DERSTEN ÇEKİLME FORMU/ COURSE WITHDRAWAL FORM
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ/STUDENT INFORMATION
Adı/First Name:
Soyadı/Surname:
Öğrenci No/Student No:
Fakülte/Faculty:
Tel (Ev/Home):
Bölüm/Department:
GSM:
e-mail:
Yazışma Adresi/Contact Address:
ÇEKİLMEK İSTENİLEN DERS/COURSE TO BE DROPPED
DERSİN KODU/COURSE ID
DERSİN ADI/COURSE NAME
KREDİSİ/CREDIT
1.
2.
20…../20….. Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi/Bahar Dönemi’nde, yukarıda belirtilen dersten/derslerden
çekilmek istiyorum
I would like to withdraw from the above-mentioned course in 20..... / 20..... Academic Year- Fall/Spring
Semester.
Sayfanın arka yüzünde bulunan bilgileri okudum, kabul ediyorum.
I read the information on the back side of the page, I agree.
Tarih/Date:
İmza/Signature:
Öğrencinin Danışmanı
Student Advisor:
İmza/Signature:
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
DERSTEN ÇEKİLME DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Dersten çekilme işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, danışman onayıyla Öğrenci İşleri
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.
 Öğrenci, danışmanına bildirmek koşuluyla ders alma-bırakma haftasını izleyen sekiz (8) hafta içinde
aldığı derslerden bazılarından çekilebilir. Öğrenci bu hakkını bir dönemde çift ana dal veya yan dal
programı dersleri dâhil en çok iki ders olmak üzere; bütün ön lisans öğrenimi boyunca en çok dört,
bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı ders için kullanabilir.
 Öğrencinin çekildiği ders transkripte “W” notu ile görünmeye devam eder, bu ders tamamlanan kredi
sayısına veya ortalamaya etki etmez.
 Bir öğrenci; tekrarlamak zorunda olduğu, not yükseltmek amacıyla tekrar aldığı, daha önce (W) aldığı
(çekildiği) ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Öğrenci, ilk iki yarıyılında dersten
çekilme hakkını kullanamaz. Öğrencinin çekildiği dersler GNO hesabında dikkate alınmaz.
 Öğrenci zorunlu bir dersten çekilirse o dersi aynı dersle tekrar eder; seçmeli dersten çekilirse aynı ders
veya başka bir seçmeli dersle tekrar edebilir.
 Dönemsel ve genel not ortalamanızı düşürmemek için başarısız olacağınızı düşündüğünüz bir dersten
çekilmeniz tavsiye edilir. Çekilmek istediğiniz dersleri belirlerken, diğer derslerin ön koşulu olan
derslerden çekildiğiniz takdirde, ilerleyen dönemlerde ön koşulunu sağlayamadığınızdan bu dersleri
alamayacağınızı da göz önünde bulundurunuz.
GEDIZ UNIVERSITY
IMPORTANT ISSUES REGARDING COURSE WITHDRAWAL
 Course withdrawals are processed by the Student Affairs Office upon the approval of the relevant
academic advisors within the dates indicated at the academic calendar.
 Provided that the relevant academic advisor is informed, students can withdraw from some of the
courses they are enrolled in, within eight weeks (8) following the add-drop period specified in the
academic calendar. The maximum number of courses that a student is allowed to withdraw per
semester is two including double major and minor courses, six courses in total for the entire
undergraduate studies and four courses in total for associate degree studies.
 Once a student withdraws from a course, they will receive a grade of "W", which appears on the
transcript. The course withdrawn will not be included in the total number of completed credits. "W"
grade does not affect GPA.
 A student cannot withdraw from a course he/she takes in order to improve her/his GPA or which
he/she is required to repeat. It is also not possible to withdraw from a course which is not included in
GPA or has been withdrawn before (indicated with W grade). Students cannot withdraw from a
course in their first two semesters.
 If a required course is withdrawn, it must be repeated by taking the same course in following semesters.
In case of withdrawal from an elective course, the same course or another elective course that is
considered equivalent may be repeated.
 Students are advised to withdraw from courses when successful completion of the course appears
impossible. Please note that withdrawing from courses which are the prerequisites of other courses
means the student will not be allowed to take the courses with the prerequisites in the following
semesters before the prerequisites are completed successfully.
Download

DERSTEN ÇEKİLME FORMU/ COURSE WITHDRAWAL FORM