ÖYP 2014‐2015/Güz Yarıyılı Giriş Sınavları Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2014‐2015/Güz Yarıyılı için ilan edilen programlara başvuruda bulunan ve yapılan giriş sınavları sonucunda Enstitümüze kayıt hakkını kazanan adayların listesi, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim‐Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 47. maddesi uyarınca Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşmiş olup, aşağıda ilan edilmektedir. Adayların, 18‐19 Eylül 2014 tarihleri arasında Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosu’na (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, Zemin Kat) şahsen başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 1. Kadrosunun bulunduğu üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığı’ndan alınmış, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33/a maddesi kapsamında Araştırma Görevlisi olduğuna ilişkin yazının aslı (Başvuruda yazının aslını teslim eden öğrencilerden yeniden istenmemektedir.) 2. Diploma ya da mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (2 adet) • Yüksek Lisans programına kayıt için Lisans mezuniyet belgesi Mezuniyet belgesinin fotokopisi üzerinde, alındığı üniversite tarafından vurulmuş “Aslı Gibidir” damgası bulunmalıdır. Bu mümkün değilse, Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosu’na, belgenin aslı ve fotokopisi birlikte getirilmelidir. 3. Onaylı transkript (Yüksek Lisans başvurusu için lisans transkripti) 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi 5. ALES belgesi 6. Yabancı Dil Belgesi 7. Vesikalık fotoğraf (3 adet) 8. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösterir belgenin aslı (Son 1 ay içinde alınmış olmalıdır.) 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ ÖYP 2014‐2015/Güz Yarıyılı Giriş Sınavları Grafik Yüksek Lisans Programı (YÖK tarafından ilan edilen kontenjan: 8) Sıra Nr. Ad, Soyad
ÖYP Puanı
Puan Puanın % 75’i (A)
(Yuvarlanmış) Giriş Sınavı Puanı
Puan Puanın % 25’i (B)
(Yuvarlanmış) Başarı Puanı
(A+B) 1 İbrahim Halil Özkirişçi 80,71
61 75 19 80 2 Sümeyye Özbek 57,83
43 37 9 52 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı (YÖK tarafından ilan edilen kontenjan: 5) Sıra Nr. Ad, Soyad
Puan
1 2 3 4 5 Buşra Gürdağ Fatma Çağla Geniş Kübra Kayaduran Kadriye Şehnaz Camcı Merve Şahika Erkan 82,38
80,80
81,58
77,15
74,50
ÖYP Puanı
Puanın % 75’i (A)
(Yuvarlanmış) 62 61 61 58 56 Giriş Sınavı Puanı
Puan Puanın % 25’i (B)
(Yuvarlanmış) 10 15 10 10 10 3 4 3 3 3 Başarı Puanı
(A+B) 65 65 64 61 59 2 
Download

ÖYP 2014-2015/Güz Yarıyılı Giriş Sınavları