MERSİN SUPHİ ÖNER ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ YÜZME KURSU KAYIT FORMU KURSİYERE AİT BİLGİLER TC Kimlik No Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Ana Adı Baba Adı Cinsiyeti Bay Bayan Yüzme biliyor mu? Evet Kısmen Hayır Daha önce yüzme eğitimi aldı mı? Evet Hayır Bedensel /Zihinsel engeli var mı? Evet(………………………………………) Hayır Kalp, sara vb. rahatsızlığı var mı? Evet(………………………………………) Hayır Protez ya da cihaz kullanıyor mu? Evet(………………………………………) Hayır İletişim telefonu Cep:………………………..………..… Ev:………………………………. Adresi KURS PROGRAMI TABLOSU (Lütfen katılmak istediğiniz grubu işaretleyiniz.) GRUP İSMİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 1.GRUP 16.06.2014 10.07.2014 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP 16.06.2014 04.08.2014 04.08.2014 YAŞ GRUBU 06‐14 YAŞ ARASI 10.07.2014 06‐14 YAŞ ARASI 29.08.2014 06‐14 YAŞ ARASI 29.08.2014 06‐14 YAŞ ARASI KURS SAATİ TOPLAM KURS SÜRESİ 08:30‐09:30
16 SAAT 09:30‐10:30
08:30‐09:30
09:30‐10:30
KURS GÜNLERİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTENİLEN GRUP 16 SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE 16 SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE 16 SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE Yukarıda doğru olarak bilgileri yazılı oğlumun/kızımın ya da vasimin velisi olarak, Müdürlüğünüzce açılacak yüzme kursuna kaydının yapılmasını talep ediyor ve kayıt formu ekinde imzaladığım Genel Kurallara uymayı taahhüt ediyorum. …../.…./2014 Kayıt için istenilen evraklar: 1‐Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Kursiyer Velisi/Vasisi 2‐MEB ve Sağlık Bakanlığı Personeli çocukları için Personel Kimlik Kartı Adı Soyadı ve İmza SAĞLIK RAPORU Yukarıda fotoğrafı yapışık ve kimlik bilgileri yazılı ………………………………….……………………….oğlu/kızı ……………………………………….………………………………’nin yapılan muayenesinde yüzme kursuna katılmasına mani olmadığını bildirir rapordur. ……/……/2014 Hükümet Tabibi 2014 YÜZME KURSUNDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR Sayın Veliler ve Kursiyerler: Aşağıda yazılı olan kurallar kursiyerlerimizin güvenli bir ortamda yüzme eğitimi alabilmesi ve sorunsuz bir kurs eğitimi sürecinin yürütülebilmesi için konulmuştur. Lütfen tamamını okuyarak imzalayınız. 1‐
2‐
Kursiyerlere kurs süresince sadece temel yüzme becerisi eğitimi verilecektir. Kurs kayıt formu eksiksiz olarak doldurulacak, fotoğraf yapıştırılacaktır. Kurs ücreti yatırılmadan önce yüzme kursuna katılmasında engel bulunmadığına dair sağlık raporu alınacaktır. 3‐ Yüzme kursu ücretinin tamamı kayıt esnasında peşin olarak alınır ve hiçbir suretle iade edilmez. 4‐ Kursa 6 yaşın altındaki çocuklar müracaat edemez. Doğum tarihi 15/06/2000 tarihinden önce olan kursiyerler ise sadece yetişkin grubuna müracaat edebilir. 5‐ Kursiyerler kurs esnasında mayo giymek ve bone takmak zorundadır. Mayo ve bone kursiyerler tarafından temin edilecektir. 6‐ İdaremiz gerekli görmesi halinde kurs günleri ve saatinde değişikliğe gidebilir. 7‐ Kurs sonunda Yüzme Kursuna Katılım Sertifikası verilecektir. 8‐ Kursa devam zorunludur. Toplam kurs süresinin %25’inden fazlasına katılmayan kursiyer devamsız sayılır ve katılım sertifikası verilmez. 9‐ Hava muhalefeti, havuzda meydana gelebilecek arızalar, eğitmenin rahatsızlığı vb. gibi nedenlerle yapılamayan kursların telafisi idarece belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 10‐ Kursiyerlerin kendi devamsızlığı nedeniyle gelemediği günler için telafi eğitimi yapılmayacaktır. 11‐ Kursiyer yakınlarının verilen kursu izlemesine idarece belirlenen haftanın bir günü izin verilecektir. Diğer günlerde kursiyer yakınları kursu izleme talebinde bulunamaz. 12‐ Kursiyer yakınları hiçbir suretle yüzme alanı içerisine girmeyecektir. Kursiyere ve eğitmenlere müdahale etmeyecektir. 13‐ Kurs sonunda yüzme becerisi kazanamamış kursiyerler için eğitmenler ve idare sorumlu tutulamaz. 14‐ Kalp krizi, Şeker hastalığı, Sara nöbeti vb. gibi kursiyerin kendi rahatsızlığından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklardan dolayı idare sorumlu tutulamaz. 15‐ Grup eğitimine uyum sağlayamayan, davranışlarıyla grubun yüzme çalışmasını engelleyen veya sürekli olarak sorun çıkaran kursiyerlerin kayıtları idare tarafından silinebilecek ve ücret iadesi yapılmayacaktır. 16‐ Üye indirimi sadece Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı personellerinin çocuklarına veya vasisi olduğu kişilere uygulanacaktır. Kardeş, Dayı, Amca, Hala, Büyükanne, Büyükbaba gibi yakınlar üye indirimi için kabul edilmeyecektir. 17‐ Yüzme kursu için aşağıda yazılı olan fiyatlar geçerlidir. Bu fiyatlar haricinde fiyat talebinde bulunulmayacaktır. MEB ve Sağlık Bakanlığı personeli 100 TL
MEB ve Sağlık Bakanlığı personeli (iki ve üzeri kardeşler için kişi başı) 85 TL
Diğer meslek grupları 120 TL
Diğer meslek grupları(iki ve üzeri kardeşler için kişi başı) 100 TL
Yukarıda yazılı olan genel kuralların tamamını okudum. Bu kuralların herhangi birine ben ya da kursiyerim uymadığında kursiyerimin kurstan kaydının silinmesini kabul ediyor ve herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı taahhüt ediyorum. …../……./2014 Kursiyer Velisi Adı Soyadı :…………………………………………………………..…………………….. İmza :……………………………………………..………………………………….. 
Download

MERSİN SUPHİ ÖNER ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ