12 KASIM 2014 TARİHİNDE YAPILAN ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 7. DERECELİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU
YÖK DUYURU NO :23790
Sıra
No
1
2
3
4
5
ALES
Notu
Adı-Soyadı
Gülay Gönen KARA
Necla KAPLAN
Hazal Ceylan ÖZTÜRKER
Emine KIZILASLAN
Tuba YAYLA
81,710
80,394
81,422
81,244
80,504
(I)
30%
24,513
24,118
24,427
24,373
24,151
Lisans
Mezuniyet
Notu
65,23
65
64,06
72,7
66,4
(II)
30%
19,569
19,500
19,218
21,810
19,920
Yabancı Dil
Puanı
(III)
10%
Giriş Sınavı
Notu
63,75
60
55
55
55
6,375
6,000
5,500
5,500
5,500
10
45
60
20
(IV)
30%
Toplam
Açıklama
(I+II+III+IV)
3
53,457
13,5
63,118
18
67,145
SINAVA GİRMEDİ
6
55,571
YEDEK
ASİL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER ABD 7.DERECELİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU
YÖK DUYURU NO :23863
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ALES
Notu
Adı-Soyadı
Tahsin Galip TEKĠN
Sait Uğur GÜLTEKĠN
Zehranur SANĠOĞLU
Yahya GÜNAY
Ġbrahim FIRAT
Mahmut PaĢa GÜLTAġ
Osman SEYĠTOĞULLARI
Hazal KORAY GENÇ
Tuğba ERCĠYES
Gönül TOKGÖZ
85,013
82,180
81,073
80,938
76,962
81,608
84,495
80,052
80,046
81,305
(I)
30%
25,504
24,654
24,322
24,281
23,089
24,482
25,349
24,016
24,014
24,392
Lisans
Mezuniyet
Notu
68,73
68,765
85,76
63,36
76,66
60,10
88,24
85,06
71,33
74,56
(II)
30%
20,619
20,630
25,728
19,008
22,998
18,030
26,472
25,518
21,399
22,368
Yabancı Dil
Puanı
(III)
10%
Giriş Sınavı
Notu
73,75
70
67,5
67,5
72,5
65
60
66
66
62,5
7,375
7,000
6,750
6,750
7,250
6,500
6,000
6,600
6,600
6,250
82
23
53
26
42
35
(IV)
30%
Toplam
Açıklama
(I+II+III+IV)
24,6
78,098
6,9
59,184
SINAVA GİRMEDİ
SINAVA GİRMEDİ
15,9
69,237
7,8
56,812
12,6
70,421
SINAVA GİRMEDİ
SINAVA GİRMEDİ
10,5
63,510
ASİL
YEDEK
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ 6.DERECELİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU
YÖK DUYURU NO :23796
Sıra
No
1
2
3
4
5
Adı-Soyadı
Anıl Arda KARAKAYA
BarıĢ YAġAYANCAN
Kayhan TUNÇ
Turgut BALBAY
Emrah ÇÜMENDĠR
ALES
Notu
79,435
73,003
76,938
71,546
72,145
(I)
30%
23,831
21,901
23,081
21,464
21,644
Lisans
Mezuniyet
Notu
98,13
76,48
84,13
89,03
89,03
(II)
30%
29,439
22,944
25,239
26,709
26,709
Yabancı Dil
Puanı
(III)
10%
Giriş Sınavı
Notu
68,75
57,5
50
53,75
50
6,875
5,750
5,000
5,375
5,000
40
80
56
(IV)
30%
Toplam
Açıklama
(I+II+III+IV)
12
72,145
SINAVA GİRMEDİ
24
77,320
16,8
70,348
SINAVA GİRMEDİ
YEDEK
ASİL
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM ASD 6.DERECELİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU
YÖK DUYURU NO :23794
Sıra
No
Adı-Soyadı
1 YeĢim AYDOĞAN
2 ġule SAYAN
3 Gül AYDIN
ALES
Notu
78,71
78,737
73,720
(I)
30%
23,613
23,621
22,116
Lisans
Mezuniyet
Notu
79
78,76
67,79
(II)
30%
23,700
23,628
20,337
Yabancı Dil
Puanı
(III)
10%
Giriş Sınavı
Notu
(IV)
30%
60
55
60
6,00
5,50
6,00
55
47
86
16,50
14,10
25,80
Toplam
Açıklama
(I+II+III+IV)
69,81
66,85
74,25
YEDEK
ASİL
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ABD 6.DERECELİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU
YÖK DUYURU NO :23789
Sıra
No
Adı-Soyadı
1 Mesut GENĠġOĞLU
2 Merve ġAġMAZ
3 Murat Berk KURT
Mehmet Harun Boğaç
4
Barbaros DURMUġ
5 Ödül KILIÇOĞLU
ALES
Notu
(I)
30%
Lisans
Mezuniyet
Notu
(II)
30%
Yabancı Dil
Puanı
(III)
10%
Giriş Sınavı
Notu
(IV)
30%
Toplam
Açıklama
(I+II+III+IV)
76,183
79,714
83,964
22,855
23,914
25,189
70,36
69,2
60,33
21,108
20,760
18,099
80
66
53,75
8,000
6,600
5,375
41
32
45
12,3
9,6
13,5
64,263
60,874
62,163
70,276
21,083
64,53
19,359
74
7,400
63
18,9
66,742
70,667
21,200
76,2
22,860
55
5,500
42
12,6
62,160
ASİL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 7.DERECELİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU
YÖK DUYURU NO :23801
Sıra
No
Adı-Soyadı
1 Aytekin Hamdi BAġKAN
ALES
Notu
70,956
Lisans
Mezuniyet
Notu
60,10
21,287
(I)
30%
(II)
30%
18,030
Yabancı Dil
Puanı
(III)
10%
Giriş Sınavı
Notu
(IV)
30%
60
6,000
75
22,5
Toplam
Açıklama
(I+II+III+IV)
67,817
ASİL
SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK PR. 7.DERECELİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU
YÖK DUYURU NO :23798
Sıra
No
Adı-Soyadı
1 Ayfer ÖZTÜRK
2 Sultan ÇEÇEN
ALES
Notu
70
71,459
Lisans
(I)
Mezuniyet
30%
Notu
71,06
21,000
72,61
21,438
(II)
30%
21,318
21,783
Yabancı Dil
Puanı
(III)
10%
Giriş Sınavı
Notu
63,75
50
6,375
5,000
60
(IV)
30%
Toplam
Açıklama
(I+II+III+IV)
SINAVA GİRMEDİ
18
66,221
ASİL
SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK PR. 7.DERECELİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU
YÖK DUYURU NO :23797
Sıra
No
Adı-Soyadı
1 Nuriye EFE ERTÜRK
ALES
Notu
70
(I)
30%
21,000
Lisans
Mezuniyet
Notu
89,73
(II)
30%
26,919
Yabancı Dil
Puanı
(III)
10%
Giriş Sınavı
Notu
(IV)
30%
63,75
6,375
76
22,8
Toplam
Açıklama
(I+II+III+IV)
77,094
ASİL
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ PR. 7.
YÖK DUYURU NO :23800
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Adı-Soyadı
Öznur YEKSAN
Nur KULAKOĞLU DĠLEK
Songül YĠĞĠT AKEL
Özgür ÇALKIN
Ertuğrul DÜZGÜN
Aysen ERCAN
ġeyhmus DEMĠRCAN
M.Fatih KAYRA
Adil KARASU
ALES
Notu
71,442
72,231
73,329
74,278
76,453
73,391
71,032
74,640
72,263
(I)
30%
21,433
21,669
21,999
22,283
22,936
22,017
21,310
22,392
21,679
Lisans
Mezuniyet
Notu
77,261
79,70
72,677
70,97
74,33
71,72
76,20
82,775
58
(II)
30%
23,178
23,910
21,803
21,291
22,299
21,516
22,860
24,833
17,400
Yabancı Dil
Puanı
(III)
10%
76
74
63,75
60
55
57,5
60
51,25
50
7,600
7,400
6,375
6,000
5,500
5,750
6,000
5,125
5,000
Giriş Sınavı
Notu
40
71
33
36
27
36
(IV)
30%
Toplam
Açıklama
(I+II+III+IV)
12
64,211
21,3
74,279
SINAVA GİRMEDİ
9,9
59,474
10,8
61,535
8,1
57,383
SINAVA GİRMEDİ
10,8
63,150
SINAVA GİRMEDİ
YEDEK
ASİL
SASON MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ ORGANİK TARIM PR. 6.DERECELİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU
YÖK DUYURU NO :23802
Sıra
No
Adı-Soyadı
1 Ġsmet ACAR
2 GülĢah ÇATMADIM
3 Taylan ÇELĠK
ALES
Notu
(I)
35%
73,518
77,720
73,639
25,731
27,202
25,774
Lisans
Mezuniyet
Notu
78,11
67,80
58,70
(II)
30%
Giriş Sınavı
Notu
(III)
35%
Toplam
(I+II+III)
23,433
20,340
17,610
65
72
67
22,75
25,2
23,45
71,914
72,742
66,834
Açıklama
YEDEK
ASİL
SASON MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ ORGANİK TARIM PR. 7.DERECELİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU
YÖK DUYURU NO :23803
Sıra
No
1
2
3
4
Adı-Soyadı
Mesut ADA
Turhan YILMAZ
Muharrem ARSLAN
Adem TAġ
ALES
Notu
(I)
35%
75,858
74,485
70,381
73,219
26,550
26,070
24,633
25,627
Lisans
Mezuniyet
Notu
76,83
65
74,56
59,40
(II)
30%
Giriş Sınavı
Notu
(III)
35%
Toplam
(I+II+III)
23,049
19,500
22,368
17,820
70
24,5
83
29,05
74,099
YEDEK
SINAVA GİRMEDİ
76,051
ASİL
SINAVA GİRMEDİ
Açıklama
SASON MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI BÖLÜMÜ ESER KORUMA PR. 7.DERECELİ UZMAN KADROSU
YÖK DUYURU NO :23804
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adı-Soyadı
Adil EKER
Ümit ÖZKAN
Arzu ÇAĞLAR
Akarcan GÜNGÖR
Mustafa ÇĠMEN
Lütfullah Ufuk ERDOĞAN
Birgül YILDIZ KÖSE
Fatih DURGU
Ġzzet ÖNAL
Ertuğrul AKIġ
ALES
Notu
(I)
35%
Lisans
Mezuniyet
Notu
(II)
30%
Giriş Sınavı
Notu
(III)
35%
83,157
77,221
83,309
75,118
75,121
82,005
80,253
78,780
75,568
73,393
29,105
27,027
29,158
26,291
26,292
28,702
28,089
27,573
26,449
25,688
72,46
84,13
68,96
86,46
83,20
65,23
65,93
68,26
74,33
66,86
21,738
25,239
20,688
25,938
24,960
19,569
19,779
20,478
22,299
20,058
60
21
75
90
26,25
31,5
50
17,5
Toplam
(I+II+III)
Açıklama
71,843
SINAVA GİRMEDİ
76,096
YEDEK
83,729
ASİL
SINAVA GİRMEDİ
SINAVA GİRMEDİ
SINAVA GİRMEDİ
65,551
SINAVA GİRMEDİ
SINAVA GİRMEDİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 6. DERECELİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU
YÖK DUYURU NO :23793
Batman İdare Mahkemesinin 11.11.2014 tarih ve 2014/2077 Esas numaralı yürütmeyi durdurma kararına istinaden 12.11.2014 tarihinde yapılması
gereken giriş sınavı ileri bir tarihe ertelenmiş olup mahkeme kararına göre yapılacak işlem web sayfamızdan ilan edilecektir.
ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YELEŞEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerden öğretim elemanı olarak görev yapabileceklerine dair Sağlık Kurulu Raporu,
2. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
3. Sabıka Kaydı Belgesi,
4. Son altı ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar ceketli ve kravatlı olacak),
5. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışanlar getirecek)
6. Mal Bildirim Formu ( http://personel.batman.edu.tr adresinden belgeler linkinden temin edilebilir.)
7. Aile Durum Bildirimi ( http://personel.batman.edu.tr adresinden belgeler linkinden temin edilebilir.)
Kadroya yerleşen adaylar yukarıda belirtilen belgeleri 17 Kasım 2014 tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.
İLANEN DUYRULUR. 14.11.2014
Download

yök duyuru no