DUYURU
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ
UZAKTAN EĞĠTĠM MAZERET SINAVI 12.12.2014 CUMA GÜNÜ
DERSLĠKLER VE LABORATUVARLAR BĠNASINDAKĠ D4 SINIFINDA YAPILACAKTIR.
MAZERET SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
T.C.
AD
SOYAD
BÖLÜMÜ
Ö.T
MAZERETLİ KAYIT DERS LİSTESİ
SINIF
45517869498
Ömer Faruk
KOÇVER
Arkeoloji
N.Ö.
1
62200038900
Berna
BULUT
Arkeoloji
N.Ö.
1
10895938890
Mesut
FIRTINA
Arkeoloji
N.Ö.
1
24247023318
Ali
ġEN
Arkeoloji
N.Ö.
1
16070792912
Sezgin
SEZER
Arkeoloji
N.Ö.
1
25546289764
Havva
KESGĠN
Matematik
N.Ö.
1
20086224206
Arzu
AKYAR
Moleküler Biyolji ve Genetik
N.Ö.
1
61051207114
Çiğdem
TANG
Tarih
N.Ö.
1
15125548214
Abdullah
KARAKAYA
Tarih
Ġ.Ö.
1
36703062748
Faruk
ULGA
Tarih
Ġ.Ö.
1
24670468748
Gülbahar
TÜLEK
Tarih
N.Ö.
1
36080108084
Merve
GÖKÇE
Tarih
N.Ö.
1
62095307204
Damla
ġĠMġEK
Tarih
N.Ö.
2
ATA101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I
ENG101 Ġngilizce I
TRK101 Türk Dili I
ATA101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I
ENG101 Ġngilizce I
TRK101 Türk Dili I
ATA101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I
ENG101 Ġngilizce I
TRK101 Türk Dili I
ATA101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I
ENG101 Ġngilizce I
TRK101 Türk Dili I
ATA101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I
ENG101 Ġngilizce I
TRK101 Türk Dili I
ATA101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I
ENG101 Ġngilizce I
TRK101 Türk Dili I
ATA101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I
ENG101 Ġngilizce I
TRK101 Türk Dili I
TRK101 Türk Dili I
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I
ENG101 Ġngilizce I
TRK101 Türk Dili I
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I
ENG101 Ġngilizce I
TRK101 Türk Dili I
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I
ENG101 Ġngilizce I
TRK101 Türk Dili I
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I
ENG101 Ġngilizce I
TRK101 Türk Dili I
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I
ENG101 Ġngilizce I
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I
Download

DUYURU