DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ ve
MOTİVASYON
SULTAN YURTSEVER
Uzm. Diyabet Eğitim Hemşiresi
23 Nisan 2014
T.C S.B Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
Diyabet hemşirelerinin motivasyonunu
etkileyen faktörler
Motivasyon; kişinin olumlu ya da olumsuz olarak bazı
davranışlarda bulunmasını, belirli kişisel isteklere ulaşmasını ve
bunların sonucunda tatmin olmasını sağlayan güçtür.
Motivasyon
• Güdülenme,
• İsteklendirme,
• Özendirme
• İşe geçme
MOTİVASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kurumsal Faktörler
Bireysel Faktörler
1. Yapılan işin takdir edilmesi
1. Meslekte geçirilen süre
2. Kararlara katılma, inisiyatif alma
2. Amaçlar / Beklentiler
3. Kişiye önem verme
3. Bilgili Olma (Yetkinlik, eğitim)
4. Çağdaş disiplin anlayışı
4. Yeni beceriler kazanabilme
5. İletişim kurma (yönetim ve ekip ile)
5. İşini severek yapma
6. Fiziksel ortam yaratma
6. İşinin önemli olduğunu algılama
7. Monotonluk (işin tek düze olması)
7. Sorunlu kişilerle çalışma algısı
8. Çalışma koşulları / Çalışma saatlerinin 8. Ekip Uyumu
uygunluğu
9. İşi Sevme
9. İş Yükü
10. Ödüllendirilme
10. Sosyal İmkanların yeterliği
Amaçlar / Beklentiler
• Verdiğim eğitim hizmeti ve hasta takibi ile bakım sonuçlarında
iyileşme olduğunu gözlemleme
• Diyabet hastalarına daha profesyonel saglık bakım hizmeti
sunabilme (Sürekli Eğitim)
Bireysel faktörler
• 9.5 yıl mesleki tecrübe
• 7 yıl aktif diyabet eğitim hemşireliği
Bilgili Olma (Yetkinlik, eğitim)
• Diyabet hemşireliği sertifika
• İç hastalıkları yüksek lisans
• Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitim
7
MOTİVASYONUMU OLUMLU
YÖNDE ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
ÇALIŞMA KOŞULLARIM
• Nöbetsiz sadece 08.00-17.00 vardiyası
• Hafta içi çalışıyor olma
• Dini ve resmi bayramlarda izinli olma
• Ek mesai yapmama
• Esas görevimde süreklilik olması
• Rotasyona girmeme
• Diğer birimlerde ek görevlerin olmaması(SFT-EKG-Kan
alma vb.)
YÖNETİM TARZI
• Sürekli denetim altında olmama
• Kararlara katılmama fırsatlar verilmesi(eğitim
komitesi-kalite komitesi-hasta eğitim komitesi
üyesi olarak)
• Programlarımızı
olustururken
kurmama izin verilmesi
serbest
iletişim
YÖNETİM DESTEĞİ
• Eğitim programlarımda teknik-mali destek sağlanması
(duyurular-salon tahsisi-ikramlar)
• Yeni önerilere duyarlı olmaları
• Kurum içinde araştırma projelerime destek verilmesi
• Kurum dışındaki bireysel ve mesleki gelişimim için kongre vb eğitsel –
bilimsel toplantılara katılımım ve mesleki faaliyetlerime izin verilmesi
MEMNUNİYET
Diyabetli bireylerle çalışmaktan, diyabet ekibinde yer almaktan ve
diyabet hemşiresi olarak çalışmaktan memnunum. Çünkü;
Öncelikle diyabet hastalarına yönelik üstlenmiş olduğum eğitim
hemşireliği rolümü seviyorum.
1. Bana özel bir alanda kendimi geliştirmeme imkan vermiş olduğu için; ÖZEL BİR ALANDA
KENDİMİ GELİŞTİREBİLDİM
2. Belki daha önce bile farkında olmadığım etkili iletişim, diksiyon ve topluluk karşısında
başarılı
sunum
yapabilme
yeteneğimin
farkına
varmama
sebep
olduğu
için;
YETENEKLERİMİ KEŞFETTİM
3. Toplum sağlığını geliştirmeye yönelik bireysel ve ekip halinde yapmış olduğumuz gönüllülük
çalışmalarına katılabilme ve aktif rol alma imkanı sunduğu için (okullarda-üniversitelerdebelediyelerde-sağlık kurumlarında yapmış olduğumuz aktiviteler ve eğitimlerde vermiş
olduğu FAYDALI OLMA HAZZINI TATTIM
4. Diyabetli hastalarımızın hastalığı ile ilgili her türlü ihtiyacına cevap verebilme ve destek
olabilme imkanına sahip olabildiğim için (FAYDALI OLABİLME)
5. Katılmış olduğum yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılar ve almış olduğum eğitimler
sayesinde bende bilimsel çalışma yapma isteği uyandırdığı ve bu sayede bana bilimsel
çalışma yapma fırsatını kazandırdığı için BİLİMSEL/PROFESYONEL TOPLANTI
ve ÇALIŞMALARA KATILDIM
6.
Bilimsel çalışma yapabilme yolundaki izlenecek yolu bana öğrettiği için… servis
hemşiresi olarak çalışıyor iken;
yoğun çalışma koşulları, iş yükü fazlalığı, zaman
ayıramama, nereden nasıl başlayacağımı bilememe, bu konuda yardımcı olabilecek bir
desteğimin olmaması,diğer özel sebepler YA DA ilgisizliğim! nedeniyle bile
hep
erteleyebilirdim (tıpkı diğer kliniklerdeki çalışan ve hiç bilimsel çalışma yapma fırsatı
bulamamış olan meslektaşlarımdan herhangi biri gibi olabilirdim şuan)
7.
Almış olduğum eğitimler ve katılmış olduğum bilimsel toplantılar
sayesinde sadece lisans mezunu olarak kalmamam gerektiğini bende
uyandırdığı ve yüksek lisans yapmamı sağlamış olduğu için
YÜKSEK LİSANS YAPMAMI SAĞLADI.
8.
Gerek hastalarım için gerek kendi gelişimim için her türlü desteği
ekibim ve kurum yöneticilerim tarafından alabilme imkanı bulduğum
için,
9.
Çalıştığım kurumdaki yönetim ve ekip tarafından performansımın
takdir edilmesi ve yaptıgım işin değerli olduğunu hissettirdikleri için
10. Yapmış olduğum bilimsel çalışmalar, eğitimler, organizasyonlardaki
görevler ve başarılar sayesinde 2011 de bana kazandırmış olduğu
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen yılın hemşiresi
plaketini almış olmanın vermiş olduğu başarı hıssınden dolayı diyabet
hastaları ile ve diyabet ekibi ile birlikte bir diyabet eğitim hemşiresi
olarak çalışmaktan dolayı oldukça memnunum.
MOTİVASYONUMUZU ARTTIRABİLECEK DİĞER
FAKTÖRLER
 Ücretlendirme: Eğitimdeki performansımızın ücretlendirilmesi, döner sermeye
gelirinden verilen payda artış
 Yeni Roller / Yetkilerimizde Artış: Uzman hemşire olarak tedavinin
yönlendirilmesi.....recete yazma ?
 Vaka yöneticisi rolünde olma; İlerleme fırsatı (bölgesel danişman- eğitimci vb)
 Hemşirelik temel eğitiminde , HİE ve özel dal eğitiminde (ders ücreti karşılığı)
görevlendirilme;
23
Download

Diyabet Eğitim Hemşireliği ve Motivasyon, Sultan Yurtsever