T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE), Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) ve Yaşayan Diller Enstitüsü
(YDE)’ne “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Uygulama Esasları” çerçevesinde 2015-2016 Öğretim yılı Bahar Dönemi için aşağıda belirtilen Yüksek
Lisans ve Doktora Programlarına sınavla öğrenci alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
1. Başvuracak adayların “ALES SAYISAL” puanı en az 55 olmalıdır (FBE).
2. Başvuracak adayların “ALES SÖZEL veya ALES EA” puanı en az 55 olmalıdır (SBE-YDE).
3. Doktora programına başvuracak adayların YDS’den veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az
55 puan alması gerekmektedir.
Önemli Tarihler
Başvuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Yabancı Dil Sınav Tarihi
Bilim Sınavı Tarihi
Sonuçların İlanı
Kesin Kayıt Tarih Aralığı
Yedek Kontenjan İlanı Tarihi
Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı
28.12.2015
11.01.2016
13.01.2016 - Saat: 09:30
14.01.2016 - Saat: 09:30
- Saat: 9.30
15.01.2016
15-19 Şubat 2016
19.02. 2016
20.02.2016
BAŞVURU YERİ
Başvurular Bingöl Üniversitesinde ilgili Enstitü Öğrenci İşlerine yapılacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. Dilekçe (yüksek lisans veya doktora başvuru dilekçesi enstitü web sayfasında “Dokümanlar” bölümünden temin
edilecektir)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Lisans diplomasının fotokopisi (Doktora için ayrıca Yüksek lisans Diploması)
4. Not Transkript belgesi (Doktora programı başvurusu için ayrıca Yüksek Lisans Transkript belgesi)
5. ALES belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 3 yılın dolmamış olması gerekir)
6. Yüksek Lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi (Doktora başvurusu için YDS’den veya YÖK tarafından
kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren belge getirmesi zorunludur)
7. Üç adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
8. Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
9. İkametgâh belgesi
NOT:
1) İstenilen belgeler Enstitümüzce “Aslı Gibidir” şeklinde onaylanacaktır (Evrakların fotokopileriyle birlikte
asıllarının da getirilmesi gerekmektedir).
2) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” 11. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmaları gerekir.
AÇIKLAMA:
1. Adayların şahsen başvurmaları gerekir. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav sonucunda başarılı olamayan adayların, müracaat evrakları iade edilmeyecektir.
5. Kazanan öğrencilerin isim listeleri web sayfamızda ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
DEĞERLENDİRME
Puanlama Türü
Puanlamaya Etki Oranı
ALES
% 50
Not Transkript
% 20
Yabancı Dil
% 10
Bilim Sınavı
% 20
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
Anabilim Dalı
Makine
Mühendisliği
(Doktora)
Kimya
(Doktora)
Bilim Dalı
Konstrüksiyon ve
İmalat
SAY
Mekanik
SAY
Analitik Kimya
SAY
Anorganik Kimya
SAY
Fizikokimya
SAY
Tarla Bitkileri
(Doktora)
Biyoloji
(Yüksek Lisans)
ALES
Puan
Türü
SAY
Botanik
SAY
Moleküler
Biyoloji
SAY
Zooloji
Özel Şartlar
T.C. Uyruklu
*TU
**YU
2
-
1
-
1
1
1
-
1
-
5
-
2
2
UNİP
Lisans veya Yüksek Lisansını Makine
Mühendisliği Anabilim Dalında Yapmış Olmak.
Kimya veya Sağlık Alanında Tezli Yüksek Lisans
Yapmış Olmak.
Tarla Bitkilerinde Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
Biyoloji Bölümü, Biyoloji Eğitimi, Moleküler
Biyoloji ve Genetik, Moleküler Genetik
Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.
2
2
-
SAY
2
2
-
Atom ve
Moleküler Fiziği
SAY
2
1
-
Katıhal Fiziği
SAY
2
2
-
Nükleer Fizik
SAY
1
1
-
Analitik Kimya
SAY
1
5
-
Anorganik Kimya
SAY
2
2
-
Biyokimya
SAY
-
2
-
Organik Kimya
SAY
2
-
Fizikokimya
SAY
1
1
-
Tarla Bitkileri
(Yüksek Lisans)
SAY
5
-
-
Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri Mezunu
Olmak.
Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme
(Yüksek Lisans)
SAY
4
8
-
Ziraat Fakültesi veya Orman Fakültesi Orman
Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.
2
-
-
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Mezunu Olmak.
SAY
3
-
-
Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri Bölümü
Mezunu Olmak.
Konstrüksiyon ve
İmalat
SAY
3
-
1
Mekanik
SAY
1
-
-
Termodinamik ve
Enerji
SAY
1
-
-
Fizik
(Yüksek Lisans)
Kimya
(Yüksek Lisans)
Zootekni
(Yüksek Lisans)
Hayvan
Yetiştirme
Bahçe Bitkileri
(Yüksek Lisans)
Makine
Mühendisliği
(Yüksek Lisans)
SAY
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Mezunu
Olmak.
Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya
Mühendisliği, Eczacılık Mezunu Olmak.
Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu
Olmak
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü (Doktora) Öğrenci Kontenjanları
KONTENJAN
UYRUĞU
ANABİLİM DALI
(Dr.)
T.C.
B.Ü.
MUŞ A.
Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve
Kürt Dili ve Kültürü Dalı
3
YABANCI UY.
2
2
(Bingöl Ünv. ile M. Alparslan Ünv. Ortak Dr. Prğ.)
3
Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
ÖZEL ŞARTLAR
1- Kürt Dili ve Edebiyatı Doktora programına başvuracak adayların, Kürt Dili ve Edebiyatı veya Kürt Dili ve Kültürü
alanında, Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
2- Zaza Dili ve Edebiyatı Doktora programına başvuracak adayların, Zaza Dili ve Edebiyatı alanında, Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak.
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
Anabilim Dalı
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
ALES
Puan
Türü
SÖZEL
İşletme (Tezli)
EA
İşletme (İ.Ö
Tezsiz)
--
Özel Şartlar
T.C. Uyruklu
*TU
3
**YU
-
UNİP
1
3
20
--
30
--
--
* TU: Türk Uyruklu ** YU: Yabancı Uyruklu
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İngilizce
Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.
İşletme- İktisat- Kamu Yönetimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olmak.
Yabancı uyruklular için Having a bachelor’s
degree or being graduated from a 4-year
college.
Fakülte mezunu olmak veya dört yıllık
yüksekokul mezunu olmak.
Download

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ