T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim
Dallarında Doktora ve Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.
KONTENJANLAR
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI
TABİYETİ
KONTENJAN TEZLİ
YÜKSEK LİSANS
KONTENJAN
DOKTORA
Beden Eğitimi ve Spor
-
T.C. Uyruklu
10
5
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
(Ortak Program)
-
T.C. Uyruklu
-
2
BAŞVURU TARİHİ/ YERİ:
-
Müracaatlar 19-23 Ocak 2015 tarihleri arasında Enstitüye şahsen veya noter onaylı vekâlet ile yapılacaktır.
-
Kesin kayıt tarihlerinde eksik belge ile gelen öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
-
Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekâlet ile yapılabilir.
DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI SINAV BİLGİLERİ:
ANABİLİM DALI
Beden Eğitimi ve Spor
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
SINAVIN ADI
Bilim-Mülakat
Sınavı
Bilim-Mülakat
Sınavı
TARİHİ/ SAATİ
27 Ocak 2015 Salı
Saat 10:00
28 Ocak 2015 Çarşamba
Saat 14:00
YERİ
DPÜ Germiyan Yerleşkesi
BESYO Müdürlüğü, Kütahya
DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü Binası, Kütahya
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN İSTENEN ŞARTLAR VE BELGELER:
1- Başvuru Formu ve Sınav Giriş Belgesi (Enstitü web sayfasından temin edilebilir.)
2- Lisans diploması aslı veya noter onaylı sureti. (Adayların lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya
eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması gerekmektedir.)
3- Eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için YÖK Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
4- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi aslı, Bilgisayar Çıktısı (Enstitüde
onaylatılacak) veya noter onaylı sureti. ALES (EA-SÖZ-SAY) puanı en az 55 veya ALES’e eşdeğer sayılan ve
Uluslararası düzeyde kabul gören GMAT (Graduate Management Aptitude Test) veya GRE (Greduate Record
Examination) sınavında en az ALES’e eşdeğer bir puan almış olmak.
5- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi aslı, Bilgisayar Çıktısı (Enstitüde onaylatılacak)
veya noter onaylı sureti. YDS puanı en az 25 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS,
TOFEL vb.) bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almış olmak.
6- Lisans Not Durum Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Adaylar Mezun olduğu Üniversiteden, genel not
ortalamasının yüzlük sistem karşılığını getireceklerdir. Yüzlük sistem not ortalama karşılığını getiremeyen
adaylara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen yüzlük not sistemi dönüşüm tablosundaki değerler
uygulanacaktır.)
7- Mülakat Sınavına katılmayan veya Mülakat Sınavından 100 üzerinden en az 50 (elli) notu alamayan adaylar
başarısız sayılırlar.
8- T.C. Kimlik Nolu Kimlik cüzdanı arkalı önlü noter onaylı fotokopisi.
9- 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf.
10- İstenilen belgeler sırasıyla plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.
11- Başvuru için mezun olunması gereken lisans programları Lisansüstü Eğitim Öğretim Başvuru ve Öğrenci
Kabul Koşulları Yönergesinde belirtilmiştir.
DOKTORA PROGRAMI İÇİN İSTENEN ŞARTLAR VE BELGELER:
1- Başvuru Formu ve Sınav Giriş Belgesi (Enstitü web sayfasından temin edilebilir.)
2- Lisans ve yüksek lisans diploması aslı veya noter onaylı sureti. (Adayların yüksek lisans not ortalamasının 100
üzerinden en az 70 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması gerekmektedir.)
3- Eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için YÖK Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
4- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi aslı, Bilgisayar Çıktısı (Enstitüde
onaylatılacak) veya noter onaylı sureti.
a) Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı için ALES (EA-SÖZ-SAY) puanı en az 55,
b) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı için ALES (SAY) puanı en az 65 veya ALES’e eşdeğer
sayılan ve Uluslararası düzeyde kabul gören GMAT (Graduate Management Aptitude Test) veya GRE
(Greduate Record Examination) sınavında en az ALES’e eşdeğer bir puan almış olmak.
5- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi aslı, Bilgisayar Çıktısı (Enstitüde onaylatılacak.)
veya noter onaylı sureti.
a) Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı için YDS puanı en az 55,
b) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı için YDS puanı en az 60 veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOFEL vb.) bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almış olmak.
6- Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi aslı veya noter onaylı sureti. (Adaylar mezun olduğu
Üniversiteden genel not ortalamasının yüzlük sistem karşılıklarını getireceklerdir. Yüzlük sistem not ortalama
karşılığını getiremeyen adaylara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen yüzlük not sistemi dönüşüm
tablosundaki değerler uygulanacaktır.)
7- Mülakat Sınavına katılmayan veya Mülakat Sınavından 100 üzerinden en az 50 (elli) notu alamayan adaylar
başarısız sayılırlar.
8- T.C. Kimlik Nolu Kimlik cüzdanı arkalı önlü noter onaylı fotokopisi.
9- 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf.
10- İstenilen belgeler sırasıyla plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.
11- Başvuru için mezun olunması gereken lisans ve yüksek lisans programları Lisansüstü Eğitim Öğretim Başvuru
ve Öğrenci Kabul Koşulları Yönergesinde belirtilmiştir.
Adaylar başvuru koşulları ve değerlendirmelerle ilgili http://sabe.dpu.edu.tr/ adresindeki “Lisansüstü Eğitim
Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Koşulları Yönergesinden” ayrıntılı bilgi edinebilirler.
ÖNEMLİ NOT: Noter onaylı getirilen tüm evrakların; Noter onaylı suretinin fotokopisi KESİNLİKLE kabul
edilmeyecektir. Noter çıktısının aslı istenecektir. İstenilen Diploma ve diğer belgelerin asılları ve birer fotokopisi
ile gelinmesi halinde Enstitümüzce aslı gibidir yapılabilecektir.
ÖNEMLİ NOT: Adaylar, mezuniyet başvuru koşullarına uygun olsa bile “Başvuru ve Öğrenci Kabul
Yönergesindeki” tabloda bilim-mülakat sınavı olan iki programa müracaat edemez.
Adres
:
Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA
Tel : 0 274 265 20 31 / 32 57 / Fax : 0 274 265 20 95
Download

Sağlık Bilimleri Enstitüsü