KÖMÜRCÜOĞLU ULUSLARARASI
TAŞ HEYKEL KOLONİSİ
11 MAYIS – 11 HAZİRAN 2015
KOLONİ BAŞVURU KOŞULLARI
Koloniye katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak dosyalar aşağıdaki maddeleri
içerecektir:
1. Koloni Başvuru Formu (EK)
2. Sanatçının katıldığı en önemli etkinliklerini belirttiği (bir word sayfasını aşmayan) İngilizce
veya Türkçe fotoğraflı özgeçmişi.
3. Sanatçının gerçekleştirdiği beş çalışmayı tanıtan görsel doküman (5 gbı aşmayacak)
4. Sanatçının kolonide gerçekleştireceği yapıtını değişik açılardan gösteren çizim, maket
fotoğrafları ve kullanacağı taş blok veya bloklarının toplamı ve ölçüleri. (Sanatçılar kolonide
sadece başvuru formunda önerdikleri heykel tasarımını uygulamak zorundadırlar.)
5. Montaj şeması.
6. Varsa heykelde kullanılacak ek malzemeler.
7. Yapıtı hakkında İngilizce veya Türkçe kısa açıklama
8. Koloni Katılımcı Beyanı (EK)
9. Sanatçı tarafından imzalanmış Koloni Katılım Şartnamesi (EK)
10. Yukarıdaki belgeleri içeren başvuru dosyası, 16.03.2015 Pazartesi günü, saat 24.00’ e kadar
aşağıdaki iletişim adresine iletilmelidir. Sadece e-posta ve kargo yoluyla yapılan başvurular kabul
edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sonuçlar 23.03.2015 Pazartesi
günü açıklanacaktır.
11. Koloniye katılmayı talep edip seçilen sanatçılar, Koloni Katılım Şartnamesini ve Koloni
Katılım Beyanını okuyup kabul etmiş sayılırlar.
İletişim/E-Posta: [email protected]
Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi No:10 Tel:00902582792132, Fax: 00902582792137 20115 Denizli -TÜRKİYE
Web:www.komurcuoglu.com.tr- www.heykelkolonisi.com E-mail:info@heykelkolonisi.com- [email protected]
KÖMÜRCÜOĞLU ULUSLARARASI
TAŞ HEYKEL KOLONİSİ
11 MAYIS – 11 HAZİRAN 2015
KOLONİ BAŞVURU FORMU
Adı, soyadı :
Adres :
Ülke:
E-posta :
Telefon numarası :
Kullanılacak araç ve gereçler:
Not: Lütfen listenizde ölçülere ve detaylara yer veriniz. Malzeme listesini ek bir sayfa olarak
düzenleyebilirsiniz.
Kömürcüoğlu Uluslar arası Taş Heykel Kolonisi Katılım Şartnamesini ve Koloni Katılım
Beyanını okudum ve kabul ediyorum.
AD VE SOYADI
TARİH VE İMZA
Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi No:10 Tel:00902582792132, Fax: 00902582792137 20115 Denizli -TÜRKİYE
Web:www.komurcuoglu.com.tr- www.heykelkolonisi.com E-mail:info@heykelkolonisi.com- [email protected]
KÖMÜRCÜOĞLU ULUSLARARASI
TAŞ HEYKEL KOLONİSİ
11 MAYIS – 11 HAZİRAN 2015
KOLONİ KATILIM ŞARTNAMESİ
Madde 1- 5.Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi, Denizli/Türkiye şehrinde, 11 Mayıs- 11
Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Madde 2- Koloni konusu her yıl farklı bir tema olarak saptanır. 2015 yılı Taş Heykel Kolonisinin
teması; Denizli şehrini anlatan ve şehir meydanlarında kullanılabilecek görsel, işlevsel, sanatsal
motifler ve mimari formlar kullanılarak oluşturulan eserler yaratma olarak tanımlanmıştır.
Madde 3- Koloniye ulusal ve uluslar arası olmak üzere toplam 10 sanatçı katılır. Asil katılımcı sanatçı
sayısının eksik ya da fazla olarak seçilmesi jürinin takdirindedir. Jüri, yapılan başvurulardan ayrıca beş
kişilik yedek liste oluşturur. Herhangi bir mazeretle koloniye katılmayan asil liste üyelerinin yerine
sırasıyla yedek listede yer alan sanatçılar davet edilir. Koloniye katılmaya hak kazandığı halde
gelemeyeceğini bildiren ve koloninin başlangıç tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde herhangi bir
mazeret bildirmeksizin koloni çalışma alanında bulunmayan sanatçıların katılımları iptal edilecektir.
Madde 4- Yontu malzemesi olarak sadece Mermer ve Traverten kullanılacaktır. Kömürcüoğlu Mermer
AŞ. her sanatçıya, proje gereği yeteri kadar traverten veya mermer vermeyi taahhüt eder. Ayrıca eserlerin
montajı, kaidesi ve bunun için gerekli malzemeler, başvuru dosyasında belirtilmiş olması koşulu ile
Kömürcüoğlu Mermer tarafından karşılanacaktır. Sanatçı, mermer veya traverten kullanımına ek olarak
başka malzemeler kullanabilir, ancak teknik çözüm ve masrafları sanatçıya aittir.
Madde 5- Sanatçılar el aletleri ile bunların sarf malzemelerini kendileri temin eder.
Madde 6- Sanatçılara koloni alanında 220V elektrik, uzatma kablosu, tazyikli su ile havalı aletler için
kompresör ve uzatma hortumları temin edilecektir.
Madde 7- Çalışma üzeri kapalı açık havada gerçekleştirilecektir. Sanatçıların, ani yağmur ve sıcak gibi
mevsime bağlı hava şartlarına hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
Madde 8- Çalışma saatleri 08.00 ile 18.00 arasında belirlenmiştir. Ancak programın gerektirdiği günlerde
değişiklik yapılabilir.
Madde 9- Katılımcı sanatçılar, düzenleme kurulunun belirleyeceği Otel veya apartta tek kişilik odalarda
konaklayacaklardır.
Madde 10- Koloniye katılan sanatçıların, a)ulaşım b)beslenme ve c)konaklamaları Kömürcüoğlu Mermer
tarafından karşılanacaktır. 1) Otel-apart otel giderleri olan standart konaklama masrafları dışındaki ekstra
giderler konuk sanatçı tarafından karşılanır. 2) Öğle yemekleri, mesai günlerinde Kömürcüoğlu Mermer
tarafından sağlanır. (Apartta kalınması halinde sabah ve akşam yemekleri koloni düzenleme kurulunca
organize edilecektir.)
Madde 11- Ulaşım; tüm sanatçılar için ekonomi sınıfı, gidiş-dönüş uçak bileti ve havaalanından karşılayıp,
havaalanına bırakmayı kapsar.
Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi No:10 Tel:00902582792132, Fax: 00902582792137 20115 Denizli -TÜRKİYE
Web:www.komurcuoglu.com.tr- www.heykelkolonisi.com E-mail:info@heykelkolonisi.com- [email protected]
KÖMÜRCÜOĞLU ULUSLARARASI
TAŞ HEYKEL KOLONİSİ
11 MAYIS – 11 HAZİRAN 2015
Madde 12- Katılımcıların beraberinde getirdikleri refakatçilerin ulaşım-konaklama ve yiyecek-içecek
giderleri kendiler tarafından karşılanır.
Madde 13- Yurtdışı katılımcılara telif ücreti olarak 3.000 ( yalnızüçbin) Amerikan doları, yurtiçi
katılımcılara ise 3.000 (yalnızüçbin) Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası ödenecektir. Ödeme, koloni
bitiminde eserin tamamlanıp teslim edilmesiyle yapılacaktır.
Madde 14- a) Sanatçılar kendi seyahat sağlık sigortalarını yaptırmakla yükümlüdürler.
b) Kömürcüoğlu Mermer, koloni boyunca her sanatçı için mesai saatleri içinde geçerli kaza sigortası
yaptıracaktır.
Madde 15- Sanatçılar, çalışma saatleri içerisinde çalışma alanında bulunmak ve çalışma takvimine
uymakla yükümlüdür. Gelişebilecek istisnai durumlar koloni yönetimi tarafından değerlendirilir.
Madde 16- Eserlerin herhangi bir nedenle koloni süresi içinde tamamlanmaması durumunda,
Kömürcüoğlu Mermer ve Jüri’nin aldığı karar uygulanır.
Madde 17- Koloniye katılacak sanatçılar, Kömürcüoğlu Mermer tarafından oluşturulan jüri tarafından,
sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyaları esas alınarak saptanacaktır. Koloni sonunda her sanatçıya
1(bir) adet katalog hediye edilecek ve Kömürcüoğlu Mermer tarafından onaylanmış bir katılım belgesi
verilecektir.
Madde 18- Başvuru dosyalarındaki belgeler, basın duyurusu ve daha sonra basılacak olan katalog ve
benzeri yayınlarda kullanılabilecektir.
Madde 19- 11 Mayıs 2015 Pazartesi günü koloni alanında, Kömürcüoğlu Mermer Yönetim Kurulu
Başkanı Nihat Kömürcüoğlu tarafından katılımcı sanatçılarla tanışma ve “Hoşgeldin” kokteyli verilecektir.
Madde 20- Tüm sanatçılar 12 Haziran 2015 tarihinde düzenlenecek kapanış töreninde ve kokteylinde yer
almayı kabul etmiş sayılırlar.
Madde 21- Sanatçı, tamamladığı eseri tüm telif hakları ile Kömürcüoğlu Mermer’e teslim etmiş olacaktır.
Onları müzeleme, geçici olarak başka bir yerde sergileme, katalog yapma, slayt, fotoğraf çekme ve bunları
basında yayma, tanıtma hakkına sahip olacaktır. Bunun için sanatçılara ayrıca telif ödenmeyecektir.
Madde 22- Koloniye katılan her sanatçı 1 çalışma günü içerisinde, 2 saatlik bir program dâhilinde, atölye
oluşturup (öğrenci temin edilmesi halinde) çocuklar ile sanatsal etkinlikler yapabilecektir.
Madde 23- Koloniye katılan sanatçıların izleyiciler ve sanat çevresi ile paylaşmak üzere, beraberlerinde
çalışma dokümanları, kentlerine ve ülkelerine ait kültürel ve sanatsal değerleri ya da yapıtlarına ait görsel
materyalleri içeren doküman getirmeleri önerilir.
Madde 24- Çalışma alanına sistematik olarak, yerel sanatçılar, fotoğraf grupları, öğrenciler, gençler,
yaşlılar, engelliler gibi ziyaretçi grupları getirilecektir.
Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi No:10 Tel:00902582792132, Fax: 00902582792137 20115 Denizli -TÜRKİYE
Web:www.komurcuoglu.com.tr- www.heykelkolonisi.com E-mail:info@heykelkolonisi.com- [email protected]
KÖMÜRCÜOĞLU ULUSLARARASI
TAŞ HEYKEL KOLONİSİ
11 MAYIS – 11 HAZİRAN 2015
KOLONİ KATILIMCI BEYANI
Kömürcüoğlu Mermer A.Ş’ nin tarafıma göndermiş olduğu davet mektubu neticesinde işbu daveti
kabul ederek, ilişik “Koloni Başvuru Formu”nu kendi isteğim ve serbest irademle doldurarak
imzaladım.
5.Kömürcüoğlu Uluslar arası Taş Heykel Kolonisi’nin kurucuları, eğitmenleri, görevlileri,
çalışanları, diğer kişiler ile Kömürcüoğlu Mermer A.Ş yetkilileri bana tüm koloni alanını gezdirip
mevcutta bulunan ve koloni sırasında bulunabilecek alet, edevat, ekipman ve araçları, bunların
kullanım şekil ve amaçlarını göstererek doğabilecek riskler ve alınacak tedbirler hususunda
uyarıda bulundular. Bu nedenle, koloni sırasında kendime ait çalışma alanım dışında yer
almayacağım ve bana anlatılan iş sahasına ilişkin hususlarda tedbirli davranacağımı taahhüt
ederim.
5.Kömürcüoğlu Uluslar arası Taş Heykel Kolonisi’ne iştirakim sırasında ortaya çıkabilecek risklerin
farkındayım. Fiziksel aktivite gerektiren bu kolonide yer almak için yeterli fiziksel koşullara
sahibim.
Çalışma ortamında hızlı dönen çarkların, ağır mermer blokların ve birçok tehlike taşıyabilecek araç
ve gereçlerin bulunacağından haberdarım. Kendimi bu tehlikelerden koruyacak sorumluluğu
alıyorum.
Koloni’nin uygulayıcısı Kömürcüoğlu Mermer A.Ş’ nin adıma koloni boyunca ve mesai saatleri
içinde geçerli ferdi kaza sigortası yaptırdığını, ancak bu kurumun bana karşı ilaç veya medikal
yardım sorumluluğu olmadığını biliyorum. Katılımım sırasında ortaya çıkabilecek sağlık sorunları
kaynaklı masraflardan kendimin sorumlu olduğunu kabul ve beyan ediyorum.
AD VE SOYADI
TARİH VE İMZA
Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi No:10 Tel:00902582792132, Fax: 00902582792137 20115 Denizli -TÜRKİYE
Web:www.komurcuoglu.com.tr- www.heykelkolonisi.com E-mail:info@heykelkolonisi.com- [email protected]
Download

Şartnameyi Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız