ARALIK 2014 PEMBE KOD EKİP LİSTESİ
TARİH
SHIFT
01.01.2015
H. Sonu
EKİP BAŞI:
Çocuk Klink Hemşiresi/
İdari Hizmet
Güvenlik Amiri/Nöbetçi
Nöbetçi Hemşire
Yöneticisi/Nöbetçi Şef
Güvenlik Personeli
Teknik Birim Sorumlusu /
Nöbetçi Teknik Personel
Hemşirelik Hiz.
Yardımcısı/Nöbetçi Acil
Hemşiresi
Metin Sülün
02.01.2015
H. Sonu
03.01.2015
H. Sonu
04.01.2015
H. Sonu
Mesai içi
Gökhan Sofu
Cengiz Çiftçi
İzzet Koca
Metin Sülün
Gökhan Sofu
Cengiz Çiftçi
İzzet Koca
Çetin Derviş Oruç
Meral Sarıcı
Abdullah Özkaya
Şaban Macar
Güngör Kılınç
Havva Kanbak
Hediye Kurtulmuş
Ökkeş Baz
Coşkun Karakoç
Güngör Kılınç
Sevgi Duygun
Sevgi Kaya
Alper Ağca
Hediye Kurtulmuş
Aslı İnal
Name Meriç
Kenan Dönmez
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
Gökhan Sofu
Meral Sarıcı
Mesai içi
Çetin Derviş Oruç
Name Meriç
Kenan Dönmez
16.01.2015
23.01.2015
Gökhan Sofu
Çetin Derviş Oruç
Meral Sarıcı
Name Meriç
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
Mesai içi
İzzet Koca
Çetin Derviş Oruç
Filiz Coşkunsu
Name Meriç
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
Gökhan Sofu
Cengiz Çiftçi
Meral Sarıcı
Ebru Demet Aygıt
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
Ahmet Ertuğrul
Hediye Kurtulmuş
Neşe Alagöz
Ergin Ata
Çetin İşgüzar
Selma Günel
Meral Sarıcı
Korhan Fazıl
Şaban Macar
Adem Can
Serdar Özdemir
Mesai içi
Name Meriç
Kenan Dönmez
İzzet Koca
Meral Kaya
Osman Bulut Ocak
31.01.2015
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Serdar Özdemir
Nurcihan Köseoğlu
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Sevgi Duygun
Nurcihan Köseoğlu
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Sibel Patar
Nurcihan Köseoğlu
İbrahim Üstün
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Nurcihan Köseoğlu
Sevgi Duygun
Mesai içi
Çetin Derviş Oruç
Name Meriç
Kenan Dönmez
Gökhan Sofu
Çetin Derviş Oruç
Sevgi Kaya
Name Meriç
Zeynep Alkın
Mesai sonrası
İzzet Koca
Meral Sarıcı
Gamze Öztürker
Karabulut
Mesai içi
Çetin Derviş Oruç
Name Meriç
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
Mesai içi
Gökhan Sofu
Çetin Derviş Oruç
Sevgi Kaya
Name Meriç
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
İzzet Koca
Meral sarıcı
Engin Bilge
Özgürhan
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
Sibel Dönmez
Sevgi Kaya
Cengiz Alagöz
Şaban Macar
Adem Can
Serdar Özdemir
Çetin İşgüzar
Ergin Ata
Ahmet Ertuğrul
Metin Sülün
Gökhan Sofu
Cengiz Çiftçi
Kenan Dönmez
Korhan Fazıl
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Nurcihan Köseoğlu
Esma Kılıç
Nurcihan Köseoğlu
Serdar Özdemir
Nurcihan Köseoğlu
Sevgi Duygun
Nurcihan Köseoğlu
Meral Sarıcı
İhsan Yılmaz
Mesai içi
İzzet Koca
Çetin Derviş Oruç
Name Meriç
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
Mesai içi
Gökhan Sofu
Çetin Derviş Oruç
Sevgi Kaya
Name Meriç
Banu Şatana
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
Mesai içi
İzzet Koca
Çetin Derviş Oruç
Meral Sarıcı
Name Meriç
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
Mesai içi
Gökhan Sofu
Çetin Derviş Oruç
Sevgi Kaya
Name Meriç
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
Mesai içi
İzzet Koca
Çetin Derviş Oruç
Hediye Kurtulmuş
Name Meriç
Abdullah Özkaya
Mesai sonrası
Gökhan Sofu
Cengiz Çiftçi
Filiz Coşkunsu
Ebru Demet Aygıt
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
Selma Günel
Meral Sarıcı
Ökkeş Baz
Ergin Ata
Çetin İşgüzar
Sibel Dönmez
Filiz Coşkunsu
Osman Bulut Ocak
Adem Can
Şaban Macar
Serdar Özdemir
Name Meriç
Kenan Dönmez
Mesai içi
30.01.2015
Çoşkun Karakoç
Mesai sonrası
Mesai içi
H. Sonu
29.01.2015
Alper Ağca
Mesai sonrası
25.01.2015
28.01.2015
İzzet Koca
Metin Sülün
İhsan Yılmaz
Gökhan Sofu
Çetin Derviş Oruç
H. Sonu
27.01.2015
Nurcihan Köseoğlu
Mesai sonrası
Mesai içi
24.01.2015
26.01.2015
İbrahim Üstün
Ahmet Ertuğrul
Kenan Dönmez
H. Sonu
22.01.2015
Güngör Kılınç
Name Meriç
18.01.2015
21.01.2015
Çoşkun Karakoç
Nurcihan Köseoğlu
Filiz Coşkunsu
H. Sonu
20.01.2015
22:00-07:00
İzzet Koca
17.01.2015
19.01.2015
İbrahim Üstün
13:00-22:00
Esma Kılıç
Çetin Derviş Oruç
H. Sonu
15.01.2015
Ergin Ata
Mesai içi
11.01.2015
14.01.2015
Çetin İşgüzar
Serdar Özdemir
Mesai sonrası
H. Sonu
13.01.2015
20:00-08:00
Şaban Macar
Gamze Öztürker
Karabulut
10.01.2015
12.01.2015
Halil İbrahim
Dermirkale
Mesai sonrası
08:00-20:00
Adem Can
İzzet Koca
Metin Sülün
Gökhan Sofu
Çetin Derviş Oruç
Aslı İnal
Yusuf Yıldırım
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
İzzet Koca
Meral Sarıcı
Engin Bilge
Özgürhan
Mesai içi
Çetin Derviş Oruç
Name Meriç
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
Mesai içi
Gökhan Sofu
Çetin Derviş Oruç
Meral Kaya
Name Meriç
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
Mesai içi
İzzet Koca
Çetin Derviş Oruç
Sevgi Kaya
Name Meriç
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
Mesai içi
Gökhan Sofu
Çetin Derviş Oruç
Meral Sarıcı
Name Meriç
Kenan Dönmez
Mesai sonrası
İzzet Koca
Metin Sülün
H. Sonu
Gökhan Sofu
Kemal Yüksel
Can Öztürker
Alper Ağca
İbrahim Üstün
Nurcihan Köseoğlu
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Esma Kılıç
Nurcihan Köseoğlu
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Serdar Özdemir
Nurcihan Köseoğlu
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Sibel Patar
Nurcihan Köseoğlu
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Ahmet Ertuğrul
Nurcihan Köseoğlu
İbrahim Üstün
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Nurcihan Köseoğlu
Sibel Patar
Nurcihan Köseoğlu
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Esma Kılıç
Nurcihan Köseoğlu
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Serdar Özdemir
Nurcihan Köseoğlu
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
İbrahim Üstün
Havva Kanbak
Nurcihan Köseoğlu
Sevgi Kaya
Neşe Alagöz
Çoşkun Karakoç
Güngör Kılınç
Sibel Patar
Meral Sarıcı
Yusuf Yıldırım
Adem Can
Şaban Macar
Serdar Özdemir
Download

aralık 2014 pembe kod ekip listesi