SAYFA-1
KÖMÜRCÜOĞLU ULUSLARARASI*
TAŞ HEYKEL KOLONİSİ
26 MAYIS - 26 HAZİRAN 2014
KOLONİ KATILIM ŞARTNAMESİ
KATILIM ŞARTNAMESİ
Madde 1- 4. Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel kolonisi, Denizli/Türkiye şehrinde, 26 Mayıs-26 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Madde 2- Koloni Konusu: Koloni konusu her yıl farklı bir tema olarak saptanır. 2014 yılı Taş Heykel
Kolonisinin teması, Ege ve Akdeniz uygarlıklarının tarihi geçmişine damga vuran taş sanatıdır. Siz değerli sanatçıları, özgün yorumlarınızı kullanarak yaratacağınız figüratif eserler ile aramızda görmeyi arzu
ediyoruz.
Açıklama: Denizli ili, Güneyinde Likya, Kuzeyinde Lidia ve Pergamon, Batısında Karia ve Doğusunda ise Frigya uygarlığı ile Anadolu uygarlıklarının antik çağdan günümüze kavşak noktasıdır. Eski
çağların tüm mitolojik kahramanları bu uygarlıklar kavşağında buluşmuş ve ürettikleri kültür ve
sanatın paha biçilmez değerdeki örneklerini günümüze kadar ulaştırmıştır. Ayrıca Mermer ve Traverten başta olmak üzere Demir Çağı ile başlayan taş yontu sanatının en nadide ve ince işçiliğe sahip
eserleri bu bölgede vücuda gelmiştir. Bu nedenle günümüz yaşam kültürlerine yadsınamaz etkisi
olan bu sanat anlayışının devamı; bölgemiz, ülkemiz ve dünya kültür açısından evrensel düzeyde
vazgeçilmez bir önem arz etmektedir.
Madde 3- Koloniye ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 10 sanatçı katılır, Juri 8 sanatçı seçer. Asil
katılımcı sanatçı sayısının eksik ya da fazla olarak seçilmesi jürinin takdirindedir. Jüri, yapılan başvurulardan ayrıca beş kişilik yedek liste oluşturur. Herhangi bir mazeretle koloniye katılmayan asil liste
üyelerinin yerine sırasıyla yedek listede yer alan sanatçılar davet edilir.
Madde 4- Yontu malzemesi olarak sadece Mermer ve Traverten kullanılacaktır.
Madde 5- Kömürcüoğlu Mermer AŞ. her sanatçıya, proje gereği yeteri kadar traverten veya mermer
vermeyi taahhüt eder. Ayrıca yapıtların montajı, kaidesi ve bunun için gerekli malzemeler, başvuru dosyasında belirtilmiş olması koşulu ile Kömürcüoğlu Mermer tarafından karşılanacaktır.
Madde 6- Sanatçı mermer veya traverten kullanımına ek olarak başka malzemeler kullanabilir, ancak
teknik çözüm ve masrafları sanatçıya aittir.
Madde 7- Sanatçılara Koloni alanında 220V elektrik, uzatma kablosu, tazyikli su ile havalı aletler için
kompresör ve uzatma hortumları temin edilecektir. (Üzeri kapalı 400 m²lik çalışma atölyesiwww.heykelkolonisi.com sitesinden görülebilir.)
Madde 8- Sanatçılar el aletleri ile bunların sarf malzemelerini kendileri temin eder.
Madde 9- Çalışma üzeri kapalı açık havada gerçekleştirilecektir. Sanatçıların, ani yağmur ve sıcak gibi
mevsime bağlı hava şartlarına hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
Madde 10- Çalışma saatleri 08.00 ile 18.00 arasında belirlenmiştir. Ancak programın gerektirdiği günlerde değişiklik yapılabilir.
Madde 11- Katılımcı sanatçılar, düzenleme kurulunun belirleyeceği Otel veya Apartta tek kişilik odalarda konaklayacaklardır.
Madde 12- Koloniye katılan sanatçıların, a) ulaşım, b) beslenme ve c) konaklamaları Kömürcüoğlu Mer* Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi 2014 yılında 4. kez düzenlenmektedir.
Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi No: 10 Tel: 0090 258 279 21 32-33-36 Fax : 0090 258 279 21 37 20115 Denizli - TÜRKİYE
Web : www.komurcuoglu.com.tr - www.heykelkolonisi.com E-mail : [email protected] - [email protected]
SAYFA-2
KÖMÜRCÜOĞLU ULUSLARARASI*
TAŞ HEYKEL KOLONİSİ
26 MAYIS - 26 HAZİRAN 2014
KOLONİ KATILIM ŞARTNAMESİ
mer tarafından karşılanacaktır. 1) Otel-Apart giderleri olan standart konaklama masrafları dışındaki
ekstra giderler konuk sanatçı tarafından karşılanır. 2) Öğle yemekleri, mesai günlerinde Kömürcüoğlu
Mermer tarafından sağlanır. (Apart’ta kalınması halinde sabah ve akşam yemekleri koloni düzenleme
kurulunca organize edilecektir.)
Madde 13- Ulaşım; tüm sanatçılar için ekonomi sınıfı, gidiş-dönüş uçak bileti ve havaalanından karşılayıp, havaalanına bırakmayı kapsar.
Madde 14- Katılımcıların beraberinde getirdikleri refakatçilerin ulaşım-konaklama ve yiyecek-içecek
giderleri kendiler tarafından karşılanır.
Madde 15- Yurtdışı katılımcılara telif ücreti olarak 3000 Amerikan doları, yurtiçi katılımcılara ise 3000
Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası ödenecektir. Ödeme, Koloni bitiminde eserin tamamlanıp teslim
edilmesiyle yapılacaktır.
Madde 16- Sanatçılar kendi kaza sigortalarını yaptırmakla yükümlüdürler. Kömürcüoğlu Mermer, her
sanatçı için mesai saatleri içinde geçerli kaza sigortası yaptıracaktır.
Madde 17- Sanatçılar, çalışma saatleri içerisinde çalışma alanında bulunmak ve çalışma takvimine uymakla yükümlüdür. Gelişebilecek istisnai durumlar Koloni yönetimi tarafından değerlendirilir.
Madde 18- Yapıtların herhangi bir nedenle Koloni süresi içinde tamamlanmaması durumunda, Kömürcüoğlu Mermer ve Jüri’nin aldığı karar uygulanır.
Madde 19- Koloniye katılmaya hak kazandığı halde gelemeyeceğini bildiren ve koloninin başlangıç tarihinden itibaren 2 günlük süre içerisinde herhangi bir mazeret bildirmeksizin koloni çalışma alanında
bulunmayan sanatçıların katılımları iptal edilecektir.
Madde 20- Koloniye katılacak sanatçılar, Kömürcüoğlu Mermer tarafından oluşturulan jüri tarafından,
sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyaları esas alınarak saptanacaktır. Koloni sonunda her sanatçıya
Kömürcüoğlu Mermer tarafından onaylanmış bir katılım belgesi verilecektir.
Madde 21- Başvuru dosyalarındaki belgeler, basın duyurusu ve daha sonra basılacak olan katalog ve
benzeri yayınlarda kullanılabilecektir.
Madde 22- 25 Mayıs 2014 tarihinde koloni alanında, Kömürcüoğlu Mermer yönetim kurulu başkanı
Nihat Kömürcüoğlu tarafından katılımca sanatçılarla tanışma ve “Hoşgeldin” kokteyli verilecektir.
Madde 23- Sanatçı, tamamladığı eseri tüm telif hakları ile Kömürcüoğlu Mermer’e teslim etmiş olacaktır. Kömürcüoğlu Mermer yapıtların korunmasından sorumlu olacaktır. Onları müzeleme, geçici olarak
başka bir yerde sergileme, katalog yapma, slayt, fotoğraf çekme ve bunları basında yayma, tanıtma hakkına sahip olacaktır.
Madde 24- Tüm sanatçılar 27 Haziran 2014 tarihinde düzenlenecek kapanış töreninde ve kokteylinde
yer almayı kabul etmiş sayılırlar.
Madde 25- Koloniye katılan her sanatçı 1 çalışma günü içerisinde, 2 saatlik bir program dahilinde, atölye
oluşturup (öğrenci temin edilmesi halinde) çocuklar ile sanatsal etkinlikler yapabilecektir.
Madde 26- Koloniye katılan sanatçıların izleyiciler ve sanat çevresi ile paylaşmak üzere, beraberlerinde
* Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi 2014 yılında 4. kez düzenlenmektedir.
Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi No: 10 Tel: 0090 258 279 21 32-33-36 Fax : 0090 258 279 21 37 20115 Denizli - TÜRKİYE
Web : www.komurcuoglu.com.tr - www.heykelkolonisi.com E-mail : [email protected] - [email protected]
SAYFA-3
KÖMÜRCÜOĞLU ULUSLARARASI*
TAŞ HEYKEL KOLONİSİ
26 MAYIS - 26 HAZİRAN 2014
KOLONİ KATILIM ŞARTNAMESİ
çalışma dökümanları, kentlerine ve ülkelerine ait kültürel ve sanatsal değerleri ya da yapıtlarına ait görsel
materyalleri içeren doküman getirmeleri önerilir.
Madde 27- Çalışma alanına sistematik olarak, yerel sanatçılar, fotoğraf grupları, öğrenciler, gençler, yaşlılar, engelliler gibi ziyaretçi gurupları getirilecektir.
Madde 28- Başvuru Koşulları:
Koloniye katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak dosyalar aşağıdaki maddeleri içerecektir:
1. Başvuru formu,
2. Sanatçının katıldığı en önemli etkinlikleri belirttiği bir daktilo sayfasını aşmayan İngilizce veya Türkçe
fotoğraflı özgeçmişi.
3. Sanatçının gerçekleştirdiği beş çalışmayı tanıtan görsel doküman.
4. Sanatçının Kolonide gerçekleştireceği yapıtı değişik açılardan gösteren çizim, maket fotoğrafları ve
kullanacağı taş blok veya bloklarının toplamı ve ölçüleri.
5. Montaj şeması.
6. Varsa heykelde kullanılacak ek malzemeler.
7. Sanatçı gerekli gördüğü takdirde yapıt hakkında İngilizce veya Türkçe kısa açıklaması dosyada yer
alabilir.
8. Sanatçılar sadece başvuru formunda önerdikleri heykel tasarımını uygulamak zorundadırlar.
9. Yukarıdaki belgeleri içeren başvuru dosyası, en geç 15 Nisan 2014 günü, saat 17.00’ye kadar aşağıdaki
iletişim adresine iletilmelidir. Sadece e-posta ve kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sonuçlar 20-25 Nisan 2014 arası açıklanacaktır.
Madde 29- Koloniye katılmayı talep edip seçilen sanatçılar, Koloni Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar.
KÖMÜRCÜOĞLU MERMER AŞ.
Nihat Kömürcüoğlu
İletişim / E-Posta:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
* Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi 2014 yılında 4. kez düzenlenmektedir.
Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi No: 10 Tel: 0090 258 279 21 32-33-36 Fax : 0090 258 279 21 37 20115 Denizli - TÜRKİYE
Web : www.komurcuoglu.com.tr - www.heykelkolonisi.com E-mail : [email protected] - [email protected]
Download

TAŞ HEYKEL KOLONİSİ - 3. Heykel Kolonisi