ÇİZELGE-2
EGE TAŞ HEYKEL AKADEMİSİ*
AEGEAN STONE SCULPTURE ACADEMY
KURS KATILIM SÖZLEŞMESİ
COURSE PARTICIPATION AGREEMENT
Kömürcüoğlu Mermer A.Ş’nin tarafından düzenlenen Ege Taş Heykel Akademisi kursunun ilişik “Kurs
Katılım Formu”nu kendi isteğim ve serbest irademle doldurarak imzaladım.
Ege Taş Heykel Akademisi’nin kurucuları, eğitmenleri, görevlileri, çalışanları, diğer kişiler ile Kömürcüoğlu Mermer A.Ş, kursa/kurslara iştirakim sırasında ortaya çıkabilecek olan kişisel eşya kaybı, hastalık
gibi olumsuz durumlardan sorumlu değildir.
Ege Taş Heykel Akademisi’ne iştirakim sırasında ortaya çıkabilecek risklerin farkındayım. Fiziksel aktivite gerektiren bu kolonide yer almak için yeterli fiziksel koşullara sahibim.
Çalışma ortamında hızlı dönen çarkların, ağır mermer blokların ve birçok tehlike taşıyabilecek araç
ve gereçlerin bulunacağından haberdarım. Kendimi bu tehlikelerden koruyacak sorumluluğu alıyorum.
Kurs/Kursların uygulayıcısı Kömürcüoğlu Mermer A.Ş’nin bana karşı ilaç veya medikal yardım sorumluluğu olmadığını biliyorum. Katılımım sırasında ortaya çıkabilecek sağlık sorunları kaynaklı masraflardan kendimin sorumlu olduğunu kabul ve beyan ediyorum.
I have completed the attached “colony participant form” and signed of my own free will after receiving the
invitation letter from Kömürcüoğlu Mermer AŞ. I declare that I fully understand the contents, meaning, and
impact of these terms and conditions. In this context, I agree that;
The founders, instructors and personnel of the colony, and Kömürcüoğlu Mermer AŞ itself are not responsible for loss of personal belongings or illness during the colony.
I am aware of the risks that can occur during the colony and have enough physical properties in order to
attend it.
I know about working conditions in the colony and am aware of risky machinery, risky materials & tools
and heavy marble blocks. I assume responsibility to protect myself.
Kömürcüoğlu Mermer AŞ has arranged a personal accident insurance in the name of me and but I know
that it is not responsible for providing medical assistance to me. I am responsible for expenses arisen on account of ill health at the time of the colony.
Ad ve Soyad
Name and Nickname
Tarih ve İmza
Date and Signature
* Ege Taş Heykel Akademisi heykel kursları 2014 yılında 3. kez düzenlenmektedir.
Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi No: 10 Tel: 0090 258 279 21 32-33-36 Fax : 0090 258 279 21 37 20115 Denizli - TÜRKİYE
Web : www.komurcuoglu.com.tr - www.heykelkolonisi.com E-mail : [email protected] - [email protected]
Download

Ege Taş Heykel Akademisi Katılım Sözleşmesi