SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş İlanı
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programından, Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans
Programına geçişle öğrenci alınacaktır. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’nin 37.maddesi 3.bendinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler için, aşağıda belirtilen
koşullar ve kontenjan dahilinde Tezli Yüksek Lisans Programı kontenjanı belirlenmiştir.
- Tezsiz Yüksek Lisans Programında Halen kayıtlı (3 yıl azami süreyi
doldurmamış, Dönem Kayıtlarını yaptırmış olmak) ve tüm dersler ve
uygulama projesinden başarılı olmak,
- ALES’ten (2012 İlkbahar ve sonrası tarihli) Sayısal puan türünden en az 55
puana sahip olmak,
-Başvuru formu
Başvuru
Koşulları
http://www.selcuk.edu.tr/fen_bilimleri_enstitusu/birim/web/sayfa/ayrinti/2494/tr
-Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli),
-Tezsiz Yüksek Lisans Transkripti (Yeni Tarihli ve Tüm Dersleri Başardığını
Gösteren),
-ALES Belgesi (2012 İlkbahar ve sonrası tarihli)
-Kimlik Fotokopisi
-Bir Adet Fotoğraf
Başvuruda
İstenen
Belgeler
- ALES puanının %50’si ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı genel ağırlıklı not
ortalamasının %50’sinin toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlamak
Değerlendirme
üzere kontenjan dahilinde öğrenci alınacaktır.
-Sonuçlar 3 Şubat 2015 tarihinde web sayfamızda ilan edilecektir.
Başvuru Şekli
29 Ocak – 02 Şubat 2015 tarihleri arasında istenen belgeleri şahsen veya
noter vekaleti verilen kişi aracılığı ile Enstitüye teslim edilmesi
gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir)
Geçiş Yapılacak Anabilim Dalı
Halen Öğrencisi Olunan
Anabilim Dalı
Endüstri Mühendisliği İkinci
Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programı
Adres
Telefon
Geçiş Yapılabilecek
Anabilim Dalı
Endüstri Mühendisliği Tezli
Yüksek Lisans Programı
ALES
Puan Türü
Kontenjan
SAY
10
: Alaeddin Keykubat Kampüsü Rektörlük Binası 7.Kat Selçuklu/KONYA
: (0332) 241 05 25
Fax : (0332) 241 05 20
Download

Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa Geçiş İlanı