SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU İLANI
TIP PROGRAMI YÜKSEK LİSANS
Anabilim Dalı
Kontenjanı
Anabilim Dalı Başvuru Şartları
Biyokimya
3
-
Mikrobiyoloji
3
- ÜDS, KPDS, veya YDS
sınavlarından birinden en az 40 ve
üstü Puan almak
- Yüksek Lisans öğrencilerinin
mesaisini Mikrobiyoloji
Laboratuarında yapılan pratik
uygulamalara katılması.
Perfüzyonistlik
3
-Sağlık ve Fen Bilimleri ile ilgili
Fakülte ve Yüksekokul (4 yıllık)
Mezunu Olmak
- ÜDS, KPDS, veya YDS
sınavlarından birinden en az 40 ve
üstü Puan almak
VETERİNER PROGRAMI YÜKSEK LİSANS
Anabilim Dalı
Kontenjanı
Anabilim Dalı Başvuru Şartları
Fizyoloji
3
-
Dölerme ve Sun’i Tohumlama
3
-
Mikrobiyoloji
5
-
Doğum ve Jinekoloji
3
-
** Yukarıdaki tabloda belirtilen Anabilim Dalı Özel Şartları taşımayan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.
Enstitü Kabul Koşulları
1-Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları ve lisans
mezuniyet not ortalamasının yüz üzerinden en az altmış (60) veya eşdeğeri olması,
2-ALES Sınavından; Sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmaları,
3-Yurt dışından mezun olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklik
belgesi (işlemler sonuçlanmamış ise denklik için başvurduğuna dair resmi belge)
4- Enstitüye 2 programa aynı anda başvuru yapılamaz.
5- Askerlik görevi devam eden adayların başvurusu kabul edilemez.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN
07.01.2015 TARİH VE 2015/01 SAYILI OTURUMU
Başvuru için gerekli belgeler
1-Başvuru formu web (http://web.harran.edu.tr/saglikbilens/tr/duyurular/formlar/) sitemizden
indirilip doldurularak Başvurulan Anabilim Dalı Başkanlığına imzalatılarak Enstitüye teslim
edilecektir.
2- Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi (başvuru esnasında belgenin aslı
getirilecektir.)
3-Askerlik durum belgesinin aslı
4-Transkript belgesinin fotokopisi (başvuru esnasında belgenin aslı getirilecektir.) mezuniyet not
ortalamaları mezun oldukları kurumdan 100’lük sisteme dönüştürülmeli ve onaylatılmalıdır.
100’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK’ün çevrim tablosuna göre hesaplanır.
5- ALES sayısal sonuç belgesi (son 3 yıl),
6-Yüksek lisans başvurusunda yabancı dil belgesine sahip öğrencilerin dil belgesinin web çıktısı,
7-Nüfus cüzdanın fotokopisi,
8-2 Adet fotoğraf,
9- Adayların şahsen veya noter vekaleti ile başvurusu alınır. Posta yoluyla yapılan başvurular
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
10- Kazanamayan adayların müracaat sırasında verdiği evrakların fotokopileri iade
edilmeyecektir.
Değerlendirme :
Adayın bilim aşamasından başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si ile lisans
başarı notunun %20'si , bilim sınavından alınan notun %20'si ile Üniversitelerarası Kurul Yabancı
Dil Sınavı (ÜDS), KPDS veya YDS’ den alınan notun %10 toplamının en az 60 olması gerekir.
Ayrıca adayın, bilim sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından 60’dan daha
düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha
yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek
puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan
edilen kontenjanlar dahilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir.
Başvuru Tarihi
Sınav Yeri
Bilim sınavı
Kesin Kayıt
Başvuru Yeri
İletişim
: 12 - 22 Ocak 2015
: İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları
: 29 Ocak 2015 Perşembe Saat:10:00
(Sınav saatinden bir saat önce, sınava gireceğiniz ilgili
anabilim dalı başkanlığında hazır bulununuz.)
*Kazanan adayların kayıtları 05-06 Şubat 2015’te,
*Ders kayıtları ise 09-11 Şubat 2015’te tarihleri
arasında yapılacaktır
: Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Sağlık
Bilimler Enstitüsü
: 0414 318 37 66 – 0414 318 37 65
2
Download

Sağlık Bil. Ens. Bahar Dön. Tezli Y.Lisans İlanı