ÇİZELGE-3
EGE TAŞ HEYKEL AKADEMİSİ*
AEGEAN STONE SCULPTURE ACADEMY
KURS PROGRAMI
COURSE PROGRAM
Kurs Adı / Name: EGE TAŞ HEYKEL AKADEMİSİ
AEGEAN STONE SCULPTORE ACADEMY
Kurs Yeri / Course Location:
Kömürcüoğlu Heykel Atölyesi / Kömürcüoğlu Sculptore Workshop
Kurs Tarihi / Course Date:
1.Kurs/Course: 07 - 25 Temmuz/July 2014 (Üç haftalık)
2.Kurs/Course: 07 - 18 Temmuz/July 2014 (İki haftalık)
3.Kurs/Course: 14 - 25 Temmuz/July 2014 (İki haftalık)
Kurs Ücreti/Course Price:1.Kurs/Course - 800 $ + 725 $ (otel) = 1525 $ (Üç haftalık)
2.Kurs/Course - 650 $ + 500 $ (otel) = 1150 $ (İki haftalık)
3.Kurs/Course - 650 $ + 500 $ (otel) = 1150 $ (İki haftalık)
Eğitmenler / Trainers :
Heykeltraş / Sculptor Pasquale Martini (İtalya / Italy)
Heykeltraş / Sculptor Ali Dirier(Türkiye)
Çalışma Saatleri Working hours : : 08.00–12.30 / 13.30– 18.00 (Otel çıkış: 07.45 – Otel giriş 18.30)
08.00-12.30 / 13.30- 18.00 (Check out: 07.45 – Check in: 18.30)
1. KURS ÇALIŞMA KOŞULLARI / WORKING CONDITIONS OF COURSE
a) Kurs Projesi: Kurs için kayıt yaptıran katılımcılar, çalışma projesini 15 gün önceden hazırlayıp seçeceği
mermer veya traverten yontu taşı ölçülerini bildirir. (Örnek: 50 x 50 x 50 Cm. ölçüler projeye göre değişebilir.) Projeye uygun taş malzeme kursiyer ve eğitmenlerin ortak tespiti ile saptanacaktır.
b) Eser Sahipliği: Kurs katılımcılarının dönem içinde yaptıkları yontu çalışmaları kurs sonunda Ege Heykel Akademisi demirbaşı olarak kayıt altına alınacak olup, eser Akademi Müzesinde sergilenecektir.
a) Course Project: The attendes who enrolled in course should specify the sizes of selected marble or travertine sculpture stone after preparing of their working project at least 15 days in advance.
b) Authorship: Sculpture works of course attendes which ar made during this period will be recorded as an
accession of Aegean Sculpture Academy, and will be exhibited in Academy Museum.
2. AÇIKLAMA / STATEMENT
a. Kurs boyunca kullanılacak olan teknik yontu malzeme, araç ve gereci kursiyere aittir. Araç gereci yetersiz olan kursiyerin eksikleri Ege Taş Heykel Akademisi tarafından tamamlanacaktır. Kullanılan araçgerek Akademi demirbaşı olup, kurs sonunda Akademi yönetimine teslim edilecektir.
b. Kurs için gerekli başvuru formu e-mail ile irtibat sağlanarak veya www.heykelkolonisi.com adresinden
indirme ile edinilebilir.
a) Missing technical equipments and materials of attendee, which will be used during course, will be completed by Aegean Stone Sculpture Academy. Used equipments which are accession of Academy, will be delivered
to Academy Board at the end of the course.
b) Required application form for course may be obtained via e-mail and download www.heykelkolonisi.com
* Ege Taş Heykel Akademisi heykel kursları 2014 yılında 3. kez düzenlenmektedir.
Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi No: 10 Tel: 0090 258 279 21 32-33-36 Fax : 0090 258 279 21 37 20115 Denizli - TÜRKİYE
Web : www.komurcuoglu.com.tr - www.heykelkolonisi.com E-mail : [email protected] - [email protected]
Download

ege taş heykel akademisi* kurs programı