T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI
Yabancı
Mezuniyet
ALES'in YABANCI
Dil
MEZUNİYET
notunun
%55
DİL
Puanının
NOTU
%15
%15
GİRİŞ
SINAVI
NOTU
(Puan Sıralamasına
Mülakat Göre) Toplam Puan
Notunun (Alesin%55+Y.DİL%1
% 15
5+M.N %15+M.N
%15)
14.400
89.145
14.100
87.623
13.950
80.412
13.650
80.009
14.100
78.779
Sıra No
Adayın
Adı-Soyadı
ALES
1
2
3
4
5
Eda GÜRSOY
Tuğba DANACI ŞAKALAR
Derya TEKİN
Mesut POLAT
Özcan KUZUGÜDEN
92.332
89.250
78.840
79.743
73.758
50.783
49.088
43.362
43.859
40.567
68.750
79.000
60.000
72.500
83.750
10.313
11.850
9.000
10.875
12.563
91.00
83.90
94.00
77.50
77.00
13.650
12.585
14.100
11.625
11.550
96.00
94.00
93.00
91.00
94.00
6
Aslı KAPLAN
65.724
36.148
90.000
13.500
96.26
14.439
96.00
14.400
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Selin KURUN
Taner ÖZGÜL
Sultan KILIÇ
Ferhat ÇOPUR
Kadir GÖKOĞLAN
Ruhan İRİ
Mehmet Erkut ÇAĞLI
Selçuk KORUCUK
Belkis Dilek ÖZBEZEK
Mehmet Emin ALDEMİR
80.911
70.946
72.310
70.435
64.431
62.502
71.510
73.816
73.260
65.993
44.501
39.020
39.771
38.739
35.437
34.376
39.331
40.599
40.293
36.296
57.500
70.000
64.000
60.000
60.000
55.000
80.000
60.000
60.000
55.000
8.625
10.500
9.600
9.000
9.000
8.250
12.000
9.000
9.000
8.250
82.84
80.20
74.13
84.83
82.00
86.57
89.50
95.56
94.00
87.14
12.426
12.030
11.120
12.725
12.300
12.986
13.425
14.334
14.100
13.071
68.00
91.00
95.00
74.00
96.00
90.00
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
Katılmadı
10.200
13.650
14.250
11.100
14.400
13.500
0.000
0.000
0.000
0.000
Kesin Kayıtlarda İstenen Belgeler
1. Kayıt Dosyası (Enstitüden alınacaktır.)
2. Doktora Programına kabul edilen adaylar için Lisans ve Yüksek Lisans (Diploma veya Mezuniyet) Belgesi aslı ve fotokopisi
3. Not Durum Belgesi aslı ve fotokopisi (Transkript)
4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
5. Doktora programına kabul edilen adaylar için Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin Onaylı Örneği (T.C. Kimlik Numaralı)
7. ( 4 ) Adet Vesikalık Fotoğraf
8. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
9. Özgeçmiş
*Asıl adayların kayıtları 30 Ocak-03 Şubat 2014 Tarihleri arasında yapılacaktır.
78.487
75.752
75.200
74.740
71.564
71.137
69.112
-
Sonuç
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
**Kayıtlar şahsen yapılacaktır.
Download

Kesin Kayıtlarda İstenen Belgeler