2014 YILI 3. ÜNSAL TÜLBENTÇİ MATEMATİK YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Yarışmayı Düzenleyen Kurum/Kuruluş
Karabük Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yarışmanın Konusu
Madde 1: T.C. ve KKTC dâhilindeki ortaokulların 6,7 ve 8. sınıflarında
okuyan öğrenciler arasında matematik yarışması.
Yarışmanın Amacı
Madde 2: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin
evrensel bir dil olan matematiğin yaşadıkları çağdaki yükselen değerini
sezdirilmesi ve ortaokulların 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematiğe olan
ilgisini arttırmak, öğrencinin kendi matematik seviyesini görmesini
sağlamak, toplum hizmetleri çerçevesinde öğrencilerin kendine güven
duygusunu geliştirmek, gönüllü çalışma bilincine sahip olmasını sağlamak
ve öğrencilere okulunu temsil etme bilincini kazandırmaktır. Ayrıca diğer il
ve ilçelerdeki öğrencilerle tanışıp kaynaşmaktır.
Türü
Ortaokul düzeyi matematik yarışması
Hedef Kitle
T.C. ve KKTC dâhilindeki ortaokulların 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri.
Yarışma Takvimi
Okul Ön Başvuruları ve Takım Belirleme: 24 Mart-14 Nisan 2014
1. Aşama Sınavı: 18 Nisan 2014 Cuma (İnternet üzerinden Üç
öğrenci ayrı ayrı kendi sınıf düzeyi sorularını cevaplayacak takım puanı bu
üç öğrencinin toplam puanı olacaktır.)
2. Aşama Sınavı ve Şenlik Tarihi: 3 Mayıs 2014 Saat: 10.00
(Safranbolu Ünsal Tülbentçi Ortaokulunda yapılacaktır.)
Katılan kafilelere akşam yemeği: 3 Mayıs 2013 Saat: 17.00
Ödül Töreni: 3 Mayıs 2014 Saat: 19.00
Katılım Şartları
Madde 3: Bu yarışmaya ortaokulların 5. sınıf öğrencileri ile Ünsal Tülbentçi
ortaokulu öğrencileri katılamazlar.
Madde 4: Sınav Başvuruları:
Yarışma iki aşamadan oluşacaktır. İnternet üzerinden yapılacak 1.
Aşama Sınavı takım puanı sıralamasında ilk 100 takım, 2. Aşama Sınavına
katılmaya hak kazanacaktır. Takımlar aynı okulun 6,7,8. sınıflarında
okuyan birer öğrenciden oluşacaktır.
Madde 5: Okul Başvurusu:
Başvurular, okullar tarafından yapılacaktır. Sınava her sınıf
seviyesinden en fazla bir öğrenci başvurabilecektir ( Örneğin 7 A-B-C
şubelerinde okuyan tüm öğrenciler arasında matematikte en başarılı bir
öğrenci). Aynı seçim 6 ve 8. sınıflar için de yapılacaktır. Katılacak okulların
yöneticilerinin internet ortamından “http://www.utmy.org/” web
sayfasındaki “ÜTMY 2014” linkinde bulunan "Sınav Başvurusu"
bölümünü doldurarak 24 Mart-14 Nisan 2014 tarihleri arasında
başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Okullar için son başvuru
tarihi 14 Nisan 2014 günü saat 17.00’ dır. Bu tarihten sonra yapılacak
başvurular dikkate alınmayacaktır.
Öğrencilerin seçimi okul yönetimi ve öğretmenlerine aittir. Okullar,
öğrencileri için başvurularını tamamladıktan sonra internet üzerinden
sınava girmeye hak kazanacaklar.
2. Aşama sınavına girmeye hak kazanan okullar ise çevrimiçi olarak
verilen Sınav Giriş Belgesine öğrencinin fotoğrafını yapıştıracaklar ve
fotoğrafın üzerini mühürleyeceklerdir. Öğrencilerin sınav giriş yeri ve
salon, sıra bilgileri bu belgede yer alacaktır. Öğrenciler, Sınav Giriş
Belgesini ve e-okuldan alınmış fotoğraflı öğrenci belgesini getirmek
zorundadır. Sınav anında Sınav Giriş Belgesi ile e-okuldan alınmış öğrenci
belgesi karşılaştırılacaktır. Başvuru esnasında yanlış bilgi girilen
öğrencilerin sınav sonucu iptal edilecektir.
Madde 6: Tüm başvuru
adresinden yapılacaktır.
işlemleri
http://www.utmy.org/
internet
Madde 7: Ortaokul 6,7,8. sınıflar düzeyinde yapılacak olan " 3. Ünsal
Tülbentçi Matematik Yarışması” için her öğrenci bireysel olarak yarışma
sınavına katılacaktır.
Yarışma Şartları
Madde 8: Yarışmada yalnızca matematik branşından soru sorulacaktır.
Sorular, okumakta oldukları sınıfın öğretim programına göre tüm
programdan ve önceki sınıflara ait olmak üzere
1. Aşama Sınavı için 25,
2. Aşama Sınavı için 40 adet olacaktır.
Her iki sınavda da Sorular arasında TÜBİTAK Ortaokul
Olimpiyatlarında olduğu gibi öğrencinin üst düzey matematik yeteneğini
ölçen sorular da olabilir. Her soru 5 seçenekli test şeklinde olacaktır. Sınav
süresi 1. Aşama Sınavı için 50 dakika olup sistemde ara verme, süre
durdurma gibi bir hak verilmemektedir. 50 dakika sonunda sistem kendini
otomatik olarak kapatmaktadır. 1. Aşama sınavında öğrenciler saat 10:00
ile 13:00 saatleri arasında sınava girebilecekler saat 13:00 dan sonra
sistem kapanacaktır. 1. Aşama sınavında sınav emniyeti okulların
kendilerine aittir.
2. Aşama Sınavı için süre 100 dakikadır. 2. Aşama sınavında
Gözetmen Öğretmen görevlendirmesi Safranbolu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
Madde 9: Yarışma soruları eşit puan değerinde olup puanlama yapılırken
doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülecektir.
Puan dağılımı aşağıdadır.
Soru Sayısı-Puan Değeri-Toplam Puan
1. Aşama sınavı : 25.4 =100
2. Aşama sınavı 38 soru test 2 soru klasiktir.
38. 2,5 =95 puan ve 2. 2,5= 5 puandır.
Toplam 100 puandır.
Madde 10: Karabük ili Safranbolu ilçesinde yapılacak 2. Aşama Sınav günü,
serbest kıyafetle gelinebilir.
Sınav başlama saatinden 30 dakika sonrasına kadar öğrenciler
sınava alınır; ancak geç katılan öğrencilere ek süre verilmez. Yarışma
başlangıcından itibaren ilk 30 dakika içinde öğrencinin yarışmadan
ayrılmasına izin verilmeyecektir.
Madde 11: Yarışma esnasında cetvel, pergel, hesap makinesi gibi yardımcı
araçlar kullanılmayacaktır. Müsvedde olarak soru kitapçığında boş
bırakılan yerler kullanılacaktır.
Madde 12: 2. Aşama Sınavı sonunda soru kitapçığı öğrencilere verilecektir.
Madde 13: 1. Aşama sınavı sonunda sorulara itiraz ve eleştiriler aşağıdaki
iletişim numaralarına yapılacaktır.
18 Nisan 2014 Cuma günü saat
15.00’dan sonraki hiçbir itiraz ve eleştiri dikkate alınmayacaktır.
Madde 14: 1. Aşama Sınavı sonuçları 21/04/2014 Pazartesi günü saat
10.00’dan itibaren http://www.utmy.org/ adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca dereceye giren okullara telefonla bilgi verilecektir. Sınav sonuç
karneleri internetten alınabilecektir. Karabük Safranbolu’daki 2. Aşama
Sınavı sonunda sorulara itiraz ve eleştiriler aşağıdaki iletişim numaralarına
yapılacaktır. 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 13.30’dan sonraki hiçbir
itiraz ve eleştiri dikkate alınmayacaktır.
Sonuçlar, 4 Mayıs 2014 Pazar günü saat 13.00’dan itibaren
http://www.utmy.org/ adresinde ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren
okullara telefonla bilgi verilecektir. Sınav sonuç karneleri internetten
alınabilecektir.
Madde 15: Konaklama:
1. Aşama Sınavında ilk 20 okul arasına giren okulların ekipleri (3
öğrenci ve 1 öğretmen) 2. Aşama Sınavı için Safranbolu Kaymakamlığı
tarafından misafir edilecektir. Diğer ekipler kendi imkanlarıyla
konaklayacaklardır. İlk 20 okul haricindeki ekiplerin kalabileceği otel,
pansiyon, öğretmen evi telefonları ve ücretleri Safranbolu Milli Eğitim
Web sayfasında yayımlanacaktır.
YARIŞMA ORGANİZE VE YÜRÜTME KURULU
ADI SOYADI
GÖREVİ
1
3
4
5
6
7
Başkan
Olimpiyat
Koordinatörü
Bilgi İşlem
Sorumlusu
Bilgi İşlem
Sorumlusu
Konaklama vb.
Sorumlusu
Ödül
töreni
sorumlusu
Aslan DERİN
Rafet ÇELEN
Ali BAYKALA
Atakan ÜNVER
Meltem TERZİAHMETOĞLU
Nilüfer YÜKSELEN
Safranbolu Milli Eğitim Müdürü
Ünsal Tülbentçi Ortaokulu Matematik
Öğretmeni
Safranbolu Milli Eğitim Md.
Öğretmen
Safranbolu Milli Eğitim Md.
Bilgisayar Öğretmeni
Bağlar İlkokulu Öğretmeni
Kimya Öğretmeni
SINAV KURULU
ADI SOYADI
1
2
Başkan
Atakan CENGİZ
Üye
Levent Cihat
AYDEMİR
3 Üye
Berkan EKMEKÇİ
GÖREVİ
Ünsal Tülbentçi Ortaokulu
Matematik Öğretmeni
Kanuni Ortaokulu
Matematik Öğretmeni
Matematik Öğretmeni
İletişim Bilgileri
Karabük Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Aslan Derin (İlçe Millî Eğitim Müdürü)
Telefon : 0370-7121179 -7123845
Faks : 03707127776
Olimpiyat Koordinatörü: Rafet Çelen (Matematik Öğretmeni)
0 505 815 41 40 (Rafet Çelen)
E-Posta : [email protected]
Web: http://www.utmy.org
Ödüller
Madde 16: Yarışma sonuç sıralaması her kategoriden bireysel olarak
yapılacaktır. Aynı puanı alan öğrencilerden yaşı küçük olanın sıralaması
üstte olacaktır. Okul sıralaması 3 öğrencinin aldığı puanların toplamına
göre yapılacaktır. Öğrencilerden biri sınava girmediği takdirde temsil ettiği
okul, sıralamaya giremeyecektir (takım puanı hesaplanmasında 2 aşamada
da aynısı uygulanacaktır.).
Madde
17:
Karabük
Safranbolu’daki
merkezi
sınavda
bireysel
değerlendirmede aşağıdaki dereceleri kazanan okul ve öğrencilerine her
sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere hediye verilecektir.
DERECE
ÖĞRENCİ
ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
BİLGİSAYAR
ALTIN MADALYA
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
TABLET
ALTIN MADALYA
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
FOTOĞRAF
MAKİNASI
ÖĞRENCİYİ
ÇALIŞTIRAN
ÖĞRETMENİN
ÖDÜLÜ
ÖĞRENCİNİN
OKUDUĞU
OKULUN ÖDÜLÜ
200 TL
DEĞERİNDE
KİTAP-KIRTASİYE
HEDİYE ÇEKİ
PLAKET
LAZER YAZICI
150 TL
DEĞERİNDE
KİTAP-KIRTASİYE
HEDİYE ÇEKİ
PLAKET
LAZER YAZICI
100 TL
DEĞERİNDE
KİTAP-KIRTASİYE
LAZER YAZICI
PLAKET
PLAKET
HEDİYE ÇEKİ
ALTIN MADALYA
4,5,6.LIK ÖDÜLÜ
MP5 ÇALAR
7,8,9,10.LUK
ÖDÜLÜ
GÜMÜŞ
MADALYA
32
GB
BELLEK
*MANSİYON
ÖDÜLÜ
PLAKET
PLAKET
8
GB
FLASH BAŞARI
BELGESİ
BELLEK
BAŞARI BELGESİ
FLASH 8
GB
BELLEK
FLASH BAŞARI
BELGESİ
BRONZ MADALYA
BAŞARI BELGESİ
FOTOĞRAF MAKİNESİ
FOTOĞRAF MAKİNESİ
KATILIM BELGESİ
KATILIM BELGESİ
KATILIM BELGESİ
*Mansiyon ödülü en uzaktan gelen ekibe verilecektir.
Madde 18: Karabük Safranbolu’da yapılacak 2. Aşama Sınavında dereceye
giren okul ve öğrencilerin ödül töreni 3 Mayıs 2014 saat 19.00’da Sunal
Tülbentçi Öğretmen Evinde yapılacaktır.
Birden fazla ödül kazanan kişi ya da kuruma bu ödüllerin değerce en
büyüğü verilecektir. Katılımcı okullar internetten gelişmeleri takip etmekle
sorumludurlar. Ödül kazanan her öğrenci, öğretmen ve okul bizzat törene
katılmakla yükümlüdürler. Ödül başka bir şahsa teslim edilmez. Törene
katılamayacak öğrenci, öğretmen ve okul varsa törenden önce Sınav
koordinatörüne bilgi vermeli ve ödüllerini 05/05/2014 Pazartesi günü saat
16.00’a kadar bizzat teslim almalıdırlar.
Madde 19:Yarışmanın duyurusu Bakanlığın yanında Safranbolu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından duyuru ve afişler hazırlanarak KKTC VE Tüm illere posta ile
gönderilecektir.
Madde 20: Finansmanı BAB TURİZİM (merhum iş adamı Ünsal Tülbentçinin sahibi
olduğu şirket) ,Safranbolu Kaymakamlığı ile Safranbolu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından karşılanacaktır.
ÖĞRENCİNİN
SOYADI
YARIŞMA KATILIM FORMU
ADI T.C KİMLİK BABA ADI D. YERİ REHBER
NO
VE
ÖĞRT.
TARİHİ
1
2
3
OKULUN
ADI
ADRESİ
İLÇE/İL
TEL NO
FAKS
:………………………………………
:………………………………………
:………………………………………
:………………………………………
:………………………………………
OKUL MÜDÜRÜNÜN
ADI SOYADI:…………………………………….
İmza
*Son Başvuru Tarihi : 14 Nisan 2014
*Yarışma Tarihleri :1.Aşama (İnternet Üzerinden) 18 Nisan 2014 Cuma
2. Aşama 3 Mayıs 2014 Saat: 10.00
(Safranbolu Ünsal Tülbentçi İlk ve Ortaokulunda)
*Ödül Töreni
: 3 Mayıs 2014 Saat: 19.00
Bu formun internet sitemizden online doldurulması gerekiyor.
Download

Şartname - 4.ünsal tülbentçi matematik yarışması