BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizce 04 -18 Aralık 2014 tarihleri arasında ilan edilen öğretim üyesi
kadrolarına başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Kriterleri doğrultusunda yapılan başvuru ön değerlendirme sonuçları
aşağıda belirtilmiştir.
Sıra
No
1
ADI SOYADI
Doç.Dr. OSMAN
PAKMA
Dr.MUHAMMET
NURULLAH CİCİOĞLU
Dr. MEHTAP
NASIROĞLU
Dr. FARUK BARTAN
Başvurduğu Kadronun
Birimi
Fen-Edebi yat Fakültesi
Ön Değerlendirme
Sonucu
Uygun
Fen-Edebi yat Fakültesi
Uygun
Fen-Edebi yat Fakültesi
Uygun
Fen-Edebi yat Fakültesi
Uygun
Dr. CİHAT ÖZAYDIN
Fen-Edebi yat Fakültesi
Uygun Değil
(İkinci Dil Belgesi Yok)
Dr. NURAN ALTUNER
Fen-Edebi yat Fakültesi
Uygun
Dr. DAVUT OKÇU
İslami İlimler Fakültesi
Uygun
Doç.Dr. ŞAHNAZ
TİĞREK
Dr. DÜZGÜN ÇAKIRCA
Müh.-Mimarlık Fak.
Uygun
Müh.-Mimarlık Fak.
Uygun
10
Dr. CAFER BUDAK
Müh.-Mimarlık Fak.
Uygun
11
Müh.-Mimarlık Fak.
Uygun
15
Dr. HAMZA ŞİMŞEK
16
17
18
19
20
Dr. CENGİZ ERTEKİN
Dr. SELMAN AYDIN
Doç.Dr. UMUT BALCI
Dr. SERHAT HARMAN
Dr. SERHAT ÇOBAN
21
Dr. ENES IŞIKGÖZ
22
Dr. CENGİZ TAŞKIN
23
Dr. HAKAN YÜZÜAK
İkt. ve İdari Bilimler
Fakültesi
İkt. ve İdari Bilimler
Fakültesi
İkt. ve İdari Bilimler
Fakültesi
İkt. ve İdari Bilimler
Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Turizm İş. ve Otel. YO
Turizm İş. ve Otel. YO
Turizm İş. ve Otel. YO
Beden Eğitimi ve Spor
YO
Beden Eğitimi ve Spor
YO
Sağlık Yüksekokulu
Uygun
14
Dr. ABDULLAH
MURATOĞLU
Dr. MAKBULE ŞİRİNER
ÖNVER
Dr. NİHAL ŞİRİN
PINARCIOĞLU
Dr. AYŞEGÜL KANBAK
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Not: Yardımcı Doçentlerin Y abancı Dil Sınavı 26 Aralık Cuma günü saat 14:00’te
Merkez Kampüs Rektörlük Binası 101 No’lu salonda yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahi yetinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İLANEN DUYURULUR. 22.12.2014
Download

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizce 04