Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu
Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim
bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır. Yangın güvenliği kursları 3 modülden oluşmaktadır:

Modül 1: Temel Eğitim

Modül 2: Orta Seviye Eğitim

Modül 3: Yangın Koruma (Sprinkler ve Yangın Hortumları) Tasarım ve Uygulama
Kursların içeriği ve eğitmenlerin bilgileri, her modülün broşüründe yer almaktadır.
1. Takvim
Yangın Modül 1
5-9
8-9
Mayıs
Mayıs
12-16
19-23
26-30
2-6
Haziran
9-13
16-20
28-29-30
Mayıs
Yangın Modül 2
17-18
Haziran
Yangın Modül 3
ATEX
23-27
15-16
Mayıs
Deprem
21 Mayıs
2. Lokasyon
Modül 1 ve Modül 3 eğitimleri Akmerkez Stylus Toplantı Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Modül 2’nin ilk iki günü sınıf düzeninde, üçüncü günü ise sahada uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk iki gün için
lokasyon Centrum Küçükyalı Toplantı Merkezi’dir. Üçüncü gün uygulamalı eğitim Kordsa Global Endüstriyel İplik ve
Kordbezi San.Tic. A.Ş veya Ford Otosan tesisinde gerçekleştirilecektir. Sahaya ulaşım için Centrum Küçükyalı önünden
kalkacak bir servis kullanılabilecektir.
Akmerkez Stylus adres: Akmerkez E3 Kule Kat:2 Etiler 34337 Beşiktaş İstanbul
Centrum Küçükyalı adres: Centrum İş Merkezi, Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 3, Küçükyalı, Maltepe - İstanbul
Kordsa Global adres: Sabancı Holding İzmit Tesisleri Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No.90 İzmit / Kocaeli
Ford Gölcük adres: Denizevler Mah. Ali Uçar cad. No:53 Gölcük / Kocaeli
3. Ücret
Modül 1
Modül 2
Modül 3
Ücret
490 EUR + KDV
590 EUR + KDV
490 EUR + KDV
İki eğitime aynı anda katılanlara %10 indirim, üç eğitime aynı anda katılanlara %20 indirim uygulanacaktır.
Aynı şirketten 5 kişi katıldığında 6. kişi ücretsizdir.
4. Eğitim dili
Eğitim dili, Türkçe ve İngilizce’dir.
5. Firma Bilgileri
Yukarıda belirtilen eğitim programına kesin kayıt yaptırmak için aşağıdaki formu doldurarak 0216 692 12 12 numaralı
faksa ya da [email protected] elektronik posta adresine göndermenizi rica ederiz.
ÜNVANI
ÜNVANI DEVAMI
AÇIK ADRESİ
AÇIK ADRESİ DEVAMI
İLÇE
İL
VERGİ DAİRESİ
TELEFON VE FAKS
FATURANIN TESLİM
EDİLECEĞİ KİŞİ, TELEFONU
ve ADRESİ
Katılımcının Adı-Soyadı
1.
2.
3.
ÜLKE
VERGİ
NO
Mesleği
Görevi
Ödeme için aşağıdaki banka ve hesap bilgileri kullanılmalıdır. Dekonta bilgi olarak katılınacak eğitimin adı yazılmalıdır.
Kayıt formu ile birlikte banka dekontu yollanmalıdır.
BANKA BİLGİLERİ
IBAN:
EUR-Account No:
Seminerin iptal edilmesi durumunda ödenen ücretler iade edilecektir. Katılımcı tarafından eğitimden önceki 2 hafta içinde
katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılamaz. Bu tarihten önce yazılı olarak yapılacak iptallerde ücretin
tamamı iade edilir.
Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi:
Tarih:
Fire Protection Courses Training Registration Form
Information on Aon Global Risk Consulting Fire Protection Courses regarding dates, location, pricing and contact
addresses are given in this registration form. Fire protection courses include 3 modules:

Module 1: Basic Training

Module 2: Indermediate Level Training

Module 3: Fire Protection (Sprinklers and Hoses) Design and Application
Content of courses and the information on instructors are stated in the brochures for each module.
1. Calendar
May
5-9
Fire Module 1
12-16
June
19-23
26-30
2-6
9-13
23-27
8-9 May
28-29-30
May
Fire Module 2
17-18
June
Fire Module 3
ATEX
16-20
15-16
May
Earthquake
21 May
2. Location
Module 1 and Module 3 will be organized as classroom courses only. These trainings will take place in Akmerkez Stylus
Meeting Center.
The first two days of Module 2 will be classroom courses and the third day will be a practical course on site. For the first
two days, the location is Centrum Küçükyalı Meeting Center. The third day, the site course will take place in Kordsa
Global Endüstriyel İplik ve Kordbezi San.Tic.A.Ş or Ford Otosan plant. For transportation to and from the plant, the shuttle
that will take off from Centrum Küçükyalı can be used.
Akmerkez Stylus adres: Akmerkez E3 Kule Kat:2 Etiler 34337 Beşiktaş İstanbul
Centrum Küçükyalı adres: Centrum İş Merkezi, Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 3, Küçükyalı, Maltepe - İstanbul
Kordsa Global adres: Sabancı Holding İzmit Tesisleri Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No.90 İzmit / Kocaeli
Ford Gölcük adres: Denizevler Mah. Ali Uçar cad. No:53 Gölcük / Kocaeli
3. Pricing
Module 1
Module 2
Module 3
Price
490 EUR + TAX
590 EUR + TAX
490 EUR + TAX
There will be 10% discount for the attendees selecting two trainings at the same registration form.
There will be 25% discount for the attendees selecting three trainings at the same registration form.
If 6 people from the same company attend a training, 6th person can attend free of charge.
4. Training Language
Training language is Turkish and English.
5. Company Information
Please fill in the form below for registering this training and fax to 0216 692 12 12 or send an email to [email protected]
Name of company
Name of company
(continue)
ADDRESS
ADDRESS (Continue)
TAX office
TELEPHONE and FAX NO
Contact Details of Person to
whom the invoice will be
sent.
Attendee Name-Surname
1.
2.
3.
TOWN
Province
Country
Tax No
Occupation
Position
Following bank and account information shall be used for registration. The selected course and module names shall be
stated on the payment receipt. Payment receipt shall be sent with the registration form.
BANK DETAILS
IBAN:
EUR-Account No:
In case of cancellation of the seminar, payments will be refunded. The organizers regret cancellations cannot be refunded
in the last two weeks before the training date. Cancellations received in writing prior to this date will be refunded in full.
Signature / Firm Acceptance
Date:
ATEX Eğitim Kayıt Formu
Aon Global Risk Consulting ATEX Kursu için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt
formunda bulunmaktadır. Kursun içeriği ve eğitmenlerin bilgileri, eğitimin broşüründe yer almaktadır.
1. Takvim
ATEX eğitimi tarihleri; 15-16 Mayıs 2014’tür.
2. Lokasyon
ATEX kursu, sınıf eğitimi olarak Akmerkez Stylus Toplantı Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Akmerkez Stylus adres: Akmerkez E3 Kule Kat:2 Etiler 34337 Beşiktaş İstanbul
3. Ücret
ATEX Eğitimi
Ücret
490 EUR + KDV
Aynı şirketten 5 kişi katıldığında 6. kişi ücretsizdir.
4. Eğitim dili
Eğitim dili, Türkçe ve İngilizce’dir.
5. Firma Bilgileri
Yukarıda belirtilen eğitim programına kesin kayıt yaptırmak için aşağıdaki formu doldurarak 0216 692 12 12 numaralı
faksa ya da [email protected] elektronik posta adresine göndermenizi rica ederiz.
ÜNVANI
ÜNVANI DEVAMI
AÇIK ADRESİ
AÇIK ADRESİ DEVAMI
İLÇE
İL
VERGİ DAİRESİ
TELEFON VE FAKS
FATURANIN TESLİM
EDİLECEĞİ KİŞİ, TELEFONU
ve ADRESİ
Katılımcının Adı-Soyadı
1.
2.
3.
ÜLKE
VERGİ
NO
Mesleği
Görevi
Ödeme için aşağıdaki banka ve hesap bilgileri kullanılmalıdır. Dekonta bilgi olarak katılınacak eğitimin adı yazılmalıdır.
Kayıt formu ile birlikte banka dekontu yollanmalıdır.
BANKA BİLGİLERİ
IBAN:
EUR-Account No:
Seminerin iptal edilmesi durumunda ödenen ücretler iade edilecektir. Katılımcı tarafından eğitimden önceki 2 hafta içinde
katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılamaz. Bu tarihten önce yazılı olarak yapılacak iptallerde ücretin
tamamı iade edilir.
Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi:
Tarih:
ATEX Training Registration Form
Information on Aon Global Risk Consulting ATEX Course regarding dates, location, pricing and contact addresses are
given in this registration form. Content of course and the information on instructors are stated in the training brochure.
1. Calendar
ATEX training dates are and 15-16 May 2014.
2. Location
ATEX course will be organized as classroom course. These training will take place in Akmerkez Stylus Meeting Center.
Akmerkez Stylus address: Akmerkez E3 Kule Kat:2 Etiler 34337 Beşiktaş İstanbul
3. Pricing
ATEX Course
Price
490 EUR + TAX
If 6 people from the same company attend a training, 6th person can attend free of charge.
4. Training Language
Training language is Turkish and English.
5. Company Information
Please fill in the form below for registering this training and fax to 0216 692 12 12 or send an email to [email protected]
Name of company
Name of company
(continue)
ADDRESS
ADDRESS (Continue)
TAX office
TELEPHONE and FAX NO
Contact Details of Person to
whom the invoice will be
sent.
Attendee Name-Surname
1.
2.
3.
TOWN
Province
Country
Tax No
Occupation
Position
Following bank and account information shall be used for registration. The selected course and module names shall be
stated on the payment receipt. Payment receipt shall be sent with the registration form.
BANK DETAILS
IBAN:
EUR-Account No:
In case of cancellation of the seminar, payments will be refunded. The organizers regret cancellations cannot be refunded
in the last two weeks before the training date. Cancellations received in writing prior to this date will be refunded in full.
Signature / Firm Acceptance
Date:
Yapısal Olmayan Deprem Hasarları Eğitim Kayıt Formu
Aon Global Risk Consulting Yapısal Olmayan Deprem Hasarlarının Önlenmesi Kursu için belirlenmiş tarihler,
lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır. Kursun içeriği ve eğitmenlerin bilgileri,
eğitimin broşüründe yer almaktadır.
1. Takvim
Yapısal Olmayan Deprem Hasarlarının Önlenmesi eğitimi tarihi ve 21 Mayıs 2014’tür.
2. Lokasyon
Yapısal Olmayan Deprem Hasarlarının Önlenmesi kursu, sınıf eğitimi olarak Centrum Küçükyalı Toplantı Merkezi’nde
gerçekleştirilecektir.
Centrum Küçükyalı adres: Centrum İş Merkezi, Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 3, Küçükyalı, Maltepe - İstanbul
3. Ücret
Ücret
Yapısal Olmayan Deprem
Güvenliği Eğitimi
300 EUR + KDV
Aynı şirketten 5 kişi katıldığında 6. kişi ücretsizdir.
4. Eğitim dili
Eğitim dili, Türkçe’dir.
5. Firma Bilgileri
Yukarıda belirtilen eğitim programına kesin kayıt yaptırmak için aşağıdaki formu doldurarak 0216 692 12 12 numaralı
faksa ya da [email protected] elektronik posta adresine göndermenizi rica ederiz.
ÜNVANI
ÜNVANI DEVAMI
AÇIK ADRESİ
AÇIK ADRESİ DEVAMI
İLÇE
İL
VERGİ DAİRESİ
TELEFON VE FAKS
FATURANIN TESLİM
EDİLECEĞİ KİŞİ, TELEFONU
ve ADRESİ
Katılımcının Adı-Soyadı
1.
2.
3.
ÜLKE
VERGİ
NO
Mesleği
Görevi
Ödeme için aşağıdaki banka ve hesap bilgileri kullanılmalıdır. Dekonta bilgi olarak katılınacak eğitimin adı yazılmalıdır.
Kayıt formu ile birlikte banka dekontu yollanmalıdır.
BANKA BİLGİLERİ
IBAN:
EUR-Account No:
Seminerin iptal edilmesi durumunda ödenen ücretler iade edilecektir. Katılımcı tarafından eğitimden önceki 2 hafta içinde
katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılamaz. Bu tarihten önce yazılı olarak yapılacak iptallerde ücretin
tamamı iade edilir.
Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi:
Tarih:
Nonstructural Earthquake Hazards Training Registration Form
Information on Aon Global Risk Consulting Nonstructrual Earthquake Hazards Course regarding dates, location,
pricing and contact addresses are given in this registration form. Content of course and the information on instructors are
stated in the training brochure.
1. Calendar
Nonstructrual Earthquake Hazards training date is 21 May 2014.
2. Location
Nonstructrual Earthquake Hazards course will be organized as classroom course. These training will take place in
Centrum Küçükyalı Meeting Center.
Centrum Küçükyalı address: Centrum İş Merkezi, Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 3, Küçükyalı, Maltepe - İstanbul
3. Pricing
Price
Nonstructrual Earthquake
Hazards Course
300 EUR + TAX
If 6 people from the same company attend a training, 6th person can attend free of charge.
4. Training Language
Training language is Turkish.
5. Company Information
Please fill in the form below for registering this training and fax to 0216 692 12 12 or send an email to [email protected]
Name of company
Name of company
(continue)
ADDRESS
ADDRESS (Continue)
TAX office
TELEPHONE and FAX NO
Contact Details of Person to
whom the invoice will be
sent.
Attendee Name-Surname
1.
2.
3.
TOWN
Province
Country
Tax No
Occupation
Position
Following bank and account information shall be used for registration. The selected course and module names shall be
stated on the payment receipt. Payment receipt shall be sent with the registration form.
BANK DETAILS
IBAN:
EUR-Account No:
In case of cancellation of the seminar, payments will be refunded. The organizers regret cancellations cannot be refunded
in the last two weeks before the training date. Cancellations received in writing prior to this date will be refunded in full.
Signature / Firm Acceptance
Date:
Download

Eğitim Kayıt Formu