16.03.2015- PAZARTESİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.30-09.20
Temel Bilimlere Giriş II
(Biyofizik)1.sınıf
Endokrin Metobolizma Sindirim 2(Enfeksiyon
Dilimi 2 (Çocuk Sağlığı
Hastalıkları) 3.sınıf B
ve Hast.) 3.sınıf A Grubu
Grubu
09.30-10.20
Temel Bilimlere Giriş II
(Tıbbi Biyoloji)1.sınıf
Endokrin Metobolizma Sindirim 2(Enfeksiyon
Dilimi 2 (Çocuk Sağlığı
Hastalıkları) 3.sınıf B
ve Hast.) 3.sınıf A Grubu
Grubu
10.30-11.20
11.30-12.20
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf
(Fizyoloji)
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf
(Histoloji)
Endokrin Metobolizma
Dilimi 2 (Çocuk Sağlığı
ve Hast.) 3.sınıf A Grubu
Sindirim 2(İç
Hastalıkları) 3.sınıf B
Grubu
Endokrin Metobolizma
Sindirim 2(Nükleer Tıp)
Dilimi 2 (Spor
hekimliği) 3.sınıf A
3.sınıf B Grubu
Grubu
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Tıbbi Genetik 4.sınıf
sınavı 10.00-11.00
Tıbbi Farmakoloji 4.sınıf Tıbbi Farmakoloji 4.sınıf Tıbbi Farmakoloji 4.sınıf
sınavı 11.00-12.00
sınavı 11.00-12.00
sınavı 11.00-12.00
12.30-13.20
13.30-14.20
İletişim Becerileri 1
Filim6
14.30-15.20
İletişim Becerileri 1
Filim6
15.30-16.20
İletişim Becerileri 1
Filim6
Genel Cerrahi 4.sınıf
13..00-14.00
Dermatoloji 5.sınıf
13.00
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf (Anatomi
)
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf (Üroloji)
Dermatoloji 5.sınıf
14.00
Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik
7 3.sınıf
Temel Biyoistatistik
2.sınıf
Dermatoloji 5.sınıf
15.00
Tıp nTarihi ve Tıbbi Etik
8 3.sınıf
Folklör Kulubü 18.00
Atatürk Düşünce
Kulübü16.30-19.30
Vurallar Tenizlik Eğitim
13.00-14.30
Radyasyon Onkolojisi
4.sınıf sınavı 13.0014.00
17.03.2015 -SALI
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
Sindirim 2(Tıbbi
Mkrobiyoloji) 3.sınıf B
Grubu
Temel Bilimlere Giriş II
(Biyokimya)1.sınıf A
Grubu
Temel Bilimlere Giriş II
(Biyokimya)1.sınıf B
Grubu
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf
(Histoloji)
Sindirim 2(Radyoloji)
3.sınıf B Grubu
Temel Bilimlere Giriş II
(Biyokimya)1.sınıf A
Grubu
Temel Bilimlere Giriş II
(Biyokimya)1.sınıf B
Grubu
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf
(Biyokimya) A+B Grubu
Sindirim 2(Radyoloji)
3.sınıf B Grubu
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf
(Fizyoloji)
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf
(Fizyoloji)
EBYS TOPLANTI
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Endokrin
A6 Grubu pratik
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf (Anatomi
)
Temel Bilimlere Giriş II
(Anatomi) Ek Ders
1.sınıf A Grubu
Temel Bilimlere Giriş II
(Anatomi) Ek Ders
1.sınıf A Grubu
Temel İngilizce Personel
15.00
Miyad
Kitap Kulübü 18.00
halkçı sağlığı kulübü
12.30-14.20
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları 5.sınıf dersi
13.00-14.00
FTR Biyokimya
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
PANEL 3.sınıf A Grubu
Çocuk Sağlığı ve
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Hastalıkları Genel
Metabolizma A5 Grubu
pediatri B1 Grubu pratik
pratik
Temel İngilizceSeçmeli Ders
14.30-15.20
15.30-16.20
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Gastro B8B7 Grubu pratik
T.B.AMFİ-3
Endokrin Metobolizma
Dilimi 2 (Spor
hekimliği) 3.sınıf A
Grubu
Vurallar Tenizlik Eğitim
13.00-14.30
18.03.2015- ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
Temel Bilimlere Giriş II
(Histoloji)1.sınıf
Endokrin Metobolizma
Sindirim 2(Tıbbi
Dilimi 2 (Biyokimya)
Genetik) 3.sınıf B Grubu
3.sınıf A Grubu
Temel Bilimlere Giriş II
(Fizyoloji)1.sınıf A
Grubu
Endokrin Metobolizma
Dilimi 2 (Biyokimya)
3.sınıf A Grubu
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf
(Histoloji)
Endokrin Metobolizma
Dilimi 2 (Spor
Hekimliği) 3.sınıf A
Grubu
Sindirim 2(İç
Hastalıkları) 3.sınıf B
Grubu
Üregenital ve Üreme
Tıpta İnsan Bilimleri 1
Dilimi 1 2.sınıf
Ek ders B.Saydam 3.sınıf
(Biyokimya) A+B Grubu
A+B GRUP
14.30-15.20
15.30-16.20
Vurallar Tenizlik Eğitim
13.00-14.30
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
FTR Patoloji
Sağlıklı Yaşam ve Spor- Sanat, Bilim ve MitolojiSeçmeli Ders
Seçmeli Ders
Klink Biyoistatistik
4.sınıf 14.00
Tıbbi İngilizceSeçmeli Ders
Fotoğraf Kulübü18.00
T.B.AMFİ-3
FTR Patoloji
Küresel Para Haftası
12.00-13.20
Tıp İngilizcesiSeçmeli Ders
İleri İngilizceMesleki İngilizceSeçmeli Ders
T.B.AMFİ-2
Sindirim 2(İç
Hastalıkları) 3.sınıf B
Grubu
12.30-13.20
13.30-14.20
SAMİ ZAN
Türk Tarihi ve Sanatları
Kulübü 16.30- 18.30
Müzik Dans ve TıpSeçmeli Ders
Müzik ile Farklı
Kültürlere YolculukSeçmeli Ders
Avrupa Yemek
Kültürüne SeyahatSeçmeli Ders
Latin KültürüSeçmeli Ders
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları 5.sınıf 13.0014.00
Tamamlayıcı Tıp Seçmeli Ders
Türkiye'deki
Tamamlayıcı ve
Destekleyici TıpSeçmeli Ders
SSP- Ev Kazalarında
İlkyardım-Prof. Dr.
Rukiye Eker Ömeroğlu
İlişkileri Öğrenmede
FarkındalıkSeçmeli Ders
Akademik İngilizceye
GirişSeçmeli Ders
Beslenme ve SağlıkSeçmeli Ders
19.03.2015 -PERŞEMBE
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.30-09.20
Temel Bilimlere Giriş II
(Tıbbi Biyoloji)1.sınıf
09.30-10.20
Temel Bilimlere Giriş II
(Histoloji)1.sınıf
10.30-11.20
11.30-12.20
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf
(Histoloji)
14.30-15.20
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
EBYS TOPLANTI
Modül 3.sınıf B grubu
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf (İç
Hastalıkları)
Panel 3.sınıf A Grubu
Olgu Sunumu 3.sınıf A
Grubu
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Gastro B1B2 Grubu pratik
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Endokrin
A8 Grubu pratik
Fiziksel Tıp ve Reh.
5.sınıf 13.00
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf (Anatomi
)
Çocuk Sağlığı ve
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Hastalıkları Genel
Metabolizma A7 Grubu
pediatri B3 Grubu pratik
pratik
5.Sınıf Kurul Toplantısı
12.00-13.00
Temel Bilimlere Giriş II
(Anatomi)1.sınıf
Temel Bilimlere Giriş II
(Anatomi)1.sınıf
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Endokrin Metobolizma
Dilimi 2 (Çocuk Sağlığı
ve Hast.) 3.sınıf A Grubu
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf
(Biyokimya) A+B Grubu
12.30-13.20
13.30-14.20
KEMAL ATAY
AMFİSİ
EBYS TOPLANTI
Fiziksel Tıp ve Reh
5.sınıf 14.00
Fiziksel Tıp ve Reh
5.sınıf 15.00
15.30-16.20
Tiyatro Kulübü 18.00
FTR Histoloji
20.03.2015- CUMA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
Temel Bilimlere Giriş II
(Biyofizik) Ek Ders
1.sınıf
Sindirim Dilimi-2(Giriş
Dersi) 3.sınıf A Grubu
Endokrin ve
Metobolizma Dilimine
Giriş 3.sınıf B Grubu
Temel Bilimlere Giriş II
(Tıbbi Biyoloji)1.sınıf
Sindirim Dilimi2(Anatomii) 3.sınıf A
Grubu
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf
(Biyokimya) A+B Grubu
Sindirim Dilimi2(Histoloji) 3.sınıf A
Grubu
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf (Anatomi
)
Sindirim Dilimi2(Fizyoloji) 3.sınıf A
Grubu
T.B.AMFİ-1
Endokrin ve
Metobolizma Dilimi 2
(Fizyoloji) 3.sınıf B
Grubu
Endokrin ve
Metobolizma Dilimi 2
(Histooji) 3.sınıf B
Grubu
Endokrin ve
Metobolizma Dilimi 2 (İç
Hastalıkları) 3.sınıf B
Grubu
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf (Anatomi
)
Dermatoloji 5.sınıf
13.00
Temel Biyoistatistik
2.sınıf
Tıpta İnsan Bilimleri 4
Dermatoloji 5.sınıf
14.00
Üregenital ve Üreme
Dilimi 1 2.sınıf
(Histoloji) Ek Ders
Endokrin-Metobolizma
Dilimi-2(Nükleer Tıp)
Ek Ders 3.sınıf A Grubu
Dermatoloji 5.sınıf
15.00
Kadın Çalışmaları
Kulubü 18.00
Türk Tarihi ve Sanatları
Kulübü 16.30.18.00
Klink Biyoistatistik
4.sınıf 14.00
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
21.03.2015- CUMARTESİ
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
Sinir Bilim Günleri
Sinir Bilim Günleri
Sinir Bilim Günleri
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Sinir Bilim Günleri
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
AMFİSİ
AMFİSİ
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Download

16.03.2015- PAZARTESİ - İstanbul Tıp Fakültesi