ÇİZELGE-1
EGE TAŞ HEYKEL AKADEMİSİ*
AEGEAN STONE SCULPTURE ACADEMY
KURS KATILIM FORMU
COURSE PARTICIPATION FORM
KATILIMCI BİLGİLERİ
PARTICIPANT INFORMATION
Katılımcının Adı ve Soyadı:
Name and Surname of The Artist:
Adres:
Address:
Ülke / Country:
Telefon / Telephone:
E-Posta / E-mail:
Katılmak istediğiniz kurs tarihi
Course date which you want to attend
1.Kurs / 1st Course: 07 - 25 Temmuz/July 2014
2.Kurs / 2 st Course: 07 - 18 Temmuz/July 2014
2.Kurs / 2 st Course: 14 - 25 Temmuz/July 2014
GENEL İLKELER / GENERAL POLICY
1. Akademi kurslarına ev sahipliği yapan Kömürcüoğlu Mermer AŞ, kursa katılanların konaklama, sabah, öğle, akşam yemeği masrafları ile eserlerini yaparken kullanacakları mermer veya traverten ihtiyacını karşılayacaktır. Kömürcüoğlu Mermer AŞ, as a host of Academy courses, will cover the cost of accommodation and catering for all course attendes as well as covering the expenses of marble or travertine needs
of course attendes during this period.
2. Kursa katılanların ürettiği tüm eserler, Kömürcüoğlu Mermer A.Ş Koleksiyonu’na aittir. Ayrıca telif
hakkı talep edilmez. All works produced by participants in the course become property of the Komurcuoglu
Marble Collection, Inc. rights reserved. In addition, copyright is not required.
3. Katılımcının kurs sırasında yaptığı eserin görselleri ile özgeçmişinin bulunduğu katalog, 2014 yılı
içinde basılacaktır. Kömürcüoğlu Mermer AŞ, eser görsellerinin katalogda kullanımı için ayrıca telif
ödemez. The images of attendees works produced during the course will be included in the catalog that is
prepared right after the course. Kömürcüoğlu Mermer AŞ is not held liable for royality again for showing the
images of works in the catalog.
4. Kursa katılan her kursiyere katılım belgesi verilecek, basım sonrası 1 adet katalog posta yoluyla gönderilecektir. Each attendes will be given a participation certificate. After printing 1 catalog will be sent by post.
Ege Taş Heykel Akademisi kayıt koşullarını kabul ediyorum. I accept the terms of Aegean Stone Sculpture
Academy
Ad ve Soyad
Name and Nickname
Tarih ve İmza
Date and Signature
* Ege Taş Heykel Akademisi heykel kursları 2014 yılında 3. kez düzenlenmektedir.
Korucuk Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi No: 10 Tel: 0090 258 279 21 32-33-36 Fax : 0090 258 279 21 37 20115 Denizli - TÜRKİYE
Web : www.komurcuoglu.com.tr - www.heykelkolonisi.com E-mail : [email protected] - [email protected]
Download

Ege Taş Heykel Akademisi Katılım Formu İçin