 olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde 331.243 bakım
ve özel eğitim alması gereken zihin engellilerin yaklaşık
87.000’i bu hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bu veriler,
zihin engelli öğrencilerin eğitimi için gerekli insan ve ortam
ihtiyacının eksikliğine işaret etmektedir. Bu ihtiyacı karşılamaya
yönelik kurulan okulların ve eğitim ortamlarının sayısı gün
geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde, özel
eğitime gereksinimi olan öğrencilerin eğitimine yönelik sosyal
farkındalık artmakta ve önyargılar azalmaktadır. Bu durum,
bölüm mezunlarının prestij sahibi bir meslek edineceğini
göstermektedir.
Özel Eğitim Bölümünde, Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans
Eğitim Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Zihin
Engelliler Öğretmeni” unvanı verilmektedir. Bu unvana sahip
olan mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışabilirler. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı meslek okullarında idare görevi üstlenebilirler.
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı
olan mezunlar alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ülkemizde, üniversitelerimizde Özel Eğitim Bölümleri açılmaya
devam etmektedir. Bu, Özel Eğitim Bölümlerindeki kadrolarda
akademisyen olarak yer almak isteyen mezun öğrencilerimiz
için önemli bir fırsattır. Bölüm mezunları, Zihin Engelliler
Öğretmenliği Yüksek Lisans Eğitimine kabul aldıkları takdirde
üniversitelerde araştırma görevliliğine başvurabilirler.
45
Eğitim Fakültesi
Bilimin Geleceği
ZIHIN ENGELLILER
ÖĞRETMENLIĞI
ÜSTÜN ZEKÂLILAR
ÖĞRETMENLIĞI
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
46
Amaç ve Kapsam
Genel eğitim ve öğretim programları, devletlerin yetkili kurulları
tarafından, çoğunluğu temsil eden öğrencilerin öğrenme ve
gelişim özelliklerine göre geliştirilmektedir. Öğrenme ile ilgili
yetenek, ilgi ve ihtiyaçlar çoğunluğun dışına çıktıkça, bireylerin
genel eğitim programları ile olan uyumluluğu da azalmaktadır.
‘Üstün zekâlı ve yetenekliler’, normal bir popülasyonun zekâ
dağılımında en üstte yer almaktadır. Ortalamanın oldukça
uzağında yer alan bu bireylerin eğitimden yararlanma
düzeylerini artırabilmek için, bu bireylerin özelliklerine
ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamlarının sağlanması
gerekmektedir.
Üstün zekâlı ve yetenekliler eğitim tarihine bakıldığında,
Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan Enderun Mektepleri
önemli bir girişim olarak kabul edilmektedir. Cumhuriyet
döneminde ilk defa 1948 yılında Suna Kan ve İdil Biret için özel
olarak “Harika Çocuklar Kanunu” çıkarılmıştır. 1950’li yıllarda
özel üstün yeteneğin geliştirilmesi ile başlayan çabalar, 1990’lı
yıllarda ivme kazanmıştır. Bugün, üstün zekâlı ve yetenekli
öğrencilerin eğitilmesine yönelik hizmet veren Bilim ve Sanat
Merkezlerinin ve bazı üniversiteler tarafından yürütülen Çocuk
Üniversitelerinin sayısı gittikçe artmaktadır.
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Genel eğitim ve öğretim programları, çoğunluğu temsil eden
normal zeka düzeyindeki öğrencileri temsil edecek şekilde
hazırlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan bu
programlar, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için sınırlı
ve yetersiz kalmaktadır. Üniversitemizin Üstün Zekâlı ve
Yetenekliler Öğretmenliği Bölümü, bu yetersizliğe cevap
verebilecek nitelikteki eğitimcileri yetiştirmektedir.
Bölümün temel dersleri, Üstün Zekâlı ve Yetenekliler için
Eğitim Programlarının Farklılaştırılması, Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Tasarımı, Bireyselleştirilmiş Öğretim Planları
Geliştirme ve Değerlendirme ve Normal Sınıflarda Üstün Zekâlı
ve Yeteneklilerin Eğitimi’dir. Mesleki İngilizce dersleri, ikinci
seneden itibaren her dönem verilmektedir. Mesleki eğitimin
yanında, öğrencilere öğrencilerin kendi seçtikleri Seçmeli Ders
Paketlerinden biri verilerek, öğrencilere alanın alt dallarından
birinde uzmanlaşma imkânı sağlamaktadır. Bölümümüz, sağlık
temalı bir üniversitede yer almanın bir sonucu olarak disiplinler
arası çalışma olanağını barındırmaktadır.
İş ve Kariyer Olanakları
Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin, standardize testlerden
elde edilen sonuçlara göre genel nüfus içerisindeki yaygınlık
oranları, % 2-3 olarak kabul edilmektedir. 2010 genel nüfus
bilgilerine göre, üstün zekâlı ve yetenekli 627.481 çocuk olduğu
saptanmış, ancak bu çocuklardan 619.301’ine devlet tarafından
herhangi bir özel eğitim imkânı sağlanamamıştır. Bu veriler,
üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimi için gerekli insan
ve ortam ihtiyacının eksikliğine işaret etmektedir. Bu ihtiyacı
karşılamaya yönelik kurulan okulların ve eğitim ortamlarının
sayısı gittikçe artmaktadır.
Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Lisans
Programı mezunlarına, “Üstün Zekâlılar Öğretmeni” unvanı
verilmektedir. Bu unvan ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
devlet okullarında sınıf öğretmeni olarak görev yapabilirler.
Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere eğitim veren Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı özel okullarda, Üstün Zekâlılar Öğretmeni
olarak çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik
sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik
yapabilirler. Ayrıca, üstün zekâlılar eğitimi ile ilgili vakıf, enstitü
ve kuruluşlarda Özel Eğitim Danışmanı olarak görev alabilirler.
Üniversitelerimizin Eğitim Fakültelerinde Üstün Zekâlılar
Öğretmenliği anabilim dalı açılmaya devam etmektedir.
Bölüm mezunları, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Yüksek Lisans
Eğitimine kabul aldıkları takdirde üniversitelerde araştırma
görevliliğine başvurabilirler. Üniversitelerin Özel Eğitim
Bölümlerindeki kadrolarda akademisyen olarak yer alabilirler.
47
Eğitim Fakültesi
Bilimin Geleceği
Yrd. Doç. Dr. Savaş AKGÜL / Anabilim Dalı Başkanı
Bilimin Geleceği
MÜHENDISLIK VE DOĞA
BILIMLERI FAKÜLTESI
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
48
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
Dekan
Dekanın Mesajı
Vizyon
Mühendislik Fakültesi, hızla gelişen dünyada ve
ülkemizdeki yenilikleri gözönüne alarak, yeni bir
sistem kurmanın verdiği heyecan ve dinamizmle
yola çıkmış, disiplinler arası bir yaklaşımla
tasarlanmıştır.
Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakütesi’nin vizyonu; mühendisliğin sağlıkla
kesiştiği 21. Yüzyıl teknolojilerinin keşfedildiği ve
uygulamaya konulduğu alanlar oluşturmak ve
bölgemizde öncü olmaktır.
Mühendislik eğitimi öğrencinin ufkunu
genişletmeli ve temel sorunların ortaya
konulabilmesine yardımcı olmalıdır.
Misyon
Fakültemizde etik ve sosyal sorumluluk
kavramlarının öğrencilere kazandırılması, kendi
ayakları üzerinde durabilen yaratıcı mühendisler
mezun edebilmek hedeflerimizdendir.
Biruni üniversitesinin yetiştireceği mühendislerle
ülkemizin ve dünyanın sorunlarına duyarlı,
katılımcı, girişken, sadece meslek edinme ile sınırlı
olmayan aynı zamanda iyi bir yurttaş olma kaygısı
taşıyan bir birey olarak hizmet vereceklerine
inanıyoruz.
Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakütesi’nin misyonu, günümüzdeki bilgi ve
teknoloji toplumunun eğitim felsefesini, yalnızca
teknik sorunları çözmekle değil aynı zamanda
sorunları bütün olarak kavrayabilen ve özellikle
sağlık alanında uygulayabilen mühendisler
yetiştirmektir.
49
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
50
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN / Bölüm Başkanı
Amaç ve Kapsam
Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Lisans Programı, Genetik bilimini moleküler biyoloji metotları
ile birleştiren özgün görüşü ile, öğrencilere iş hayatı için
değerli beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Lisans ders
programında Gen, Protein, Doku Mühendisliği ve temel genetik
eğitimi ile öğrencileri Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyobilişim,
Protein Kimyası ve Protein Mühendisliği, Kök Hücresi
Araştırmaları ve Biyomühendislik gibi alanlarda lisansüstü
çalışmalara yönlendirmeyi hedeflemektedir.
Öğrencilerin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoinformatik,
Nanobiyoteknoloji, Doku Mühendisliği ve Biyomalzemeler, Kök
Hücre Teknolojileri gibi oldukça güncel konularda eğitilerek
akademi, sanayi, klinik tıp, adli tıp gibi çeşitli alanlarda çözüm
üretebilen ve ülkeye ulusal veya uluslararası arenada rekabet
gücü kazandırabilecek lider ruhlu bireyler olarak yetiştirilmesi
hedeflenmiştir.
Eğitim Programı ve Stajlar
Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Lisans Programı, kuruluş amacı doğrultusunda öncelikli olarak
“insan genetiği” eğitimini merkeze alarak insan genetiğine
moleküler biyolojik ve genetik yaklaşımlar hususunda dünya
standartlarında eğitim vermeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda,
öğrencilerimize Temel Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji
derslerinin yanı sıra Hücre Biyolojisi, Genetik gibi derslerle
oluşturulan temel üzerine İnsan Genetiği, Tıbbi Genetik,
Moleküler Biyolojive Moleküler Genetik gibi dersler verilerek,
öğrencilerimizin hem biyolojinin hem de tıp bilimlerinin kesişim
noktasında yer alan konular hususunda gerekli donanıma sahip
olarak yetiştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Mikrobiyoloji,
Fizyoloji ve Biyokimya gibi derslerle öğrencilerin moleküler
biyoloji ve genetiğe bakış perspektifleri genişletilirken, eğitim
sürecinde verilen laboratuvar dersleriyle de teorik bilgilerin
uygulamalı olarak pratiğe aktarılması imkanı verilemktedir.
Programdan mezun olabilmek için staj zorunluluğu
bulunmamakla birlikte, çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarla
yakın temasa geçilerek bu konuda istekli öğrencilerimize staj
yapma imkânı sağlanacaktır.
İş ve Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları, kamu ve özel sağlık kurumları, hastaneler
ve diğer sağlık kuruluşları ve genetik hastalıklar tanı
merkezlerinde, Adli Tıp Kurum’unda Biyoloji İhtisas Dairelerinde
ve Genetik Tanı Merkezlerinde “moleküler biyolog”, ilaç
şirketlerinde “araştırmacı” ya da “danışman”, işletmelerin insan
kaynakları birimlerinde “uzman” veya “yönetici”, firmaların
halkla ilişkiler birimlerinde “yönetici” veya eğitim kurumlarında
“rehber ya da alan öğretmeni” olarak çalışabilirler. Yüksek
lisans ve doktora yaparak akademisyen olabilirler. Ayrıca,
programdan mezun olanlar kamu sektöründe KPSS başarısı
önkoşulu ile açılan kadrolara başvurma yeterliliğine sahiptirler.
51
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilimin Geleceği
MOLEKÜLER BIYOLOJI VE
GENETIK
Bilimin Geleceği
SAĞLIK BILIMLERI
FAKÜLTESI
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
52
53
Dekanın Mesajı
Prof. Dr. Haydar SUR
Dekan
Hekimlik ve bakım hizmetlerinin geçmişi ilk
insanlara kadar uzanmaktadır. Gün geçtikçe
yeni sağlık meslekleri eklenmektedir. Bugün
dünyada yaklaşık 80 sağlık mesleği vardır ve bu
mesleklerin uzmanlık alanları ile birlikte sayısı
400’ü bulmaktadır. Ülkemizde ön lisans, lisans
veya lisansüstü eğitim ile elde edilebilecek yasa ile
tanımlı 43 sağlık mesleği vardır.
Biruni Üniversitesi sağlığın her alanında eğitim
vermek üzere tasarlanmış bir kurum olduğundan
bu yapının içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi de
yerini almıştır. Üniversitemiz ülkemizde ilk defa
en geniş haliyle toplam 11 bölüm olarak eğitimöğretime başlamıştır.
Fakültemiz, her birinde ülkemizin önde gelen bilim
adamlarının, akademisyenlerin ve sektörde başarı
öyküleri yazmış profesyonellerin katkıları ile kısa
sürede oluşumunu tamamlamıştır.
Sağlık bilimlerinde ve hizmetlerinde, gelişmiş
ülkelerin profesyonelleri takım halinde çalışarak
tek başına yapılamayacak işleri başarmaktadır.
Takım olmanın yolu da bütünleşik bir yapıdan
geçmektedir. Fakültemizde sağlık bilimleri
çatısı altında yer alabilecek bütün bölümler
bulunmaktadır.
Yarınlara bilim adamı, sağlık hizmetlerine ve
endüstrisine donanımlı meslek insanı yetiştirmek,
yeni bilgi üretmek ve bu bilgiyi ekonomide
kullanmak üzere bu yapı oluşturulmuştur.
Vizyon
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin
vizyonu; eğitim, araştırma ve yayın çalışmalarında
önde gelen bir kuruluş haline gelmek, dünyada
alanında tanınan bir eğitim-araştırma kurumu
olmayı sürdürmek ve etiğe bağlı çalışmalar
yapmaktır.
Misyon Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin
misyonu; hekimlik, diş hekimliği ve eczacılık
dışındaki lisans eğitimi gerektiren bütün sağlık
mesleklerine ilişkin meslek üyesi ve akademisyen
yetiştirmek, toplumun ihtiyaçlarına yönelik
araştırmalar yaparak bilgi üretmek ve topluma
önderlik etmektir.
Prof. Dr. Rıfat Eralp ULUSOY / Bölüm Başkanı
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Acil yardım ve afet yöneticisi insan eliyle veya doğal şekilde
meydana gelmiş ve günlük imkanlarla başa çıkılması mümkün
olmayan durumlara müdahale edebilmek amacıyla yetiştirilmiş
kişi demektir. Ülkemizde deprem, heyelan, sel gibi doğal
afetler yanında olumsuz çevre nedeniyle insan kaynaklı krizler
de sıklıkla yaşanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde uygulanan “tek
numarayla tüm acil yardım hizmetlerinin karşılanması” modeli
ülkemizde de benimsenmiş ve buna yönelik planlamalar
yapılmıştır. Bu amaçla nitelikli Acil Yardım Uzmanı, Afet
Yöneticisi, İtfaiye Teşkilatı Uzmanı ve yöneticilerine olan
ihtiyacın, Acil Yardım ve Afet Yönetimi konusunda eğitim veren
4 yıllık bir lisans programıyla karşılanması temel hedef olarak
benimsenmiştir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, AAT
(Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği), Arama-Kurtarma, Acil
Yardım, İtfaiyecilik ve Afet Yönetimi konularını içeren yoğun ve
pratik uygulamalı bir eğitim programını kapsamaktadır.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nün 4 yıllık müfredatı
içinde Temel Afet Bilgisi, Anatomi, Histoloji, Psikoloji,
Biyokimya, Mikrobiyoloji, Acil Hasta Bakımı, Fizyoloji
gibi öğrencilere bilimsel temelleri kazandıracak dersler
bulunmaktadır. Bunlara ek olarak özellikle, bölümün 3. ve 4.
senelerinde mesleğe yönelik dersler ağırlık kazanmaktadır. Bu
dersler, genel olarak Afet ve acil Durum Yönetimi, Kurtarma
Araçları Eğitimi, Yönetim-Organizasyon, Acil Servis Araçları
Eğitimi, Acil Hasta Bakımı’dır. 4. sene, ağırlıklı olarak uygulama
derslerine ayrılmıştır.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümün amacı; hasta ve yaralılara
hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulayabilen,
yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi
yapabilen ve herhangi bir afet durumunda koordinasyonu
sağlayarak kayıpları en aza indirebilen, görev alacağı birimi sevk
ve idare edebilme becerisine sahip uzman kişiler yetiştirmektir.
İş ve Kariyer Olanakları
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden mezun olan
öğrencilere, ‘Acil Yardım ve Afet Yöneticisi’ unvanı verilir.
Ülkemizde değişik yerleşim bölgelerindeki itfaiye teşkilatlarına
yaklaşık 10.000, hastanelere 5.000 ve diğer afet yönetim
merkezlerine 5.000 olmak üzere 20.000 acil yardım ve afet
yöneticisine ihtiyaç bulunmaktadır. Mezun olanların istihdam
alanları geniştir. Başlıca istihdam alanları arasında Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Acil Durum ve Afet
Yönetimi (AFAD), İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri,
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına bağlı
şubeler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Şubeler,
Büyük Şehir Belediyeleri Afet Koordinasyon Merkezlerinde
(AKOM) sayılabilir. Bu bölümün mezunları acil yardım ve afet
yöneticisi olarak çalışmanın yanında, bu alanda kurulacak yeni
üniversitelerde akademik personel olarak çalışabilirler. Ayrıca
bakanlıklarda ve belediyelerde üst düzey yöneticiliğe kadar
yükselme imkânları bulunmaktadır.
55
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
54
ACIL YARDIM VE AFET
YÖNETIMI
Doç. Dr. Fatma ÇELİK / Bölüm Başkanı
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
İnsan sağlığı açısından beslenmenin yaşamsal bir önemi vardır.
Besinler, beslenme yöntemleri ve rejimleri, besin alımının
miktarı, cinsi ve sıklığı, toplu beslenme yerlerinin düzenlenmesi,
ayakta ve yatan hastaların beslenmesinin düzenlenmesi gibi
konular ayrı bir meslek olan beslenme ve diyet uzmanlığının
çalışma alanını oluşturmaktadır. Meslek üyeleri sağlığın
korunması ve geliştirilmesinden, hastalıkların tedavisine, kişiyi
merkeze alan ama toplum sağlığını da dışlamayan bir anlayışla
toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün 4 yıllık müfredatı içinde
temel bilimler ve mesleğe özgü dersler ile deneysel ve beceri
gerektiren derslerin laboratuvar uygulamaları yer almaktadır.
Beslenme İlkeleri, Temel Kimya,Temel Psikoloji, Anatomi,
Tıbbi Biyoloji ve Genetik gibi öğrencilere bilimsel temelleri
verecek dersler yanında özellikle 3. ve 4. sınıflarda Beslenme
Biyokimyası, Beslenme Ekolojisi, Besin-besin Öğesi Etkileşimi
ve Besin İşleme Yöntemleri, Kanser Hastalarının Beslenmesi,
Yaşlılarda Beslenme, Gebelikte Beslenme gibi mesleğe yönelik
dersler ağırlık kazanmaktadır. 4. sınıf staja ayrılmıştır. Beslenme
ve Diyetetik Bölümü Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri
ile ve Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi Bölümü ile laboratuvar
ve uygulama alanları açısından işbirliği içindedir.
Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yarattığı sağlık sorunlarının
yaygınlaşması sebebiyle, obezite, kalp damar hastalıkları,
diyabet, sindirim sistemi, kanser ve pek çok hastalık açısından
koruyucu ve hastalığın etkilerini azaltma yönüyle diyetisyenlerin
önemi gittikçe artmaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı; beslenme ve diyet
alanında toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesi, giderilmesi
ve beslenme konusunda toplumsal bilincin oluşturulması
için çözüm yolları öneren, hastalıkların tedavisi için diyet
programlarını hazırlayan, bilimsel verileri pratik diyet önerilerine
çeviren, bireysel olarak hasta ve sağlam kişilerin beslenme
sıklık ve şekillerini belirleyip öneren, toplu beslenme yerlerinde
beslenme açısından sağlığa uygunluğu sağlayan, mesleki ve
etik değerlere sahip meslek elemanları yetiştirmektir.
İş ve Kariyer Olanakları
Son yıllarda obezitenin ve diyabetin toplum sağlığını en çok
tehdit eden sorunlar arasında sayılması ile birlikte diyetisyenlere
olan ihtiyacın farkına varılmıştır. Bölüm mezunlarının iş bulma
konusunda hiç sorun yaşamadığı mesleklerden birisidir.
Ülkemizde kamu kuruluşlarında ve özel sağlık kuruluşlarında bir
çok iş imkânı bulunmaktadır.
Bu bölümden mezun olan öğrencilere ‘Diyetisyen’ unvanı verilir.
Mezunlar, kamu veya özel tüm sağlık kuruluşları hastaneler,
üniversiteler, halk sağlığı merkezleri, besin sanayi, toplu
beslenme yapılan yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek
bölümleri gibi tüm özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.
Araştırma ve akademik kariyer alanlarında besin ve beslenme
konularının büyük bir orana ulaşması nedeniyle bu alanda da
avantajları bulunmaktadır. Yemek üretim tesislerinde yönetici
olmak da önemli bir kariyer alanıdır.
57
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
56
BESLENME VE
DIYETETIK BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül TOPALOĞLU / Bölüm Başkanı
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Aile, çocuk ve profesyonellere yönelik yapılan eğitim,
danışmanlık, araştırma ve yayın hizmeti ile ulusal ve uluslararası
düzeyde topluma önder kurumlardan biri olmak üniversitemizin
temel hedeflerindendir. Çocuk Gelişimi Bölümünün misyonu,
bilim ve teknolojinin gereklerine uygun çağdaş yaklaşım
ve yöntemlerle eğitilmiş, yabancı dil bilen, kendi mesleki
alanlarında yetkin, evrensel değerlere saygılı, ülke ve sektör
gereksinimlerine yönelik çocuk gelişimcilerini yetiştirmek ve
bu yolla üretilen hizmetlerle teknolojiyi toplumsal ve sektörel
yarara dönüştürmektir.
Çocuk Gelişimi bölümünün 4 yıllık müfredatı içinde, Genel
Anatomi, Tıbbi Biyoloji, Genetik, Fizyoloji, Sosyoloji gibi bilimsel
temelleri verecek dersler yanında Gelişimsel Değerlendirme
ve İzlem, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, Çocuk
Gelişiminde Kuramlar, Zihinsel Engelli Çocukların Gelişimi ve
Eğitimi, Fiziksel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Üstün
Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ve Çocuk Ruh
Sağlığı gibi mesleki dersler okutulmaktadır. 4. sınıf ağırlıklı
olarak uygulama derslerine ayrılmıştır.
Çocuk gelişimcileri, çocuğun yaşına uygun eğitim programları
ile onları geleceğe hazırlamak, çağın ihtiyaçlarına göre çocuğun
çok yönlü gelişmesini sağlamak, risk altındaki çocuklar için
önleyici yaklaşımları belirlemek ve ailelerini bilinçlendirmekten
sorumludurlar. Ülkemizde normal, özel gereksinimli, hasta,
korunmaya muhtaç ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların
gelişimlerini sağlayacak, yüksek donanımlı çocuk gelişimcisi
ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Çocukların tüm gelişim ve
beceri alanlarının değerlendirilmesi, çocuğa ve aileye yönelik
gelişimi destekleyici programların hazırlanması, ailelere
çocuklarının yetiştirilmesi konularında eğitim ve rehberlik
hizmetlerinin verilmesi, oyuncak tasarımı ve çocuk kitapları
konularında danışmanlık ve denetlemenin yapılması, çeşitli
yayın organlarında çocuklara yönelik programların hazırlanması,
çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje yürütülmesi
mesleğin kapsamını oluşturmaktadır.
Çocuk Gelişimi Bölümünün amacı; çocuğun sağlıklı gelişimi
ve mutluluğu için ailelere ve topluma rehberlik ve danışmanlık
yapacak, çağdaş, çocuk ve insan sevgisi ile dolu meslek üyeleri
yetiştirmektir.
İş ve Kariyer Olanakları
Bu bölümden mezun olan öğrencilere ‘Çocuk Gelişimcisi’ unvanı
verilmektedir. Bölüm mezunları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı
Kurumu’na bağlı merkezlerde, hastanelerde, Başbakanlık
Aile Araştırma Kurumunda, Özürlüler İdaresi Başkanlığında,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Çocuk Yuvaları
ve Yetiştirme Yurtlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’nını merkez
ve taşra teşkilatında, anaokullarında, özel eğitim, bakım ve
rehabilitasyon merkezlerinde, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk
mahkemelerinde ve eğitim evlerinde, radyo ve televizyondaki
çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının
hazırlanması ve yürütülmesinde, çocuk tiyatrolarında ve çocuk
filmlerinde, çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların
hazırlanmasında, eğitsel oyuncak üretiminde, UNICEF, ILO ve
gönüllü kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde çalışabilirler.
59
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
58
ÇOCUK GELIŞIMI
BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Umran TÜFEKÇİOĞLU / Bölüm Başkanı
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapistleri konuşma, dil gelişimi,
iletişim kurma gibi güçlükler ya da yutma güçlükleri yaşayan
kişilerle çalışırlar. İnme geçiren hastalar, Parkinson hastalığı,
nörolojik hastalıklar, konuşma sesleri bozuklukları olan çocuklar,
dilde gecikme yaşayan çocuklar, dispraksi, motor konuşma
bozuklukları, ses kullanım bozuklukları, yarık damak, yutma
güçlükleri, işitme engeli, larenks kanseri, akciğer hastalıkları,
kafa travması, seçici dilsizlik, kekemelik/akıcılık bozuklukları,
disleksi, otizm, Down sendromu, serebralpalsi, multiple skleroz
gibi sorunları olan kişiler bu tür güçlükleri yaşamaktadır. Farklı
gruplardaki bu kişilerin farklı terapi girişimleri/müdahale
yöntem ve tekniklerine ihtiyaçlarının olduğu göz önüne alınırsa,
dil ve konuşma bozuklukları terapisi hizmetlerinin, alanda
yetişmiş uzman kişiler tarafından sunulması gerektiği ortaya
çıkar. Öğrencilere konuşma (artikülasyon, akıcılık, intonasyon,
hız, güç gibi) ve dil (alıcı dil ve ifade edici dilde fonoloji,
morfoloji, sentaks, semantik, pragmatik) ile ilişkili güçlüklerinin,
bozuklukların tanılanması, tedavisi-terapisi ve önlenmesi için
uygulamada kullanabilecekleri bilgileri kazandırmak hedeflenir.
Okuma ve yazma sorunları da konuya dahildir.
Dil ve Konuşma Tearpisi bölümünün temel dersleri, Konuşma
Bilimine Giriş, Ses Tasarımı, Ses Fiziği ve Akustik Prensipler’dir.
Programın 3. ve 4. senesinde mesleğe yönelik dersler ağırlık
kazanmaktadır. Bunlar genel olarak, Genel Nöroanotomiİşitme Konuşma Nöroanotomisi, Konuşma Akustiği ve Fonotik,
İşitsel Algı Süreçlerine Giriş ve Nörojenik Dil Bozuklukları’dır.
Uygulamalar (stajlar), Üniversitenin hastanesi ve işbirliğindeki
hastaneler ile kamu sektöründeki sağlık ve sosyal hizmet
ortamlarında, ayrıca terapi hizmetleri sunulan kurumlarda bir
öğretim elemanının gözetiminde yapılmaktadır. Dördüncü sınıf
ağırlıklı olarak staj ve seminer programlarına ayrılmıştır.
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün amacı, toplumun tüm
kesimlerinde çocuklar ve erişkinlerce ihtiyaç duyulan dil ve
konuşma terapistlerini ulusal standartlara uygun bir şekilde
yetiştirmektir. Biruni Üniversitesinin sağlık odaklı bir üniversite
olması ve Sağlık Bilimleri Fakültesi içinde açılan programların
çeşitliliği, birbirini desteklemesi (örneğin; Odyoloji, Çocuk
gelişimi, Özel Eğitim,) bir diğer avantajdır.
İş ve Kariyer Olanakları
Bu bölümden mezun olan öğrencilere ‘Dil ve Konuşma
Terapisti’ unvanı verilir. Mezunlara ülkemizde geniş bir talep
bulunmaktadır. Başta hastaneler ve eğitim kurumları olmak
üzere kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve
kuruluşları, terapi/rehabilitasyon hizmeti sunulan tüm kamu ve
özel kuruluşlar olmak üzere pek çok kuruluşta istihdam edilme
potansiyeli vardır. Akademik hayata ilgi duyan öğrenciler yurt
içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü araştırma yapma
imkânına sahip olabilirler.
Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde, Dil ve
Konuşma Terapistlerinin çoğunlukla ülkenin Ulusal Sağlık
Sistemi içinde iş bulmakta olduğu görülür. Ülkemizde bu alanda
yetişmiş insan gücü son derece sınırlıdır ve büyük bir insangücü
açığı vardır. Programımız, alandaki gereksinimi yetiştirdiği
nitelikli elemanlar ile bir ölçüde kapatabilecektir. İnsan gücü
açığı programın mezunlarına iş bulma konusunda avantajlar
sağlamaktadır.
61
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
60
DIL VE
KONUŞMA TERAPISI BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU / Bölüm Başkanı
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Ergoterapi, yaşlılar, engelliler, ruhsal açıdan yardıma muhtaç
olanlar, sokak çocukları, madde bağımlıları gibi gerek fiziksel
gerek zihinsel bozuklukları olan ve bu sebeple pasifize edilmiş,
edilgen ve muhtaç konumdaki kişilerin toplumsal hayata
adaptasyonunu sağlamaya çalışan bir sağlık alanıdır.
Ergoterapi bölümünün 4 yıllık müfredatı içinde Anatomi,
Fizyoloji, Psikoloji ve İlk Yardım gibi öğrencilere bilimsel
temelleri kazandıracak derslerin yanısıra özellikle 3. ve 4.
senelerde mesleğe yönelik dersler verilir. Ergonomi, Engelli
Sosyolojisi, Dans ve Hareket Terapisi gibi dersler bunlara örnek
gösterilebilir. 4. Sınıfta ağırlıklı olarak uygulama stajları yer
almaktadır.
Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları
veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini
geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha
iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.
Ergoterapistler birebir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla
işbirliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla
donatılırlar ve tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal
alanlarda geniş kapsamlı bir eğitim alırlar. Hastaların ev ve iş
yerlerinde gerekli düzenlemeler yapılarak güvenli ve en üst
düzeyde bağımsız bir yaşam düzeni oluşturmaları desteklenir.
Ergoterapi bölümünün amacı, insanların yaşamın her
alanında sağlıklı ve üretken olmalarını sağlayıcı aktivitelerle
rehabilitasyon uygulayan ve bu şekilde yaşam kalitesini
arttıran, temel tıp, psikoloji ve ergoterapi bilgilerine sahip ve
klinik uygulamalarını yapabilen, yaratıcı, etik kurallara bağlı,
araştırmacı ve yönetici olma özelliklerini kazanmış meslek
elemanları yetiştirmektir.
İş ve Kariyer Olanakları
Bu bölümden mezun olan öğrencilere ‘Ergoterapist’ veya ‘İş ve
Uğraşı Terapisti’ unvanı verilir. Mezunlar hastanelerde, sağlık,
geriatri, sosyal aktivite, halk ve iş sağlığı ve rehabilitasyon
merkezlerinde, ev, okul, iş yeri, fabrika, huzurevi ve adli kurum
gibi kamu kuruluşları ile özel veya gönüllü kuruluşları içeren
geniş bir yelpazede iş olanaklarına sahiptir. Mezunlar ayrıca,
gelişim geriliği olan veya zihinsel engelli çocuklarla da çalışarak
farklı rehabilitasyon alanlarında uzmanlaşabilirler. Akademik
kariyer yapmak isteyen mezunlar, yurt içi ve yurtdışındaki
üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etme olanağına
sahiptirler.
Ülkemizde yetişmiş ergoterapist sayısı 500’den daha azdır.
İhtiyaç bulunan ergoterapist sayısı ise 5.000 ile 10.000
arasındadır. Bu nedenle iş bulma olanakları geniştir ve meslekte
hızla yükselme şansı bulunmaktadır. Sağlık politikalarında
gittikçe daha fazla yer bulan yaşlılara ve engellilere yönelik
çalışmalarda, akıl ve ruh sağlığı merkezlerinde ve alanın
yüksek öğretim ile ilgili boşluğu gidermek üzere açılacak yeni
bölümlerde akademisyen olarak görev alabilirler.
63
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
62
ERGOTERAPI
BÖLÜMÜ
FIZYOTERAPI VE
REHABILITASYON BÖLÜMÜ
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
64
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Dünyada ve ülkemizde toplumların bugün ve gelecekteki olası
ihtiyaçları fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz
kılmaktadır. Hareket sistemi problemlerinde, tedavi programını
planlama ve uygulamaya yönelik, temel bilimler, klinik bilimler,
mesleki dersler, araştırma metodolojisi, seminerler ve klinik
çalışmayı kapsamaktadır. Sporcu sağlığı, kardiyopulmoner
rehabilitasyon, protez ortez, iş ve uğraşı tedavisi gelişimleri ile
mezuniyet sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon ana program
yanında ayrı birer bilim uzmanlığı ve doktora programı haline
gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde sağlık ve rehabilitasyon alanında
ayrı birer meslek olan Protez Ortezkonusudaki boşluk, bu bölüm
mezunlarının eğitim alması ve çalışması ile doldurulmaktadır.
Fizyoterapistler özellikle tıpta uzmanlık veya üst uzmanlık
dallarından fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi, nöroloji,
beyin cerrahisi, romatoloji, karyoloji, kardiyosküler cerrahi gibi
dallarla yakın ilişki içinde çalışır.
Fizyoterapistlik mesleğinin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimleri
süresince öğrenciler Biyoloji, İnsan Anatomisi, Fizyoloji,
Histoloji, Fizik, Kimya, Psikoloji gibi temel tıp bilimleri
yanında, Isı-ışık, Elektroterapi, Özel Tedavi Hareketleri,
Kinezyoloji, Biomekanik, Yardımcı Cihaz ve Protez Eğitimi
ve diğer mesleki dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak
alırlar. Uygulamaya ayrılan eğitimin son senesinde, Ortopedik
Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Nöroşirürjide
Fizyoterapi, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Serebral
Paralizi ve Rehabilitasyonu, İş ve Uğraşı Tedavisi, El Cerrahi
Rehabilitasyonu, Kas Hastalıkları ve Rehabilitasyonu, Kadın
Sağlığı, Romatizmal Hastalıklar Rehabilitasyonu, Protez-ortez
ve Biyomekanik, Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyon, Mesleki
Rehabilitasyon ve Az Görenlerde Rehabilitasyon ünitelerinde
staj çalışmaları yapılmaktadır.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün amacı; hareket
bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta,
ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı
sonrası kendine özgü değerlendirme ve tedavi yöntemlerini
kullanarak tedavi uygulayabilen fizyoterapistler yetiştirmektir.
İş ve Kariyer Olanakları
Bu bölümden mezun olan öğrencilere ‘Fizyoterapist’ unvanı
verilir. Fizyoterapistler ulusal ve uluslararası yataklı tedavi
merkezlerindeki, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, psikiyatri,
onkoloji, tüm yoğun bakım servisleri ile özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, kaplıca merkezlerinde,
evde bakım merkezlerinde özel veya kamuda görev yapabilirler.
Günümüzde halen kronik hastalıkların ve tıbbi girişimlerin
artması ile yaklaşık 25.000 fizyoterapiste ihtiyaç duyulmaktadır.
Fizyoterapistler çok geniş bir tıbbi alanda uygulama
yaptığından önümüzdeki yıllarda uzmanlaşma ihtiyacı
doğmaktadır. Solunum fizyoterapisti, nörofizyoterapist, el
fizyoterapisti, kaplıca terapisti gibi alanlarda kariyer yapma
olanakları bulunmaktadır. Klinisyen olarak hastanelerde
çalışmanın yanında, kaplıca ve spa merkezlerinde, spor
merkezlerinde ve fitness salonlarında yer alabilmektedirler.
Alanda bilimsel araştırma yapmak isteyenlerin, üniversitelerde
akademisyen olarak görev alma seçenekleri vardır.
65
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimin Geleceği
Doç. Dr. Defne KAYA / Bölüm Başkanı
67
Yrd. Doç. Dr. Osman CANTEKİN / Bölüm Başkanı
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Yaşam süresinin uzaması ve genç nüfusun azalmasıyla
birlikte toplumda yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Bu durum
“gerontolog”lara ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın gün
geçtikçe artacağını göstermektedir. Gerontoloji, yaşlılığın
değil yaşlanmanın bilimidir. Biyolojik, fizyolojik, psikolojik,
sosyolojik ve kültürel yaşlanma süreçleri vardır. Bunları dikkate
alan, yaşlanmayı yapılandıran uzmanlara acilen gereksinme
bulunmaktadır. Bütün bilimlerle kesişim alanı olduğundan
bir gerontolog hepsinden bir şeyler bilmek zorundadır.
Fakat Gerontolojinin kendine özgü yaklaşımları, yöntem ve
teknikleri, teorileri ve uygulamaları vardır. Türkiye’de yaşı
50 ve üzerinde 15 milyondan fazla insan yaşamaktadır ve
50.000 gerontolog ihtiyacımız vardır. Mevcut olan altmış
milyon gencin de önümüzdeki on yıllar içinde yaşlanacağı
düşünüldüğünde, Gerontolojinin önünün açık olduğu rahatlıkla
söylenebilmektedir.
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim, genel olarak, Biyolojik
Yaşlanma Teorileri, Sosyolojik Yaşlanma Teorileri, Gerontolojiye
Giriş, Anatomi ve Yaşlılık Fizyolojisi, Psikolojik Yaşlanma
Teorileri, Antropoloji, Yaşlılık Planması Organizasyonu ve
Personel Yönetimi, Sağlık Ekonomisi, Yaşlılık Farmakolojisi
derslerini kapsamaktadır. İkinci ve üçüncü sınıflarda saha
uygulamalarının da yer aldığı dersler yanında 4. sınıfın ikinci
dönemi tamamen staja ayrılmıştır.
Gerontoloji Bölümün amacı; başarılı yaşlanmayı sağlamak
için bireysel ve toplumsal yaşlanma olgusunun biyolojik,
psikolojik, sosyolojik, kültürel ve tarihsel niteliklerini belirleyerek
birey, aile, toplum ve ülke gibi farklı açılardan ele alabilecek,
karşılaştırabilecek ve çözümler üretebilecek sağlık personeli
yetiştirmektir.
İş ve Kariyer Olanakları
Bu bölümden mezun olan öğrencilere ‘Gerontolog’ unvanı
verilir. Gerontogların iş bulma ve kariyer olanağı yüksektir.
Ülkemizde yaşlılara hizmet edebilecek meslek mensuplarının
yetişmesi aynı zamanda çok önemli bir sosyal sorumluluktur.
Gerontoglar birçok bilim dalıyla ilgili özel bilgilere sahip
olduklarından, çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam
edilebilmektedir. Gerontolojinin multidisipliner özelliği,
Gerontologlara üniversitelerde, hastanelerde, rehabilitasyon
merkezlerinde, sosyal hizmet kurumlarında, sigorta şirketlerinde
ya da turizm sektöründe çalışma olanakları sunmaktadır.
Alana özgü özel işletmelerle birlikte, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Belediyeler kamu alanında
gerontologlara yönelik kurumlardır.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
66
GERONTOLOJI
BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Azime KARAKOÇ KUMSAR / Bölüm Başkanı
Amaç ve Kapsam
Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hemşirelik, sağlık
personelleri içinde en büyük orana sahip olan meslek grubudur.
Hemşire, bir sağlık kuruluşuna başvuran sağlıklı/hasta bireye
sağlık hizmeti veren ekibin, en önemli üyelerinden birisi olarak
görev almakta ve bireyin kendi kendine yetebilme sürecinde
7 gün 24 saat yanında bulunmaktadır. Hemşireliğin kendine
özgü teşhis ve uygulama alanları vardır ve bu alanlarda kendi
kararlarını kendisi verir. Bu nedenle hemşirenin gözlem, sentez
ve iletişim yeteneklerinin yüksek düzeye ulaşmış olması bir
koşuldur.
Bölümün amacı; insanın değer ve davranışlarını anlayan, etkili
iletişim kurabilen, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini
saptayabilen, sağlığı geliştirici, tedavi ve rehabilite edici
bakım hizmetlerini verebilen, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve
araştırmalarında etkin görev üstlenebilen; yenilikçi, girişken,
bütüncül bakım felsefesi ve mesleki etik ilkelere sahip
hemşireler yetiştirmektir.
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Hemşirelik bütün dünyada olduğu gibi ülkemizdede 4 yıllık
üniversite eğitimi gerektiren bir programa sahiptir. Bu
program içinde Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji gibi temel
sağlık dersleri yanında Halk Sağlığı, İnsan Psikolojisi, Sağlık
Teknolojileri, Sağlık Hukuku ve Etiği, Sağlık İletişimi ve Sağlık
Eğitimi gibi hemşireliğe çok yönlü bakış açısı kazandıran
dersler bulunmaktadır. Bunlarla birlikte hemşirelik esasları, iç
hastalıkları hemşireliği, cerrahi hemşireliği, onkoloji hemşireliği,
diyaliz hemşireliği gibi hemşirelik becerileri kazandıran temel
dersler yer almaktadır. İkinci yıldan itibaren hemşireliğin
uygulama alanı içinde kalan her dersin stajı vardır. Ayrıca 4.
sınıfta yarım dönem intörnlük yer almaktadır.
İş ve Kariyer Olanakları
Bu bölümden mezun olan öğrencilere ‘Hemşire’ unvanı verilir.
Hemşirelik, Dünyada ve Türkiye’de, toplumun çok gereksinim
duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli
alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir.
Lisans eğitim programını başarıyla tamamlayanlar; koruyucu,
tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde, özel ve resmi sağlık
kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi
kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde çalışabilmekte ve diyabet
hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, onkoloji hemşireliği gibi
alanlarda özelleşebilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 160.000
hemşire bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nca belirtilen ihtiyaç ise
350.000’dir. Bu nedenle en az 200.000 hemşire ihtiyacımızın
bulunduğu resmi kurumlar tarafından bildirilmektedir. Kamuya
veya özel işletmeler ait toplam 1400 hastanenin hepsinde
hemşire açığı yaşanmaktadır. Her yıl, Sağlık Bakanlığı’nca
yeni mezun hemşireler kamu görevlisi olarak işe alınmaktadır.
Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler ‘uzman
hemşire’ statüsünü elde ederler. Akademik çalışmalar yapmak
isteyenler ise üniversitelerde öğretim üyesi olma yolunu
seçmektedir. Diyabet hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği,
onkoloji hemşireliği gibi spesifik çalışma alanları yanında
akademik alanda yükselmek isteyenler için cerrahi hemşireliği,
ameliyathane hemşireliği, psikiyatri hemşireliğinde uzmanlaşıp
akademik kariyer yapma imkanı bulunmaktadır.
69
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
68
HEMŞIRELIK
BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Fulya YALÇINKAYA / Bölüm Başkanı
Amaç ve Kapsam
Odyoloji, kişilerin işitme kayıplarının önüne geçmeye,
etkilerini erkenden belirleyip yok etmeye veya azaltmaya,
ağır işitme kaybı yaşayan kişilerin de elektronik cihazlarla
desteklenerek sesli iletişim yetilerini desteklemeye yönelik
sağlık meslek alanıdır. Doğuştan işitme ve konuşma engelli
olduğu sanılan birçok çocuğun topluma kazandırılması ve
kendini geliştirmesine en önemli katkıyı odyologlar vermektedir.
Konuşma yetisinin de işitme ile yakın ilgisi olması nedeniyle
odyologlar dil ve konuşma terapistleri ve hastaların takibi
açısından Kulak-Burun-Boğaz uzmanı hekimleri ile çok yakın
ilişki içinde çalışırlar.
Odyoloji Bölümünün amacı, işitme kayıplarının tanı ve tedavisi
konusunda ileri teknolojiyi takip edebilen ve kullanabilen, işitme
ve denge testlerini uygulayabilen, mesleki yabancı dil bilgisine
sahip, alanındaki gelişmeleri takip edebilen, güncel bilgiye
ulaşabilen, sürekli kendini geliştirebilen, iletişim becerileri
gelişmiş, teknolojik gelişmelerin getirdiği yenilikleri uygulama
becerisine sahip nitelikli odyologlar yetiştirmektir.
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Odyologluk bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 4 yıllık
üniversite eğitimi gerektiren bir programa sahiptir. Programda,
Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji gibi temel sağlık dersleri
yanında Halk Sağlığı, İnsan Psikolojisi, Sağlık Teknolojileri,
Sağlık Hukuku ve Etiği, Sağlık İletişimi ve Sağlık Eğitimi gibi
perspektif kazandıran dersler yer almaktadır. Öğrenciler 2.
sınıftan itibaren laboratuvar ve uygulama dersleriyle mesleki
faaliyetlerine başlamış olmaktadır. Bunlarla birlikte, mesleki
olarak Dilbilime Giriş, İşitme Bozukluğu Olan Bireylerde
Alternatif İletişim Yöntemleri, İşitsel Algı Süreçleri, İşitmenin
Değerlendirilmesi ve İşitme Kayıpları, İşitme Taramaları, İletişim
Bozukluklarında AileDanışmanlığı, Amplifikasyon ve Yardımcı
Cihaz Uygulamaları, Odyolojide Pediatrik Değerlendirme,
Endüstriyel Odyoloji, Odyolojide Vestibüler Sistem ve
Değerlendirilmesi, Geriatrik Odyoloji ve İletişim Bozuklukları
dersleri görülmektedir. 4. senede yarım dönem intörnlük
yer almakta ve hastanelerin KBB polikliklerinde ve özellikle
işitme laboratuvarlarında ayrıca işitme cihazı satan büyük
şirketlerin bünyesinde zorunlu ve gönüllü yaz staj imkânları
bulunmaktadır.
İş ve Kariyer Olanakları
Bu bölümünden mezun olan öğrencilere ‘Odyolog’ unvanı verilir.
Odyologlar üniversitelerde, eğitim ve araştırma hastanelerinde,
kamuya ait veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde, doğum
kliniklerinde yeni doğan işitme taramalarında ve okullarda
işitme tarama programlarında çalışabilirler. Ayrıca işitme cihazı
ve koklearim plant distribütör firmalarda ve odyolojik tanı
merkezlerinde çalışma olanağı mevcuttur. Odyolojik testlere
ve cihazlara ihtiyaç duyan hastaların odyolog ile ilişkisi ömür
boyu sürmelidir. Ülkemizde odyoloji hizmetlerinden yararlanma
potansiyeli olan 150.000’i aşkın kişi olduğu tahmin edilmektedir.
Ülkemizdeki odyolog ve odyometristlerin toplam sayısı ise
1.000 civarındadır. 150.000’i aşkın hasta için en az 10.000
odyologa ihtiyaç vardır.
Büyük merkezlerin odyoloji laboratuvarlarının işletilmesi
yanında her hastanede en az bir odyologun bulunması
gerekmektedir. Ayrıca işitme cihazları temin eden şirketlerin
çalışmaları odyologlar eliyle yürütülmektedir.
71
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
70
ODYOLOJI
BÖLÜMÜ
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
72
Prof. Dr. Haydar SUR / Bölüm Başkanı
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Sağlık sistemleri dünyanın en karmaşık ve uzmanlık gerektiren
sistemlerinden biridir. Sağlık sistemi, seksene yaklaşan sağlık
mesleğinin yanı sıra diğer birçok meslekten insanın bir arada
çalıştığı, en üst düzey teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı ve
hata yapıldığında toplumu çok olumsuz etkileyecek sonuçların
doğduğu bir parça bütün ilişkilerini barındıran bir sistemdir.
Bu karmaşık ve uzmanlık gerektiren teknolojilerin, bilgi
sistemlerinin ve örgütlerin yönetilmesi herhangi bir yöneticinin
bile üstesinden gelemeyeceği ayrıcalıklı bir iş olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sağlık yönetimi mesleği bir yandan tıp, hemşirelik,
eczacılık ve benzeri sağlık meslekleri ile diğer yandan da
işletme yönetimi, iktisat, kamu yönetimi vb. yönetim bilimleri
ile ilişkilidir. İyi yetişmiş bir sağlık yöneticisi sağlık ve hastalık,
sağlık hizmetleri ve kuruluşları, sağlık sistemleri ve politikaları,
sağlık ekonomisi ve sağlık iletişimi gibi konularda kendini
yetiştirmiş biri olarak tanımlanabilir.
Sağlık yönetimi bölümünün 4 yıllık müfredatı içinde Halk
Sağlığı, Mikrobiyoloji, Anatomi, Sağlık Teknolojileri, Sağlık
Hukuku ve Etiği, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi,
Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik gibi öğrencilere
bilimsel temel sağlayan dersler bulunmaktadır. Bunlara ek
olarak özellikle 3. ve 4. senelerde, Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Yönetimi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık İşletmelerinde Finansal
Yönetim, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi,
Sağlık Projeleri Yönetimi gibi mesleğe yönelik dersler ağırlık
kazanmaktadır. 4. senenin 2. dönemi tamamen staja ayrılmıştır.
Sağlık Yönetimi Bölümünün amacı ülkemizin sağlık
hizmetlerinin finansmanında ve sunumunda gerek politika
üreten geniş çatılı kurumlar için, gerekse sağlık hizmeti veren
işletmeler için ihtiyaç duyulan profesyonel sağlık yöneticileri
yetiştirmektir.
İş ve Kariyer Olanakları
Bu bölümden mezun olan öğrencilere ‘Sağlık Yöneticisi’ unvanı
verilmektedir. Bir sağlık yöneticisinin görevi, sağlık kuruluşunu
uygun şekilde tasarlayıp kurmak, işleri sevk ve idare etmek,
sağlık kuruluşlarının performansını ölçüp değerlendirebilmek,
sorunları fark edip çözmek ve değerlendirme faaliyetlerinde
bulunmaktır.
Ülkemizde 6.000 civarında profesyonel sağlık yöneticisi
bulunmasına rağmen, en az 30.000 eğitimli sağlık yöneticisine
ihtiyaç vardır. Sağlık turizmi ve serbest sağlık bölgeleri hayata
geçirilebilirse ihtiyacın daha da artacağı düşünülmektedir.
Sağlık yöneticileri geniş ölçekte; Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
gibi ülke çapında hizmet veren devlet kurumlarında görev
alabilirler. Daha küçük ölçekte ise; hastanelerde, özel sağlık
sigorta şirketlerinde, tıbbi cihaz ve malzeme üreten firmalarda
ve ilaç şirketlerinde çalışabilirler. Bu bölümde, Yüksek Lisans
ve Doktora yapmak isteyen öğrenciler, üniversitelerde
akademisyen olarak görev alabilirler.
73
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimin Geleceği
SAĞLIK
YÖNETIMI
Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL / Bölüm Başkanı
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Sağlık disiplinleri arasında yer alan sosyal hizmet mesleği,
insanlar ve çevreleri arasındaki birçok karmaşık hareketliliği
inceler. Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam
olarak geliştirmesini, yaşamını zenginleştirmesini sağlamak ve
işlev bozukluğunu önlemektir. Sosyal Hizmet alanı kişisel ve
toplumsal sorunlara ilgi duyan ve kendini ve sosyal anlayışını
geliştirecek bir meslek arayan kişilerin ilgisini çekebilir.
Sosyal hizmet, anlayışlı, insanların refahını amaçlayan, liderlik
özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan
bir meslektir. Mesleğin eğitimi 4 yıldır. Sosyal Hizmet Lisans Eğitiminin ilk 2
senesinde, temel olarak Ekonomi, Sosyoloji, Siyasal Bilimler,
Sosyal Antropoloji, Psikoloji ve Sosyal Psikoloji dersleri verilir.
Daha sonraki senelerde, Sosyal Hizmete Giriş, Sosyal Hizmet
Alanları, Sosyal Sorunlar, Mülakat, Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal
Hizmetler, Aile ve Çocuk Refahı, Suçluluk, Nüfus Dinamiği,
Sosyal Refah, Sosyal Hizmet Yöntemleri gibi dersler okutulur.
Programdan mezun olabilmek için 4. senenin ikinci döneminde
staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Sosyal Hizmet Bölümünün amacı, bireylerin, ailelerin ve
toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında
gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan
ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve
yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen sosyal çalışmacılar
yetiştirmektir. Bu programda hedef; ülke ihtiyaçlarına öncelik
verilerek dünyadaki gelişmelere paralel, sosyal hizmet
konularında bilimsel çalışmalar, projeler yapmak ve öğrencilerin
bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip
olmalarını sağlamaktır. Sosyal Hizmet lisans programını bitiren
kişinin, profesyonel sosyal hizmet için gerekli bilgi, değer
ve becerileri bütünleştirip özümseyerek kırsal ve kentsel
ortamlarda, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerinde
sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirebilecek düzenleyici,
planlayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliğine sahip etkili bir sosyal
hizmet elemanı olmaları planlanmaktadır.
İş ve Kariyer Olanakları
Sosyal Hizmet Bölümü, mezunlarının en yaygın olarak iş
imkânına sahip olabileceği bir alandır. Sosyal hizmet alanına
gün geçtikçe ülkemizde ve dünyada ihtiyaç artmaktadır.
Bu ihtiyaç, profesyonel bir meslek ve mesleğin gerektirdiği
bilgilerin kazandırılması sonucunda karşılanabilir.
Bu bölümden mezun olan öğrencilere ‘Sosyal Hizmet Uzmanı’
unvanı verilmektedir. Bölüm mezunları, başta Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumunun (SHÇEK) merkezi, taşra örgütü
ve kuruluşları olmak üzere, sağlık, özel eğitim, gençlik, sosyal
güvenlik, sosyal yardım, yükseköğretim vb. alanlarda görev
yapabilirler. Ayrıca kendilerine ait meslekleri ile ilgili işyeri
açabilirler. Koruyucu Aile Hizmetleri, Aile Danışma Merkezleri,
Yaşlı Bakım ve Huzurevleri, Sakatların Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezleri, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardım Birimleri, Sağlık
Bakanlığı bünyesinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev
alacak şekilde yetiştirmektedirler. Akademik alanda ilerlemek
isteyen kişiler, doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları
tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör
olarak meslekte ilerleyebilirler.
75
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
74
SOSYAL HIZMET
BÖLÜMÜ
Bilimin Geleceği
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
76
77
Müdürün Mesajı
Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK
MÜDÜR
Biruni Üniversitesi sağlık alanında en çok talep
edilen 15 bölüm ile Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksek Okulu çatısı altında yerini almıştır.
Açılan bölümler, sağlık hizmetlerinde en
popüler, gereksinimi en yüksek, yüksek nitelikli
insan yetiştirecek bölümler olarak tasarlandı.
Üniversitemizin diğer bütün bölümlerinde olduğu
gibi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
adını çok yönlü ilim adamı olan Biruni’nin temel
görüşlerini amaç edinmiştir. Bu amaçların başında,
öğrencilerin eğitimlerinde genellikle başarılması
zor olan teorik ve pratik uygulamaların birlikte
gerçekleştirilmesi gelmektedir. Öğrencilerimiz,
bilginin kaynağını öğrendikten sonra uygulama
becerisini kazanacaklardır. Hedefimiz uluslararası
düzeyde yarışacak mesleki beceriyi edindirmek
olacaktır. İkinci önemli hedefimiz yine Biruni’nin
tavsiyesi olan en yüksek bilgiye ulaşmak ve
bunu pratiğe geçirebilmektir. Bu amaçlara
ulaşmanın yolu, uluslararası düzeyde isim
yapmış hocalarımızın öğrencilerle olan yakın
iletişimlerinden geçmektedir.
Yüksekokulumuz, her birinde ülkemizin önde
gelen bilim adamlarının, akademisyenlerin ve
sektörde başarı öyküleri yazmış profesyonellerin
katkıları ile kısa sürede oluşumunu tamamlamış ve
öncüler arasında yerini almıştır. Sağlık sektöründe
mezunlarımızın aranan profesyoneller olması bu
büyük çabanın doğal bir sonucu olacaktır.
Vizyon
Biruni Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nun vizyonu; eğitim, araştırma ve
yayın çalışmalarında önde gelen bir kuruluş haline
gelmek, dünyada alanında tanınan bir eğitimaraştırma kurumu olmayı sürdürmek ve etiğe bağlı
çalışmalar yapmaktır.
Misyon Biruni Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nun misyonu; Türkiye’de ön lisans
eğitimi gerektiren bütün sağlık mesleklerine
ilişkin meslek üyesi ve akademisyen yetiştirmek,
toplumun ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar
yaparak bilgi üretmek ve topluma önderlik
etmektir.
AMELIYATHANE
HIZMETLERI
79
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Sağlık hizmetlerine olan talebin artışı, hizmet çeşitliliğindeki
zenginlik, ortalama yaşam süresinin her geçen yıl yükselmesi
ve sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi birikimi, sağlık sektöründeki
mevcut mesleklerin iş yükünü artırırken, yeni iş alanlarının
da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ameliyathane
teknikeri ameliyathanenin hazırlanmasında, malzeme ve
cihazların yönetiminde, anestezistin, cerrahın ve hemşirenin
desteklenmesinde en önemli görevi üstlenen sağlık
profesyonelidir.
Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim süresince, temel olarak
Ameliyathane Teknolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Davranış Bilimleri,
Enfeksiyon Hastalıkları, İlkyardım, Terminoloji, Sterilizasyon,
Kişilerarası İlişkiler, Cerrahi Hastalıkları Bilgisi, Ameliyathane
Uygulamaları, Anesteziye Giriş, Hastane İdaresi, Enfeksiyon
hatalıkları dersleri okutulmaktadır. Ayrıca kamu veya özel
hastanelerin ameliyathanelerinde 1. sene 20 gün, 2. sene 40 gün
staj yapma zorunluluğu vardır.
Ameliyathane Hizmetleri Programının amacı ameliyathanede
kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanması ve ameliyat
sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, cerrahi ameliyat
sırasında asistanlık yapabilecek, aynı zamanda disiplinler arası
şekilde sağlık bilimlerinin diğer alanlarında da pratik ve teorik
donanıma sahip, tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık teknikerlerinin
yetiştirilmesidir.
İş ve Kariyer Olanakları
Ameliyathane Hizmetleri Programından mezun olan öğrencilere
‘Ameliyathane Teknikeri’ unvanı verilir. Mezunlar, özel ve resmi
hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Mezun
sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok
ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Hastanelerin bu
alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması
nedeniyle iş bulma imkânları yüksektir. Ameliyathane hizmetleri
Ön Lisans Programından mezun olanlar, ÖSYM tarafından
yapılan DGS’de başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet
Yönetimi, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans
programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
78
Bilimin Geleceği
81
ANESTEZI
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Anestezi Teknikerliği sağlık meslekleri içinde apayrı bir öneme
sahiptir. Ameliyat edilecek kişilere anestezi uygulamaları yapar.
Üniversitemizin Anestezi Programı sağlık sektörüne getireceği
bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimleri izleyen
ve bu değişimleri başarıyla yönetmeyi hedefleyen bir eğitim
programıdır.
Anestezi Programında, 2 yıllık eğitim süresince, Tıbbi
Terminoloji, Fizyoloji, Temel Anatomi, Hastalıklar Bilgisi, Tıbbi
Deontoloji, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Sağlık Psikolojisi ve
Anestezi Teknikleri gibi temel ve branş dersleri verilmektedir.
Ayrıca kamu veya özel hastanelerin ameliyathanelerinde 1. sene
20 gün, 2. sene 40 gün staj yapma zorunluluğu vardır.
Anestezi Programının amacı anesteziyoloji ve reaminasyon
alanında, anestezi uygulamalarında hekime yardımcı olacak
teknik personel yetiştirmektir. Öğrencilere eğitimleri süresince
anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların
teorik ve pratik alt yapı bilgileri ve bu ünitelerde kullanılan
cihazların teknik bilgilerinin verilmesi amaçlanmıştır.
İş ve Kariyer Olanakları
Anestezi Programından mezun olan öğrencilere ‘Anestezi
Teknikeri’ unvanı verilir. Mezunlar, ameliyathanesi bulunan
devlet hastanesi, özel hastane, doğum evi, üniversite
hastaneleri, özel klinikler gibi her türlü sağlık kurumunda
rahatlıkla iş bulabilirler. Bu meslekte yetişen meslek elamanları,
rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz
konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiyaç
duyulacaktır.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
80
Amaç ve Kapsam
Ülkemiz doğum oranı en yüksek ülkeler arasındadır. 0-6 yaş
döneminde, 10 milyonu aşkın çocuk vardır. Bu çocukların
eğitilmesi ülkemizin toplumsal refahı, mutluluğu ve gelişmesi
bakımından belirleyici bir öneme sahiptir. Bu alan, ülkemizde
en fazla istihdam potansiyeli taşıyan bir alandır. Okul öncesi
eğitim çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Okul
öncesi eğitim ile çocukların gelişiminin kendi koşullarında en
yüksek düzeye ulaştırmak ve güçlendirmek amaçlanmaktadır.
Annelerin çalışma hayatında aktif rol alması, okul öncesi
eğitimine ve bu alanda hizmet veren eğitim kurumlarına olan
talebi artırmıştır.
Çocuk Gelişimi Programının amacı 0-6 yaş arası (okul öncesi)
gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim ihtiyacı
olan çocukların beceri ve davranışlarını geliştirmek, sahip
oldukları yeteneklerin farkına varmalarını sağlamak amacıyla
sürekli kendini geliştirebilen, bilgisayar, drama, müzik ve
benzeri eğitimleri verebilen, nitelikli yardımcı eğitmenler
yetiştirilmesidir.
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Okul Öncesi Çocuk Gelişimi
Programında, temel olarak Okul Öncesi Eğitimde Araç
Geliştirme ve Öğretim Teknikleri, Eğitimde Drama, Girişimcilik,
Kalite Güvence ve Sanatları, İşletme Yönetimi, Çocuk Edebiyatı,
Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık, Oyun ve Oyun
Materyalleri, Zihinsel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi,
Fiziksel Engelli Çocukların gelişimi ve Eğitimi, Üstün Zekalı ve
Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi, Çocuk Ruh Sağlığı dersleri
verilmektedir. Öğrenciler, Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Özel
Eğitim Merkezleri yaz döneminde tatile girdikleri için mesleki
uygulama çalışmasını genellikle güz döneminde 30 işgününde
tamamlamaktadırlar.
İş ve Kariyer Olanakları
Çocuk gelişimi meslek elemanı; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi
eğitim ve özel eğitim kurumlarında çocuk kliniklerinde,
otellerde ve turistik tesislerin çocuk kulüplerinde çalışırlar.
Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının,
gündüz bakımevlerinin sayısının artmasıyla çalışma alanı gelişen
bir meslektir.
Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programını başarı ile bitirenler, ÖSYM
tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları
takdirde “Anaokulu Öğretmenliği ve “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer
alabilir veya kendi işyerlerini açabilirler.
83
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilimin Geleceği
82
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
ÇOCUK
GELIŞIMI
DIYALIZ
85
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Diyaliz tedavisi vücutta birikmiş üre gibi zararlı maddelerin ve
aşırı suyun bir membran aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılması
işlemidir. İlerlemiş böbrek yetmezliğinin tedavisinde kullanılır.
Diyaliz tedavisi, bozulmuş böbrek işlevlerinin bir kısmını
düzenleyerek yaşamın devam etmesini sağlar. Diyaliz
teknikeri, doktorların direktifleri doğrultusunda, diyaliz
makinesine bağlanması gereken hastalarla ilgilenir, hastaların
günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak diyaliz makinesine
bağlanmasını takip eder, makinenin bakımını yapar, kullanıma
hazır hale getirilmesini sağlar. Diyaliz makinesinin hastaya
bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede
sorumludur. Böbrekle ilgili hastalıklarda diyet yapmak önemli
olduğu için, bu konularda hastayı bilgilendirir. Hasta yakınlarına
bilgi verir.
Bu programın eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere
temel olarak, Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji,
Parazitoloji, Psikoloji, Hemşirelik Tekniği, Patoloji, Farmakoloji,
İç Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, İlk
Yardım, Çocuk Sağlığı, Çocuk Nefrolojisi, Psikiyatri, Diyaliz,
Bilgisayara Giriş, Diyaliz Uygulaması gibi dersler okutulmaktadır.
İkinci yılda diyaliz ünitesi olan sağlık hizmet kuruluşlarında
uygulamalı dersler verilemektedir. Kamu veya özel statülü
diyaliz ünitelerinde 1. sene 20 gün, 2. sene 40 gün staj yapma
zorunluluğu vardır.
Diyaliz Programının amacı diyaliz tedavisi gerektiren hastaların
hemodiyaliz merkezlerinde diyaliz makinesine alınması, takibi
ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında
çalışan, hastalara nitelikli sağlık bakımı veren, hasta ve
yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirebilen, diyaliz
makinesinin bakımını yapabilen, hemodiyaliz ve periton diyalizi
ünitesi ile ilgili teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli
teknik sağlık personeli yetiştirmektir.
İş ve Kariyer Olanakları
Diyaliz Programından mezun olan öğrencilere ‘Diyaliz Teknikeri’
unvanı verilir. Diyaliz teknikerleri, özel ve kamu kurumlarına
bağlı hastanelerde ve diyaliz ünitelerinde çalışabilirler.
Günümüzde böbrek hastalarının ihtiyacına cevap verebilecek
sayıda diyaliz ünitelerinin olmamasına rağmen bu ünitelerin
sayısı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde hem özel diyaliz
üniteleri hem de kamu hastanelerinin ve üniversitelerin diyaliz
üniteleri yaygın şekilde hizmet vermektedir. Diyaliz Ön
Lisans Programını başarı ile bitirenler Dikey Geçiş Sınavı’nda
başarılı oldukları takdirde, Sağlık Yönetimi, Acil Yardım ve
Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri gibi lisans
programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
84
Amaç ve Kapsam
İş ve Kariyer Olanakları
Beyin hastalıkları, kardiyolojik hastalıklarla birlikte dünyada
en çok araştırma yapılan ve hastalık grupları arasında en çok
maruz kalınan alandır. Bu nedenle dünyada beyin araştırmaları
çok yüksek bütçeyle yapılmaktadır. Bu araştırmalarda görev
alacak ve özel olarak bu konuda teknikerlik eğitimi almış insan
gücüne hem ulusal hem de Avrupa Birliği gibi uluslararası
projelerde ihtiyaç duyulmaktadır. Elektronörofizyoloji, nöroloji
ve fizyolojinin ortak bilim dalıdır.
Elektronörofizyoloji Programından mezun olan öğrencilere
‘Elektronörofizyoloji Teknikeri’ unvanı verilir. Mezunlar,
nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji
uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane
ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri
ve uyku ünitelerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca üniversitelerde
yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda
elektronörofizyoloji teknikeri olarak çalışabilmektedirler.
Elektronörofizyoloji teknikerinin görevi, Elektroensefalografi
(EEG) çekmek, basit sinir ileti çalışmaları (EMG çekimi) yapmak,
beyin sapı uyarılma, görsel uyarılma potansiyellerini analiz
etmek ve polisomnografi cihazlarını kullanmaktır.
Elektronörofizyoloji Programının amacı; beyinde bilişsel
ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların
bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için gerekli
olan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman
hekimlerin denetiminde çalışabilecek, ön lisans düzeyinde
eğitim gören elektronörofizyoloji teknikerlerini yetiştirmektir.
Burada söz edilen elektronörofizyolojik yöntemler; EEG
(Elektroensefalografi), EMG (Elektromiyografi) ve PSG
(Polisomnografi) dir.
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince, temel olarak
Fizik, Anatomi, Fizyoloji, Nöroloji, Eletroensefalografi, Tıbbi
Terminoloji, Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Nöro-anatomi,
Meslek Etiği, Farmakoloji, Tıp Elektroniği, Uyku Polisomnografi
EMG, Uyarılma Potansiyelleri, Elektroensefalografi III ve IV
dersleri verilmektedir. EEG, Uyarma Potansiyelleri, EMG ve Uyku
Laboratuvarları olan kliniklerde yaz uygulaması yapılmaktadır.
Elektronörofizyoloji Ön Lisans programını başarı ile bitiren
öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları
taktirde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programına dikey
geçiş yapabilirler.
87
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
86
ELEKTRONÖROFIZYOLOJI
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ana programımız yanında
Protez, Ortez, Ergoterapi çalışmalarında da fizyoterapistin veya
ergoterapistin ekibinde tedavinin yürütülmesini, kullanılan cihaz
ve malzemenin yönetimini yürütmekle görevli sağlık personeli
fizyoterapi teknikeridir. Hareket sistemi problemlerinde,
tedavi programını planlama ve uygulamaya yönelik, temel
bilimler, klinik bilimler, mesleki dersler, araştırma metodolojisi,
seminerler ve klinik çalışmayı kapsamaktadır. Doğuştan
veya sonradan hareket yetersizliklerine yol açan her türlü
hastalık, yaralanma, yaşlılık, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında
fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına olan ihtiyaç
gittikçe artmaktadır. Tedavilerin başarısında, uygulamanın iyi
yetişmiş yardımcı sağlık personeli tarafından yapılması büyük
önem taşımaktadır.
Fizyoterapi Programında, 2 yıllık eğitim süresince Tıbbi
Terminoloji, Fizik Tedavi Yöntemleri ve Prensipleri, Fizyoloji,
Biyofizik, Temel Anatomi, Hidroterapi ve Balneoterapi,
Masaj ve Masaj Teknikleri, Hareket Sistemi Hastalıklarında
Fizyoterapi Yaklaşımları, Elektroterapi, Romatolojik Hastalıklar,
Yardımcı Cihaz Ve Protez Eğitimi gibi temel ve branş dersleri
verilmektedir. Ayrıca kamu veya özel statülü hastanelerin
fizyoterapi ünitelerinde 1. sene 20 gün, 2. sene 40 gün staj
yapma zorunluluğu vardır.
Fizyoterapi Teknikerliği Programının amacı fizik tedavi ve
rehabilitasyon uzman hekimi veya fizyoterapist gözetiminde,
fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarına yardımcı olacak sağlık
teknikeri yetiştirmektir.
İş ve Kariyer Olanakları
Fizyoterapi Teknikerliği Programından mezun olan öğrencilere
‘Fizyoterapi Teknikeri’ unvanı verilir. Mezunlar üniversite, devlet
ve özel sağlık kuruluşlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon
bölümü başta olmak üzere pek çok klinik biriminde, endüstri
alanları, okullar, sağlık ve spor kulüpleri, huzur evleri, termal
tesisler, engelli/özürlü merkezleri, kadın sağlığı ve halk sağlığı
merkezleri gibi sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili hizmet veren tüm
resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.
Fizyoterapi teknikerleri meslekte ilerleme ve spesifik konularda
uzmanlaşma şansına sahiptirler. Dikey Geçiş Sınavında (DGS)
başarılı olup eğitimlerini dört yıla tamamlayan mezunlar,
üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler. Çalıştıkları
işyerinde belli bir alanda uzmanlaşabilirler (yanık, felç vb.).
Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri,
kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim
kademelerinde yer alabilirler.
89
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
88
FIZYOTERAPI
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
90
91
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Gezici sağlık hizmetlerinin yanında, hasta ve yararlılara tıbbi
ilk ve acil yardım müdahalesi yaşamsal önem taşımaktadır.
Ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve hastane öncesi acil
sistemindeki köklü değişikler sonucu hizmetlerin bu aşamasında
çalışacak ayrı bir sağlık personeli ihtiyacı vardır. Sağlık
sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu
gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli
bilgi ve beceriye sahip paramedikleri yetiştirmeye yönelik
eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra
etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark
edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır.
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince, öğrencilere
Meslek Etiği, Ambulans Donanımı ve Tekniği, Anatomi, Acil
Sağlık Hizmetleri, Acil Hasta Bakımı, Fizyoloji, Resüsitasyon,
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Travma, Topluma
Hizmet Uygulamaları, Acil Hasta Bakımı, Farmakoloji, Mesleki
Uygulama, İleri Yaşam Desteği, Sağlık Hukuku gibi dersler
verilmektedir. Kamu veya Özel statülü hastanelerin acil
ünitelerinde ve ambülans hizmetlerinde 1. sene 20 gün, 2. sene
40 gün staj yapma zorunluluğu vardır.
İlk ve Acil Yardım Programının amacı; hastane öncesi dönemde
hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve her
türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen
ve ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla
güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık
teknikeri yetiştirmektir.
İlk ve Acil Yardım Programından mezun olan öğrencilere
‘Paramedik’ unvanı verilir. Önemi ve etkinliği giderek artan
bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça
geniştir. Ülkemizde son yıllarda hastane öncesi sağlık
hizmetlerinde yapılan değişiklikler ile program mezunlarının
112 Ambulanslarında Sağlık Teknikeri unvanı ile iş bulma
olanaklarında çok büyük artışlar olmuştur. Mezunlar devlet
sektöründe iş bulabileceği gibi, özel Ambulans şirketlerinde
ve özel hastane acil servislerindeki iş olanaklarından da
yararlanabilmektedir.
İş ve Kariyer Olanakları
Programdan mezun olan öğrenciler Acil Yardım ve Afet
Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
bölümlerine DGS sınavı ile geçiş yapabilirler.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilimin Geleceği
İLK VE ACIL YARDIM
Amaç ve Kapsam
Tıpta uzmanlık dalı olan Kulak-Burun-Boğaz kliniklerinde ve
odyologların yönetiminde yürütülen işitme laboratuvarlarında
ve terapilerinde ekipte yer alması gereken bir sağlık mesleği de
odyometristliktir. Odyometristler Kulak-Burun-Boğaz hekiminin
hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve
tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuvar hizmeti
olan odyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygular,
ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular, gerektiğinde konuşma
tedavisi verir ve okullarda işitme taramaları yapar. Odyometrist,
işitme ölçümü ile ilgili ekipmanları kullanarak, öngörülen gerekli
testleri uygulayabilen bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.
Odyometri Programının amacı; işitme ve konuşma
bozukluklarının tespiti, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu
alanında, kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekimi veya
odyolog gözetiminde çalışacak nitelikli sağlık teknikerleri
yetiştirmektir.
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Odyometri Programında 2 yıllık eğitim süresince, öğrencilere
Fizyoloji, Anatomi, Biyomedikal Fizik, Psikolojiye Giriş, Mesleki
Teknoloji, İşitme Ölçümü, İlk Yardım, Gelişim Psikolojisi, İşitmeKonuşma Anatomisi ve Fizyolojisi, İşitme Kayıpları, Kliniğe
Giriş, Biyomedikal İnstrumantasyon, Atipik Çocuk Psikolojisi,
İşitme Cihazları, Odyometride İleri Test Yöntemleri, Halk Sağlığı
ve Deontoloji, Vestibüler Sistem Ve Test Yöntemleri, Çocuk
Test Yöntemleri gibi temel ve branş dersleri verilmektedir.
Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme
projelerine ek olarak, sektörden alınacak sosyal sorumluluk
projeleri ile kariyerlerini planlama olanağı sunulacaktır.
İş ve Kariyer Olanakları
Odyometri Programından mezun olan öğrencilere
‘Odyometrist” veya “Odyometri Teknikeri’ unvanı verilir.
Mezunlar sağlık bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda,
üniversite hastanelerinde, sağlık hizmeti veren özel veya kamu
işletmelerinde, işitme engelliler okulları ve benzer kuruluşlarda
iş imkânı bulabilmekte ayrıca işitme cihazı firmalarında
çalışabilmektedirler.
Meslek elemanları, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, Sosyal
Sigortalar Kurumu’na bağlı sağlık kuruluşlarıyla, özel
hastanelerde, özel işitme testleri uygulayan merkezlerde görev
yapabilirler. Odiyometri yeni gelişen bir daldır. Bu alanda
yetişmiş elemanların artmasıyla, özellikle Kulak-Burun-Boğaz
servislerinde Odyometristlerin çalıştırılmasının yaygınlaşması
beklenmektedir. Ayrıca, işitme engelliler okullarında da görev
alabilirler.
93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
92
ODYOMETRI
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
94
95
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Günümüzde yoğunlaşan gözlük talebine cevap verebilecek
eğitimli insan gücüne büyük ihtiyaç vardır. İnsan sağlığı ile
doğrudan ilgili olan göz rahatsızlıkları ve bunların çözüm yolları
gözlükçülüğü geçerli ve zorunlu kılmaktadır. Optisyenler göz
doktoru tarafından verilen reçeteyi inceler,gözlük camlarını
reçeteye uygun olarak hazırlar,camları kişiye uygun çerçeveye
takar ve göze uyumunu kontrol eder.
Optisyenlik Programında 2 yıllık eğitim süresince, öğrencilere
Fizik, Kimya, Fizik Ve Geometrik Optik, Göz Anatomi
ve Fizyolojisi, Görme Optiği, Optik Aletler ve Kullanımı,
Gözlükçülük, İlk Yardım, Bilgisayar, Muhasebe, Halk Sağlığı ve
Tıbbı Deontoloji, Mağaza Yönetimi, Halkla İlişkiler, Davranış
Psikolojisi ve Göz Hastalıkları gibi temel ve branş dersleri
verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar, saha
çalışmaları ve bitirme projelerine ek olarak, sektörle işbirliği
çerçevesinde alınacak sosyal sorumluluk projeleri ile öğrenciler
kariyerlerinde ilerleme olanağını elde edeceklerdir.
Programın amacı; gözlükçülük alanında çalışacak sağlık
elemanları yetiştirmektir. Görme bozukluklarının düzeltilmesi
için tasarlanmış optik gereçleri tedarik eden ve hastaya
uygulanmasını sağlayan, reçetelerde yazılı numaralı gözlük
camlarını, her türlü lensleri, gözlük çerçevelerini, koruyucu
gözlükleri ve güneş gözlüklerini satan veya reçeteye uygun
gözlük yapabilen sağlık elemanlarıdır.
İş ve Kariyer Olanakları
Programdan mezun olan öğrencilere ‘Optisyen’ unvanı
verilir. Mezunlar, kendi optik mağazalarını açabilecekleri
gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da
çalışabilirler. Gözlüğün yerini tutabilecek teknolojik yeniliklerin
yetersiz kalması ve mevcut olanların da gerek sağlık açısından
gerekse kullanım açısından daha iyi olmaması (kontakt lens
gibi), mesleği gelecekte de önemli bir istihdam alanı olarak
düşünülmesine neden olacaktır. Ülkemizin coğrafi konumu
nedeniyle özellikle yaz aylarında fazla güneş altında kalınması optik gözlükçülüğün yanında filtreli güneş gözlüğü piyasasının
da doğmasına neden olmuştur. Bu da istihdamı olumlu yönde
artırmaktadır.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilimin Geleceği
OPTISYENLIK
PERFÜZYON TEKNIKLERI
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Günümüzde kalp ve damar hastalıklarından ölümler ilk
sıralarda yer almaktadır. Kalp ve damar hastalıklarının büyük
bir bölümünde yapılan ameliyatlar kalp-akciğer pompası ile
gerçekleştirilmektedir. Bu pompa sistemi ile kalp ameliyatı
sırasında kalp ve akciğerler devre dışı bırakıldıktan sonra tüm
dokulara sentetik hatlarla kan gönderilerek hasta yaşamı
sürdürülmektedir. Ayrıca kalp ameliyatı öncesi veya sonrası
kalp-akciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda kalp ve
akciğerleri destekleyici cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazların
kullanımıyla hastalar yaşama dönebilmekte veya kalp nakline
hazırlanarak yaşam şanslarını devam ettirebilmektedir. Bu
uygulamaları yapan sağlık profesyoneline Perfüzyonist
denmektedir.
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince, öğrencilere
Anatomi, Fizyoloji, Temel Kardiyopulmoner Bypass, Temel
Perfüzyon, Biyokimya, Perfüzyon Teknolojisi, Temel İlkyardım
Genel Kalp Hastalıkları, Dolaşım ve Solunum Fizyolojisi,
Enfeksiyon Kontrol ve Sterilizasyon Esasları, Farmakoloji,
Klinik Perfüzyon Uygulamaları Pediatrik Perfüzyon,
Ekstrakorporal Yaşam Desteği, Ekstrakorporal Dolaşımda
Hasta Monitorizasyonu, Ekstrakorporal Dolaşımda Kullanılan
Yandaş Teknikler, gibi dersler verilmektedir. Klinik Perfüzyon
uygulamaları, eğitimin ikinci yılında yer almaktadır.
Perfüzyon Teknikleri programının amacı; kalp damar cerrahı
veya anestezist gibi bir uzman hekimin gözetiminde,kalp
ameliyatlarında kullanılan kalp-akciğer makinesini, dolaşım
veya solunum yetmezliklerinde kullanılan kalp-akciğer destek
cihazlarını, böbrek yetmezliğinde kullanılan diyaliz cihazlarını,
hemo-diyafiltrasyon ve ototransfüzyon cihazlarını hazırlayıp
çalıştıracak ve takip edecek sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.
Perfüzyon Teknikerinin alan bilgisinin yanı sıra ameliyathane
ve anestezi hizmetleri yönetimi hakkında bilgi sahibi olması,
hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim
kurabilmesi gerekmektedir.
İş ve Kariyer Olanakları
Perfüzyon Teknikleri Programından mezun olan öğrencilere
‘Perfüzyonist’ unvanı verilir. Mezunlar, resmi ve özel
hastanelerde ‘Perfüzyon Teknikeri’ olarak çalışabilirler.2002
yılında 1.500 olan göğüs, kalp ve damar cerrahisi merkezi
yatak sayısının, 2013 yılında yaklaşık 3.000’e yükselmiş olması
ve eğitimli teknik personel sayısının sınırlı olması, alandaki
istihdam açığını göstermektedir. Ülkemizin her ilinde kalp
ameliyatları yapan en az bir merkez bulunmaktadır ve mezunlar
her ilde iş olanağı bulabilmektedir. DGS sınavı ile geçiş
yapabileceği 4 yıllık programlar arasında Hemşirelik, İlk Yardım
ve Afet Yönetimi bulunmaktadır.
97
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
96
PODOLOJI
99
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Podoloji ayak sağlığına yönelik ortaya çıkmış bilim dalının
adıdır. Dünyanın birçok ülkesinde ayak sağlığı sorunu yaşayan
kişilerin oranı toplumun yarısından fazladır. Ortopedi bilimi
ayak sağlığı ile uğraşıyor olsa da Podologluk bu konuya
spesifik bir uzmanlık ihtiyacı fark edildiğinden dolayı ayrı bir
meslek olarak doğmuştur. Podologlar özellikle diyabetik ayak
sendromu denilen ve fark edildikten iyileştirilmesi çok zor olan
tablonun tedavi edilmesi ve tekrar ayak sağlığına kavuşulması
konusuyla ilgilenirler. Ülkemizde de bütün dünyada olduğu
gibi diyabetli hastaların sayısı giderek artmakta ve milyonlarla
ifade edilmektedir. Bu hastaların büyük bir bölümü hastalığın
ilerleyen safhasında ayak sağlığını kaybetmekte ve kapanmayan
yaralarla baş etmeye çalışmaktadır. Diyabetli olmayan kişilerin
de ayak sağlığını korumak ve en aza indirmek Podolojinin
konularındandır.
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere
Podolojik Araçlar, İlkyardım ve Sargı Teknikleri, İlaç Bilgisi, Fizik,
Anatomi, Cilt ve Tırnak, Kan Dolaşımı, Ayaklar, Genel ve Özel
Hastalık Bilgisi, Cilt ve tırnak hastalıkları, damar hastalıkları,
eklem hastalıkları, ayakta oluşan şekil bozuklukları, Ortopedi,
Nöroloji, Dermatoloji gibi dersler verilmektedir. İkinci yılda
klinikte uygulamalı dersler ve yaz stajı yer almaktadır.
Programın amacı; ayak sağlığının korunması ve bakımına
yönelik hizmet verecek ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve
tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak
tedavisini yapacak olan sağlık teknikerleri yetiştirmektir.
İş ve Kariyer Olanakları
Podoloji Programından mezun olan öğrencilere ‘Podolog’
unvanı verilir. Mezunlar, kamu ve özel statülü hastanelerde
‘Podoloji Teknikeri’ olarak çalışabilirler. Ortopedik ayakkabı
ve diğer ayak/yürüme ile ilgili cihaz ve eşya üreten firmaların
gerek üretim tesislerinde gerek satış ve yönetiminde görev
almaktadırlar. Ayrıca masaj ve güzellik/fitness merkezlerinde
görev alabilirler. Özellikle futbolcular ve diğer sporcuların
ayak sağlıkları için kurulmuş sağlık tesislerinde podolog
vazgeçilmezdir.
Podoloji ülkemizde yeni kabul edilmiş bir meslek olduğu için
podologların önünde büyük bir kariyer olanağı vardır. Lisans
tamamladığı takdirde geniş kariyer olanakları açılmaktadır.
Ayrıca kendi üretim tesislerini kurarak kısıtlı firmanın yer aldığı
ayak sağlığı malzemeleri pazarına da girebilirler.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
98
RADYOTERAPI
101
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Kanser yüzyılımızın en ciddi sağlık sorunlarından biridir. Kanser
tedavisi için temel üç yöntem; kemoterapi, radyoterapi ve
cerrahidir. Şüphesiz bu yöntemler içinde radyoterapi hasta
açısından en farklı olan yaklaşımdır. Çünkü hasta ve hasta
yakınları radyoterapide kullanılan ışınların ne olduğunu ve nasıl
etki ettiğini anlamakta güçlük çekmektedirler. Diğer yandan
radyoterapi kanserin lokal tedavisinde cerrahiden çok daha
etkili ve üstelik ağrısız bir tedavi yöntemidir. Bu tedavinin konu
hakkında eğitimli kişiler tarafından uygulanması çok önemli
ve insan sağlığı açısından gereklidir. Radyoterapi teknikeri,
radyoterapi uygulamalarını hekimin öngördüğü doğrultuda
uygulayan sağlık profesyonelidir.
Radyoterapi Programında, 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler,
Anatomi, Fizik, Psikoloji, Radyolojiye Giriş, Temel Fizik, Sağlık
Mesleğinin Esasları ve Deontoloji, Biyoistatistik, Radyoloji
Fiziği, Radyasyondan Korunma, Patoloji, İnsan Vücudunun
Radyoloji Anatomisi, Parenteral Tedavi Uygulamaları, İlk Yardım
ve Reanimasyon, Radyografi, Radyolojik İncelemeler, Nükleer
Tıp, Bilgisayar Bilgisi, Halkla İlişkiler, Radyasyon Onkolojisi,
Görüntüleme Yöntemleri, Bölgesel Radyoloji, Radyolojide
Araç-Gereç Bakımı ve Onarımı gibi temel ve branş dersleri
verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar, saha
çalışmaları ve bitirme projelerine ek olarak, sektörden alınacak
sosyal sorumluluk projeleri yoluyla profesyonel yaşama
hazırlanacakları bir kariyer planlaması olanağı sunulacaktır.
Programın amacı, radyasyon onkolojisi merkezlerinde
çalışabilecek ve radyoterapi uygulamalarında hekime yardımcı
olabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilere,
makine ve ekipmanların kontrolünün yapımı, maske, hasta
pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona
hazırlama işlemleri, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve
becerisi kazandırılmaktadır.
İş ve Kariyer Olanakları
Radyoterapi Programından mezun olan öğrencilere
‘Radyoterapi Teknikeri’ unvanı verilmektedir. Mezunlar onkoloji
bölümü olan bütün hastanelerde ve sağlık merkezlerinde
çalışabilirler. Radyoterapi Ön Lisans programını başarı ile
bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında
başarılı oldukları takdirde Sağlık Eğitimi, Sağlık Memurluğu,
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına
dikey geçiş yapabilirler.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
100
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Sağlık hizmetlerinde, hizmeti planlamak ve sunmak kadar
kayıtların tutulması da önem taşımaktadır. Sağlık kuruluşlarının,
malzeme ve cihazların, hizmet türlerinin, ilaçların ve
hastalıkların yüzbinlerle ifade edilen terminolojisi vardır. Bu
terminolojiye ve kayıt sistemine hakim olmayan kişilerin kayıt
ve enformasyon sistemini kullanması mümkün değildir. Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik ayrı bir sağlık mesleği olarak
kabul edilmiştir ve hizmetlerin vazgeçilmez unsurlarından
biri olmuştur. Tıbbi sekreterler özel veya kamu, kurum ve
kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul
işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler
konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve
tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme,
hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları
bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıklarıişlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası
sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama
işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve
bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak
ilgililere rapor etme görevlerini yerine getirirler.
Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Programında, 2 yıllık
eğitim süresince öğrencilere Psikoloji, Biyoistatistik, Bilgisayar,
Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Histopataloji,
Tıbbi Terminoloji, Daktilografi, Hastalık Bilgisi, Stenografi, Halk
Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji, İlk Yardım, Tıbbi Dokümantasyon
ve Bilgisi, Daktilografi, Araştırma Teknikleri, Stenografi, Halkla
İlişkiler, Tıp Kütüphaneciliği, Sağlık Yönetimi, Büro Teknikleri ve
Yönetimi gibi temel ve branş dersleri verilmektedir. Öğrencilere
yaptırılacak klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme projelerine
ek olarak, sektörden alınacak sosyal sorumluluk projeleri yoluyla
profesyonel yaşama hazırlanacakları bir kariyer planlaması
olanağı sunulacaktır.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı,
tıp ve sağlık bilimlerinin tüm alanlarında yapılan bilimsel
çalışmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi
ve bu bilgilerden yararlanmak isteyenlerin hizmetine sunulması
konularında bilgi ve beceri sahibi bireyleri yetiştirmektir.
İş ve Kariyer Olanakları
Programdan mezun olan öğrencilere ‘Tıbbi Sekreter’ unvanı
verilir. Mezunlar, üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri,
sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane
hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, vb.)
şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde,
ambulans şirketlerinde görev alabilirler.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programını bitirenler
ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı
oldukları takdirde Büro Yönetimi Öğretmenliği ve Sağlık
Kurumları İşletmeciliği Lisans Programlarına dikey geçiş
yapabilirler. Büro Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezun
olanlar, hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak
göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre büro
şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon
işleri vb.) yükselebilirler.
103
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
102
TIBBI DOKÜMANTASYON
VE SEKRETERLIK
Bilimin Geleceği
TIBBI GÖRÜNTÜLEME
TEKNIKLERI
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Günümüz tıbbında görüntüleme teknikleri kendisine olmazsa
olmaz bir yer edinmiştir. Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle
bir sağlık kuruluşuna başvuran insanların bir görüntüleme
cihazına girmeden teşhis konulması nerdeyse mümkün
olmamaktadır. Görüntüleme yöntemleri arasından birbirinden
çok değişik teknolojiler kullanılmaktadır. Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri film çekilecek hastayı hazırlayarak röntgen masasında
uygun pozisyonda durmasını sağlar ve yapılacak işlemle ilgili
bilgiler verir, hastayı ve röntgen tüpünü film çekilecek bölgenin
hizasına getirip kumanda düğmelerine basarak röntgen filmi
çeker, filmin ilgili servis veya polikliniklere teslim edilmesini ve
Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında, 2 yıllık eğitim
süresince öğrencilere Anatomi, Fizyoloji, Parenteral
Uygulamalar, Tıbbi Terminoloji, Radyolojik Görüntüleme
Yöntemleri, Radyolojik Görüntüleme Fiziği, Radyasyon
Onkolojisi, Radyasyon Güvenliği ve Korunma, Nükleer Tıp gibi
temel ve branş dersleri verilmektedir. Öğrencilere yaptırılacak
klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme projelerine ek olarak,
sektörden alınacak sosyal sorumluluk projeleri ile kariyerlerinde
ilerleme imkânı sunulmaktadır.
Programın amacı; tıbbi görüntüleme yöntemlerini bilen, yüksek
teknolojiye sahip görüntüleme sistemlerini kullanabilen, cihaz
ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilen ve aldığı bilgiyi
yorumlayabilen bilgi ve beceriye sahip nitelikli teknik ara
elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilere, Konvansiyonel ve Dijital
Röntgen, Floroskopi, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans,
Mamografi, Ultrasonografi, PET-BT gibi pek çok birimde eğitim
verilir.
İş ve Kariyer Olanakları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından mezun olan
öğrencilere ‘Radyoloji Teknikeri’ unvanı verilir. Mezunlar
tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında, tıbbi görüntüleme
birimleri bulunan radyoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi
gibi bölümlerde çalışabilirler. Tıbbi Görüntüleme programını
bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında
(DGS) başarılı oldukları takdirde lisans programlarına geçiş
yapabilirler.
105
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
104
Amaç ve Kapsam
Eğitimin İçeriği ve Stajlar
Son yıllarda sağlık bilimleri hızla gelişmekte ve buna paralel
olarak da yeni uzmanlık alanları oluşmaktadır. Bu yeni uzmanlık
alanlarından biri de tıbbi laboratuvar teknikleridir. Günümüzün
tıbbi uygulamalarında modern laboratuvar tekniklerinin
önemli yeri vardır. Çünkü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
hastalıkların teşhisinde, ayırıcı tanısında ve takibinde hekime
büyük kolaylıklar sağlar. Tıbbi Laboratuvar Cihazları sağlık
hizmet kuruluşlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hekimlerin
teşhiste işini kolaylaştırmanın yanında her biri yüksek maliyetli
laboratuvar cihazlarının doğru kullanımı için de laboratuvar
teknisyeni önemli rol oynamaktadır. Bu gerekliliklerden yola
çıkarak Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı
kurulmuştur.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında, 2 yıllık eğitim
süresince öğrencilere Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji,
Laboratuvar Kimyası, Laboratuvar Aletleri, Genel Biyokimya,
Genel Biyoloji, Hematoloji, Laboratuvarda Güvenlik, Temel
Laboratuvar Uygulamaları, İmmünolojik Yöntemler, Klinik
Biyokimya, Parazitoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Hormon
Biyokimyası, Histoloji ve Embriyoloji ve Moleküler Biyolojik
Yöntemler gibi temel ve branş dersleri verilmektedir.
Öğrencilere yaptırılacak klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme
projelerine ek olarak, sektörden alınacak sosyal sorumluluk
projeleri ile kariyerlerinde ilerleme imkânı sunulmaktadır.
Programın amacı, tıbbi laboratuvar cihazlarını kullanarak tüm
tetkikleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip, nitelikli teknik
elemanlar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olanlar, klinik
biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji, genetik ve
adli tıp laboratuvarlarında, üniversite ya da araştırma enstitüsü
laboratuvarlarında çalışabilecek donanıma sahiptirler.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olan
öğrencilere‘Tıbbi Laboratuvar Teknikeri’ unvanı verilir.
İş ve Kariyer Olanakları
Mezunlar kamu ve özel statülü sağlık kurumlarında özellikle
hastanelerde ve tıbbi laboratuvar malzemesi üreten ya
da pazarlayan şirketlerde çalışabilirler. Tıbbi Laboratuvar
programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş
Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, ilgili lisans
programlarına geçiş yapabilirler. 107
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
TIBBI LABORATUVAR
TEKNIKLERI
Bilimin Geleceği
ENSTİTÜLER
EĞITIM BILIMLERI ENSTITÜSÜ
FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ
SAĞLIK BILIMLERI ENSTITÜSÜ
109
Bilimin Geleceği
BASIN LANSMANI
REHBER
ÖĞRETMENLER
YEMEĞI
111
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
110
Üniversitemizce düzenlenen yemekli programda
dershane ve liselerde görevli rehberlik öğretmenleri
misafir ettik.
UZAYA ÇIKAN
İLK HEKIM ASTRONOT
DR. DAVID HILMERS
BIRUNI’DE
Bilimin Geleceği
400 YILLIK
HASTALIĞA ÇARE
İleri gen dizileme teknolojilerini kullanarak Türkiye’de
400 yıldan fazla süredir aileleri etkilediği düşünülen
nadir bir beyin hastalığından sorumlu genetik bir
mutasyonu Rektörümüz Prof. Dr. Adnan YÜKSEL ve
ekibi ortaya çıkardı. Cell dergisi bu çalışmayı
24 Nisan 2014 tarihli sayısının kapak sayfasına taşıdı.
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
112
113
BIRUNI SCIENCE
DERGISINE
KONU OLDU
20 Haziran 2014 tarihli Science dergisinde,
Biruni’nin bilimsel çalışmalarına yer verildi ve
Biruni’nin Amerika kıtasını keşfettiği belirtildi.
Bilimin Geleceği
ULAŞIM
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
114
115
Üniversitemiz, Marmaray Kazlıçeşme, Cevizlibağ ve
Topkapı Metrobüs ile Tramway duraklarına yürüme
mesafesindedir.
Üniversitemizin bulunduğu güzergahtan geçen İETT
araçları;
48A Göktürk - Kazlıçeşme Marmaray 93 Zeytinburnu - Eminönü 93C Zeytinburnu - Beyazıt 93M Zeytinburnu - Mecidiyeköy 93T Zeytinburnu - Taksim MR12 Kazlıçeşme - Vezneciler 1453 Miniatürk – Panorama 1453 85C Davutpaşa YTÜ - Kazlıçeşme Bilimin Geleceği
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
116
“Öğrendiğin bilgiler
giysilerine benzememeli,
yıkanırken akıp gitmemeli.”
Biruni
117
BİRUNİ ÜNİVERSİETSİ
118
119
Bilimin Geleceği
/ biruniedu
10. Yıl Caddesi Protokol Yolu No: 45 34010 Topkapı İstanbul
T: 444 82 76, F: +90 212 416 46 46 / [email protected]
Download

Üniversitemizle İlgili Tüm Ayrıntılar İçin Tanıtım