23.02.2015- PAZARTESİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.3009.20
Endokrin
Temel Bilimlere Giriş
Sindirim 2 Giriş dersi
Metobolizma Dilimine
II ( Tıbbi Biyolji)
3.sınıf B Grubu
Giriş 3.sınıf A Grubu
09.3010.20
EndokrinMetobolizma Dilimi
(Fizyoloji) 3.sınıf A
Grubu
Sindirim 2 ( Aantomi) Temel Bilimlere Giriş Temel Bilimlere Giriş
3.sınıf B Grubu
II (Biyokimya) A Grubu II (Biyokimya) B Grubu
10.3011.20
EndokrinMetobolizma Dilimi
(Histoloji)3.sınıf A
Grubu
Sindirim 2 ( Histoloji )
3.sınıf B Grubu
11.3012.20
EndokrinMetobolizma Dilimi Sindirim 2 ( Fizyoloji )
3.sınıf B Grubu
(İç Hastalıkları)3.sınıf
A Grubu
12.3013.20
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları A+B
Gruplarıyla Tanışma
Toplantısı 13.00-13.30
13.3014.20
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
AMFİSİ
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(13.00)
Dermatoloji 5.sınıf
13.00
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(14.00)
İletişim Becerileri 2
14.3015.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik
1 3.sınıf A+B
İletişim Becerileri 2
Dermatoloji 5.sınıf
14.00
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(15.00)
15.3016.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik
2 3.sınıf A+B
İletişim Becerileri 2
Dermatoloji 5.sınıf
15.00
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
YGS HAZIRLIK
DERSLERİ 16.30-19.00
FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
B AMFİSİ
24.02.2015- SALI
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
08.3009.20
Temel Bilimlere Giriş
II (Biyofizik) 1.sınıf
EndokrinMetobolizma Dilimi
(Biyokimya) 3.sınıf A
Grubu
Sindirim 2 (
Biyokimya) 3.sınıf B
Grubu
Temel Bilimlere Giriş
II (Fizyoloji) 1.sınıf
EndokrinMetobolizma Dilimi
(Biyokimya) 3.sınıf A
Grubu
Sindirim 2 ( İç
Hastalıkları ) 3.sınıf B
Grubu
10.3011.20
EndokrinMetobolizma Dilimi
(İç Hastalıkları) 3.sınıf
A Grubu
Sindirim 2 (Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf B
Grubu
11.3012.20
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları pratik
Metobılizma A2
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları pratik
Gastro B3+B4
09.3010.20
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN
AMFİSİ
CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları pratik
Genel Pediatri B6
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
TELE DİAP TOPLANTISI İç Hastalıkları 4. Sınıf
PROF.DR.İLHAN
(13.00)
SATMAN
12.3013.20
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
13.3014.20
Temel Bilimlere Giriş
II (Histoloji) 1.sınıf
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(14.00)
14.3015.20
Anatomi Ek Ders
1.sınıf
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(15.00)
15.3016.20
Anatomi Ek Ders
1.sınıf
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları pratik
Endokrin A1
25.02.2015- ÇARŞAMBA
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.3009.20
Temel Bilimlere Giriş
II (Histoloji) 1.sınıf
09.3010.20
10.3011.20
Radyasyon Eğitimi
Hastene müdürlüğü
10.00-12.00
11.3012.20
KEMAL ATAY
AMFİSİ
EndokrinMetobolizma Dilimi
(Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları ) 3.sınıf A
Grubu
EndokrinMetobolizma Dilimi
(Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları ) 3.sınıf A
Grubu
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
Sindirim 2 ( Çocuk
Hastalıkları) 3.sınıf B
Grubu
Anatomi Ek Ders
1.sınıf
14.3015.20
Anatomi Ek Ders
1.sınıf
Sindirim 2 ( Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf B
Grubu
FTR PATOLOJİ
EndokrinMetobolizma Dilimi
(Tıbbi Patoloji ) 3.sınıf
A Grubu
Sindirim 2 ( Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf B
Grubu
FTR PATOLOJİ
Anabilim Dalı
Başkanları Asistan
Katılım Toplantısı
14.30-16.20
FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Sindirim 2 ( Çocuk
Temel Bilimlere Giriş Temel Bilimlere Giriş
Hastalıkları) 3.sınıf B
II (Biyokimya) A Grubu II (Biyokimya) B Grubu
Grubu
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(11.00)
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(13.00)
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon 5.sınıf
13.00
13.3014.20
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
AMFİSİ
İç Hastalıkları 4.sınıf
(08.00)
EndokrinMetobolizma Dilimi
(İç Hastalıkları) 3.sınıf
A Grubu
12.3013.20
15.3016.20
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon 5.sınıf
14.00
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon 5.sınıf
15.00
ORTOPEDİ
TOPLANTISI SAAT
18.00-21.00
FTR BİYOKİMYA
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(14.00)
FTR BİYOKİMYA
iç Hastalıkları 4. Sınıf
(15.00)
İç Hastalıkları 4. Sınıf
(16.00)
26.02.2015- PERŞEMBE
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
08.3009.20
EndokrinTemel Bilimlere Giriş
Sindirim 2 ( Tıbbi
Metobolizma Dilimi
Mikrobiyoloji) 3.sınıf B
II (Biyokimya) A+B
(İç Hastalıkları) 3.sınıf
Grubu
Grubu
A Grubu
09.3010.20
EndokrinTemel Bilimlere Giriş
Metobolizma Dilimi
II (Biyokimya) A+B
(İç Hastalıkları) 3.sınıf
Grubu
A Grubu
Sindirim 2 ( Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf B
Grubu
10.3011.20
EndokrinMetobolizma Dilimi
(Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları ) 3.sınıf A
Grubu
Sindirim 2 ( Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf B
Grubu
11.3012.20
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları pratik
Metobılizma A4
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları pratik
Gastro B5+B6
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
AMFİSİ
FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
B AMFİSİ
RADYASYON
ONKOLOJİSİ 4.SINIF
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları pratik
Genel Pediatri B8
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları pratik
Endokrin A3
12.3013.20
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
13.3014.20
Tıbbi Ekoloji
5. sınıf
(13.00)
14.3015.20
Tıbbi Ekoloji
5. sınıf
(14.00)
15.3016.20
Tıbbi Ekoloji
5. sınıf
(15.00)
YGS HAZIRLIK
DERSLERİ 16.30-19.00
FTR HİSTOLOJİ
27.02.2015- CUMA
SAAT
14 MART AMFİSİ
08.3009.20
Temel Bilimlere Giriş
II (Biyoloji) 1.sınıf
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR OSMAN CİHAT ABAOĞLU
AMFİSİ
AMFİSİ
FTR Yüksekokulu FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
B AMFİSİ
Sindirim 2 ( Tıbbi
Mikrobiyoloji) 3.sınıf B
Grubu
Panel 3.sınıf A grubu
09.3010.20
Temel Bilimlere Giriş
II (Biyofizik) 1.sınıf
Sindirim 2 (Halk
Sağlığı) 3.sınıf B Grubu
10.3011.20
EndokrinMetobolizma Dilimi
(Biyokimya) 3.sınıf A
Grubu
Sindirim 2 ( Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf B
Grubu
11.3012.20
EndokrinMetobolizma Dilimi
(Tıbbi Patoloji) 3.sınıf
A Grubu
Sindirim 2 ( Tıbbi
Patoloji) 3.sınıf B
Grubu
12.3013.20
13.3014.20
FTR BİYOKİMYA DERSİ
Dermatoloji 5.sınıf
13.00
Vitamin Tipleri ve
özellikleri
14.3015.20
Tıpta İnsan Bilimleri 1
3.sınıf A+B Grubu
Dermatoloji 5.sınıf
14.00
Personel Genel Kurulu
14.30-16.00
15.3016.20
Dermatoloji 5.sınıf
15.00
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
SAAT
14 MART
AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
ANKARA SINAVI
EKREM BEY
ANKARA SINAVI
EKREM BEY
ANKARA SINAVI
EKREM BEY
28.02.2015- CUMARTESİ
SAMİ ZAN
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
ANKARA SINAVI
EKREM BEY
ANKARA SINAVI
EKREM BEY
ANKARA SINAVI
EKREM BEY
ANKARA SINAVI
EKREM BEY
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
Download

23.02.2015- PAZARTESİ - İstanbul Tıp Fakültesi