SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DERSTEN ÇEKİLME FORMU / COURSE WITHDRAWAL FORM
Öğrenci Bilgileri / Personal Information
Öğrenci No.
Student ID
Adı, Soyadı
Full Name
Bölümü
Department
Yılı / Dönemi
Year / Term
Yazışma Adresi
Mailing Address
Telefon
Ev / Home
Phone
e-posta
e-mail
Cep /Mobile
Ders Bilgileri / Course Information
Kod / Code
Adı / Title
Kredi /Credit Hours
Öğrencinin İmzası …………………………………………
Student Signature
Tarih ………………………….
Date
Approvals
Name
Dersin Öğretim Elemanı
Course Instructor
Danışman
Academic Advisor
Bölüm Başkanı
Department Chair
Enstitü Müdürü
Institute Director
AÇIKLAMALAR / NOTES:
1.
Signature
Date
Dersten çekilmek ve dersi bırakmak iki ayrı işlemdir. Bir dersi, “Ders Ekleme-Bırakma
Dönemi” içinde, onay almaksızın kendi başınıza bırakabilirsiniz, bıraktığınız ders not
belgenizde gözükmez. Oysa dersten çekilme, ders ekleme-bırakma döneminden sonra başlar,
2.
3.
4.
herhangi bir nedenle bir dersten çekilmek isteyen öğrencinin, dersin öğretim elemanından,
danışmanından, bölüm başkanından ve enstitü müdüründen onay alması gereklidir. Öğrencinin
çekildiği ders not belgesinde “W” harfi ile gözükür, fakat “W” notu dönem not ortalamasına ve
genel not ortalamasına katılmaz.
Withdrawal from a course is different from dropping a course. You can drop a course during
the “add and drop” period by yourself without getting permission, and the dropped course is not
recorded on your transcript. But the withdrawal begins after the “add and drop” period ends,
and students who want to withdraw from a course for any reason should get the approval of the
course instructor, academic advisor, department chair and institute director. A “W” grade is
given to the withdrawn course. “W” grade is recorded on the transcript but it does not count in
GPA and CGPA calculations.
Öğrenciler, öğrenim süresi boyunca ancak bir dersten çekilebilirler.
Number of withdrawals is limited to one course in a degree program.
“W” notu alınan zorunlu bir dersin izleyen iki yarıyıl içinde tekrarlanması gerekir. Eğer seçmeli
bir ders ise yerine bir başka seçmeli ders alınabilir.
A must course with a “W” grade should be retaken in the following two semesters. However an
elective course with a “W” grade may be replaced by another elective course.
Dersten çekilme süresi, Akademik Takvimde belirtilen son ders gününden dört hafta önce sona
erer.
The deadline for requesting withdrawal from a course is four weeks before the last day of
classes as declared in the Academic Calendar.
Download

FİHRİST - İzmir Adliyesi