TC veya KKTC UYRUKLU ADAYLARDA ARANAN KRĐTERLER VE BAŞVURU ĐÇĐN GEREKLĐ BELGELER
Yüksek Lisans ve/veya Doktora Programı Kontenjanları için kontenjan tablosuna bakınız.
YÜKSEK LĐSANS
YÜKSEK LĐSANS DERECELĐ
DOKTORA
LĐSANS DERECELĐ DOKTORA
Türkçe Eğitim Yapan Programlar
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyoloji
Biyokimya
Fizik
Đstatistik
Matematik
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Đnşaat Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Deri Mühendisliği
Biyomühendislik
Su Ürünleri Avlama-Đşleme Teknolojisi
Su Ürünleri Temel Bilimler
Su Ürünleri Yetiştiricilik
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğit.
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi
Biyoteknoloji
Çevre Bilimleri
Güneş Enerjisi
Nükleer Bilimler
Uluslararası Bilgisayar (Tezli)
1. ALES sonuç belgesi
• 55 Sayısal Puan veya
• GRE ya da GMAT sınavlarından buna
eşdeğer bir puan
2. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi
• YDS’den en az 50 puan veya ÜAK tarafından
kabul edilen diğer sınavlardan birinden bu
puana eş değer bir puan veya
• EÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Dil
Sınavından en az 70 puan ald. gösterir belge
veya
• Lisans eğitimini tamamen yabancı dilde
yaptığını gösterir belge
Yukarıda belirtilen koşullardan birini
sağlamayan adaylar EÜ Yabancı Diller Yüksek
Okulu tarafından yapılacak Yabancı Dil
Sınavından en az 70 puan almalıdırlar. Yeterli
puanı alamayan adaylar mülakata giremez.
3. Lisans diploması veya çıkış belgesi
4. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
5. Đmzalı Başvuru Formu çıktısı,
6. Özgeçmiş
1. ALES sonuç belgesi
• 60 Sayısal Puan veya
• GRE ya da GMAT sınavlarından buna
eşdeğer bir puan
2. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi
• YDS’den en az 55 puan veya
• ÜAK tarafından kabul edilen diğer
sınavlardan birinden bu puana eş değer bir
puan
3. Lisans diploması veya çıkış belgesi
4. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
5. Yüksek Lisans diploması veya çıkış
belgesi
6. Resmi Onaylı Yüksek Lisans Transkripti
7. Đmzalı Başvuru Formu çıktısı,
8. Özgeçmiş
1. ALES sonuç belgesi
• 80 Sayısal Puan veya
• GRE ya da GMAT sınavlarından buna
eşdeğer bir puan
2. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi
• YDS’den en az 55 puan veya
• ÜAK tarafından kabul edilen diğer
sınavlardan birinden bu puana eş değer bir
puan
3. Lisans diploması veya çıkış belgesi
4. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
(Adayların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden 3 veya eş
değeri bir not olması gerekmektedir.)
5. Đmzalı Başvuru Formu çıktısı,
6. Özgeçmiş
Tamamen Đngizlice Eğitim Yapan
Programlar
Kimya
Kimya Mühendisliği
Tamamen Đngizlice Eğitim Yapan Program
Uluslararası Bilgisayar ABD-Đzmir Ünv.
Mühendislik ve Fen Bil. Enst.Bilg.Müh.
Anabilim Dalı Arasında "Bilgisayar
Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri" Ortak
Doktora Prog.
1. ALES sonuç belgesi
• 55 Sayısal Puan veya
• GRE ya da GMAT sınavlarından buna
eşdeğer bir puan
2. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi(Đngilizce)
• YDS’den en az 60 puan veya ÜAK tarafından
kabul edilen diğer sınavlardan birinden bu
puana eş değer bir puan veya
• EÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Dil
Sınavından en az 80 puan ald. gösterir belge
veya
• Lisans eğitimini tamamen yabancı
dilde(ingilizce) yaptığını gösterir belge
Yukarıda belirtilen koşullardan birini
sağlamayan adaylar EÜ Yabancı Diller Yüksek
Okulu tarafından yapılacak Yabancı Dil
Sınavından en az 80 puan almalıdırlar. Yeterli
puanı alamayan adaylar mülakata giremez.
3. Lisans diploması veya çıkış belgesi
4. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
5. Đmzalı Başvuru Formu çıktısı,
6. Özgeçmiş
1. ALES sonuç belgesi
• 60 Sayısal Puan veya
• GRE ya da GMAT sınavlarından buna
eşdeğer bir puan
2. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi
• YDS’den en az 70 puan veya
• ÜAK tarafından kabul edilen diğer
sınavlardan birinden bu puana eş değer bir
puan
3. Lisans diploması veya çıkış belgesi
4. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
5. Yüksek Lisans diploması veya çıkış
belgesi
6. Resmi Onaylı Yüksek Lisans Transkripti
7. Đmzalı Başvuru Formu çıktısı,
8. Özgeçmiş
1. ALES sonuç belgesi
• 70 Sayısal Puan veya
• GRE ya da GMAT sınavlarından buna
eşdeğer bir puan
2. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi
• YDS’den en az 60 puan veya
• ÜAK tarafından kabul edilen diğer
sınavlardan birinden bu puana eş değer bir
puan
3. Lisans diploması veya çıkış belgesi
4. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
5. Yüksek Lisans diploması veya çıkış
belgesi
6. Resmi Onaylı Yüksek Lisans Transkripti
7. Đmzalı Başvuru Formu çıktısı,
8. Özgeçmiş
1. ALES sonuç belgesi
• 80 Sayısal Puan veya
• GRE ya da GMAT sınavlarından buna
eşdeğer bir puan
2. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi
• YDS’den en az 70 puan veya
• ÜAK tarafından kabul edilen diğer
sınavlardan birinden bu puana eş değer bir
puan
3. Lisans diploması veya çıkış belgesi
4. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
(Adayların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden 3 veya eş
değeri bir not olması gerekmektedir.)
5. Đmzalı Başvuru Formu çıktısı,
6. Özgeçmiş
Tamamen Đngizlice Eğitim Yapan Program
EÜ ve Cartegena Ünv. Bahçe Bitkileri Çift
Diploma Yüksek Lisans Prog.
%30 Đngizlice Eğitim Yapan Programlar
Mekatronik
Biyomedikal Teknolojiler
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
1. ALES sonuç belgesi
• 55 Sayısal Puan veya
• GRE ya da GMAT sınavlarından buna
eşdeğer bir puan
2. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi(Đngilizce)
• YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından
kabul edilen diğer sınavlardan birinden bu
puana eş değer bir puan veya
• EÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Dil
Sınavından en az 75 puan ald. gösterir belge
veya
• Lisans eğitimini tamamen yabancı dilde
(ingilizce) yaptığını gösterir belge
Yukarıda belirtilen koşullardan birini
sağlamayan adaylar EÜ Yabancı Diller Yüksek
Okulu tarafından yapılacak Yabancı Dil
Sınavından en az 75 puan almalıdırlar. Yeterli
puanı alamayan adaylar mülakata giremez.
3. Lisans diploması veya çıkış belgesi
4. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
5. Đmzalı Başvuru Formu çıktısı,
6. Özgeçmiş
1. ALES sonuç belgesi
• 55 Sayısal Puan veya
• GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir
puan
2. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Đngilizce)
• YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul
edilen diğer sınavlardan birinden bu puana eş değer
bir puan veya
• EÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Dil
Sınavından en az 75 puan veya
• Lisans eğitimini tamamen yabancı dilde yaptığını
gösterir belge
Yukarıda belirtilen koşullardan birini sağlamayan
adaylar EÜ Yab.Diller Yüksek Okulu tarafından
yapılacak Yabancı Dil Sınavından en az 75 puan
almalıdırlar. Yeterli puanı alamayan adaylar
mülakata giremez.
3. Lisans diploması veya çıkış belgesi
4. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
5. Đmzalı Başvuru Formu çıktısı,
6. Özgeçmiş
%30 Đngizlice Eğitim Yapan Program
(E.Ü.Biyomedikal Tek.-DEÜ) Đleri
Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak
Doktora Prog.
1. ALES sonuç belgesi
• 70 Sayısal Puan veya
• GRE ya da GMAT sınavlarından buna
eşdeğer bir puan
2. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (3 yıldan
eski olmamak koşulu ile)
• YDS’den en az 60 puan veya
• ÜAK tarafından kabul edilen diğer
sınavlardan birinden bu puana eş değer bir
puan veya
3. Lisans diploması veya çıkış belgesi
4. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
5. Yüksek Lisans diploması veya çıkış
belgesi
6. Resmi Onaylı Yüksek Lisans Transkripti
7. Đmzalı Başvuru Formu çıktısı,
8. Özgeçmiş
(Yabancı Dil ve ALES Şartı aranmaz)
1. Lisans diploması veya çıkış belgesi
2. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
Uluslararası Bilgisayar (Tezsiz)
Uluslararası Bilgisayar II. Öğretim (Tezsiz) 3. Đmzalı Başvuru Formu çıktısı,
4. Özgeçmiş
Bilgi Teknolojileri ve Đnternet Güvenliği
Tezsiz Programlar
NOT:Tezsiz Yüksek Lisans Programları, Uluslararası Bilgisayar I. Öğrt. ve Uluslararası Bilgisayar II. Öğretim Bilgi Teknolojileri ve Đnternet Güvenliği
programlarıdır. Bunun dışındaki programlar Tezli programlardır.
Download

TC ve KKTC Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru