2014-2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
TIP FAKÜLTESİ
1. SINIF DERS PROGRAMI
1
İÇİNDEKİLER
Anabilim Dalları ve Ders Saatleri Tablosu
Sayfa : 3
Final ve Bütünleme Sınav Tarih ve Saatleri Tablosu
Sayfa : 4
1.Sınıf 1.Kurul (TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ) Ders Programı
Sayfa : 5 – 14
1.Sınıf 2.Kurul (HÜCRE) Ders Programı
Sayfa : 15– 23
1.Sınıf 3.Kurul ( DOKU) Ders Programı
Sayfa : 24 – 33
1.Sınıf 4.Kurul (KAS) Ders Programı
Sayfa : 34 – 42
1.Sınıf 5.Kurul (PERİFERİK DAMAR ve SİNİRLER, KAN) Ders Programı
Sayfa : 43- 51
2
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
1. SINIF DERS PROGRAMI
I. KURUL
II. KURUL
III. KURUL
IV. KURUL
V. KURUL
TOPLAM
DERSLER:
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
GENEL TOPLAM
Anatomi
-
-
13
11
9
9
22
20
16
16
60
56
116
Biyofizik
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
20
-
20
Biyoistatistik-Tıbbi Bilişim
20
8
14
6
8
6
10
4
6
6
58
30
88
Davranış Bilimleri / İletişim Becerileri
24
-
12
-
-
-
-
-
-
-
36
-
36
Fizyoloji
-
-
-
-
-
-
12
4
14
10
26
14
40
Histoloji-Embriyoloji
-
-
-
-
10
14
24
6
8
6
42
26
68
İlk Yardım
-
-
-
-
-
-
-
-
8
8
8
8
16
Mesleki Beceriler
-
-
-
-
-
10
-
10
-
-
-
20
20
Tıbbi Biyokimya
16
-
31
12
24
12
2
-
8
-
81
24
105
Tıbbi Biyoloji
23
12
22
8
12
2
-
-
-
-
57
22
79
Tıbbi Genetik
-
-
-
-
18
-
12
6
-
-
30
6
36
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
14
-
8
-
-
-
-
-
-
-
8
-
16
16
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10
-
-
-
-
-
-
5
-
6
-
11
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
10
-
12
-
10
-
10
-
10
-
52
-
52
Türk Dili
10
-
12
-
10
-
10
-
10
-
52
-
52
Yabancı Dil
15
-
15
-
15
-
15
-
15
-
75
-
75
Seçmeli Dersler
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
25
-
147
28
136
37
121
53
122
55
120
59
647
232
25
879
Tıp Tarihi ve Etik
PDÖ
Latince ve Tıbbi Terminolojiye Giriş
Soru Yazma Oturumu
TOPLAM
DERS KURULLARI TOPLAM DERS SAATİ:
175
173
174
177
179
11
879
674=Tıp dersleri
+
204=Ortak dersler
3
1.SINIF FİNAL SINAV TARİH ve SAATLERİ:
TIBBİ BİYOKİMYA PRATİK SINAVI
29.06.2015
9:30
MESLEKİ BECERİLER PRATİK SINAVI
29.06.2015
13:30
ANATOMİ PRATİK SINAVI
30.06.2015
9:30
FİZYOLOJİ PRATİK SINAVI
01.07.2015
9:30
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
02.07.2015
9:30
TEORİK SINAV
03.07.2015
9:30
1.SINIF BÜTÜNLEME SINAV TARİH ve SAATLERİ:
TIBBİ BİYOKİMYA PRATİK SINAVI
20.07.2015
9:30
MESLEKİ BECERİLER PRATİK SINAVI
20.07.2015
13:30
ANATOMİ PRATİK SINAVI
21.07.2015
9:30
FİZYOLOJİ PRATİK SINAVI
22.07.2015
9:30
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
23.07.2015
9:30
TEORİK SINAV
24.07.2015
9:30
4
1. SINIF
1.KURUL
DERS PROGRAMI
5
1 . S I N I F ( T I B B İ
B İ L İ M L E R E
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
1. Sınıf Koordinatörü
1. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
1. Ders Kurulu Başkanı
1. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
G İ R İ Ş :
1 . D E R S
0 8
K U R U L U
E Y L Ü L
2 0 1 4
–
3 1
E K İ M
2 0 1 4 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Prof. Dr. Emel ULUPINAR
: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin AKYÜZ
: Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ
: Yrd. Doç. Dr. M. Cengiz ÜSTÜNER
Tıbbi Biyoloji:
 Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ
 Prof. Dr. İrfan DEĞİRMENCİ
 Doç. Dr. Hülyam KURT
 Doç. Dr. Didem TURGUT COŞAN
 Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÜSTÜNER
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim:
 Prof. Dr. Kazım ÖZDAMAR
 Prof. Dr. Setenay ÖNER
 Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK
 Yrd. Doç. Dr. Cengiz BAL
Davranış Bilimleri / İletişim Becerileri:
 Prof. Dr. Cem KAPTANOĞLU
 Prof. Dr. Çınar YENİLMEZ
 Doç. Dr. Altan EŞSİZOĞLU
 Doç. Dr. Gülcan GÜLEÇ
Tıbbi Biyokimya (Organik Kimya):
 Prof. Dr. Güngör KANBAK
Tıp Tarihi ve Etik:
 Prof. Dr. Ömür ELÇİOĞLU
 Yrd.Doç.Dr. Nurdan KIRIMLIOĞLU
Latince ve Tıbbi Terminolojiye Giriş:
 Prof. Dr. Ferruh YÜCEL
 Prof. Dr. Yüksel AYDAR
PDÖ:
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi
Türk Dili
Yabancı Dil
Seçmeli Dersler
TOPLAM
27 - 31 Ekim 2014: 1. DERS KURULU SINAV HAFTASI
30 Ekim 2014 Saat:9:30-12:30
30 Ekim 2014 Saat:13:30-16:30
31 Ekim 2014 Saat:9:30
Teorik (saat)
23
Pratik (saat)
12 (X2)
TOPLAM:
35
20
8 (X2)
28
24
-
24
16
-
16
14
-
14
10
-
10
10
10
15
5
147
8
28(40)
8
10
10
15
5
175
BİYOİSTATİSTİK ve TIBBİ BİLİŞİM PRATİK SINAVI
TIBBİ BİYOLOJİ PRATİK SINAVI
TEORİK SINAV
6
1. Kurul1. Hafta
08.09.2014
Pazartesi
09.00-10.00
Açılış Dersi
09.09.2014
Salı
09.00-10.30
Mezunlarla Buluşma
Prof.Dr. Bekir YAŞAR
DEKAN
10.30-11.30
Fakülte’nin Tanıtımı
10.09.2014
Çarşamba
11.09.2014
Perşembe
12.09.2014
Cuma
09.00-10.00
Söyleşi:
“Çocuk da Yaparım, Kariyer de”
10.30-11.30
Söyleşi:
“Türkiye’de Bilim İnsanı Olmak”
10.30-12.15
10.30-12.15
Beyaz Önlük Giyme Töreni
Uzmanlarla Buluşma III
Prof.Dr. Necla ÖZDEMİR
Konferans Salonu
Prof.Dr. Hüseyin İLHAN
DEKAN YARDIMCISI
13.30-14.15
13.30-14.15
Üniversitemizin Tanıtımı
Prof.Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU
REKTÖR YARDIMCISI
Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği Hakkında
Bilgilendirme
Prof.Dr. Hüseyin İLHAN
DEKAN YARDIMCISI
13.30-14.15
Beyaz Önlük Giyme Töreni
Provası
Prof.Dr. Necla ÖZDEMİR
Konferans Salonu
14.30-15.15
14.30-16.30
14.30-16.30
Üniversite Hastanemizin Tanıtımı
Program Tanıtımı
Film Gösterimi:
Prof.Dr. Akın TURGUT
BAŞHEKİM
Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Prof.Dr. Emel ULUPINAR
Prof.Dr. Necla ÖZDEMİR
Konferans Salonu
7
1. Kurul
2. Hafta
08:3009:15
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
13:3014:15
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
15.09.2014
Pazartesi
Pazartesi
16.09.2014
Salı
Salı
17.09.2014
Çarşamba
Çarşamba
18.09.2014
Perşembe
Perşembe
19.09.2014
Cuma
Cuma
Tıp Fakültesi’ne
Başlarken
Prof.Dr. Bekir YAŞAR
Etkili Dinleme
Bilimsel Yöntem
Hidrokarbonlar: Alkanlar,
Alkenler ve Alkinler
Hücre Tipleri
(Prokaryot Hücre)
Prof.Dr. K. ÖZDAMAR
Prof.Dr. G. KANBAK
Prof.Dr. İ. DEĞİRMENCİ
Doç. Dr. A. EŞSİZOĞLU
Ders Kurulunun Tanıtımı
Etkili Dinleme
Biyoistatistiğe Giriş
Hidrokarbonlar: Alkanlar,
Alkenler ve Alkinler
Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ
Yrd.Doç.Dr.Cengiz ÜSTÜNER
Doç. Dr. A. EŞSİZOĞLU
Prof.Dr. K. ÖZDAMAR
Prof.Dr. G. KANBAK
Tıp Tarihine Evrimsel Yaklaşım
Tıp Fakültelerinde ve
Biyokimya Öğretiminde
Organik Kimyanın Önemi
Hücreyi İnceleme Yöntemleri
Prof.Dr. Ö.ELÇİOĞLU
Prof.Dr. G. KANBAK
Doç.Dr. H. KURT
Tıp Tarihine Evrimsel Yaklaşım
Biyokimyasal açıdan önemli
bazı organik reaksiyonlar
Hücreyi İnceleme Yöntemleri
Prof.Dr. Ö.ELÇİOĞLU
Prof.Dr. G. KANBAK
Doç.Dr. H. KURT
Tıbbi Biyolojinin Tanımı ve Tarihçesi
Prof.Dr. H. V. GÜNEŞ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Bilgisayarda donanım kavramı
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Bilgisayarda yazılım kavramı
Biyopsikososyal Model
Prof.Dr. K.ÖZDAMAR
Prof. Dr.C. KAPTANOĞLU
Seçmeli Dersler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Davranış Bilimlerine Giriş
Prof. Dr.C. KAPTANOĞLU
Türk Dili
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. İ. DEĞİRMENCİ
Prof.Dr. K.ÖZDAMAR
Türk Dili
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Hücre Tipleri
(Eukaryot Hücre)
Yabancı Dil
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
Yabancı Dil
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yabancı Dil
8
1. Kurul3. Hafta
08:3009:15
22.09.2014
Pazartesi
Pazartesi
Latince İle İlgili Temel Bilgiler
Prof.Dr.F.YÜCEL
09:3010:15
Latince İle İlgili Temel Bilgiler
Prof.Dr.F.YÜCEL
23.09.2014
Salı
Salı
24.09.2014
Çarşamba
Çarşamba
25.09.2014
Perşembe
Perşembe
26.09.2014
Cuma
Cuma
Hücre Zarının Yapısı
Davranışın Biyolojik Temelleri
Hipokrat ve Klinik Tıbba Giriş
Sağlık Bilimlerinde Verilerin
Toplanması
Doç.Dr. H.KURT
Prof. Dr.C. KAPTANOĞLU
Yrd.Doç.Dr. N.KIRIMLIOĞLU
Yrd.Doç.Dr. C.BAL
Hücre Zarında Serbest Yüzey
Farklılaşmaları
Davranışın Biyolojik Temelleri
Hipokrat Tıbbının Önemli
İsimleri ve Katkıları
Bilgi Toplama Formlarının
Hazırlanması
Doç.Dr. H. KURT
Prof. Dr.C. KAPTANOĞLU
Yrd.Doç.Dr. N.KIRIMLIOĞLU
Yrd.Doç.Dr. C.BAL
10:3011:15
Antik Dönem Büyük
Medeniyetlerde Hekim Kimdi?
İzomer Şekilleri ve Biyokimyasal
Reaksiyonlardaki Önemi
SPSS’e Giriş ve Menülerin
Tanıtımı
Hücre Zarında Yan Yüzey
Farklılaşmaları
Davranışın Nörobiyolojik
Temelleri
Prof.Dr. G. KANBAK
Prof. Dr. Ç.YENİLMEZ
İzomer Şekilleri ve Biyokimyasal
Reaksiyonlardaki Önemi
Yrd.Doç.Dr. C.BAL
SPSS’de Değişkenlerin
Tanımlanması ve Veri
Düzenleme
Doç.Dr. H. KURT
11:3012:15
Prof.Dr.Ö.ELÇİOĞLU
Antik Dönemlerde Hastalık
Nasıldı ve Tedavi Nasıl
Yapılıyordu?
Hücre Zarında Bazal Yüzey
Farklılaşmaları
Davranışın Nörobiyolojik
Temelleri
Prof.Dr.Ö.ELÇİOĞLU
Prof.Dr. G. KANBAK
Yrd.Doç.Dr.C.BAL
Prof. Dr. Ç.YENİLMEZ
13:3014:15
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Mikroskobun Tanıtımı
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
Doç.Dr. H. KURT
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Soğan Zarı Hücresinin
Mikroskobisi
14:3015:15
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Mikroskopta Harf ve İplik
İncelenmesi
Türk Dili
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Soğan Zarı Hücresinin
Nükleuslarının Boyanması
Yabancı Dil
15:3016:15
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Mikroskobun Tanıtımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Soğan Zarı Hücresinin
Mikroskobisi
Yabancı Dil
16:3017:15
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Mikroskopta Harf ve İplik
İncelenmesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Soğan Zarı Hücresinin
Mikroskobisi
Yabancı Dil
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Seçmeli Dersler
9
1. Kurul4. Hafta
29.09.2014
Pazartesi
Pazartesi
30.09.2014
Salı
Salı
01.10.2014
Çarşamba
Çarşamba
02.10.2014
Perşembe
Perşembe
03.10.2014
Cuma
Cuma
08:3009:15
Sitoplazma ve Hücre İskeleti
(Mikrotübüllerin Yapısı
ve Uzaması)
İslam Medeniyetinde İlim ve Tıbbın
Yeniden Yorumlanması, Türk İslam
Dünyasında Tıbbın Evrimi
Fonksiyonel Gruplar
Merkezi Eğilim Ölçüleri
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Doç.Dr. D.TURGUT COŞAN
Yrd.Doç.Dr. N.KIRIMLIOĞLU
Ortaçağ Doğu ve Batı
Dünyasında Tıbbın
Yorumlanması
Yrd.Doç.Dr. N.KIRIMLIOĞLU
Prof.Dr. G. KANBAK
Prof.Dr. S.ÖNER
Fonksiyonel Gruplar
Prof.Dr. G. KANBAK
Dağılım Ölçüleri
Prof.Dr. S.ÖNER
Latince Sözcüklerin Temel
Yapısı
Prof.Dr. F.YÜCEL
Davranışın Ruhsal Temelleri
Prof.Dr. C. KAPTANOĞLU
09:3010:15
10:3011:15
Sitoplazma ve Hücre İskeleti
(Mikrotübüllerle Taşınma)
Doç.Dr. D. TURGUT COŞAN
Verilerin Sınıflandırılması
Prof.Dr. K. ÖZDAMAR
11:3012:15
13:3014:15
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
Tablo Düzenleme Kuralları,
Çapraz ve İçiçe Tablolar
Prof.Dr. K. ÖZDAMAR
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Dil Epitel Hücresinin
Mikroskopta İncelenmesi
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
Kelime İşlem ve Sunum
Programları Uygulamaları
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Dil Epitel Hücresinin
Nükleusunun Boyanması
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
İşlem Tablosu Programı
Uygulaması
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Dil Epitel Hücresinin
Mikroskopta İncelenmesi
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
Kelime İşlem ve Sunum
Programları Uygulamaları
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Dil Epitel Hücresinin
Nükleusunun Boyanması
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
İşlem Tablosu Programı
Uygulaması
Yaşam Boyu Gelişim
Doç.Dr. G.GÜLEÇ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yaşam Boyu Gelişim
İç ve Dış Kökler
Davranışın Ruhsal Temelleri
Doç.Dr. G. GÜLEÇ
Prof.Dr. F.YÜCEL
Prof.Dr. C. KAPTANOĞLU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KURBAN
BAYRAMI
AREFE
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
10
1. Kurul5. Hafta
06.10.2014
Pazartesi
Pazartesi
07.10.2014
Salı
Salı
08:3009:15
08.10.2014
Çarşamba
Çarşamba
09.10.2014
Perşembe
Perşembe
10.10.2014
Cuma
Cuma
Tıpta Sık Kullanılan Ön Ekler
Fonksiyonel Grupların Çeşitli
Moleküllerdeki Önemi
Prof.Dr. Ö.ELÇİOĞLU
Prof.Dr. Y.AYDAR
Prof.Dr. G. KANBAK
Yeni Araştırmaların Tıbba
Kazandırdıkları
Prof.Dr. Ö.ELÇİOĞLU
Tıpta Sık Kullanılan Ön Ekler
Fonksiyonel Grupların Çeşitli
Moleküllerdeki Önemi
Prof.Dr. G. KANBAK
Sitoplazma ve Hücre İskeleti
(İndermediate Flamentler)
Doç.Dr. D. TURGUT COŞAN
Histogram, Çizgi, Daire, İlişki
Grafikleri ve Kullanım Alanları
Prof.Dr. S.ÖNER
Kutu, Çubuk, Popülasyon
Pramidi Grafikleri ve Kullanım
Alanları
Tıpta Reform; Aydınlanma Çağı
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
Sitoplazma ve Hücre İskeleti
(Aktin Flamentler)
Doç.Dr. D. TURGUT COŞAN
13:3014:15
KURBAN
BAYRAMI
KURBAN
BAYRAMI
Türk Dili
14:3015:15
Türk Dili
15:3016:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
16:3017:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Prof.Dr. Y.AYDAR
Prof.Dr. S.ÖNER
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Değişkenler, Veri
Düzenleme ve Kodlama
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Su Kültürü
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Veri Sınıflama ve
Tabloların Hazırlanması
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Ekmek ve Peynir Küfünde
Prokaryot ve Eukaryot H. Örn.
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Değişkenler, Veri
Düzenleme ve Kodlama
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Su Kültürü
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Veri Sınıflama ve
Tabloların Hazırlanması
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Ekmek ve Peynir Küfünde
Prokaryot ve Eukaryot H. Örn.
Sözel ve Sözel Olmayan İletişim
Doç. Dr. A.EŞSİZOĞLU
Sözel ve Sözel Olmayan İletişim
Doç. Dr. A.EŞSİZOĞLU
Seçmeli Dersler
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
11
1. Kurul6. Hafta
08:3009:15
13.10.2014
Pazartesi
Pazartesi
14.10.2014
Salı
Salı
15.10.2014
Çarşamba
Çarşamba
16.10.2014
Perşembe
Perşembe
17.10.2014
Cuma
Cuma
Benliğin Savunma Düzenekleri
Osmanlı Devleti’nde Hastalık ve
Tıbbi Uygulamalar, Önemli
İsimler ve Eserler
Hücre Organelleri
(Peroksizom, Lizozom)
Empati
Mitokondrinin Yapısı ve Enerji
Üretimi
Doç.Dr.G.GÜLEÇ
Yrd.Doç.Dr.N.KIRIMLIOĞLU
Osmanlı Devleti’nde Hastalık ve
Tıbbi Uygulamalar, Önemli
İsimler ve Eserler
Doç.Dr. H. KURT
Doç. Dr. A.EŞSİZOĞLU
Doç.Dr. D. TURGUT COŞAN
Hücre Organelleri
(Vakuol, Sentrozom)
Empati
Mitokondriyal DNA’nın Yapısı ve
Özellikleri
Doç. Dr. A.EŞSİZOĞLU
Doç.Dr. D. TURGUT COŞAN
Olasılığa Giriş
Aromatik ve Aromatik Olmayan
Halkalı Bileşikler
09:3010:15
Benliğin Savunma Düzenekleri
Yrd.Doç.Dr.N.KIRIMLIOĞLU
Doç.Dr. H. KURT
10:3011:15
Doç.Dr.G.GÜLEÇ
Hücre Organelleri
(Endoplazmik Retikulum,
Ribozom)
Halkalı Yapıların Biyolojik
Sistemlerdeki Önemi
Tıpta Sık Kullanılan Son Ekler
Doç.Dr. H. KURT
Prof.Dr. G. KANBAK
Prof.Dr. Y.AYDAR
Yrd.Doç.Dr.E.ÇOLAK
Prof.Dr.G. KANBAK
Hücre Organelleri
(Golgi)
Halkalı Yapıların Biyolojik
Sistemlerdeki Önemi
Tıpta Sık Kullanılan Son Ekler
Koşullu Olasılık, Bayes Kuralı ve
Tarama Testleri
Aromatik ve Aromatik Olmayan
Halkalı Bileşikler
Doç.Dr. H. KURT
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Merkezi Eğilim Ölçüleri
Prof.Dr. G. KANBAK
Prof.Dr. Y.AYDAR
Yrd.Doç.Dr.E.ÇOLAK
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Değişik Hayvan Hücrelerinin
Mikroskobisi (Kas)
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Histogram, Çizgi, Daire,
İlişki Grafikleri
Prof.Dr.G.KANBAK
11:3012:15
13:3014:15
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
Türk Dili
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Değişik Hayvan Hücrelerinin
Mikroskobisi (Kan)
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Dağılım Ölçüleri
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Değişik Hayvan Hücrelerinin
Mikroskobisi (Kemik)
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Merkezi Eğilim Ölçüleri
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Değişik Hayvan Hücrelerinin
Mikroskobisi (Kan)
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Dağılım Ölçüleri
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Değişik Hayvan Hücrelerinin
Mikroskobisi (Kemik)
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Değişik Hayvan Hücrelerinin
Mikroskobisi (Sinir)
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Kutu, Çubuk, Popülasyon
Pramidi Grafikleri
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Değişik Hayvan Hücrelerinin
Mikroskobisi (Kas)
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Histogram, Çizgi, Daire, İlişki
Grafikleri
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Değişik Hayvan Hücrelerinin
Mikroskobisi (Sinir)
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Kutu, Çubuk, Popülasyon
Pramidi Grafikleri
Seçmeli Dersler
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
12
1.Kurul7. Hafta
20.10.2014
Pazartesi
Pazartesi
PDÖ-I.OTURUM
Frekans Dağılımlarının Formları,
Normal Dağılım ve Özellikleri
Yrd.Doç.Dr.C.BAL
Standart Normal Dağılım,
Olasılıkların ve Teorik
Frekansların Hesaplanması
PDÖ-I.OTURUM
Yrd.Doç.Dr.C.BAL
Özel Konular: Aminoasitler,
Karbonhidratlar, Nükleik
Asitler, Kimyasal Karsinojenler
PDÖ-I.OTURUM
Prof.Dr. G. KANBAK
Özel Konular: Aminoasitler,
Karbonhidratlar, Nükleik
Asitler, Kimyasal Karsinojenler
PDÖ-I.OTURUM
10:3011:15
11:3012:15
22.10.2014
Çarşamba
Çarşamba
PDÖ-II.OTURUM
PDÖ-II.OTURUM
PDÖ-II.OTURUM
PDÖ-II.OTURUM
Prof.Dr. G. KANBAK
13:3014:15
14:3015:15
15:3016:15
23.10.2014
Perşembe
Perşembe
24.10.2014
Cuma
Cuma
Tıp Terminolojisinde Ortak
Dillerin Kullanımı
08:3009:15
09:3010:15
21.10.2014
Salı
Salı
Davranışın Evrimsel Kökenleri
Plastidlerin Yapısı
Prof.Dr. C.KAPTANOĞLU
Prof.Dr. İ. DEĞİRMENCİ
Öznenin Ruhsal Doğumu
Besin Maddelerinin Üretimi ve
Enerji
Prof.Dr. C.KAPTANOĞLU
Prof.Dr. İ. DEĞİRMENCİ
Osmanlıdan Cumhuriyet’e
Tıp Eğitimi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
Binom Dağılımı, Özellikleri ve
Olasılıklarının Hesaplanması
Doç.Dr. E.ÇOLAK
Poisson Dağılımı, Özellikleri ve
Olasılıklarının Hesaplanması
Prof.Dr. Y.AYDAR
Tıp Terminolojisinde Ortak
Dillerin Kullanımı
Doç.Dr. E.ÇOLAK
Prof.Dr. Y.AYDAR
Nükleusun Yapısı (Nükleus Zarı,
Nükleolus, Nükleoplazma)
Temel Psikolojik Kavramlar
Prof.Dr. İ. DEĞİRMENCİ
Prof.Dr. C.KAPTANOĞLU
Kromozomun Yapısı (DNA’nın
Paketlenmesi)
Temel Psikolojik Kavramlar
Prof.Dr. İ.DEĞİRMENCİ
Prof.Dr. C.KAPTANOĞLU
Çatışma Yönetimi
Seçmeli Dersler
Doç. Dr. A.EŞSİZOĞLU
Türk Dili
Çatışma Yönetimi
Yabancı Dil
Doç. Dr. A.EŞSİZOĞLU
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yabancı Dil
Yrd.Doç.Dr. N.KIRIMLIOĞLU
16:3017:15
Cumhuriyet Döneminde Tıbbın
Gelişimi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yabancı Dil
Yrd.Doç.Dr. N.KIRIMLIOĞLU
13
27.10.2014
Pazartesi
Pazartesi
28.10.2014
Salı
Salı
08:3009:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
09:3010:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
10:3011:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
11:3012:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
1.Kurul8. Hafta
13:3014:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
14:3015:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
16:3017:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
30.10.2014
Perşembe
Perşembe
31.10.2014
Cuma
Cuma
BİYOİSTATİSTİK
ve
TIBBİ BİLİŞİM
PRATİK SINAVI
CUMHURİYET
BAYRAMI
TATİLİ
CUMHURİYET
BAYRAMI
TATİLİ
15:3016:15
29.10.2014
Çarşamba
Çarşamba
1.DERS KURULU
TEORİK SINAV
TIBBİ BİYOLOJİ
PRATİK SINAVI
14
1.SINIF
2.KURUL
DERS PROGRAMI
15
1 . S I N I F ( H Ü C R E :
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
1. Sınıf Koordinatörü
1. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
2. Ders Kurulu Başkanı
2. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
0 3
K A S I M
2 . D E R S
2 0 1 4
–
1 9
K U R U L U
A R A L I K
2 0 1 4 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Prof. Dr. Emel ULUPINAR
: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin AKYÜZ
: Doç.Dr. Setenay ÖNER
: Yrd. Doç. Dr. Cengiz BAL
Tıbbi Biyokimya:
 Prof. Dr. Sema USLU
 Yrd. Doç. Dr. Fahrettin AKYÜZ
Tıbbi Biyoloji:
 Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ
 Prof. Dr. İrfan DEĞİRMENCİ
 Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÜSTÜNER
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim:
 Prof. Dr. Fezan MUTLU
 Prof. Dr. K.Setenay ÖNER
 Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK
 Yrd. Doç. Dr. Cengiz BAL
Anatomi:
 Prof. Dr. Nedim ÜNAL
 Prof. Dr. Emel ULUPINAR
 Yrd.Doç.Dr. Hakan AY
Davranış Bilimleri / İletişim Becerileri:
 Prof. Dr. Gökay AKSARAY
 Prof. Dr. Çınar YENİLMEZ
 Doç. Dr. Gülcan GÜLEÇ
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi
Türk Dili
Yabancı Dil
Seçmeli Dersler
TOPLAM
15 Aralık – 19 Aralık 2014: 2. DERS KURULU SINAV HAFTASI
16 Aralık 2014, Saat: 9:30-12:30
17 Aralık 2014, Saat: 9:30-12:30
18 Aralık 2014, Saat: 9:30-12:30
19 Aralık 2014 Cuma
Teorik (saat)
31
Pratik (saat)
12 (X2)
TOPLAM:
43
22
8 (X2/3)
30
14
6 (X2)
20
13
11 (X2)
24
12
-
12
12
12
15
5
136
37 (86)
12
12
15
5
173
TIBBİ BİYOLOJİ PRATİK SINAVI
BİYOİSTATİSTİK ve T.BİLİŞİM PRATİK SINAVI
ANATOMİ PRATİK SINAVI
TEORİK SINAV
16
2.Kurul9. Hafta
08:3009:15
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
13:3014:15
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
Pazartesi
Salı
Toplum ve Örnek, Gözlemsel
Araştırmalar, Randomize Klinik
Denemeler
Doç.Dr. E. ÇOLAK
Nokta ve Aralık Tahmini,
Merkezi Limit Teoremi,
Örneklem Dağılımı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Hücredeki Taşınma Olayları
(Sekonder Aktif Taşınma)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Amino Asitler,
Peptitler,Proteinler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Önceki Ders Kurulunun
Değerlendirilmesi ve
Ders Kurulunun Tanıtımı
Doç.Dr. Setenay ÖNER
Yrd. Doç.Dr. C. BAL
Yrd.Doç.Dr. M.C. ÜSTÜNER
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
Hücredeki Taşınma Olayları
(Osmoz, Solüsyon Tipleri)
Amino Asitler,
Peptitler,Proteinler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Doç.Dr. E. ÇOLAK
Yrd.Doç.Dr. M.C. ÜSTÜNER
Su PH,organizmada sıvı
komponentleri
Öğrenme
Amino Asitler,
Peptitler,Proteinler
Anatomiye Giriş,
Anatomik pozisyon, Düzlemler
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
Prof. Dr. G. AKSARAY
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
Prof.Dr. N.ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.M.C. ÜSTÜNER
Su PH,organizmada sıvı
komponentleri
Öğrenme
Amino Asitler,
Peptitler,Proteinler
Kemikler Hakkında Genel
Bilgiler
Hücredeki Taşınma Olayları
(Kanal Proteinlerinin Görevi)
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
Prof. Dr. G. AKSARAY
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
Prof.Dr. N.ÜNAL
Yrd.Doç.Dr. M.C. ÜSTÜNER
Türk Dili
LAB-A Grubu (T.BİYOKİMYA)
Biyokimya Lab. Malz.
Seçmeli Dersler
Hücredeki Taşınma Olayları
(Küçük Moleküllerin Taşınması
ve Difüzyon)
Yrd.Doç.Dr. M.C. ÜSTÜNER
Hücredeki Taşınma Olayları
(Aktif Taşıma)
Yrd.Doç.Dr. M.C. ÜSTÜNER
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
LAB-A Grubu (T.BİYOKİMYA)
Biyokimya Lab. Malz.
Yabancı Dil
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
Biyokimya Lab. Malz.
Yabancı Dil
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Hücredeki Taşınma Olayları
(Kanal Proteinlerinin Yapısı)
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Osteoloji Lab. Materyalleri
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Osteoloji Lab. Materyalleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
Biyokimya Lab. Malz.
Yabancı Dil
17
2. Kurul10. Hafta
08:3009:15
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
13:3014:15
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Pazartesi
Salı
Enzimler, Tanımı,
Sınıflandırılması, Etki
Mekanizması
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Örnek Hacminin Hesaplanması
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Aile
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Hipotez Testleri, Null ve
Alternatif Hipotezler, I. ve II. Tip
Hatalar
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
Enzimler, Tanımı,
Sınıflandırılması, Etki
Mekanizması
Prof.Dr. F. MUTLU
Örnekleme Yöntemleri ve Tıpta
Uygulamaları
Yrd. Doç.Dr. C. BAL
Testin Yönü, P-Değeri ve
İstatistiksel Karar, Testin Gücü
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
Skeleton Appendiculare,
Cingulum Pectorale
Prof.Dr. F. MUTLU
Enzimler, Kinetik Özellikleri,
Inhibisyonu
Prof. Dr.G. AKSARAY
Aile
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof. Dr.G. AKSARAY
Karbonhidratlar -I
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yrd. Doç.Dr. C. BAL
Prof.Dr. N.ÜNAL
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
Hücredeki Taşınma Olayları
(Pinositoz, Fagositoz)
Pars Libera Membri Superioris
Enzimler, Kinetik Özellikleri,
Inhibisyonu
Yrd.Doç.Dr. M.C. ÜSTÜNER
LAB-A Grubu (BİYOKİMYA)
Konsantrasyon birimleri, çözelti
hazırlanması
LAB-B Grubu (TIBBİ BİYOLOJİ)
Solüsyon Tipleri, Eritrositlerde
Osmoz
LAB-A Grubu (BİYOKİMYA)
Konsantrasyon birimleri, çözelti
hazırlanması
LAB-B Grubu (T. BİYOLOJİ)
Hücrenin Fiziksel Yapısı, Brown
Hareketleri
LAB-B Grubu (BİYOKİMYA)
Konsantrasyon birimleri, çözelti
hazırlanması
LAB -A Grubu (T. BİYOLOJİ)
Solüsyon Tipleri, Eritrositlerde
Osmoz
LAB-B Grubu (BİYOKİMYA)
Konsantrasyon birimleri, çözelti
hazırlanması
LAB-A Grubu (TIBBİ BİYOLOJİ)
Hücrenin Fiziksel Yapısı, Brown
Hareketleri
Prof.Dr. N.ÜNAL
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
Prof.Dr. S. USLU
Karbonhidratlar -II
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. S. USLU
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Scapula, Clavicula, Humerus
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
Seçmeli Dersler
LAB-B Grubu (BİYOKİMYA)
(Asidimetri alkalimetri)
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Radius, Ulna, Ossa Manus
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
Yabancı Dil
LAB-B Grubu (T. BİYOKİMYA)
(Asidimetri, alkalimetri)
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Scapula, Clavicula, Humerus
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (T. BİYOKİMYA)
(Asidimetri, alkalimetri)
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Radius, Ulna, Ossa Manus
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (T. BİYOKİMYA)
(Asidimetri, alkalimetri)
18
2. Kurul11. Hafta
17.11.2014
Pazartesi
18.11.2014
Salı
19.11.2014
Çarşamba
08:3009:15
Güç Analizine Giriş
Skeleton thoracis
Lipidler I
Doç.Dr. K.S.ÖNER
Yrd.Doç.Dr. H. AY
Prof.Dr. S. USLU
Tek, İki ve K Örnek
Düzenlerinde Güç Analizi
Skeleton thoracis
Lipidler II
Prof.Dr. S. USLU
Karbonhidratlar -III
Yrd.Doç.Dr. H. AY
Nükleik Asitler
(Nükleik Asitlerin Yapısında Yer
alan Bileşenler)
Prof.Dr. S.USLU
Prof.Dr. H. V. GÜNEŞ
Prof.Dr. Ç.YENİLMEZ
Nükleik Asitler
(DNA’nın Yapısı)
Sosyal Psikiyatri
Karbonhidratlar -IV
Prof.Dr. S.USLU
Prof.Dr. H. V. GÜNEŞ
Prof.Dr. Ç.YENİLMEZ
09:3010:15
Doç.Dr. K.S.ÖNER
10:3011:15
11:3012:15
13:3014:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Sosyal Psikiyatri
20.11.2014
Perşembe
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
21.11.2014
Cuma
Nükleik Asitler (DNA
Polimerazlar ve Etki Şekilleri)
Prof.Dr. H. V. GÜNEŞ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Nükleik Asitler (DNA Sentezi)
Prof.Dr. H. V. GÜNEŞ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Lipidler III
Prof.Dr. S. USLU
Lipidler IV
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
Prof.Dr. S. USLU
LAB-A Grubu (T. BİYOKİMYA)
pH Ölçüm Yöntemleri
Seçmeli Dersler
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Sternum, Costae
14:3015:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
LAB-A Grubu (T. BİYOKİMYA)
pH Ölçüm Yöntemleri
Yabancı Dil
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Sternum, Costae
15:3016:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (T. BİYOKİMYA)
pH Ölçüm Yöntemleri
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Sternum, Costae
16:3017:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (T. BİYOKİMYA)
pH Ölçüm Yöntemleri
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Sternum, Costae
19
2. Kurul12. Hafta
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
Pazartesi
Çarşamba
Perşembe
08:3009:15
Skeleton Appendiculare;
Cingulum Pelvicum
Salı
Nükleik Asitler
(DNA Hasarı ve Tamir
Mekanizmaları)
Cuma
Nükleik Asitler
(RNA Polimerazlar Yapı ve
Fonksiyonları)
Prof.Dr. Ç.YENİLMEZ
Lipoproteinlerin
Metabolizmaları
Prof.Dr. H. V. GÜNEŞ
Nükleik Asitler
(RNA Molekülünün Yapısı ve
Çeşitleri)
Prof.Dr. S. USLU
Prof.Dr. H. V. GÜNEŞ
Prof.Dr. Ç.YENİLMEZ
Glikoliz -1
Normalite Testleri
Pars Libera Membri Inferioris
Doç.Dr. K.S.ÖNER
Prof.Dr. N. ÜNAL
Eklemler Hakkında Genel
Bilgiler
Prof.Dr. S. USLU
Prof.Dr. S. USLU
Glikoliz -2
Trikarboksilikasit Siklusu -2
Prof.Dr. E. ULUPINAR
Prof.Dr. S. USLU
Prof.Dr. N. ÜNAL
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
13:3014:15
14:3015:15
Tek ve Çift Örneklem t Testleri
Kişilik
16:3017:15
Prof.Dr. H. V. GÜNEŞ
Kişilik
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Nükleik Asitler
(RNA Sentezi)
Prof.Dr. H. V. GÜNEŞ
Trikarboksilikasit Siklusu -1
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Doç.Dr. K.S.ÖNER
LAB-A Grubu (T. BİYOKİMYA)
Enzim aktivitesini etkileyen
faktörler
LAB-B Grubu (T. BİYOLOJİ)
Plazmoliz, Deplazmoliz
LAB-A Grubu (T. BİYOKİMYA)
Enzim aktivitesini etkileyen
faktörler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
Türk Dili
LAB-B Grubu (T. BİYOLOJİ)
Osmoz
15:3016:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (T. BİYOKİMYA)
Enzim aktivitesini etkileyen
faktörler
LAB-A Grubu (T. BİYOLOJİ)
Plazmoliz, Deplazmoliz
LAB-B Grubu (T. BİYOKİMYA)
Enzim aktivitesini etkileyen
faktörler
LAB-A Grubu (T. BİYOLOJİ)
Plazmoliz, Deplazmoliz
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Prof.Dr. S. USLU
LAB-A Grubu- (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS'de Normalite ve Tek
Örneklem t Testi
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Os coxae, Sacrum, Femur
LAB-A Grubu- (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS'te Normalite ve Çift
Örneklem t Testi
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Tibia, Fibula, Ossa Pedis
LAB-B Grubu- (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS'de Normalite ve Tek
Örneklem t Testi
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Os coxae, Sacrum, Femur
LAB-B Grubu- (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS'te Normalite ve Çift
Örneklem t Testi
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Tibia, Fibula, Ossa Pedis
Seçmeli Dersler
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
20
2. Kurul13. Hafta
08:3009:15
09:3010:15
01.12.2014
Pazartesi
Hekzosmonofosfat ve
Glukronikasit Yolu Diğer
Hekzosların Metabolizması
Prof.Dr. S. USLU
Hekzosmonofosfat ve
Glukronikasit Yolu Diğer
Hekzosların Metabolizması
Prof.Dr. S. USLU
Üst Extremite Eklemleri
10:3011:15
02.12.2014
Salı
Tek Yönlü Varyans Analizi
(Sabit Etkili Model, Homojenite
Testi, F ve P Değeri)
Prof.Dr. K.S. ÖNER
Tek Yönlü Varyans Analizi
(Random Etkili Model, Çoklu
Karşılaştırma Testleri)
Prof.Dr. K.S. ÖNER
03.12.2014
Çarşamba
04.12.2014
Perşembe
05.12.2014
Cuma
Cinsellik
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Amino asit oksidasyonu,Üre
döngüsü
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
Doç.Dr. G. GÜLEÇ
Cinsellik
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Doç.Dr. G. GÜLEÇ
Nükleik Asitler (RNA’da
Splicing)
Yağ Asitlerinin Oksidasyonu
Prof.Dr. H. V. GÜNEŞ
Prof.Dr. S. USLU
Protein Sentezi
Amino asit oksidasyonu,Üre
döngüsü
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Amino asit oksidasyonu,Üre
döngüsü
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
Proteinlerin Olgunlaşması
Prof.Dr. E. ULUPINAR
Prof.Dr. İ. DEĞİRMENCİ
Üst Extremite Eklemleri
11:3012:15
Prof.Dr. E. ULUPINAR
Prof.Dr. H. V. GÜNEŞ
13:3014:15
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
LAB-A Grubu (T.BİYOKİMYA)
İzoelektrik noktanın tayini
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Değişik Tip Nişasta Tanelerinin
Mikroskopta İncelenmesi
LAB-A Grubu (T.BİYOKİMYA)
İzoelektrik noktanın tayini
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Nişasta Tanelerinin Boyanarak
İncelenmesi
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
İzoelektrik noktanın tayini
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Proteinlerin Taşınması
Prof.Dr. İ. DEĞİRMENCİ
Türk Dili
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Tek Yönlü Varyans
Analizi (Veri Girişi, F ve P Değ.)
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Art. Humeri, Art. Cubiti
Seçmeli Dersler
Türk Dili
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Tek Yönlü Varyans
Analizi (Çoklu Karşılaştırma)
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Art. Radiocarpalis, Art. Manus
Yabancı Dil
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Tek Yönlü Varyans
Analizi (Veri Girişi, F ve P Değ.)
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Art. Humeri, Art. Cubiti
Yabancı Dil
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Tek Yönlü Varyans
Analizi (Çoklu Karşılaştırma)
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Art. Radiocarpalis, Art. Manus
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Değişik Tip Nişasta Tanelerinin
Mikroskopta İncelenmesi
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
İzoelektrik noktanın tayini
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Nişasta Tanelerinin Boyanarak
İncelenmesi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
21
2. Kurul14. Hafta
08.12.2014
Pazartesi
09.12.2014
Salı
08:3009:15
Operon Kavramı
(Operon Kavramı ve Lac
Operonu)
Prof.Dr. İ. DEĞİRMENCİ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
13:3014:15
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
Operon Kavramı
(Histidin ve Triptofan Operonu)
10.12.2014
Çarşamba
İki Yönlü Varyans Analizi
(Homojenite Testi, F ve P
Değeri)
12.12.2014
Cuma
LAB-A3 Grubu (T. BİYOLOJİ)
DNA Ekstraksiyonu
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-A3 Grubu (T. BİYOLOJİ)
DNA Ekstraksiyonu
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B3 Grubu (T. BİYOLOJİ)
DNA Ekstraksiyonu
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B3 Grubu (T. BİYOLOJİ)
DNA Ekstraksiyonu
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. F. MUTLU
Alt Extremite Eklemleri
İki Yönlü Varyans Analizi
(Çoklu Karşılaştırma Testleri)
Prof.Dr. İ. DEĞİRMENCİ
Prof.Dr. E. ULUPINAR
Psikopatolojiye Giriş
Alt Extremite Eklemleri
Prof. Dr. G. AKSARAY
Psikopatolojiye Giriş
Prof.Dr. E. ULUPINAR
Operon Kavramı
(Ökaryotlarda Gen
Düzenlenmesi)
Prof.Dr. F. MUTLU
Biyolojik membranlar ve
transport iyon kanalları ve
reseptörler
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
Biyolojik membranlar ve
transport iyon kanalları ve
reseptörler
Prof. Dr. G. AKSARAY
Prof.Dr. İ. DEĞİRMENCİ
Yrd.Doç.Dr. F. AKYÜZ
LAB-A1 Grubu (T. BİYOLOJİ)
DNA Ekstraksiyonu
LAB-B1 Grubu (T. BİYOLOJİ)
DNA Ekstraksiyonu
Türk Dili
LAB-A1 Grubu (T. BİYOLOJİ)
DNA Ekstraksiyonu
LAB-B1 Grubu (T. BİYOLOJİ)
DNA Ekstraksiyonu
Türk Dili
LAB-A2 Grubu (T. BİYOLOJİ)
DNA Ekstraksiyonu
LAB-B2 Grubu (T. BİYOLOJİ)
DNA Ekstraksiyonu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A2 Grubu (T. BİYOLOJİ)
DNA Ekstraksiyonu
11.12.2014
Perşembe
LAB-B2 Grubu (T. BİYOLOJİ)
DNA Ekstraksiyonu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de İki Yönlü Varyans
Analizi (Veri Girişi, F ve P Değ.)
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Art. Coxae, Pelvis Eklemleri
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de İki Yönlü Varyans
Analizi (Çoklu Karşılaştırma)
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Art. Genus, Art. Talocruralis,
Art. Pedis
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de İki Yönlü Varyans
Analizi (Veri Girişi, F ve P Değ.)
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Art. Coxae, Pelvis Eklemleri
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de İki Yönlü Varyans
Analizi (Çoklu Karşılaştırma)
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Art. Genus, Art. Talocruralis,
Art. Pedis
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
22
2. Kurul15. Hafta
15.12.2014
Pazartesi
16.12.2014
Salı
17.12.2014
Çarşamba
TIBBİ BİYOLOJİ
PRATİK SINAVI
9:30-12:30
BİYOİSTATİSTİK
ve
TIBBİ BİLİŞİM
PRATİK SINAVI
9:30-12:30
18.12.2014
Perşembe
19.12.2014
Cuma
08:3009:15
09:3010:15
10:3011:15
ANATOMİ
PRATİK SINAVI
9:30-12:30
11:3012:15
13:3014:15
2.DERS KURULU
TEORİK SINAV
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
23
1.SINIF
3.KURUL
DERS PROGRAMI
24
1 . S I N I F - 3 . D E R S K U R U L U
( D O K U : 2 2 A R A L I K 2 0 1 4 – 2 0 Ş U B A T
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
1. Sınıf Koordinatörü
1. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
3. Ders Kurulu Başkanı
3. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
2 0 1 5 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Prof. Dr. Emel ULUPINAR
: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin AKYÜZ
: Prof.Dr. Güngör KANBAK
: Yrd.Doç.Dr. Oğuz ÇİLİNGİR
Tıbbi Biyokimya:
 Prof. Dr. İ.Özkan ALATAŞ
 Prof. Dr. Güngör KANBAK
 Prof. Dr. Sema USLU
 Yrd. Doç. Dr. Fahrettin AKYÜZ
Anatomi:
 Prof. Dr. Emel ULUPINAR
 Yrd. Doç. Dr. Hakan AY
Histoloji ve Embriyoloji:
 Prof. Dr. Cengiz BAYÇU
 Yrd. Doç. Dr. Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ
Tıbbi Biyoloji:
 Doç. Dr. Didem TURGUT COŞAN
 Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÜSTÜNER
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim:
 Prof. Dr. Fezan MUTLU
 Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK
 Yrd. Doç. Dr. Cengiz BAL
Tıbbi Genetik:
 Prof. Dr. Sevilhan ARTAN
 Yrd.Doç. Dr. Muhsin ÖZDEMİR
 Yrd.Doç.Dr. Oğuz ÇİLİNGİR
 Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ASLAN
Mesleki Beceriler:
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi
Türk Dili
Yabancı Dil
Seçmeli Dersler
TOPLAM
16 Şubat - 20 Şubat 2015: 3. DERS KURULU SINAV HAFTASI:
16 Şubat 2015, Saat: 9:30-12:30
17 Şubat 2015, Saat: 9:30-12:30
18 Şubat 2015, Saat: 9:30-12:30
19 Şubat 2015, Saat: 9:30-12:30
20 Şubat 2015 Cuma, Saat:9:30
Teorik (saat)
24
Pratik (saat)
12 (x2)
TOPLAM:
36
9
9 (X2)
18
10
14 (x2)
24
12
2 (x2)
14
8
6 (x2)
14
-
18
18
10
10
15
5
121
10
53 (86)
10
10
10
15
5
174
BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM PRATİK SINAVI
ANATOMİ PRATİK SINAVI
MESLEKİ BECERİLER PRATİK SINAVI
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
TEORİK SINAV
25
3. Kurul16. Hafta
22.12.2014
Pazartesi
23.12.2014
Salı
24.12.2014
Çarşamba
08:3009:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Hücre Uyarı Sistemleri
(Hücrelerarası Uyarı Tipleri)
Oksidatif Fosforilasyon 1
Yrd.Doç.Dr. M.C. ÜSTÜNER
Prof.Dr. S. USLU
Prof.Dr. C. BAYÇU
Hücre Uyarı Sistemleri
(Hücre Yüzey Reseptörleri ile
Alınan Uyarı)
Oksidatif Fosforilasyon 2
Histolojiye giriş ve histolojik
teknikler
Termodinamik Yasaları
Bioenerjetikler
Yrd.Doç.Dr. M.C. ÜSTÜNER
Parametrik Olmayan
Yöntemlere Giriş, İşaret Testi
Prof.Dr. S. USLU
Genetik Kavramlar ve Mendel
Yasaları
Yrd.Doç.Dr.F. AKYÜZ
Doç.Dr. E. ÇOLAK
Yrd.Doç.Dr. M. ÖZDEMİR
Termodinamik Yasaları
Bioenerjetikler
Mann-Whitney U ve Wilcoxon T
Testleri
Genetik Etkenleri İnceleme
Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr.F. AKYÜZ
LAB-A Grubu (T.BİYOKİMYA)
Aminoasitleri tanıma deneyleri,
Denatürasyon, deproteinasyon
LAB-B Grubu
Doç.Dr. E. ÇOLAK
Yrd.Doç.Dr. M. ÖZDEMİR
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
13:3014:15
14:3015:15
Önceki Ders Kurulunun
Değerlendirilmesi ve
Ders Kurulunun Tanıtımı
Prof.Dr. Güngör KANBAK
Yrd.Doç.Dr. Oğuz ÇİLİNGİR
(MESLEKİ BECERİLER-1)
LAB-A Grubu (T.BİYOKİMYA)
Aminoasitleri tanıma deneyleri,
Denatürasyon, deproteinasyon
LAB-B Grubu
Ossa Cranii; Neurocranium
Türk Dili
Prof.Dr. E.ULUPINAR
Ossa Cranii; Neurocranium
Türk Dili
Prof.Dr. E.ULUPINAR
15:3016:15
16:3017:15
(MESLEKİ BECERİLER-2)
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
Aminoasitleri tanıma deneyleri,
Denatürasyon, deproteinasyon
LAB-A Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-1)
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
Aminoasitleri tanıma deneyleri,
Denatürasyon, deproteinasyon
LAB-A Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-2)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
25.12.2014
Perşembe
26.12.2014
Cuma
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Histolojiye giriş ve histolojik
teknikler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. C. BAYÇU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Kalıtım Kalıpları
Yrd.Doç.Dr. M. ÖZDEMİR
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Kalıtım Kalıpları
Yrd.Doç.Dr. M. ÖZDEMİR
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Nonparametrik Testler
Menüsü ve İşaret Testi
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Os Frontale, Os Parietale,
Os Occipitale
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Mann-Whitney U ve
Wilcoxon T Testleri
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Os Temporale, Os Sphenoidale
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Nonparametrik Testler
Menüsü ve İşaret Testi
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Os Frontale, Os Parietale,
Os Occipitale
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Mann-Whitney U ve
Wilcoxon T Testleri
Seçmeli Dersler
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Os Temporale, Os Sphenoidale
26
3. Kurul17. Hafta
29.12.2014
Pazartesi
30.12.2014
Salı
31. 12. 2014
Çarşamba
08:3009:15
Karbonhidrat Metabolizmasının
Düzenlenmesi-1
Prof.Dr. S. USLU
Populasyon Genetiği
Binomial ve Diziler Testleri
Yrd.Doç.Dr. M. ÖZDEMİR
Yrd.Doç.Dr.C. BAL
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
13:3014:15
14:3015:15
15:3016:15
Karbonhidrat Metabolizmasının
Düzenlenmesi-2
Prof.Dr. S. USLU
Ossa Cranii; Viscerocranium
Populasyon Genetiği
Yrd.Doç.Dr. M. ÖZDEMİR
Hücre Uyarı Sistemleri
(G Proteini Aracılığıyla Yapılan
Uyarı)
Prof.Dr. E. ULUPINAR
Yrd.Doç.Dr.M.C. ÜSTÜNER
Ossa Cranii; Viscerocranium
Hücre Uyarı Sistemleri
(Hücre İçi Uyarı)
Prof.Dr. E. ULUPINAR
LAB-A Grubu (T. BİYOKİMYA)
Karbonhidratları tanıma
deneyleri
Yrd.Doç.Dr.M.C. ÜSTÜNER
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Hücre çeşitleri
LAB-A Grubu (T.BİYOKİMYA)
Karbonhidratları tanıma
deneyleri
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Hücre çeşitleri
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
Karbonhidratları tanıma
deneyleri
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Hücre çeşitleri
16:3017:15
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
Karbonhidratları tanıma
deneyleri
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Yağ Asitlerinin Biosentezi-2
Prof.Dr. S. USLU
Yağ Asitlerinin Biosentezi-2
Prof.Dr. S. USLU
01.01.2015
Perşembe
02.01.2015
Cuma
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Tek ve İki Örneklem KolmogorovSmirnov Testleri
Yrd.Doç.Dr.C. BAL
LAB-A Grubu (BİYOİST:-T.BİL.)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
SPSS’de Binomial ve Diziler Testleri
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Os Ethmoidale, Maxilla, Mandibula,
Os Hyoideum
LAB-A Grubu (BİYOİST:-T.BİL.)
SPSS’de Tek ve İki Örneklem
Kolmogorov-Smirnov Testleri
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Vomer, CNI, Os Lacrimale, Os
Zygomaticum, Os Palatinum
LAB-B Grubu (BİYOİST:-T.BİL.)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
SPSS’de Binomial ve Diziler Testleri
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Os Ethmoidale, Maxilla, Mandibula,
Os Hyoideum
LAB-B Grubu (BİYOİST:-T.BİL.)
SPSS’de Tek ve İki Örneklem
Kolmogorov-Smirnov Testleri
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Vomer, CNI, Os Lacrimale, Os
Zygomaticum, Os Palatinum
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
YILBAŞI
TATİLİ
Seçmeli Dersler
Yabancı Dil
Örtü Epiteli
Yrd.Doç.Dr. D.BURUKOĞLU
DÖNMEZ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yabancı Dil
Örtü Epiteli
Yrd.Doç.Dr. D.BURUKOĞLU
DÖNMEZ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yabancı Dil
Hücre çeşitleri
27
3. Kurul18. Hafta
05.01.2015
Pazartesi
06.01.2015
Salı
07.01.2015
Çarşamba
08:3009:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Hücre Uyarı Sistemleri
(Tirozin Kinaz İle Yapılan Uyarı)
Kolesterol sentezi
Yrd.Doç.Dr. M.C. ÜSTÜNER
Prof.Dr. S. USLU
Yrd.Doç.Dr.O. ÇİLİNGİR
Hücre Uyarı Sistemleri (Ras ve
Raf Uyarı Yolakları)
Triaçilgliserol ve Fosfolipid
Sentezi
Gen Regülasyon Mekanizması
ve Ekspresyonu
Yrd.Doç.Dr. M.C. ÜSTÜNER
Prof.Dr. S. USLU
Yrd.Doç.Dr.O. ÇİLİNGİR
2x2 Kontenjans Tablolarında
Kikare Bağımsızlık Testleri
Gen: Yapısı ve Fonksiyonları
Amino asit biyosentezi ve özel
ürünlere dönüştürülmesi-1
Prof.Dr. F. MUTLU
Yrd.Doç.Dr.O. ÇİLİNGİR
RxC Kontenjans Tablolarında
Kikare Bağımsızlık Testleri
Prof.Dr. F. MUTLU
Gen: Yapısı ve Fonksiyonları
Yrd.Doç.Dr. O. ÇİLİNGİR
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Kafa İskeletinin Bütünü
Prof.Dr. E. ULUPINAR
Kafa İskeletinin Bütünü
Prof.Dr. E. ULUPINAR
LAB-A Grubu
13:3014:15
(MESLEKİ BECERİLER-3)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
(MESLEKİ BECERİLER-4)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
(MESLEKİ BECERİLER-3)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Örtü Epiteli-1
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yrd.Doç.Dr.F. AKYÜZ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Örtü Epiteli-2
Amino asit biyosentezi ve özel
ürünlere dönüştürülmesi-2
Yrd.Doç.Dr.F. AKYÜZ
Seçmeli Dersler
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Örtü Epiteli-2
Yabancı Dil
Yabancı Dil
LAB- A Grubu (T.BİYOKİMYA)
Glikojen eldesi, nişasta ve
sakarozun hidrolizi
LAB-B Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-4)
Gen Regülasyon Mekanizması
ve Ekspresyonu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Örtü Epiteli-1
16:3017:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
Glikojen eldesi, nişasta ve
sakarozun hidrolizi
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Örtü Epiteli-2
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Örtü Epiteli-1
LAB-B Grubu
15:3016:15
09.01.2015
Cuma
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
Glikojen eldesi, nişasta ve
sakarozun hidrolizi
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Örtü Epiteli-1
LAB-A Grubu
14:3015:15
08.01.2015
Perşembe
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Örtü Epiteli-2
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (T.BİYOKİMYA)
Glikojen eldesi, nişasta ve
sakarozun hidrolizi
28
12.01.2015 - 23.01.2015
ARA TATİL
29
3. Kurul19. Hafta
26.01.2015
Pazartesi
27.01.2015
Salı
28.01.2015
Çarşamba
29.01.2015
Perşembe
30.01.2015
Cuma
08:3009:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Nükleotidler ve Nükleik Asit
Yapı., Kimy. ve Fonk.
Prof.Dr. G. KANBAK
Hücre Bölünmesi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Amino Asit Biyosentezi ve Özel
Ürünlere Dönüştürülmesi-3
Yrd.Doç.Dr.F. AKYÜZ
09:3010:15
10:3011:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Nükleotidler ve Nükleik Asit
Yapı., Kimy. ve Fonk.
Prof.Dr. G. KANBAK
Mutasyon ve Türleri
Prof.Dr. S. ARTAN
11:3012:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Mutasyon ve Türleri
Prof.Dr. S. ARTAN
13:3014:15
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Norma frontalis, lateralis,
basilaris, verticalis, occipitalis
LAB-B Grubu
LAB-B Grubu (T. BİYOKİMYA)
Lipitleri tanıma deneyleri
Doç.Dr. D. TURGUT COŞAN
Hücre Döngüsünün Kontrolü
Doç.Dr. D. TURGUT COŞAN
2x2 Kontenjans Tablolarında
ODDS Oranı (OR) ve Rölatif Risk
Prof.Dr. F. MUTLU
Bağımlı Örnekler Kontenjans
Tablolarında Kikare Testleri
Prof.Dr. F. MUTLU
Türk Dili
(MESLEKİ BECERİLER-5)
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Basis cranii interna, Fossa
cranialis ant., med., post.
LAB-B Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-6)
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Norma frontalis, lateralis,
basilaris, verticalis, occipitalis
LAB-A Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-5)
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Basis cranii interna, Fossa
cranialis ant., med., post.
LAB-A Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-6)
LAB-B Grubu (T. BİYOKİMYA)
Lipitleri tanıma deneyleri
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
LAB-A Grubu (T. BİYOKİMYA)
Lipitleri tanıma deneyleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Amino Asit Biyosentezi ve Özel
Ürünlere Dönüştürülmesi-4
Yrd.Doç.Dr.F. AKYÜZ
Salgılama ve Salgı Epiteli
Mutajenler
Yrd.Doç.Dr. D. BURUKOĞLU
DÖNMEZ
Salgılama ve Salgı Epiteli
Yrd.Doç.Dr. H.ASLAN
Karsinojenler/Teratojenler
Yrd.Doç.Dr. D. BURUKOĞLU
DÖNMEZ
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Salgı Epiteli
LAB-A Grubu (BİYOİST:-T.BİL.)
SPSS’de Bağımsızlık Kikare
Testleri, OR ve RR
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Salgı Epiteli
LAB-A Grubu (BİYOİST:-T.BİL.)
SPSS’de Bağımlı Örneklerde
Kikare Testleri
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Salgı Epiteli
Yrd.Doç.Dr. H.ASLAN
Seçmeli Dersler
Yabancı Dil
Yabancı Dil
LAB-B Grubu (BİYOİST:-T.BİL.)
SPSS’de Bağımsızlık Kikare
Testleri, OR ve RR
LAB-A Grubu (T. BİYOKİMYA)
Lipitleri tanıma deneyleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Salgı Epiteli
LAB-B Grubu (BİYOİST:-T.BİL.)
SPSS’de Bağımlı Örneklerde
Kikare Testleri
Yabancı Dil
30
3. Kurul20. Hafta
02.02.2015
Pazartesi
08:3009:15
Nükleotid Biosentezi
Prof.Dr. G. KANBAK
09:3010:15
10:3011:15
13:3014:15
06.02.2015
Cuma
Mitoz Bölünme
Nükleotid Biosentezi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Columna Vertebralis
Doç.Dr. D. TURGUT COŞAN
Prof.Dr. G. KANBAK
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Columna Vertebralis’in
Eklemleri
Prof.Dr. G. KANBAK
Doç.Dr. D. TURGUT COŞAN
Prof.Dr. G. KANBAK
Skeleton Axiale; Columna
Vertebralis
Mendeliyen Olmayan Kalıtım
Bağ Dokusu
Prof.Dr. S. ARTAN
Bağ Dokusu
Yrd.Doç.Dr. H. AY
Columna Vertebralis’in
Eklemleri
Mendeliyen Olmayan Kalıtım
Prof.Dr. C. BAYÇU
Yrd.Doç.Dr. H. AY
Prof.Dr. S. ARTAN
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Bağ dokusu hücre ve lifleri
LAB-B Grubu
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Bağ dokusu hücre ve lifleri
LAB-B Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-8)
15:3016:15
05.02.2015
Perşembe
Nükleotid Biosentezi
(MESLEKİ BECERİLER-7)
14:3015:15
04.02.2015
Çarşamba
Mayoz Bölünme
Nükleotid Biosentezi
Prof.Dr. C. BAYÇU
11:3012:15
03.02.2015
Salı
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Bağ dokusu hücre ve lifleri
LAB-A Grubu
Kıkırdak ve Kemik Dokusu
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
Seçmeli Dersler
Türk Dili
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Bağ dokusu tipleri
LAB-A Grubu (T.BİYOKİMYA)
Santrifügasyon tekn.,serum,
plazma, eritrosit paketi eldesi
Yabancı Dil
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Bağ dokusu tipleri
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
Santrifügasyon tekn.,serum,
plazma, eritrosit paketi eldesi
Yabancı Dil
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Bağ dokusu tipleri
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
Santrifügasyon tekn.,serum,
plazma, eritrosit paketi eldesi
Yabancı Dil
Kıkırdak ve Kemik Dokusu
Yrd.Doç.Dr. D.BURUKOĞLU
DÖNMEZ
(MESLEKİ BECERİLER-7)
16:3017:15
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Bağ dokusu hücre ve lifleri
LAB-A Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-8)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Columna Vertebralis’in
Eklemleri
LAB-A Grubu (T.BİYOKİMYA)
Santrifügasyon tekn.,serum,
plazma, eritrosit paketi eldesi
Yrd.Doç.Dr. D.BURUKOĞLU
DÖNMEZ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Columna Vertebralis
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Bağ dokusu tipleri
31
3. Kurul21. Hafta
09.02.2015
Pazartesi
08:3009:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
10.02.2015
Salı
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
11.02.2015
Çarşamba
12.02.2015
Perşembe
13.02.2015
Cuma
Protein Sentezi -1
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yrd.Doç.Dr. F.AKYÜZ
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Hücresel Yaşlanma
Protein Sentezi-2
Doç.Dr. D. TURGUT COŞAN
Yrd.Doç.Dr.F.AKYÜZ
Hücre Ölümü (Nekroz,
Apoptoz)
Multifaktöriyel Kalıtım
Protein Sentezi-3
Prof.Dr. S. ARTAN
Yrd.Doç.Dr. F.AKYÜZ
Multifaktöriyel Kalıtım
Protein Sentezi-4
Prof.Dr. S. ARTAN
Yrd.Doç.Dr. F.AKYÜZ
Doç.Dr. D. TURGUT COŞAN
Art. temporomandibularis
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yrd.Doç.Dr. H. AY
LAB-A Grubu
13:3014:15
(MESLEKİ BECERİLER-9)
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Kıkırdak ve Kemik Dokusu
LAB-A Grubu
14:3015:15
(MESLEKİ BECERİLER-10)
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Art. temporomandibularis
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Art. temporomandibularis
Türk Dili
Türk Dili
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Kıkırdak ve Kemik Dokusu
LAB-B Grubu
15:3016:15
(MESLEKİ BECERİLER-9)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Kıkırdak ve Kemik Dokusu
LAB-B Grubu
16:3017:15
(MESLEKİ BECERİLER-10)
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Kıkırdak ve Kemik Dokusu
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
Spektrofotometrenin temel
ilkeleri
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Soğan Emici Tüylerinde Mitoz
Bölünme
LAB-B Grubu (T.BİYOKİMYA)
Spektrofotometrenin temel
ilkeleri
LAB-A Grubu (T.BİYOLOJİ)
Soğan Emici Tüylerinde Mitoz
Bölünme
LAB-A Grubu (T.BİYOKİMYA)
Spektrofotometrenin temel
ilkeleri
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Soğan Emici Tüylerinde Mitoz
Bölünme
LAB-A Grubu (T.BİYOKİMYA)
Spektrofotometrenin temel
ilkeleri
LAB-B Grubu (T.BİYOLOJİ)
Soğan Emici Tüylerinde Mitoz
Bölünme
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
32
3. Kurul22. Hafta
16.02.2015
Pazartesi
17.02.2015
Salı
18.02.2015
Çarşamba
19.02.2015
Perşembe
MESLEKİ BECERİLER
PRATİK SINAVI
HİSTOLOJİ
ve
EMBRİYOLOJİ
PRATİK SINAVI
20.02.2015
Cuma
08:3009:15
09:3010:15
10:3011:15
BİYOİSTATİSTİK
ve
TIBBİ BİLİŞİM
PRATİK SINAVI
ANATOMİ
PRATİK SINAVI
11:3012:15
13:3014:15
3.DERS KURULU
TEORİK SINAV
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
33
1.SINIF
4.KURUL
DERS PROGRAMI
34
1 . S I N I F ( K A S :
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
1. Sınıf Koordinatörü
1. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
4. Ders Kurulu Başkanı
4. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
2 3
Ş U B A T
4 . D E R S
2 0 1 5
–
1 0
K U R U L U
N İ S A N
2 0 1 5 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Prof. Dr. Emel ULUPINAR
: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin AKYÜZ
: Prof.Dr. Cengiz BAYÇU
: Doç. Dr. Selda KABADERE
Anatomi:
 Prof. Dr. Ferruh YÜCEL
 Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN
 Prof. Dr. Yüksel AYDAR
Histoloji ve Embriyoloji:
 Prof. Dr. Cengiz BAYÇU
 Prof. Dr.Varol ŞAHİNTÜRK
 Yrd. Doç. Dr. Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ
Tıbbi Genetik:
 Yrd. Doç. Dr. Beyhan DURAK ARAS
 Yrd. Doç.Dr. Oğuz ÇİLİNGİR
Fizyoloji:
 Doç. Dr. Selda KABADERE
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim:
 Prof. Dr. Kazım ÖZDAMAR
 Prof. Dr. Fezan MUTLU
 Doç. Dr. Setenay ÖNER
 Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK
 Yrd. Doç. Dr. Cengiz BAL
Tıbbi Biyokimya:
 Prof. Dr. Güngör KANBAK
Mesleki Beceriler:
Soru Yazma Oturumu:
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi
Türk Dili
Yabancı Dil
Seçmeli Dersler
TOPLAM
06 Nisan – 10 Nisan 2015: 4. DERS KURULU SINAV HAFTASI
6 Nisan 2015, Saat: 9:30-12:30
7 Nisan 2015, Saat: 9:30-12:30
8 Nisan 2015, Saat: 9:30-12:30
9 Nisan 2015, Saat: 9:30-12:30
10 Nisan 2015 Cuma, Saat:9:30
Teorik (saat)
22
Pratik (saat)
20 (X2)
TOPLAM:
42
24
6 (x2)
30
12
6
18
12
4 (x2)
16
10
4(x2)
14
-
2
2
10
10
15
5
122
10 (x2)
5
55 (90)
10
5
10
10
15
5
177
BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM PRATİK SINAVI
ANATOMİ PRATİK SINAVI
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
MESLEKİ BECERİLER PRATİK SINAVI
TEORİK SINAV
35
4. Kurul23. Hafta
23.02.2015
Pazartesi
24.02.2015
Salı
25.02.2015
Çarşamba
08:3009:15
Kromozom Oluşumu,
Morfolojik Özellikleri
Yrd.Doç.Dr. B. DURAK ARAS
Embriyolojiye giriş
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
Önceki Ders Kurulunun
Değerlendirilmesi ve
Ders Kurulunun Tanıtımı
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Sayısal Kromozom
Düzensizlikleri
Yrd.Doç.Dr. B. DURAK ARAS
Prof.Dr. C. BAYÇU
Kaslar Hakkında Genel Bilgiler
Sırt ve Ense Kasları
Kruskal-Wallis H Testi
Gametogenez
Prof.Dr. F. YÜCEL
Prof.Dr. F. YÜCEL
Doç.Dr.K.S. ÖNER
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
Kaslar Hakkında Genel Bilgiler
Spinohumeral Kaslar
Friedman İki Yönlü Varyans
Analizi
Gametogenez
Prof.Dr. F. YÜCEL
Fizyolojiye Giriş ve Homeostasis
LAB-A Grubu
Doç.Dr.K.S. ÖNER
Türk Dili
Doç.Dr. S. KABADERE
LAB-A Grubu
Dinlenim Zar Potansiyelleri
(MESLEKİ BECERİLER-12)
Doç.Dr. S.KABADERE
LAB-B Grubu
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
(MESLEKİ BECERİLER-11)
16:3017:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. Cengiz BAYÇU
Doç.Dr. Selda KABADERE
Türk Dili
15:3016:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. C. BAYÇU
Embriyolojiye giriş
(MESLEKİ BECERİLER-11)
14:3015:15
27.02.2015
Cuma
Kromozomları Adlandırma
Sistemi, Kromozom
Terminolojisi
Prof.Dr. F. YÜCEL
13:3014:15
26.02.2015
Perşembe
LAB-B Grubu
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
(MESLEKİ BECERİLER-12)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Yrd.Doç.Dr. B. DURAK ARAS
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Sırt, Ense ve
Spinohumeral Kaslar
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL)
SPSS’de Kruskal-Wallis H Testi
ve Çoklu Karşılaştırma Testleri
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Sırt, Ense ve
Spinohumeral Kaslar
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL)
SPSS’de Friedman İki Yönlü
Varyans Analizi ve Çoklu
Karşılaştırma Testleri
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Sırt, Ense ve
Spinohumeral Kaslar
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL)
SPSS’de Kruskal-Wallis H Testi
ve Çoklu Karşılaştırma Testleri
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Sırt, Ense ve
Spinohumeral Kaslar
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL)
SPSS’de Friedman İki Yönlü
Varyans Analizi ve Çoklu
Karşılaştırma Testleri
Yapısal Kromozom
Düzensizlikleri
Yrd.Doç.Dr. B. DURAK ARAS
SORU YAZMA OTURUMU
Seçmeli Dersler
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
36
4. Kurul24. Hafta
08:3009:15
09:3010:15
10:3011:15
02.03.2015
Pazartesi
03.03.2015
Salı
Basit ve Çoklu Doğrusal
Regresyon Analizleri
Omuz Kasları
Yrd.Doç.Dr.C.BAL
Prof.Dr. F. YÜCEL
Doç.Dr. S.KABADERE
Korelasyon Analizleri
Cavum Axilla
İskelet Kası ve Elektriksel
Olaylar
Yrd.Doç.Dr.C.BAL
Prof.Dr. F. YÜCEL
İnsan gelişiminde 1. Haftadaki
olaylar-Fertilizasyon, blastosist
oluşumu ve implantasyon
Kromozom Elde Etme
Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. B. DURAK ARAS
11:3012:15
13:3014:15
14:3015:15
04.03.2015
Çarşamba
Aksiyon Potansiyeli
16:3017:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Doç.Dr. S.KABADERE
Kol ve Ön Kolun Ön Yüz Kasları
Prof.Dr. F. YÜCEL
Prof.Dr. G.KANBAK
Kromozom Bantlama
Yöntemleri
İn vitro fertilizasyon ve embriyo
gelişimi
Myokard ve Çizgili Kas Dokusu
Yrd.Doç.Dr. B. DURAK ARAS
Prof.Dr. C. BAYÇU
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
Prof.Dr. G.KANBAK
Türk Dili
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Omuz Kasları ve Cavum Axilla
LAB-A Grubu (T.GENETİK)
Kromozom Mikroskobi Pratiği
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (T. GENETİK)
Kromozom Mikroskobi Pratiği
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’te Basit ve Çoklu Doğrusal
Regresyon Analizleri
LAB-B Grubu (T. GENETİK)
Kromozom Mikroskobi Pratiği
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’te Korelasyon Analizleri
Kol ve Ön Kolun Ön Yüz Kasları
Myokard ve Çizgili Kas Dokusu
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. F. YÜCEL
Prof.Dr. C. BAYÇU
İnsan gelişiminde 1. Haftadaki
olaylar-Fertilizasyon, blastosist
oluşumu ve implantasyon
LAB-A Grubu (T.GENETİK)
Kromozom Mikroskobi Pratiği
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’te Basit ve Çoklu Doğrusal
Regresyon Analizleri
06.03.2015
Cuma
İn vitro fertilizasyon ve embriyo
gelişimi
SORU YAZMA OTURUMU
Seçmeli Dersler
LAB-B Grubu (T.GENETİK)
Kromozom Mikroskobi Pratiği
Türk Dili
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’te Korelasyon Analizleri
15:3016:15
05.03.2015
Perşembe
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Omuz Kasları ve Cavum Axilla
Yabancı Dil
LAB-B Grubu (T.GENETİK)
Kromozom Mikroskobi Pratiği
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Omuz Kasları ve Cavum Axilla
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (T.GENETİK)
Kromozom Mikroskobi Pratiği
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Omuz Kasları ve Cavum Axilla
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (T.GENETİK)
Kromozom Mikroskobi Pratiği
37
4. Kurul25. Hafta
09.03.2015
Pazartesi
10.03.2015
Salı
08:3009:15
Sağlık Alanına Özel İstatistiksel
Yöntemler
Yutak kavisleri gelişimi
Doç.Dr.E. ÇOLAK
09:3010:15
Medikal Testler ve İstatistiksel
Değerlendirilmesi
10:3011:15
Doç.Dr.E. ÇOLAK
İnsan gelişiminde 2. Haftadaki
olaylar-Bilaminar ve trilaminar
embriyon diskinin oluşumu
11:3012:15
13:3014:15
12.03.2015
Perşembe
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yrd.Doç.Dr.D. BURUKOĞLU
DÖNMEZ
Yutak kavisleri gelişimi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. C. BAYÇU
İnsan gelişiminde 2. Haftadaki
olaylar-Bilaminar ve trilaminar
embriyon diskinin oluşumu
Prof.Dr. F. YÜCEL
Doç.Dr. S.KABADERE
El Kasları
Kas Kasılmasında Enerji
Prof.Dr. C. BAYÇU
Prof.Dr. F. YÜCEL
Doç.Dr. S.KABADERE
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Kol ve Ön Kolun Ön Yüz Kasları
LAB-B Grubu
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Kol ve Ön Kolun Ön Yüz Kasları
LAB-A Grubu
KAS İLE SİNİRİN BULUŞMASI
PANEL
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Kol ve Ön Kolun Ön Yüz Kasları
LAB-A Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-14)
Uyluk ve Bacak Ön Yüz Kasları
Prof.Dr. Y. AYDAR
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
SORU YAZMA OTURUMU
Seçmeli Dersler
Türk Dili
Yabancı Dil
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
El Kasları
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Kol ve Ön Kolun Arka Yüz
Kasları
(MESLEKİ BECERİLER-13)
16:3017:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Kol ve Ön Kolun Arka Yüz
Kasları
(MESLEKİ BECERİLER-14)
15:3016:15
Uyluk ve Bacak Ön Yüz Kasları
Türk Dili
Prof.Dr.Emel ULUPINAR
Doç.Dr.Selda KABADERE
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. Y. AYDAR
Uyarılma-Kasılma İkilisi
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Kol ve Ön Kolun Ön Yüz Kasları
LAB-B Grubu
13.03.2015
Cuma
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yrd.Doç.Dr.D. BURUKOĞLU
DÖNMEZ
Kol ve Ön Kolun Arka Yüz
Kasları
(MESLEKİ BECERİLER-13)
14:3015:15
11.03.2015
Çarşamba
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
El Kasları
38
4. Kurul26. Hafta
16.03.2015
Pazartesi
17.03.2015
Salı
18.03.2015
Çarşamba
19.03.2015
Perşembe
20.03.2015
Cuma
08:3009:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Moleküler Sitogenetik
Plasenta, Fötal Membranlar ve
Çoğul Gebelikler
Prof.Dr. C. BAYÇU
Konjenital malformasyonlar
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Plasenta, Fötal Membranlar ve
Çoğul Gebelikler
Konjenital malformasyonlar
Yrd.Doç.Dr. B. DURAK ARAS
09:3010:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Moleküler Sitogenetik
Yrd.Doç.Dr. B. DURAK ARAS
10:3011:15
11:3012:15
13:3014:15
Prof.Dr. C. BAYÇU
İki Sonuçlu Medikal Testlerin
Doğruluğu İçin Değerlendirme
Ölçüleri
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
Prof.Dr. Y.AYDAR
Nöromuskuler Bağlantı
Ayak Kasları
Doç.Dr. S.KABADERE
Prof.Dr. Y.AYDAR
Uyluğun Arka Yüz Kasları
Prof.Dr.K. ÖZDAMAR
Kohort ve Olgu-Kontrol
Çalışmalarında İki Sonuçlu
Medikal Testler
İskelet Kasının Mekanik
Özellikleri
SORU YAZMA OTURUMU
Prof.Dr. Y.AYDAR
Prof.Dr.K. ÖZDAMAR
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
Doç.Dr. S.KABADERE
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Gluteal Bölge, Uyluğun Arka
Yüz Kasları
Seçmeli Dersler
Türk Dili
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Plasenta ve göbek kordonu
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Gluteal Bölge, Uyluğun Arka
Yüz Kasları
Yabancı Dil
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Plasenta ve göbek kordonu
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Gluteal Bölge, Uyluğun Arka
Yüz Kasları
Yabancı Dil
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Plasenta ve göbek kordonu
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Gluteal Bölge, Uyluğun Arka
Yüz Kasları
Yabancı Dil
Organogenez ve Fötal Dönem
Gluteal Bölge Kasları
Yrd.Doç.Dr.D. BURUKOĞLU
DÖNMEZ
Prof.Dr. Y.AYDAR
Organogenez ve Fötal Dönem
Yrd.Doç.Dr.D. BURUKOĞLU
DÖNMEZ
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Uyluk ve Bacak Ön Yüz Kasları
LAB-A Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-15)
14:3015:15
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Uyluk ve Bacak Ön Yüz Kasları
LAB-A Grubu
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
(MESLEKİ BECERİLER-16)
15:3016:15
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Uyluk ve Bacak Ön Yüz Kasları
LAB-B Grubu
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
(MESLEKİ BECERİLER-15)
16:3017:15
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Uyluk ve Bacak Ön Yüz Kasları
LAB-B Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-16)
Bacak Arka Yüz Kasları
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Plasenta ve göbek kordonu
39
4. Kurul27. Hafta
08:3009:15
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
23.03.2015
Pazartesi
24.03.2015
Salı
25.03.2015
Çarşamba
26.03.2015
Perşembe
Baş, Boyun ve Yüz Gelişimi
Yrd.Doç.Dr. D. BURUKOĞLU
DÖNMEZ
Embriyoloji Filmi
Meta Analizine Giriş
Düz Kaslar
(HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ)
Prof.Dr.F.MUTLU
Doç.Dr. S.KABADERE
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Boyun Kasları
Embriyoloji Filmi
Meta Analizinin Tıpta
Uygulamaları
Düz Kaslar
Baş, Boyun ve Yüz Gelişimi
Yrd.Doç.Dr. D. BURUKOĞLU
DÖNMEZ
(HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ)
Prof.Dr.F.MUTLU
Doç.Dr. S.KABADERE
Prof.Dr. H. ÖZDEN
DNA Hibridizasyon Yöntemleri
Mimik Kasları
Hareket Sisteminin Gelişimi
Yrd.Doç.Dr. O. ÇİLİNGİR
Prof.Dr. H. ÖZDEN
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
Yrd.Doç.Dr. D. BURUKOĞLU
DÖNMEZ
PCR Temelli DNA Analizleri
Çiğneme Kasları
Hareket Sisteminin Gelişimi
Kas Dokusu
Prof.Dr. H. ÖZDEN
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
Yrd.Doç.Dr. D. BURUKOĞLU
DÖNMEZ
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
Kas Dokusu
Yrd.Doç.Dr. O. ÇİLİNGİR
13:3014:15
27.03.2015
Cuma
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Bacak Arka Yüz ve Ayak Kasları
LAB-B Grubu
Boyun Üçgenleri
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Kas dokusu
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Mimik ve Çiğneme Kasları
Prof.Dr. H. ÖZDEN
SORU YAZMA OTURUMU
Seçmeli Dersler
(MESLEKİ BECERİLER-17)
14:3015:15
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Bacak Arka Yüz ve Ayak Kasları
LAB-B Grubu
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Bacak Arka Yüz ve Ayak Kasları
LAB-A Grubu
Yabancı Dil
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Mimik ve Çiğneme Kasları
(MESLEKİ BECERİLER-18)
15:3016:15
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Kas dokusu
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Kas dokusu
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Mimik ve Çiğneme Kasları
Yabancı Dil
(MESLEKİ BECERİLER-17)
16:3017:15
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Bacak Arka Yüz ve Ayak Kasları
LAB-A Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-18)
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Bacak Arka Yüz ve Ayak Kasları
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Kas dokusu
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Mimik ve Çiğneme Kasları
40
4. Kurul28.Hafta
08:3009:15
30.03.2015
Pazartesi
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Boyun Kasları ve Üçgenleri
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Boyun Kasları ve Üçgenleri
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
31.03.2015
Salı
İndirekt DNA Analizleri
14:3015:15
02.04.2015
Perşembe
03.04.2015
Cuma
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
SORU YAZMA OTURUMU
Yrd.Doç.Dr. O. ÇİLİNGİR
Mutasyon Tarama Yöntemleri
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Yrd.Doç.Dr. O. ÇİLİNGİR
Göğüs Kasları
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Boyun Kasları ve Üçgenleri
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Prof.Dr. H. ÖZDEN
Karın Kasları ve
Canalis Inguinalis
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Boyun Kasları ve Üçgenleri
Prof.Dr. H. ÖZDEN
Kalp Kası
13:3014:15
01.04.2015
Çarşamba
LAB-B Grubu
(MESLEKİ BECERİLER-19)
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Kas Uygulamaları
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Göğüs ve Karın Kasları
Doç.Dr. S.KABADERE
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Kas Uygulamaları
LAB-B Grubu
Kalp Kası
(MESLEKİ BECERİLER-20)
Doç.Dr. S.KABADERE
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Canalis Inguinalis
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Kas Uygulamaları
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Göğüs ve Karın Kasları
(MESLEKİ BECERİLER-19)
LAB-B Grubu (T.GENETİK)
Moleküler Analizler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Kas Uygulamaları
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Kas Uygulamaları
LAB-A Grubu
16:3017:15
LAB-A Grubu (T.GENETİK)
Moleküler Analizler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Kas Uygulamaları
LAB-A Grubu
15:3016:15
LAB-A Grubu (T.GENETİK)
Moleküler Analizler
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Canalis Inguinalis
(MESLEKİ BECERİLER-20)
LAB-B Grubu (T.GENETİK)
Moleküler Analizler
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Kas Uygulamaları
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Kas Uygulamaları
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
41
4. Kurul29. Hafta
06.04.2015
Pazartesi
07.04.2015
Salı
08.04.2015
Çarşamba
09.04.2015
Perşembe
ANATOMİ
PRATİK SINAVI
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
PRATİK SINAVI
MESLEKİ BECERİLER
PRATİK SINAVI
10.04.2015
Cuma
08:3009:15
09:3010:15
10:3011:15
BİYOİSTATİSTİK
Ve
TIBBİ BİLİŞİM
PRATİK SINAVI
11:3012:15
13:3014:15
4.DERS KURULU
TEORİK SINAV
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
42
1.SINIF
5.KURUL
DERS PROGRAMI
43
1 . S I N I F ( P E R İ F E R İ K
D A M A R
Dekan
Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Başkoordinatör
Başkoordinatör Yardımcısı
1. Sınıf Koordinatörü
1. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
5. Ders Kurulu Başkanı
5. Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
v e
S İ N İ R L E R ,
5 . D E R S
K A N : 1 3
K U R U L U
N İ S A N
2 0 1 5
–
2 9
M A Y I S
2 0 1 5 )
: Prof. Dr. Bekir YAŞAR
: Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
: Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
: Prof. Dr. Didem ARSLANTAŞ
: Prof. Dr. Emel ULUPINAR
: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin AKYÜZ
: Prof. Dr. Hamza ESEN
: Prof. Dr. Fezan MUTLU
Anatomi:
 Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN
 Prof. Dr. Yüksel AYDAR
 Yrd.Doç. Dr.Hakan AY
Fizyoloji:
 Prof. Dr. Yasemin AYDIN
Biyofizik:
 Prof. Dr. Ferhan ESEN
İlkyardım:
 Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU
 Prof. Dr. Murat ÜNALACAK
Histoloji ve Embriyoloji:
 Prof. Dr.Varol ŞAHİNTÜRK
 Yrd. Doç. Dr. Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim:
 Prof. Dr. Fezan MUTLU
Tıbbi Biyokimya:
 Prof. Dr. Sema USLU
PDÖ:
Soru Yazma Oturumu:
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi
Türk Dili
Yabancı Dil
Seçmeli Dersler
TOPLAM
25 Mayıs – 29 Mayıs 2015: 5. DERS KURULU SINAV HAFTASI
26 Mayıs 2015, Saat: 9:30-12:30
27 Mayıs 2015, Saat: 9:30-12:30
28 Mayıs 2015, Saat: 9:30-12:30
29 Nisan 2015, Saat: 9:30-12:30
Teorik (saat)
16
Pratik (saat)
16 (X2)
TOPLAM:
32
14
10 (x2)
24
20
-
20
8
8
16
8
6 (x2)
14
6
6 (x2)
12
8
-
8
10
10
15
5
120
8
4
58(88)
8
4
10
10
15
5
178
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM PRATİK SINAVI
ANATOMİ PRATİK SINAVI
TEORİK SINAV
44
5. Kurul30. Hafta
13.04.2015
Pazartesi
14.04.2015
Salı
08:3009:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Hemoglobinler
Prof. Dr. Y. AYDIN
15.04.2015
Çarşamba
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Hemoglobin, Hematokrit
LAB-B Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-1
16.04.2015
Perşembe
17.04.2015
Cuma
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Plexus Cervicalis
Yrd.Doç.Dr. H. AY
09:3010:15
Önceki Ders Kurulunun
Değerlendirilmesi ve
Ders Kurulunun Tanıtımı
Prof. Dr. Hamza ESEN
Prof. Dr. Fezan MUTLU
10:3011:15
11:3012:15
Demir Metabolizması
Prof. Dr. Y. AYDIN
Kanın Fiziksel Özellikleri ve
Plazma
Genel Sinir Dokusu
Prof. Dr. Y. AYDIN
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
Eritropoez
Genel Sinir Dokusu
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
Prof. Dr. Y. AYDIN
13:3014:15
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
İlk Yardım Tanımı ve İlkeleri,
Hasta ve Yaralıların Taşınması,
Kanamalar
Prof.Dr.İ. ÜNLÜOĞLU
İlk Yardım Tanımı ve İlkeleri,
Hasta ve Yaralıların Taşınması,
Kanamalar
Prof.Dr.İ. ÜNLÜOĞLU
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Hücre Zarından Madde Taşınma
Yolları ve Yasaları
Prof.Dr. F. ESEN
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Hemoglobin, Hematokrit
LAB-B Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-1
LAB-A Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-1
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Hemoglobin, Hematokrit
LAB-A Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-1
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Hemoglobin, Hematokrit
Türk Dili
Türk Dili
Prof.Dr. F. ESEN
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Biyokimyasal Kaskat Sistemleri1
Prof.Dr. S. USLU
Prof. Dr. Y. AYDIN
Biyokimyasal Kaskat Sistemleri2
SORU YAZMA OTURUMU
Prof.Dr. S. USLU
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Periferik Sinir Sistemi
Seçmeli Dersler
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Sinir Hücreleri
Yabancı Dil
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Sinir Hücreleri
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Spinal Sinirler
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Sinir Hücreleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Spinal Sinirlerin Oluşumu
Yrd.Doç.Dr. H. AY
Plexus Brachialis
Yrd.Doç.Dr. H. AY
Anemiler
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Spinal Sinirler
Zar Potansiyelinin Kaynakları
Periferik Sinir Sistemi Hakkında
Genel Bilgiler
Yrd.Doç.Dr. H. AY
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Spinal Sinirler
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Sinir Hücreleri
45
5. Kurul31. Hafta
20.04.2015
Pazartesi
21.04.2015
Salı
22.04.2015
Çarşamba
08:3009:15
Parametrik ROC Eğrisi Yöntemi
Kan Grupları
Aktif Zar İletkenliği ve Aksiyon
Potansiyeli
Doç.Dr. E. ÇOLAK
Prof. Dr. Y. AYDIN
Prof.Dr. F. ESEN
Parametrik Olmayan ROC Eğrisi
Yöntemi
Kan Grupları
Hodgkin-Huxley Aksiyon
Potansiyeli Denklemi
Doç.Dr. E. ÇOLAK
Prof. Dr. Y. AYDIN
Prof.Dr. F. ESEN
Hücre Zarının Elektriksel
Eşdeğer Devresi
Pasif Zar Modeli
09:3010:15
10:3011:15
24.04.2015
Cuma
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. F. ESEN
11:3012:15
23.04.2015
Perşembe
Uyarılabilir Hücrelerin
Uyaranlara Yanıtları
Prof.Dr. F. ESEN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Kan dokusu ve kemik iliği
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. F. ESEN
Yrd.Doç.Dr.D. BURUKOĞLU
DÖNMEZ
Elektrotonik Voltaj Yayılması
Kan dokusu ve kemik iliği
Prof.Dr. F. ESEN
Yrd.Doç.Dr.D. BURUKOĞLU
DÖNMEZ
Boyun Damar ve Sinirleri
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Kan Grupları, Sedimentasyon
Yrd.Doç.Dr. H. AY
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Kan dokusu
Boyun Damar ve Sinirleri
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Kan Grupları, Sedimentasyon
Yrd.Doç.Dr. H. AY
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Kan dokusu
13:3014:15
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL)
SPSS’de Parametrik Olmayan
ROC Eğrisi Yöntemi
14:3015:15
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Plexus Cervicalis
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL)
NCSS’de Parametrik ROC Eğrisi
Yöntemi
15:3016:15
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Plexus Brachialis
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL)
SPSS’de Parametrik Olmayan
ROC Eğrisi Yöntemin
16:3017:15
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Plexus Cervicalis
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL)
NCSS’de Parametrik ROC Eğrisi
Yöntemi
Kalp-Akciğer Canlandırması
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Plexus Brachialis
Prof.Dr.İ. ÜNLÜOĞLU
Soluk Durması-Kalp Durması
Prof.Dr.İ. ÜNLÜOĞLU
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Kan Grupları, Sedimentasyon
SORU YAZMA OTURUMU
23 NİSAN
ULUSAL EGEMENLİK
VE
ÇOCUK BAYRAMI
Seçmeli Dersler
Yabancı Dil
Yabancı Dil
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Kan dokusu
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Kan Grupları, Sedimentasyon
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Kan dokusu
Yabancı Dil
46
5. Kurul32. Hafta
27.04.2015
Pazartesi
28.04.2015
Salı
29.04.2015
Çarşamba
30.04.2015
Perşembe
08:3009:15
Eritrosit biyokimyası
Voltaj Kenetleme Tekniği
Lenforetiküler Sistemin Gelişimi
Başın Damar ve Sinirleri
Prof.Dr. S. USLU
Prof.Dr. F. ESEN
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
Yrd.Doç.Dr. H. AY
Vitamin B12 ve Folik asit
Patch Kenetleme Tekniği
Lenforetiküler Sistemin Gelişimi
Başın Damar ve Sinirleri
Prof.Dr. S. USLU
Prof.Dr. F. ESEN
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
Yrd. Doç.Dr. H. AY
Lökosit Fizyolojisi-1
Porfirinler Yapı, Özellik, Sentez,
Hem Yıkımı 1
İyon Kanalları
Yaşam Tablosu Yöntemi
Prof.Dr. K. ÖZDAMAR
Prof. Dr. Y. AYDIN
Prof.Dr. S.USLU
Prof.Dr. F. ESEN
Lökosit Fizyolojisi-2
Porfirinler Yapı, Özellik, Sentez,
Hem Yıkımı 2
Kapı Akımları
Prof.Dr. S.USLU
Prof.Dr. F. ESEN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
Kaplan-Meier Yöntemi
Prof.Dr. K. ÖZDAMAR
13:3014:15
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL)
SPSS’de Yaşam Tablosu
Prof. Dr. Y. AYDIN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
01.05.2015
Cuma
01 MAYIS
İŞÇİ, EMEK
VE
DAYANIŞMA GÜNÜ
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Boyun Damar ve Sinirleri
14:3015:15
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL)
SPSS’de Kaplan-Meier Analizi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Boyun Damar ve Sinirleri
15:3016:15
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL)
SPSS’de Yaşam Tablosu
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Boyun Damar ve Sinirleri
16:3017:15
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL)
SPSS’de Kaplan-Meier Analizi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Boyun Damar ve Sinirleri
47
5. Kurul33. Hafta
04.05.2015
Pazartesi
08:3009:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
09:3010:15
10:3011:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
05.05.2015
Salı
06.05.2015
Çarşamba
07.05.2015
Perşembe
08.05.2015
Cuma
Bileşik Aksiyon Potansiyeli
Hücreler Arası İletişim
Trombopoez
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof.Dr. F. ESEN
Prof.Dr. F. ESEN
Prof. Dr. Y. AYDIN
Sinir Liflerinin Karakteristik
Özellikleri
Prof.Dr. F. ESEN
Kimyasal Sinaptik İletim
Prof.Dr. F. ESEN
LAB-A Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-2
İkili Lojistik Regresyon Yöntemi
Prof.Dr.F. MUTLU
11:3012:15
Lökosit Fizyolojisi -3
LAB-A Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-2
Prof. Dr. Y. AYDIN
13:3014:15
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Lökosit Sayımı
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Lökosit Sayımı
LAB-B Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-2
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Lökosit Sayımı
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Lökosit Sayımı
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Başın Damar ve Sinirleri
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Üst Extremitenin Damar ve
Sinirleri
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
Prof.Dr. H. ÖZDEN
SORU YAZMA OTURUMU
Türk Dili
Seçmeli Dersler
Türk Dili
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Lenforetiküler sistem
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Cox Regresyon
Yöntemi
Yabancı Dil
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (HİSTOLOJİ)
Lenforetiküler sistem
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de İkili Lojistik Regresyon
Yöntemi
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Başın Damar ve Sinirleri
16:3017:15
Prof.Dr. H. ÖZDEN
Prof.Dr. V. ŞAHİNTÜRK
LAB-A Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de İkili Lojistik Regresyon
Yöntemi
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Başın Damar ve Sinirleri
15:3016:15
Üst Extremitenin Damar ve
Sinirleri
Lenforetiküler sistem histolojisi
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Başın Damar ve Sinirleri
14:3015:15
Prof. Dr. Y. AYDIN
Lenforetiküler sistem histolojisi
Cox Regresyon Yöntemi
Prof.Dr.F. MUTLU
LAB-B Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-2
Hemostaz-1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Lenforetiküler sistem
LAB-B Grubu (BİYOİST.-T.BİL.)
SPSS’de Cox Regresyon
Yöntemi
LAB-A Grubu (HİSTOLOJİ)
Lenforetiküler sistem
Yabancı Dil
48
5. Kurul34. Hafta
11.05.2015
Pazartesi
08:3009:15
Hemostaz-2
09:3010:15
12.05.2015
Salı
13.05.2015
Çarşamba
14.05.2015
Perşembe
PDÖ-I.OTURUM
Sinaptik Potansiyeller
(EPSP, IPSP)
PDÖ-II. OTURUM
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Prof. Dr. Y. AYDIN
Hemostaz-3
Prof.Dr. F. ESEN
11:3012:15
13:3014:15
PDÖ-I.OTURUM
PDÖ-II. OTURUM
Prof.Dr. F. ESEN
Göğüs ve Karın Ön Duvarı
Damar ve Sinirleri
Kırık, Çıkık ve İncinmeler
PDÖ-I.OTURUM
Prof.Dr.İ. ÜNLÜOĞLU
Baş-Boyun Darbe ve
Yaralanmaları
PDÖ-II. OTURUM
PDÖ-I.OTURUM
Plexus Lumbosacralis
Prof.Dr.İ. ÜNLÜOĞLU
Prof.Dr. H. ÖZDEN
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Üst Extremitenin Damarları
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Türk Dili
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Üst Extremitenin Sinirleri
PDÖ-II. OTURUM
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Üst Extremitenin Damarları
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Üst Extremitenin Sinirleri
LAB-A Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-3
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Eritrosit Sayımı
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Göğüs ve Karın Ön Duvarı
Damar ve Sinirleri
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Eritrosit Sayımı
Seçmeli Dersler
Yabancı Dil
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Plexus Lumbosacralis
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-3
16:3017:15
Prof.Dr. H. ÖZDEN
SORU YAZMA OTURUMU
LAB-B Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-3
15:3016:15
Prof.Dr. H. ÖZDEN
Alt Extremitenin Damar ve
Sinirleri
Prof.Dr. H. ÖZDEN
LAB-B Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-3
14:3015:15
Alt Extremitenin Damar ve
Sinirleri
Terslenme Potansiyeli
Prof. Dr. Y. AYDIN
10:3011:15
15.05.2015
Cuma
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Eritrosit Sayımı
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Göğüs ve Karın Ön Duvarı
Damar ve Sinirleri
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Eritrosit Sayımı
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Plexus Lumbosacralis
Yabancı Dil
Yabancı Dil
49
5. Kurul35. Hafta
08:3009:15
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
18.05.2015
Pazartesi
20.05.2015
Çarşamba
Lenfatik Sistemi Oluşturan
Yapılar
Elektriksel Sinaptik İletim
Prof.Dr. Y. AYDAR
Prof.Dr. F. ESEN
Lenfatik Sistem Dolaşımı
Postsinaptik Zar İçin Elektriksel
Eşdeğer Devre Modeli
Prof.Dr. Y. AYDAR
Prof.Dr. F. ESEN
Yanık ve Donmalar
Demir metabolizması
Prof.Dr. İ.ÜNLÜOĞLU
Prof.Dr. S. USLU
Zehirlenmeler, Yılan -Böcek
Sokmaları ve Isırıklar
Bakır metabolizması
Prof.Dr.İ.ÜNLÜOĞLU
13:3014:15
19.05.2015
Salı
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Alt Extremitenin Damarları
19 MAYIS
ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Alt Extremitenin Sinirleri
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Alt Extremitenin Damarları
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Alt Extremitenin Sinirleri
LAB-A Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-4
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
SORU YAZMA OTURUMU
Türk Dili
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Bazı Eritrosit Parametrelerinin
Hesaplanması
Seçmeli Dersler
Türk Dili
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Lenfatik Sistem
LAB-A Grubu (FİZYOLOJİ)
Kanama, Pıhtılaşma Zamanı
Tayini
Yabancı Dil
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-B Grubu (ANATOMİ)
Lenfatik Sistem
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Bazı Eritrosit Parametrelerinin
Hesaplanması
Yabancı Dil
LAB-A Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-4
16:3017:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
22.05.2015
Cuma
Prof.Dr. S. USLU
LAB-B Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-4
15:3016:15
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
LAB-B Grubu (İLK YARDIM)
Uygulama-4
14:3015:15
21.05.2015
Perşembe
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Lenfatik Sistem
LAB-B Grubu (FİZYOLOJİ)
Kanama, Pıhtılaşma Zamanı
Tayini
LAB-A Grubu (ANATOMİ)
Lenfatik Sistem
Yabancı Dil
50
5. Kurul36. Hafta
25.05.2015
Pazartesi
26.05.2015
Salı
27.05.2015
Çarşamba
28.05.2015
Perşembe
HİSTOLOJİ ve
EMBRİYOLOJİ
PRATİK SINAVI
BİYOİSTATİSTİK VE
TIBBİ BİLİŞİM
PRATİK SINAVI
ANATOMİ
PRATİK SINAVI
29.05.2015
Cuma
08:3009:15
09:3010:15
10:3011:15
11:3012:15
13:3014:15
5.DERS KURULU
TEORİK SINAV
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
51
Download

1. Sınıf Ders Programı