KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Form 12
LİSANSÜSTÜ BAŞVURU FORMU (YABANCI UYRUKLULAR İÇİN)
Kimlik ve İletişim Bilgileri
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Fotoğraf
Doğum Yeri, Yılı
TC Kimlik No
Cep tel /e-posta
Sürekli Adresi
Son Mezun Olduğu
Üniversite
Fakülte/Enstitü
Bölüm/Anabilim Dalı
Program
Lisans
Şu anda kayıtlı bulunduğunuz program
Akd.Ort.:
Var
Yok
Lisans
Yüksek Lisans
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı
(ALES sonuçları üç yıl süre ile geçerlidir)
Yabancı Dil Sınavı
YDS
TOEFL
UDS
Diğer
Akd.Ort.:
Yüksek Lisans
Doktora
/
ALES Dönemi (Ay / Yıl)
Sayısal Puanı
Dönemi (Ay / Yıl)
Puanı
KPDS
Programı
Başvuru Yapacağı Birim
Anabilim Dalı
Anabilim dalını seçiniz
Bilim Dalı (Varsa)
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Yukarıda beyan ettiğim bilgiler doğrudur ve tarafımdan doldurulmuştur. Aksi bir durum söz konusu olduğu
takdirde tüm sorumluğu kabul ediyorum. Gereğini arz ederim.
/
/
EKLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Özgeçmiş
Lisans / Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi,
Lisans / Yüksek Lisans Transkripti,
ALES Sonuç Belgesi
Yabancı Dil Belgesi (Zorunlu Olan Adaylar için )
Denklik Belgesi
............................................
imza
Download

indir - Karadeniz Teknik Üniversitesi