HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim
Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora program kontenjan ve şartları
TIP PROGRAMI YÜKSEK LİSANS
Anabilim Dalı
Biyokimya
Perfüzyonistlik
Kontenjanı
3
3
Anabilim Dalı Özel Şartları
-Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri
Mezunu Olmak
- ÜDS, KPDS, veya YDS
sınavlarından birinden en az 50 ve
üstü Puan almak
Tıbbi Farmakoloji
3
Sağlık Fiziği
4
-Diş Hekimliği, Tıp, Eczacılık,
Veteriner Fakültesi, Kimya
Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu(4 Yıllık) Hemşirelik Ve
Tıbbi Biyolojik Bilimler
- Yukarıdaki bilimlerden herhangi
birinden mezun olmak
-Fizik veya Fizik Mühendisliğinden
mezun olmak
- ÜDS, KPDS, veya YDS
sınavlarından birinden en az 40 ve
üstü Puan almak
VETERİNER PROGRAMI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA
Anabilim Dalı
Viroloji
Dölerme ve Sun’i
Tohumlama
Hayvan Besleme ve
Beslenme
Hastalıkları
Fizyoloji
HEMŞİRELİK
ANABİLİM DALI
Yüksek
lisans
kontenjan
3
3
Doktora
Anabilim Dalı Özel Şartları
kontenjan
-
3
16
-
3
- ÜDS, KPDS, veya YDS sınavlarından
birinden en az 40 ve üstü puan almak
** Yukarıda ki tabloda belirtilen Anabilim Dalı Özel Şartları taşımayan adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
Enstitü Kabul Koşulları
1-Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları ve lisans
mezuniyet not ortalamasının yüz üzerinden en az altmış (60) veya eşdeğeri olması,
2-ALES Sınavından; Sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmaları,
3-Yurt dışından mezun olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklik
belgesi (işlemler sonuçlanmamış ise denklik için başvurduğuna dair resmi belge)
4- Enstitüye 2 programa aynı anda başvuru yapılamaz.
5- Askerlik görevi devam eden adayların başvurusu kabul edilemez.
Başvuru için gerekli belgeler
1-Dilekçe formu web sitemizden indirilip doldurulacak ve Enstitüye teslim edilecektir.
2- Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi (başvuru esnasında belgenin aslı
getirilecektir.)
3-Askerlik durum belgesi (Kasım 2014 tarihine kadar askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair
belge),
4-Transkript belgesinin fotokopisi (başvuru esnasında belgenin aslı getirilecektir.) mezuniyet not
ortalamaları mezun oldukları kurumdan 100’lük sisteme dönüştürülmeli ve onaylatılmalıdır.
100’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK’ün çevrim tablosuna göre hesaplanır.
5- ALES sayısal sonuç belgesi (son 3 yıl-2011 Sonbahar ve sonrası dönemler),
6-Yüksek lisans başvurusunda yabancı dil belgesine sahip öğrencilerin dil belgesinin web çıktısı,
7-Nüfus cüzdanın fotokopisi,
8-3 Adet fotoğraf,
9- Adayların şahsen veya noter vekaleti ile başvurusu alınır. Posta yoluyla yapılan başvurular
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
10- Kazanamayan adayların müracaat sırasında verdiği evrakların fotokopileri iade
edilmeyecektir.
Değerlendirme :
Adayın bilim aşamasından başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si ile lisans başarı
notunun %20'si , bilim mülakat sınavından alınan notun %20'si ile Üniversitelerarası Kurul
Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), KPDS veya YDS’ den alınan notun %10 toplamının en az 60
olması gerekir. Ayrıca adayın, bilim mülakat sınavından en az 60 puan almış olması gerekir.
Bilim mülakat sınavından 60’dan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz.
Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu
hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara
göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dahilinde sınavın bilim
aşamasından başarılı kabul edilir.
Başvuru Tarihi
: 22 Ağustos - 01 Eylül 2014
Bilim (Mülakat) sınavı
: 04 Eylül Perşembe Saat 10:00 da
Kesin Kayıt
: 10 – 12 Eylül 2014
Ders Kayıt
: 15 – 17 Eylül 2014
Başvuru Yeri
: Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İletişim
: 0414- 3183766
2
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YABANCI UYRUKLU YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde, Anabilim Dallarına alınacak Yabancı
Uyruklu Yüksek Lisans öğrenci kontenjanları
Anabilim Dalı
Biyokimya
Hemşirelik
Kontenjanı
2
3
Başvuru için gerekli belgeler
1- Lisans diplomasının aslı ve konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi,
2- Adayların lisans seviyesinde aldıkları dersler/notları gösteren resmi transkriptin aslı ve
konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi
3- Adayların ALES’den (Akademik Personel Lisansüstü Giriş Sınavı) en az 55 standart puan
veya Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen GRE (Graduate Record
Examination) veya GMAT (Graduate Management Aptitude Test) eş değer taban puanını
aldıklarını gösterir sınav sonuç belgesinin aslı,
4- Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olduğundan adayların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
herhangi bir Türkçe dil eğitim merkezinden son 5 (beş) yıl içerisinde almış en az (B)
düzeyinde (100’lük sisteme göre 65 puan ve yukarısı) Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine
sahip olmaları şarttır. Türkçe Dil Yeterlilik belgesini sunmayan öğrencilerin Üniversiteye
şartlı kabulleri yapılır ve Enstitü Yönetim Kurulunca bir yıl izinli sayılır. Öğrencilerin bu
süre sonunda yeterlilik belgesini getirmesi halinde Üniversiteye kesin kayıtları yapılır. Bir
yılın sonunda dil yeterlilik belgesini getiremeyen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.
5- İngilizce veya Türkçe 2 adet referans mektubu,
6- Üniversite senatosu tarafından her yıl belirlenen başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka
dekontu,
3
Download

tıklayınız... - Harran Üniversitesi