TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ÇİFT ANA DAL ve YAN DAL KONTENJANLARI
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Çift Ana Dal Kontenjanı
Yan Dal Kontenjanı
Uçak Mühendisliği
3
3
Uzay Mühendisliği
3
3
6
6
Çift Ana Dal Kontenjanı
Yan Dal Kontenjanı
Havacılık İşletmeciliği
10
10
İşletme
10
10
Lojistik Yönetimi
10
10
30
30
Mühendislik Fakültesi
Çift Ana Dal Kontenjanı
Yan Dal Kontenjanı
Bilgisayar Mühendisliği
9
9
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
7
7
Endüstri Mühendisliği
7
7
Makine Mühendisliği
9
9
Mekatronik Mühendisliği
7
7
TOPLAM :
İşletme Fakültesi
TOPLAM :
TOPLAM :
39
39
NOT : 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı Çift Ana Dal ve Yan Dal başvurularının 03 – 07
Şubat 2014 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.
• Öğrenciler belirtilen tarihler arasında Çift Ana Dal veya Yan Dal Programlarına yalnızca birer
başvuru yapabilirler.
• Çift Ana Dal Programına başvurular en erken 3. en geç 5. dönemin başında, Yan dal Programına
başvurular en erken 3. en geç 6. dönemin başında yapılabilir.
• Öğrencilerin Çift Ana Dal Programına başvuruda bulunabilmesi için başvurduğu döneme kadar Ana
Dal Lisans Programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve Genel Not Ortalamasının
(CGPA) 100 üzerinden en az 70 (4 üzerinden en az 2.50) olması, Ana Dal Lisans Programının ilgili
sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması gerekmektedir.
• Öğrencilerin Yan Dal Programına başvuruda bulunabilmesi için başvurduğu döneme kadar Ana Dal
Lisans Programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve Genel Not Ortalamasının
(CGPA) 100 üzerinden en az 65 (4 üzerinden en az 2.25) olması gerekmektedir.
• Öğrenci aynı anda birden fazla Çift Ana Dal veya Yan Dal Programına kayıt yaptıramaz. Ancak, aynı
anda Çift Ana Dal ile Yan Dal Programına kayıt yaptırabilir.
Çift Ana Dal / Yan Dal Başvuru Formu
Download

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 2013