Hukuk Fakültesi Değişim Programları
Bilgilendirme Sunumu 2014-15
Uluslararası Ofis, Şubat 2014
Gündem
1. Erasmus+ 2014-2020
2. Erasmus Öğrenim Hareketliliği
3. Erasmus Staj Hareketliliği
4. Diğer Değişim Programları
1. Erasmus+ 2014-2020



Erasmus+ is the new EU Program for Education,
Training, Youth and Sport for 2014-2020,
starting in January 2014.
Erasmus+ will provide opportunities for over 4
million Europeans to study, train, gain work
experience and volunteer abroad.
In addition to providing grants for individuals,
Erasmus+
will
support
transnational
partnerships.
Erasmus+ 2014-2020


Erasmus+ brings together seven existing EU
programs in the fields of Education, Training and
Youth; it will for the first time provide support for
Sport.
For more information:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm
Neden Değişim?
Uluslararası
arkadaşlıklar
ve bağlantılar
Farklı
kültürleri
keşfetmek
İş
piyasasında
öne çıkmak
Motivasyon,
bağımsızlık ve
kendine güven
Farklı ve
çeşitli konu
alanlarına
erişim
Uluslar arası bakış açısı
kazanmak ve farklı bir
akademik sistem
deneyimlemek
Dil
becerilerini
geliştirmek
2. Erasmus Öğrenim Değişimi









Partner kurumda değişim
Güz/ Bahar ya da Güz+Bahar (3 -12 ay)
Alınan krediler/dersler transfer edilmekte ve OzU mezuniyet yükümlülüklerine sayılmakta
Partner kurumda öğrenim ücreti yok, OzU öğrenim ücreti devam ediyor
Erasmus öğrencisi olmak için: 60 ECTS tamamlamış olmak; CGPA ≥ 2.20
Yeni Erasmus+ dönemine ilişkin değişiklik olması durumunda, ek duyuru yapılacaktır.
Yerleştirme ve hibe için sıralama: CGPA 50%, 50% Dil seviyesi
Öğrenim görülecek dil İngilizceden farklı ise ek dokümantasyon: lise diploması, Kültür Merkezi
Sertifikası vb. -- Partner kurumun aradığı min. dil seviyesi şartı sağlanmalıdır.
Scola İngilizce Dil Sınavı: 22 Mart 2014. Detaylar websitemizde ve e-mail ortamında
duyurulacaktır.


Trace vermemiş olan ve Türkçe programlarda okuyan öğrencilerin sınavdan 60/100 almaları
gerekmektedir.
Tercihler dikkatle yapılmalıdır. İlk etapta yerleştirilme yapılan kuruma gidilmek istenmiyorsa,
zamanı geldiğinde belirtilmelidir. Bu durumdaki başvuru yapmış olan adaylar, yaz dönemi
yapılan ikinci değerlendirme için dikkate alınabilir.
Erasmus Öğrenim Hibeleri
(14-15 Akademik Yılı)
Hayat pahalılığına göre ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci Öğrenim
Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn,
Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık
500
2. Grup Program Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya,
Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya,
Türkiye
400
3. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya,
Romanya, Slovakya, Makedonya
300
Partner Kurumlar
Kurum
Ülke
UG/GR
Kontenjan
Sömestr
Dil
Göttingen
Almanya
UG, GR
4
Sömestr
Almanca
Mannheim
Almanya
UG, GR
2
Sömestr
Almanca,
İngilizce
Halle-Wittenberg
Almanya
UG, GR
2
Sömestr
Almanca,
İngilizce
Salerno
Italya
UG, GR
2
Sömestr
İtalyanca
Napoli
Italya
UG,GR
4
Sömestr
İtalyanca
Bari Aldo Moro
Italya
UG,GR
2
Sömestr
İtalyanca
Partner Kurumlar
Kurum
Ülke
UG/GR
Kontenjan
Sömestr
Dil
Europa
Universiteit
Viadrina
Almanya
UG/GR
2
Sömestr
Almanca,
İngilizce
University of
Maribor
Slovenya
UG,GR
3
Sömestr
İngilizce
Aristotle
University of
Thessaloniki
Yunanistan
UG,GR
2
Sömestr
Yunanca,
İngilizce,
Almanca,
Fransızca
Riga Graduate
School of Law**
Letonya
UG,GR
2
Sömestr
İngilizce
Justus Liebig
Giessen
Almanya
** Yenileme sürecinde.
UG,GR
2
Sömestr
Almanca,
İngilizce (bazı
dersler)
Partner Kurumlar
Kurum
Ülke
UG/GR
Kontenjan
Sömestr
Dil
EBS Law School
Almanya
UG/GR
2
Sömestr
İngilizce (sadece
Güz dönemi),
Almanca
University of
Bialystok
Polonya
UG/GR
2
Akademik Yıl
İngilizce
Gent
*expects min.
CGPA 3.0.
Belçika
UG
2
Akademik Yıl
Dutch,
İngilizce
Poznan
Polonya
UG/GR
3
Sömestr
İngilizce,
Lehçe
Girona
İspanya
UG/GR
5
Sömestr
İspanyolca
Universite de
Liege
Belçika
UG/GR
4
Sömestr
Fransızca,
İngilizce
University of
Fribourg**
İsviçre
UG/GR
1
Akademik Yıl
Almanca,
Fransızca
** Swiss participation in the Erasmus+ program is suspended until any
further notice.
Değişim Destinasyonu Nasıl Seçilmeli?







OzU mezun olma koşullarına yönelik transfer edilebilecek
derslerin olması ve programınıza uygunluğu
Öğretim dili
Akademik dönemlerde çakışma olmaması
Çeşitli hizmetler: konaklama, oryantasyon programı vb.
Yaşam masrafları
Kültürel, sosyal olanaklar ve seyahat imkanları vb.
Profesyonel gelişim
Süreç Nasıl Başlıyor?






Bilgilendirme
Başvuru
Yerleştirme & hibe için sıralama- hibe hiçbir zaman garanti değil,
alındığı durumda da tüm masrafları karşılamaya yönelik değil
Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından partner kuruma
nomine edilme
Uluslararası Ofis ile – nominasyon sonrasında – partner kuruma
başvuru yapılması
Erasmus Program Koordinatörünüz ile Öğrenim Anlaşması ve
Çalışma Planı tamamlama
Süreç Nasıl Devam Ediyor?




Partner kurum tarafından kabul edilme & Erasmus
dokümanlarını tamamlama
Vize/oturma izni, sigorta, seyahat ve konaklama
aranjmanları- Öğrencilerin kendi sorumluluğunda
Değişim sırası ve sonrasında çeşitli dokümanlar
Değişim sonrasında, alınan kredilerin/ derslerin Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından transfer edilmesi (Partner
kurumdan gelen ECTS Transcript of Records ve Erasmus
Program Koordinatörü tarafından hazırlanan Proof of
Recognition ile olmakta.)
Erasmus Öğrenim Dönemi için Gerekli
Dokümanlar









Erasmus Başvuru Formu (On-line)
Değişim Dönemi Ders Planı
Erasmus Hibe Sözleşmesi
Öğrenim Anlaşması
Erasmus Öğrenci Beyannamesi
Öğrenci Bilgi Formu
Katılım Sertifikası
Öğrenim Nihai Rapor Formu
Pasaportun ülkeden çıkış ve ülkeye giriş sayfalarının kopyaları
3. Erasmus Staj Değişimi





Min 3 ay, max 12 ay
İşletmeler, eğitim/araştırma merkezleri (EU-27)
 AB kurumları, dış temsilcilikler, AB fonlarından
yararlanan kurumlar olmamakta.
CGPA ≥ 2.20
Staj bulanlar arasında hibe sıralaması: CGPA 55%, Dil
seviyesi 45%
Toplam 8 ÖzÜ öğrencisi için hibe
Erasmus Staj Hibeleri
(Yaz 2014)
Ülke
Aylık Hibe (€)
Ülke
Aylık Hibe (€)
Ülke
Aylık Hibe (€)
Avusturya
476
Finlandiya
535
Letonya
333
Belçika
448
Fransa
520
Malta
368
Bulgaristan
281
Birleşik Krallık
602
Hollanda
466
Güney Kıbrıs
375
Yunanistan
425
Polonya
345
Çek Cumhuriyeti
377
Macaristan
355
Portekiz
381
Almanya
425
İrlanda
489
Romanya
312
Danimarka
601
İtalya
477
İsveç
531
Estonya
339
Litvanya
325
Slovenya
401
İspanya
438
Lüksemburg
448
Slovak
Cumuriyeti
358
Erasmus Stajı Dokümanları








Europass CV
Niyet Mektubu
Erasmus Stajı Hibe Sözleşmesi
Eğitim anlaşması ve kalite taahhüdü
Bilgi Formu
Katılım Sertifikası
Nihai Rapor Formu
Pasaport giriş-çıkış sayfası kopyaları
Pratik Konular





Pasaport
Vize
Hibe transferi
Seyahat aranjmanları
Konaklama
4. Diğer Değişim Anlaşmaları
Kurum
Ülke
UG/GR
Slotlar
Dil
Odessa Law
Academy
Ukrayna
UG, GR
2
Ukraynaca/Rusça
Qafqaz
University
Azerbaijan
UG, GR
4
Azeri / Türkçe
Kookmin
University
Kore
UG
1
İngilizce
Şimdi Ne Yapmam Gerekiyor?
Öğrenim Amaçlı Değişim için:


On-line başvuru formu linki:
http://app.ozyegin.edu.tr/ErasmusOutgoing/
Scola İngilizce Dil Sınavı: 22 Mart 2014. Detaylar
websitemizde ve e-mail ortamında ayrıca
duyurulacaktır.
Değişim için Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2014
(Güz 2014 ve/ya Bahar 2015 için)
Şimdi Ne Yapmam Gerekiyor?
Staj Amaçlı Değişim için:



Uygun kurumlara başvuru yapmak
16 Mart’a kadar Kabul Mektubu’nu (Letter of Intent)
Uluslararası Ofis’e iletmek
Hibe için değerlendirme sonucunu beklemek
Erasmus Stajı Başvuru Tarihi: 16 Mart 2014
(Yaz 2014 için)
Teşekkürler ve başarılar!
Sorularınız için:
[email protected]
Download

bu link