01.12.2014 PAZARTESİ
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.30-09.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Biyoloji)
1. sınıf
09.30-10.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Mikrobiyoloji)
1. sınıf
KEMAL ATAY
AMFİSİ
Çocuk Sağ.ve
Hast.8.15 - 9.30
4.SINIF sınavı
Kan Lenfoıd (Çocuk
Hastalıklrı) Pratik A
grubu
T.B.AMFİ-1
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
AMFİSİ
Kan Lenfoıd
(Farmakoloji) 3.sınıf
(A+B Grubu)
Hareket 2 Dilimi Pratik
(Çocuk Hastalıklerı
3.sınıf (B grubu)
ÖĞRENME
BESLENMELERİ 1.SINIF
Çocuk Sağlığı
12.30-13.20
13.30-14.20
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Lenfoıd+Dolaşım+Solu Lenfoıd+Dolaşım+Solu Lenfoıd+Dolaşım+Solu Lenfoıd+Dolaşım+Solu Lenfoıd+Dolaşım+Solu Lenfoıd+Dolaşım+Solu
num Dilim Sınavı 13:00 num Dilim Sınavı 13:00 num Dilim Sınavı 13:00 num Dilim Sınavı 13:00 num Dilim Sınavı 13:00 num Dilim Sınavı 13:00
İletişim Becerileri
(G.BAHADIR)
1. sınıf
14.30-15.20
15.30-16.20
FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Hareket-2 (Çocuk
sağılığı ve Hast.) 3.sınıf
B Grubu
Hareket-2 (Çocuk
sağılığı ve Hast.) 3.sınıf
B Grubu
10.30-11.20
11.30-12.20
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
Kan
Lenfoıd+Dolaşım+Solu
num Dilim Sınavı 13:00
5. sınıf Dermatoloji
(13.00)
5. sınıf Dermatoloji
(14.00)
4.sınıf Radyoloji sınavı
15.30
5. sınıf Dermatoloji
(15.00)
02.12.2014 SALI
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
Kardiyoloji Sınavı
4.sınıf 11.00-12.00
Nitelikli Hekimlik
2. sınıf
(A+B Grubu)
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-1
T.B.AMFİ-2
Tıbbi Bilimlere Giriş
1. sınıf-Biyokimya
(A Grubu)
Tıbbi Bilimlere Giriş
1. sınıf-Biyokimya
(B- Grubu)
Tıbbi Bilimlere Giriş
1. sınıf-Biyokimya
(A Grubu)
Tıbbi Bilimlere Giriş
1. sınıf-Biyokimya
(B- Grubu)
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
AMFİSİ
FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
B AMFİSİ
TIBBİ GENETİK 4.SINIF
DERSİ
10.30-11.20
Öğrenme
Beslenmeleri İ 1.SINIF
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı
12.30-13.20
13.30-14.20
Metobolizma Dilimi
(Anatomi) 2. sınıf
(A+B Grubu)
5. sınıf
(13.00)
14.30-15.20
5. sınıf
(14.00)
15.30-16.20
5. sınıf
(15.00)
MİYAD 16.15
E.TECİMEN
03.12.2014 ÇARŞAMBA
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.30-09.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Mikrobiyoloji)
1. sınıf
09.30-10.20
Proteinlerin Hücre içi
hareketleri ek ders
1.sınıf
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-1
T.B.AMFİ-2
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
AMFİSİ
FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
B AMFİSİ
TIBBİ GENETİK 4.SINIF
DERSİ
10.30-11.20
Filim Gösterisi
2. sınıf
(A+B Grubu)
ÖĞRENME
BESLENMELERİ 1.SINIF
11.30-12.20
Çocuk Sağlığı
12.30-13.20
SES KONFERANSI
dilekçesi gelecek
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Fiziksel Tıp ve Reh. 5.
sınıf
(13.00)
Fiziksel Tıp ve Reh.5.
sınıf
(14.00)
Fiziksel Tıp ve Reh.
5. sınıf
(15.00)
04.12.2014 PERŞEMBE
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-1
T.B.AMFİ-2
08.30-09.20
Tıbbi Bilimlere Giriş
1. sınıf-Biyokimya
(A Grubu)
Tıbbi Bilimlere Giriş
1. sınıf-Biyokimya
(B- Grubu)
09.30-10.20
Tıbbi Bilimlere Giriş
1. sınıf-Biyokimya
(A Grubu)
Tıbbi Bilimlere Giriş
1. sınıf-Biyokimya
(B- Grubu)
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
10.30-11.20
11.30-12.20
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
AMFİSİ
TIBBİ GENETİK 4.SINIF
DERSİ
12.30-13.20
Çocuk Sağlığı
Metobolizma Dilimi
(Anatomi) 2. sınıf
(A+B Grubu)
13.30-14.20
14.30-15.20
FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Semiyoloji Kan Lenfoıd Semiyoloji Kan Lenfoıd Semiyoloji Kan Lenfoıd Semiyoloji Kan Lenfoıd Semiyoloji Kan Lenfoıd Semiyoloji Kan Lenfoıd
2 Hareket 2 3.sınıf
2 Hareket 2 3.sınıf
2 Hareket 2 3.sınıf
2 Hareket 2 3.sınıf
2 Hareket 2 3.sınıf
2 Hareket 2 3.sınıf
Sınavı 13.00
Sınavı 13.00
Sınavı 13.00
Sınavı 13.00
Sınavı 13.00
Sınavı 13.00
Tıbbi Ekoloji
5. sınıf
(13.00)
Tıbbi Ekoloji
5. sınıf
(14.00)
15.30-16.20
Türk İç Hastalıkları
Uzmanlık Derneği
Prof.Dr.Mehmet Akif
KARAN 18.00-22.00
Sağlıkta Neler Oluyor
toplantı.
Tıbbi Ekoloji
5. sınıf
(15.00)
05.12.2014 CUMA
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
08.30-09.20
Tıbbi Bilimlere Giriş I
(Biyoloji)
1. sınıf
Giriş Dersiİ 3.sınıf A
Grubu
09.30-10.20
T.B.AMFİ-2
Solunum-2 (Anatomi)
3.Sınıf B Grubu
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
Dolaşım-2( Anatomi) Solunum-2 (Fizyoloji)
3.sınıf
(A Grubu)
3.Sınıf B Grubu
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(A Grubu)
Metobolizma Dilimi
(Biyokimya) 2. sınıf
(B Grubu)
Dolaşım-2( Histoloji)
3.sınıf (A Grubu)
10.30-11.20
11.30-12.20
T.B.AMFİ-1
Metobolizma Dilimi
(Çocuk Sağ.ve Hast.) 2.
sınıf
(A+B Grubu)
Dolaşım-2( Halk
sağılığı ) 3.sınıf
(A Grubu)
Solunum-2 (Histoloji)
3.Sınıf B Grubu
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
AMFİSİ
FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
B AMFİSİ
TIBBİ GENETİK
4.SINIF DERSİ
Çocuk Sağlığı
5. sınıf
Dermatoloji
(13.00)
12.30-13.20
5. sınıf
Dermatoloji
(14.00)
13.30-14.20
Nitelikli Hekimlilik
2. sınıf
(A+B Grubu)
14.30-15.20
15.30-16.20
Öğrenme
Beslenmeleri
1.SINIF
T.B.AMFİ-3
istanbul tıp öğr. 16.3018.30
5. sınıf
Dermatoloji
(15.00)
06.12.2014-CUMARTESİ
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-1
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
AÖF SINAVI
AÖF SINAVI
AÖF SINAVI
AÖF SINAVI
AÖF SINAVI
AÖF SINAVI
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
AMFİSİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
AÖF SINAVI
FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
B AMFİSİ
07.12.2014-PAZAR
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-1
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
AÖF SINAVI
AÖF SINAVI
AÖF SINAVI
AÖF SINAVI
AÖF SINAVI
AÖF SINAVI
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
AMFİSİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
AÖF SINAVI
FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Download

01.12.2014 PAZARTESİ - İstanbul Tıp Fakültesi