KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kayıt için geldiğinizde aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak beraberinizde getirmeniz
gerekmektedir.
[1] Lise Diploması,
Mezun olduğunuz önlisans diplomasının "ASLI”.
Başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.
Eğer, ek puandan yararlanarak ya da Sınavsız Geçişle yerleştirilmiş ancak alan/kol/bölümünüz
diplomanızda veya mezuniyet belgenizde belirtilmemişse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun
olduğunuzu gösterir resmi belge gereklidir. (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi “METEM” mesleki ve
teknik ortaöğretim programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı
düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
[2] Askerlikle İlgili Beyanı,
1992 ve daha önce doğmuş erkek adaylardan, üniversitemize kayıt için askerlik durumu hakkında
beyanı istenecektir
[3] 2 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi (Üzerine öğrenci numarası ve telefon numarası
yazılmış olmalı.)
[4] 12 adet 4.5cm x 6cm boyutunda fotoğraf Fotoğraflarınızın arkasına adınızısoyadınızı ve T.C numaranızı mutlaka yazınız! Fotoğraflarınızı dağılmayacak şekilde küçük
bir zarfla teslim ediniz.
[5] Öğrenim Ücreti Dekontu, Yükseköğrenim Öğrenim Ücretini ödemiş olduğunuza dair banka
dekontu.(Yalnızca ikinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler için)
[6] Heyet Raporu,Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri (Bknz. 2014
ÖSYM Kılavuzu madde 87), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı
(Bknz. 2014 ÖSYS Kılavuzu madde 845) ve Mahmudiye Meslek Yüksekokulu Atçılık ve
Antrenörlüğü Programına (Bknz. 2014 ÖSYS Kılavuzu madde 209) kayıt yaptırmaya hak kazanan
öğrenciler “tam teşekküllü” bir “resmi hastane”den heyet raporu alacaklardır.
Diğer bölüm/programlara yerleştirilen öğrencilerden "Heyet Raporu”
istenmemektedir.
-Eksik belgeler ile kayıt yapılmaz.
-Posta yolu ile kayıt yapılmaz.
-Kesin kayıta geldiğinizde tüm belgeleriniz hazır ve öğrenim ücreti ödemeleriniz yapılmış
olmalıdır.
-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia
edemez.
UYARI...
-Diploma gibi belgeler kayıt esnasında Üniversitemizdeki kişisel dosyanızda bulundurulmak üzere
sizden alınacaktır. Belgelerinizi teslim etmeden önce, yurt, burs vb başvurular gibi kişisel
nedenlerle kullanmak üzere, bu belgelerin ikişer örneğini yanınızda bulundurmanız, tedbirli
olmanız açısından daha uygun olacaktır.
Download

Kayıt İçin Gerekli Belgeler Tıklayınız