ÇİZELGE-4
KÖMÜRCÜOĞLU ULUSLARARASI*
TAŞ HEYKEL KOLONİSİ
KÖMÜRCÜOĞLU INTERNATIONAL STONE SCULPTURE COLONY
26 MAYIS - 26 HAZİRAN 2014 / 26 MAY - 26 JUNE 2014
KOLONİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ
COLONY PARTICIPANT AGREEMENT
Kömürcüoğlu Mermer A.Ş’nin tarafıma göndermiş olduğu davet mektubu neticesinde iş bu daveti kabul
ederek, ilişik “Koloni Katılım Formu”nu kendi isteğim ve serbest irademle doldurarak imzaladım.
4. Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi’nin kurucuları, eğitmenleri, görevlileri, çalışanları, diğer kişiler ile Kömürcüoğlu Mermer A.Ş; koloniye iştirakim sırasında ortaya çıkabilecek olan kişisel eşya
kaybı, hastalık gibi olumsuz durumlardan sorumlu değildir.
4. Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi’ne iştirakim sırasında ortaya çıkabilecek risklerin farkındayım. Fiziksel aktivite gerektiren bu kolonide yer almak için yeterli fiziksel koşullara sahibim.
Çalışma ortamında hızlı dönen çarkların, ağır mermer blokların ve birçok tehlike taşıyabilecek araç ve
gereçlerin bulunacağından haberdarım. Kendimi bu tehlikelerden koruyacak sorumluluğu alıyorum.
Koloni’nin uygulayıcısı Kömürcüoğlu Mermer A.Ş’nin adıma ferdi kaza sigortası yaptırdığını, ancak bu
kurumun bana karşı ilaç veya medikal yardım sorumluluğu olmadığını biliyorum. Katılımım sırasında
ortaya çıkabilecek sağlık sorunları kaynaklı masraflardan kendimin sorumlu olduğunu kabul ve beyan
ediyorum.
I have filled the attached “colony participant form” and signed of my own free will after receiving the invitation letter from Kömürcüoğlu Mermer AŞ. I declare that I fully understand the contents, meaning, and
impact of these terms and conditions. In this context, I agree that;
The founders, instructors and personnel of the colony, and Kömürcüoğlu Mer¬mer AŞ itself are not responsible for any disadvantages like loss of personal belon- gings and illness during the colony.
I am aware of the risks that can occur during the colony and have enough phy- sical properties in order to
attend it.
I know about working conditions in the colony and am aware of risky machinery, risky materials & tools
and heavy marble blocks. I assume responsibility to protect my- self.
Kömürcüoğlu Mermer AŞ has arranged a personal accident insurance in the name of me and but I know
that it is not responsible for providing medical assistance to me. I am responsible for expenses arisen on account of ill health at the time of the colony.
Ad ve Soyad Tarih ve İmza
Name and NicknameDate and Signature
* Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi 2014 yılında 4. kez düzenlenmektedir.
Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi No: 10 Tel: 0090 258 279 21 32-33-36 Fax : 0090 258 279 21 37 20115 Denizli - TÜRKİYE
Web : www.komurcuoglu.com.tr - www.heykelkolonisi.com E-mail : [email protected] - [email protected]
Download

Sözleşmeyi Bilgisayarınıza İndirmek İçin Lütfen