SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’ nda Tezli, Tezsiz (II. Öğretim)
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
YÜKSEK LİSANS İÇİN;
1-ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 55
almış olmak
2-Tezli Yüksek Lisans Yabancı Dil Koşulu: Başvuru ve kesin kayıtta yabancı dil şartı (Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans
programı hariç) aranmamaktadır. Öğrencinin tez teslim aşamasında YDS’den en az 50 veya Üniversitelerarası Kurul
tarafından geçerliliği kabul edilmiş ( TOEFL, IELTS) muadili bir puan almış olması yeterli olacaktır.
- Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların YDS’den 50 puan veya Üniversitelerarası Kurul
tarafından geçerliliği kabul edilmiş ( TOEFL, IELTS) muadili bir puan almış olması gerekmektedir.
3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İÇİN;
1-Tezsiz Yüksek Lisans programında ALES şartı aranmaz.
2- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.
DOKTORA İÇİN;
1- ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 65
almış olmak.
- Doktora Programına Yüksek Lisansını takiben başlayacak (aralıksız ya da en fazla bir yarıyıl ara vererek) adayların
LES ya da ALES belgelerinde süreye bakılmaz. Süresi geçmiş LES puanları 1.25 ile çarpılarak değerlendirmeye
alınır.
2-YDS sınavından; en az 55 veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS) muadili bir
puan almış olmak
- YDS belgesi olmayıp ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ile başvuracak adayların puanı ÜDS puanına dönüştürülecektir.
- YDS, ÜDS ve KPDS sınavları süresiz, TOFEL, IELTS sınavları 2 yıl süre ile geçerlidir.
3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.
ÖNEMLİ: Adaylar 23 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 23:30’a kadar en fazla iki programa başvurularını
yapabilirler.
Başvurular www.sagbil.sakarya.edu.tr adresinden (Ön Kayıt Online Başvuru linkinden) alınacaktır.
1
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Tezli Yüksek Lisans Programları: ALES sınav puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki
mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %30’u Yazılı sınav notunun %20’si dikkate alınarak belirlenir.
Yazılı sınava girmeyen adaylar başarısız sayılır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme
puanları 4 üzerinden ilan edilir. ( Bkz. Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato
Esasları Madde 3)
Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans
programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirmesi: Lisans mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir. Lisans mezuniyet
notu (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna göre başvuru ekranında sistem tarafından otomatik
olarak hesaplanır) dikkate alınarak hesaplanır. Başarı sıralaması puanları 4’lük sistem üzerinden ilan edilir. Tezsiz yüksek
lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı
kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. ( Bkz. Sakarya Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları Madde 3)
Doktora Programları: ALES sınav puanının % 50’si, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet
notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) % 30’u ve Bilimsel Değerlendirme sınav notunun % 20’si (yazılı puanının %
10’u, sözlü puanının % 10’u) dikkate alınarak hesaplanır. Doktora programına başvuran adayların başarı değerlendirme notu,
yukarıda belirtilen
değerlendirme kriterleri doğrultusunda en az “2.75”tir. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL ve IELTS) bir sınavdan en az 55 puan almış olmak başvuru koşuludur
değerlendirmeye alınmaz. ( Bkz. Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato
Esasları Madde 3)
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
(YÜKSEK LİSANS, DOKORA, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS II. ÖĞRETİM )BAŞVURU, SINAV
VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Başvuru Tarihi( Sağlık Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası)
25 Haziran- 23 Temmuz 2014
05 Ağustos 2014 Saat:10:00
Yüksek Lisans Adayları Yazılı Sınavı
05 Ağustos 2014 Saat: 13:30
Doktora Adayları Bilimsel Değerlendirme Sınavı (Yazılı+Sözlü)
Kazananların İlanı
08 Ağustos 2014
11-15 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Tarihi
15 Ağustos 2014 Saat: 17:30
Yedek Öğrenci İlanı
I.Yedek Öğrenci Kaydı(Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz)
18-19 Ağustos 2014
19 Ağustos 2014 Saat: 17:30
II. Yedek Öğrenci İlanı
20 Ağustos 2014
II. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt
yaptıramaz)
Derse Yazılma (internet üzerinden)
Güz Yarıyılı Başlangıcı
9-10-11 Eylül 2014
15 Eylül 2014
Ö N E M L İ: Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul
edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.
2
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Ön Başvuru Beyanı(imzalı)
Harç Dekontu ( Tezsiz II. Öğretim Öğrencileri için)
ALES (veya eşdeğer) Belgesi aslı veya ÖSYM çıktısı
Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde
fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Enstitü tarafından onaylanır)
Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans ve Tüm Doktora Öğrencileri için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen
Yabancı Dil Belgesi ile başvuran adaylardan belgenin aslı veya ÖSYM çıktısı
3 adet fotoğraf
Nüfus Cüzdan fotokopisi
Askerlik Son Durum Belgesi (son 1 ay içerisinde )
Özgeçmiş (Doktora kayıtları için)
Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman kadrosunda olanlar kadrolarının bulunduğu
üniversitelerinden yazılı izin belgesi getirmeleri gerekmektedir.
25 TL posta pulu veya ücreti
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIMI YAZILI SINAV PROGRAMI
Yazılı
sınav
tarihi
Yazılı
sınav
saati
05.08.2014
10:00
HEMŞİRELİK
05.08.2014
10:00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
05.08.2014
10:00
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
05.08.2014
10:00
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
05.08.2014
10:00
KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBI
05.08.2014
10:00
ANATOMİ
Sınavın yapılacağı yer
EABD
Sağlık Yüksekokulu Esentepe Kampüsü
SERDİVAN/SAKARYA
Tıp Fakültesi Korucuk Kampüsü
ADAPAZARI/SAKARYA
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Esentepe Kampüsü
SERDİVAN/SAKARYA
Tıp Fakültesi Korucuk Kampüsü
ADAPAZARI/SAKARYA
Tıp Fakültesi Korucuk Kampüsü
ADAPAZARI/SAKARYA
Tıp Fakültesi Korucuk Kampüsü
ADAPAZARI/SAKARYA
EABD: Enstitü Anabilim Dalı
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DOKTORA ÖĞRENCİ ALIMI BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAV PROGRAMI
Bilimsel
Değerlendirme
Sınavı Tarihi
Bilimsel
Değerlendirme
Sınavı Saati
EABD
05.08.2014
13:30
HEMŞİRELİK
05.08.2014
13:30
FİZYOLOJİ
Sınavın yapılacağı yer
Sağlık Yüksekokulu
Esentepe Kampüsü
SERDİVAN/SAKARYA
Tıp Fakültesi Korucuk
Kampüsü
ADAPAZARI/SAKARYA
3
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI
YÜKSEK
LİSANS
KONT.
ALES PUAN TÜRÜ
Hemşirelik
5
SAY
Histoloji ve Embriyoloji
2
SAY
Antrenörlük Eğitimi
10
SAY,SÖZ,EA
Kalp ve Damar Cerrahisi
-Perfüzyon (Tezsiz II. Öğretim)
10
ALES PUANI
İSTEMİYOR
Tıbbi Mikrobiyoloji
10
SAY
20
ALES PUANI
İSTEMİYOR
Tıbbi Mikrobiyoloji
-Kan Bankacılığı ve Transfüzyon
Tıbbı
5
SAY
Anatomi
2
SAY
İş Sağlığı ve Güvenliği
(Tezsiz II. Öğretim)**
50
ALES PUANI
İSTEMİYOR
Hijyen, Dezenfeksiyon ve
Sterilizasyon
(Tezsiz II. Öğretim)*
MEZUNİYET
Ebelik veya Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu
olmak.
Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakülteleri, Fen
ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Moleküler
Biyoloji mezunları, Mühendislik Fakültesi Genetik
ve Biyomühendislik Bölümü mezunları, 4 Yıllık
Hemşire ve Ebelik mezunları, Sağlık Bilimleri
Fakültesi mezunları başvurabilir.
4 Yıllık Lisans mezunu olmak.
a)T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan
‘Perfüzyonist Eğitim Programları’na katılarak
“Perfüzyonistlik Yetki Belgesi” almış veya almaya
hak kazanmış olanlar,
b)Bu programa son başvuru tarihinde bu yetki
belgesine sahip olmamakla birlikte "son başvuru
tarihi itibariyle halihazırda en az 4 aydır
perfüzyonist olarak herhangi bir üniversite veya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, ya da aktif kalp
cerrahisi yapılan özel bir hastanede çalıştığını"
belgeleyen “Tıp, Veterinerlik, Eczacılık Fakülte”
mezunları ile “Moleküler Biyoloji, Biyoloji, Tıbbi
Biyoloji, Kimya, Fizik, Biyomühendislik,
Biyoteknoloji, Genetik, Hemşirelik” sağlık bilimleri
alanında bir lisans programından mezunu olanlar,
c)"Başvuru tarihi itibariyle halihazırda en az 12
aydır perfüzyonist olarak herhangi bir üniversite
veya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, ya da aktif
kalp cerrahisi yapılan özel bir hastanede çalıştığını"
belgeleyen “herhangi bir lisans programından
mezunu olanlar başvurabilir.
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik
Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi
Biyolojik Bilimler Biyoloji Bölümü, Moleküler
Biyoloji Bölümü mezunları.
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veterinerlik
Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, Ebelik veya Hemşirelik Bölümü Lisans
mezunu olmak.
Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü,
Hemşirelik Lisans Mezunları veya Kamu Kan
Bankalarında en az 5 yıldan beri çalıştığını
belgeleyen Lisans mezunları.
Veterinerlik Fakültesi, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü mezunları.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji,
Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi
mezunları.
4
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
DOKTORA ALES PUAN
ANABİLİM DALI
MEZUNİYET
KONT.
TÜRÜ
Ebelik veya Hemşirelik Bölümü Yüksek Lisans
programlarından mezun olmak.
Hemşirelik
3
SAY
Fizyoloji
1
SAY
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Tıp
Fakültesi
bünyesindeki Fizyoloji, Sinir Bilim, Nörofizyoloji
Tezli Yüksek Lisans diploması sahibi olanlar veya
Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru) mezunları.
* Hijyen, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programının dersleri hafta içi mesai saati sonrasında yapılacaktır.
**İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının dersleri hafta sonları yapılacaktır.
5
Download

tezsiz yüksek lisans için - Sağlık Bilimleri Enstitüsü