Doç. Dr. Saffet YAĞIZ
Yerbilimleri Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Anabilim Dalı
E-Mail: [email protected], Web: http://syagiz.pau.edu.tr
 Geoteknik Anabilim Dalı; Zemin ve Kaya Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi,
Tünelcilik, Mekanize Kazı, Temeller, Altyapı Planlama.
Öğrenim Durumu:
Doktora
Yüksek Lisans
Yabancı Dil
Colorado School of Mines, Geoteknik Anabilim Dalı, ABD
University of Missouri-Rolla, Geoteknik Anabilim Dalı, ABD
Amerikan Dil Akademisi, İngilizce, ABD
Kırıkkale/1969
1997-2002
1995-1997
1994-1995
Lisans
Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR
1988-1992
Lise
Ankara (Anadolu) Lisesi, Fen Bölümü, TR
1983-1987
Doktora: “Development of rock fracture & brittleness indices to quantifying the effects of rock mass
features & toughness in the CSM model basic penetration for hard rock tunneling machines”. PhD.
Thesis, 289p, Geotechnical Division of Mining and Earth Systems Engineering, Colorado School of
Mines, Golden, Co, USA, 2002. Danışman: Prof. Dr. Levent Özdemir
Y. Lisans: “Influence of shape and percentage of gravel on the shear strength of sand and gravel
mixture soil”. Special Topic, Geotechnical Division of Geological Engineering Department, University
of Missouri, Rolla, Mo, USA, 1997. Danışman: Prof. Dr. Paul M. Santi
Askerlik Durumu: 2. Ordu Ulaştırma Er Eğitim Alayı, Birinci Tabur, Birinci Bölük, Malatya’dan;
MSB’nin 15 Kasım 1999 Gün ve MİY:0913-289-99/ASAL D. Er İşl. Ş. İht. Faz. As. KS (292) sayılı
emri ile terhis oldu. 13.09.2000.
Akademik Deneyimler:
Doçent
YÖK-Üniversitelerarası Akademik Kurul, TR
2010- ---Dr. Araştırmacı Penn State University, Geoteknik Anabilim Dalı, ABD
Yrd. Doç. Dr.
Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR
Dr. Arş. Gör.
Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR
YM. Araştırmacı Colorado School of Mines, Earth Mechanics Institute, ABD
Arş. Gör. (T.A.) Colorado School of Mines, Geoteknik Ana Bilim Dalı, ABD
Yönetim/İdari Deneyimler:
Müdür
Müdür Üye
Üye
Ödüller:
Pamukkale Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Pamukkale Üniversitesi, Senato Üyesi
Pamukkale Üniversitesi, SEM Yönetim Kurulu Üyesi
Yayın Teşvikler TÜBİTAK- Uluslararası Yayın Teşvik Ödülleri
Araştırma Bursu TÜBİTAK- 2219-Yurtdışı (ABD) Doktora Sonrası Araştırma
Makale Ödülü
Başarı Ödülü
Öğrenim Bursu
Sertifikalar:
2011-2012
2004-2010
2003-2004
1998-2002
1998-2002
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2008-2014
2012-2012
IAEG-Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi, Erguvanlı
New York Eğitim Ataşeliği, Üstün Başarılı Öğrenci, (4.0/4.0)
1416 Sayılı Kanunla, ABD’de Yüksek Lisans ve Doktora
2008-2009
1999-2000
1994-2002
Next Generation Learning, Mardin, TR
NILE-Motivation in Teaching and Learning, İngiltere
Amazing Minds; Continues Professional Development, Kıbrıs
Siyaset Akademisi; Yerel Yönetimler Programı, Denizli, TR
Nisan, 2014
Ağustos, 2013
Mayıs, 2013
Aralık, 2012
Sayfa 1 / 8
25’ten fazla
3 defa
Bilimsel oturumlara katılım, başkanlık vb. görev sertifikaları
Microtunneling, 2000, 2001, 2002, ABD
Amerikan Dil Akademisi, İngilizce, ABD
Verilen/Verilebilen Dersler:
Lisans Dersleri
Lisansüstü
Dersleri
2000-2014
2000-2002
1994-1995
Zemin Mekaniği; Kaya Mekaniği; Mühendislik Jeolojisi; Tünelcilik; Temeller;
Geoteknik Veri Toplama ve Analiz Teknikleri; Mikro-tünelcilik, Kazı Mekaniği.
Zemin Dinamiği; Zemin İyileştirme Yöntemleri; Sığ ve Derin Temeller; Geoteknik
Alan Araştırmaları; Kaya Kütlelerinde Süreksizlikler; Geoteknik Uygulamaları ve
Sorunları; Tünel Mühendisliği; Kaya Mühendisliği; Yeraltı Kazıları.
Editörlükler:
Journal of Transportation Technologies, Editörler Kurulu Üyesi, (2011- ----)
Modern Traffic and Transportation Engineering Research, Editörler Kurulu Üyesi, (2013-2014)
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Baş Editör, (2011-2012)
First International Symposium on Travertine, Editör, (2005, Denizli)
Bilimsel Dergilerde Hakemlikler:
Geotechnical and Geological Engineering
Tunneling and Underground Space Technology
Canadian Geotechnical Journal
Rock Mechanics and Mining Sciences
Rock Mechanics and Rock Engineering
Rock Mechanics and Geotechnical Engineering
Engineering Geology
Geomechanics and Geoengineering
Geomechanics and Tunneling
Environmental Earth Sciences
Engineering Geology and the Environment
Bilimsel Toplantılarda Görevler:
V. Global Stone Congress, Bilim Kurulu Üyesi, (2014, Antalya)
XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Oturum Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi, (2014, Afyon)
Eurock2014- European Rock Mechanics Symposium, Bilim Kurulu Üyesi, (2014, İspanya)
Eurock2013- European Rock Mechanics Symposium, Bilim Kurulu Üyesi, (2013, Polonya)
VIII. International Marble & Stone Congress, Oturum Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi, (2012, Afyon)
II. International Fuzzy Systems Symposium, Bilim Kurulu Üyesi, (2011, Ankara)
Eurock2010-European Rock Mechanics Symposium, Oturum Başkanı, (2010, İsviçre)
I. International Symposium on Travertine, Bilim Kurulu Üyesi, (2005, Denizli)
Microtunneling Short Course, Düzenleme Kurulu Üyesi, Earth Mechanics Institute of Colorado
School of Mines, (2000, 2001, 2002, ABD)
Bilimsel Kitaplar:
Proceedings of First International Symposium on Travertine, 420p, 2005, Ankara, Turkey (İngilizce)
Uluslararası Dergilerde Makaleler: === h-indeks: 7, (Web of Science’ta, 200’den fazla atıf)
Frough O, Torabi SR, Yağız S. 2014. Application of RMR for estimating rock mass related TBM
utilization and performance parameters: A case study. Rock Mechanics and Rock Eng., Online. [Atıf
sayısı 0]
Ghasemi E, Yağız S, Ataei M. 2014. Predicting penetration rate of hard rock tunnel boring machine
using fuzzy logic. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 73, 23-35. [Atıf sayısı 0]
Sayfa 2 / 8
Yağız S, Sezer EA, Gökçeoğlu C. 2012. Artificial neural networks and nonlinear regression
techniques to assess the influence of slake durability cycles on the prediction of uniaxial
compressive strength and modulus of elasticity for carbonate rocks. International Journal for
Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 36, 1636-1650. [Atıf sayısı 10]
Şen S, Sezer EA, Gökçeoğlu C, Yağız S. 2012. On sampling strategies for small and continuous
data with the modeling of genetic programming and adaptive neuro-fuzzy inference system.
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (Special Issue), 23, 297-303. [Atıf sayısı 0]
Yağız S. 2011. P-wave velocity test for the assessment of some geotechnical properties of rock
materials. Bulletin of Materials Science, 34, 943-957. [Atıf sayısı 8]
Yağız S, Karahan H. 2011. Prediction of hard rock TBM penetration rate using particle swarm
optimization. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 48, 427-433. [Atıf sayısı
13]
Yağız S. 2011. Correlation between slake durability and rock properties for some carbonate rocks.
Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 70, 377-383. [Atıf sayısı 4]
Yağız S. 2010. Geomechanical properties of construction stones quarried in Southwestern Turkey.
Scientific Research and Essays, 5, 750-757. [Atıf sayısı 6]
Yağız S, Gökçeoğlu C. 2010. Application of fuzzy inference and non-linear regression methods for
predicting rock brittleness. Expert Systems with Applications, 37, 2265-2272. [Atıf sayısı 26]
Yağız S, Gökçeoğlu C, Sezer E, İplikçi S. 2009. Application of two non-linear prediction tools to the
estimation of tunnel boring machine performance. Engineering Application of Artificial Intelligence,
22, 818-824. [Atıf sayısı 28]
Yağız S. 2009. Predicting uniaxial compressive strength, modules of elasticity and index properties
of rocks using Schmidt hammer. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 68, 55-63.
[Atıf sayısı 23]
Yağız S. 2009. Assessment of brittleness using rock strength and density with punch penetration
test. Tunneling and Underground Space Technology, 24, 66-74. [Atıf sayısı 26]
Yağız S, Akyol E, Şen G. 2008. Relationship between standard penetration and pressure meter test
on sandy silty clays: A case study from Denizli. Bulletin of Engineering Geology and the
Environment, 67, 405-410. [Atıf sayısı 7]
Yağız S. 2008. Utilizing rock mass properties for predicting TBM performance in hard rock
condition. Tunneling and Underground Space Technology, 23, 326-339. (IAEG-Mühendislik Jeolojisi
Türk Milli Komitesi, En İyi Makale Dalında Erguvanlı Ödülü sahibidir). [Atıf sayısı 56]
Yağız S. 2001. Brief notes on the influence of shape and percentage of gravel on shear strength of
sand and gravel mixture. Bulletin of Engineering Geology and the Environments, 60, 321-323. [Atıf
sayısı 5]
Uluslararası Dergilerde Tartışma Türü Makaleler:
Yağız S. 2013. Comment on “Point load test on meta-sedimentary rocks and correlation to UCS
and BTS”, [RMRE, 46(4); 889-896]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 46, 909-912.
Yağız S. 2012. Comments on “Determination of strength parameters and quality assessment of
Denizli travertines (SW Turkey)” [Eng Geol, 129–130 (2012) 38–47]. Engineering Geology, 147–
148, 149-150.
Yağız S. 2011. Comments on the article “Performance prediction of hard rock TBM using Rock
Mass Rating (RMR) system” [TUST, 25 (2010) 333-345]. Tunneling and Underground Space
Technology, 26, 649-650.
Yağız S. 2010. Discussion on “Assessment of some brittleness indexes in rock-drilling efficiency”
[RMRE, 43(3); 361-370]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 43, 371-373.
Yağız S. 2010. Comments on “Multifactorial fuzzy approach to the penetrability classification of
TBM in hard rock conditions” [TUST, 24 (2009) 500-505]. Tunneling and Underground Space
Technology, 25, 95-96.
Yağız S. 2009. Discussion on the paper entitled “Indentation hardness test to estimate the
Sayfa 3 / 8
sawability of carbonate rocks”, [Bull Eng Geol and the Environ. 67, 507-511]. Bulletin of
Engineering Geology and the Environment, 68, 437-439.
Yağız S. 2009. Discussion on the article ‘‘Influence of rock brittleness on TBM penetration rate in
Singapore Granite” [TUST, 22 (2007) 317–324] and [TUST, 23 (2008) 217–218]. Tunneling and
Underground Space Technology, 24, 115-116.
Uluslararası Dergilerde Kitap Kritikleri:
Yağız S. 2001. Strength and related properties of concrete a quantitative approach. Popovics S.
John Wiley & Sons Inc., New York 1998. Book Reviewed in Journal of Environmental &
Engineering Geosciences, 7(1):111. February, 2001. TX USA.
Yağız S. 2001. Damage and fracture in heterogeneous materials; Modeling an Application to
Improvement of Drilling Tool. Mishnaevsky L, Jr. Balkema Rotterdam. 1998. Book Reviewed in
Journal of Environmental & Engineering Geosciences, 7(1):114. February, 2001. TX USA.
Yağız S. 2001. Filters and drainage in geotechnical and environmental engineering. Wolski W,
Mlynarek J. (Eds). 2001. Book Reviewed in Journal of Environmental & Engineering
Geosciences, 7(1):113. February, 2001. TX USA.
Yağız S. 2001. Influence of gravity on granular soil mechanics. Katti RK, Katti AR, Katti DR. 2001.
A. A. Balkema Rotterdam. Brookfield. 2000. Book Reviewed in Journal of Environmental &
Engineering Geosciences, 7(3):298. August, 2001. TX USA.
Uluslararası Sempozyum ve Toplantılarda Tam Metni Yayınlanan Bildiriler:
Yağız S, Kim T, Frough O, Torabi SR. 2013. Rock Mass Rating System for Predicting TBM
Utilization. In: Eurock’12-Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment; Proceedings of
the ISRM Regional Symposium, Kwasniewski, M, et al. (Eds), 921-925. September 23-26, 2013
Wroclaw, Poland.
Yağız S, Gireson K, Kaval O. 2012. Geomechanical and industrial aspects of natural stones
quarried in Denizli Surroundings. In: Proceedings of 8th International Marble and Natural Stone
Congress. Ersoy B, et al. (Eds), 12p. December 13-15, 2012 Afyon.
Forough O, Torabi SR, Yağız S, Tajik M. 2012. Effect of rock mass conditions on TBM utilization
factor in Karaj-Tehran Water Conveyance Tunnel. In: Proceedings of ITA-AITES World Tunnel
Congress & 38th General Assembly, 9p. May 18-23, 2012 Bangkok, Thailand.
Yağız S, J. Rostami. 2012. Indentation test for the measurement of rock brittleness. In: 46th U.S.
Rock Mechanics Geomechanics Symposium, A. Bobet (Eds), 5p. June 24-27, 2012, Chicago, USA
Yağız S, Rostami J, Özdemir L. 2012. Colorado School of Mines approach for predicting TBM
performance. In: Eurock’12-Rock Engineering and Technology for Sustainable Underground
Construction; Proceedings of the ISRM Regional Symposium, Stille H. et al. (Eds) 9p. May 28-30,
2012. Stockholm, Sweden.
Şen S, Sezer EA, Gökçeoğlu C, Yağız S. 2011. On sampling strategies for small and continuous
data with the modeling of Genetic Programming and ANFIS. In: Proceedings of Second
International Fuzzy Systems Symposium, Gökçeoğlu C. et al. (Eds), 199-202, November 17-18,
2011, Ankara Turkey.
Yağız S. 2010. Travertine as construction and building material. In: 2nd International Symposium
on Sustainable Development. Padem H. et al (Eds), 667-673, June 8-9, 2010 Sarajevo, BosniaHerzegovina.
Yağız S, Merguerian C, Kim T. 2010. Geological controls on the breakthrough of tunnel boring
machines in hard rock crystalline terrains. In: Eurock’10-Rock Mechanics in Civil and Environmental
Engineering; Proceedings of the ISRM Regional Symposium. Zhao J. et al. (Eds), 4p. June 15-18,
2010. Lausanne, Switzerland.
Yağız S, Rostami J, Kim T, Özdemir L, Merguerian C. 2009. Factors influencing performance of
hard rock tunnel boring machine. In: Eurock’09-Rock Engineering in Difficult Ground Conditions,
Soft Rocks and Karst; Proceedings of the ISRM Regional Symposium. Vrkljan I. (Ed), 695-700.
October 21-31, 2009. Cavtat, Croatia.
Sayfa 4 / 8
Yağız S. 2009. Geotechnical considerations on TBM tunneling in rock media. In: Proceedings of 2nd
International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.
Atalar C, et al. (Eds), 504-511. May 28-30, 2009. Nicosia, Northern Cyprus.
Yağız S, Rostami J, Özdemir L. 2008. Recommended rock testing methods for predicting TBM
performance: focus on the CSM and NTNU Models. In: Proceedings of 5th Asian Rock Mechanics
Symposium. Majdi A, Ghazvinian A. (Eds), 1520-1530. Nov., 24-26, 2008. Tehran, Iran.
Yağız S. 2006. Recent advancement in predicting TBM performance. In: The Proceedings of7th
International Congress on Advances in Civil Engineering. 10p. in DVD. October 11-13, 2006.
Istanbul, Turkey.
Yağız S. 2006. A model for prediction of tunnel boring machine performance. In: The 10th Int.
Association of Engineering Geologists Congress. Substructures and Underground Space. Paper
no. 383. Engineering geology for tomorrow`s cities. 10p. in DVD. The Geological Society of London,
September 6-10, 2006. UK.
Yağız S. 2006. Overview on geo-mechanical assessments of Denizli travertines in Turkey. In: The
10th International Association of Engineering Geologists Congress. City Resources. Paper no. 384.
Engineering geology for tomorrow`s cities. 7p. in DVD. The Geological Society of London,
September 6-10, 2006. UK.
Yağız S. 2006. TBM performance prediction based on rock properties. In: Eurock’06-Multiphysics
Coupling and Long Term Behavior in Rock Mechanics; Proceedings of the ISRM Regional
Symposium. Cotthem AV, et al. (Eds), 663-670. 708p. May 9-12, 2006. Liege, Belgium.
Yağız S. 2006. Machine selection criteria for mechanical excavation of natural materials. In: 11th
International Material Symposium. 5p. in DVD. April 19-21, 2006. Denizli, Turkey.
Yağız S, Akyol E. 2005. Geo-mechanical assessment of travertine in Antalya Region. In:
Proceedings of 1st International Symposium on Travertine. Özkul M, et al. (Eds), 235-239.
September 21-25, 2005. Denizli, Turkey.
Kaya A, Yağız S. 2005. Influence of regional tectonics and geological structures on marble quarry
operation: An example from Antalya Region. 1st International Symposium on Travertine, Özkul M, et
al. (Eds), 35-141, September 21-25 2005, Denizli, Turkey
Akyol E, Yağız S, Özkul M, Şen G, Kato S. 2005. Physical properties of hot spring travertines
related to lithotypes at Pamukkale Region in Denizli. In: Proceedings of1st International Symposium
on Travertine, Özkul M, et al. (Eds), 286-290, September 21-25 2005, Denizli Turkey
Aydın A, Yağız S, Özpınar Y, Semiz B. 2005. Investigation of travertine properties using
geophysical methods. In: Proceedings of1st International Symposium on Travertine, Özkul M, et al.
(Eds), 305-308, September 21-25 2005, Denizli, Turkey
Yağız S, Cheema S. 2001. Review and comparison of rock mass classification systems. In:
Pakistan Engineering Congress, 2001-2002. Paper no. 629, 449-460, Lahore, Pakistan
Çığla M, Yağız S, Özdemir L. 2001. Application of tunnel boring machines in underground mining
development. In: 17th International Mining Congress & Exhibition of Turkey, 155-164, Ankara
Turkey
Yağız S. 2001. Overview of classification and engineering properties of shale for design
considerations. In: Proceedings of Second Congress on Construction and Materials Issues.
American Society of Civil Engineers. Civil Engineering Conference and Expositions 2001. Hancher
DE. (Ed), 156-165. October 10-13, 2001. Houston, TX USA.
Ulusal Dergilerde Makaleler:
Yağız S. 2011. Yapı malzemesi olarak Denizli civarında çıkartılan kayrak taşlarının özellikleri.
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17, 157-163.
Yağız S. 2009. Başçeşme (Denizli) Formasyonu dolomitik kireçtaşlarının yapı malzemesi olarak
kullanılabilirliği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13, 265-270.
Ulusal Sempozyum ve Toplantılarda Tam Metni Yayınlanan Bildiriler:
Sezer E, Bozkır AS, Yağız S, Gökçeoğlu C. 2010. Karar ağacı derinliğinin CART algoritmasında
Sayfa 5 / 8
kestirim kapasitesine etkisi: Bir tünel açma makinesinin ilerleme hızı üzerinde uygulama. Akıllı
Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 4s. Haziran, 21-24, 2010. Kayseri.
Yağız S, Özdemir L, Rostami J. 2008. Kaya kütlelerinde mekanik kazılar için önerilen laboratuvar
deneyleri. IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu. Türk N, vd. (Ed), 225-244. Ekim 30-31, 2008.
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Yağız S, Uysal M, Tuzcuoğlu MB. 2008. Zayıf kayaların basit fiziksel özellikleri ve Schmidt yüzey
sertlikleri arasındaki ilişkinin istatistiksel irdelenmesi. 6. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu.
Mersem`08. Ersoy M, vd. (Ed), 303-312. Haziran 26-27, 2008. Afyon.
Yağız S. 2006. Kayaların kesilebilirliği ve bazı mühendislik özelikleri arasındaki ilişkinin
araştırılması. VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Vardar M, vd. (Ed), 99-106. Kasım 2-3,
2006. ITU, İstanbul.
Yağız S, Kumsar H, Özkul M, Şen G. 2006. Yerleşim alanları için mühendislik jeolojisi incelemesi:
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Örneği.
Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar
Sempozyumu. Kumsar H, vd. (Ed), 573-582. Mayıs 25-27, 2006. Denizli.
Yağız S, Aydın A. 2006. Doğal taş işletmeciliğinde jeoteknik araştırmalar: Karataş Mevkii (Denizli)
doğal taş incelemesi. 5. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu. Mersem`06. Ersoy M, vd. (Ed), 229239. Mart 2-3, 2006. Afyon.
Aydın A, Yağız S. 2006. Doğal taş ocaklarında yer radarı (GPR) ve sismik kırılma yöntemlerinin
kullanılması. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu. Kumsar H, vd. (Ed),
415-422. Mayıs 25-27, 2006. Denizli.
Kumsar H, Özkul M, Yağız S, Taşdelen S, Hançer M, Kaya A, Kaya M, Topal S, Erten H. 2006.
Denizli Çevre Yolu Etrafındaki Alanların yerleşim yeri olarak seçilebilirliğinin jeolojik ve jeoteknik
açıdan incelenmesi. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu. Kumsar H,
vd. (Ed), 533-542. Mayıs 25-27, 2006. Denizli.
Uluslararası ve Ulusal Toplantılarda Özet Metni Yayınlanmış Bildiriler:
Yağız S, Gökçeoğlu C, Sezer E. 2010. Comparison of two non-linear prediction techniques for
estimation of some intact rock parameters. European Geosciences Union, General Assembly,
Geophysical Research Abstracts, Vienna, Austria
Yağız S, Kim T, Merguerian C. 2010. Factors affecting the advancement of full-face tunnel boring
machine. 63th Geological Congress of Turkey, Abstract, p200-201, MTA General Directory, April 59, 2010, Ankara, Turkey
Yağız S, Zorlu K. 2009. Using fractal dimension approach to investigate effect of slake durability
index cycle integer on aggregate shape. 62th Geological Congress of Turkey, Abstract, p398,
MTA General Directory, April 13-17, 2009, Ankara, Turkey
Yağız S. 2009. Using indentation test to compute rock brittleness index. 62th Geological Congress
of Turkey, Abstract, p400, MTA General Directory, April 13-17, 2009, Ankara, Turkey
Yağız S, Tuzcuoğlu MB, Uysal M. 2008. The relationship between Schmidt hardness
values, uniaxial compressive strength and index properties of weak rocks. 61th Geological
Congress of Turkey, Abstract, p41, MTA General Directory, March, 24-28, 2008, Ankara, Turkey
Yağız S. 2006. An investigation on the relationship between rock strength and brittleness. 59th
Geological Congress of Turkey, Abstract, p352, MTA General Directory, March, 20-24, 2006,
Ankara, Turkey
Kumsar H, Yağız S, Özkul M, Şen G. 2005. Geotechnical investigation of additional construction
area of Denizli Organize Industry Region. 58th Geological Congress of Turkey, Abstract, p187,
MTA General Directory, April, 11-17, 2005, Ankara, Turkey
Yağız S. 2004. Correlation between uniaxial compressive strength and brittleness of selected rock
types. 57th Geological Congress of Turkey, Abstract, p160, MTA General Directory, March 8-12,
2004, Ankara, Turkey
Yağız S. 2004. Relationship between intact and mass rock properties with TBM performance. 57th
Geological Congress of Turkey, Abstract, p175, MTA General Directory, March 8-12, 2004,
Sayfa 6 / 8
Ankara, Turkey
Yağız S. 2003. A model for prediction of TBM performance in hard rock condition. 56th
Geological Congress of Turkey, Abstract, p227, MTA General Directory, April 14-20, 2003, Ankara,
Turkey
Yağız S. 2002. Application of rock engineering in mechanical tunneling. 45th Annual Meeting of
Association of Engineering Geologists. In: Program with Abstracts. Technical Session 12:
Transportation Engineering Geology. p82. September 23-29, 2002. Reno, NV USA.
Yağız S, Özdemir L. 2001. Geotechnical parameters influencing the TBM performance in various
rocks. 44th Annual Meeting of Association of Engineering Geologists. In: Program with Abstracts.
Technical Session 10: Engineering Geology for Construction Practices. p79. September 29October 7, 2001. Saint Louis, MO USA.
Yağız S. 2001. Geotechnical aspects of Turkish Earthquake, 17 August 1999. 44th Annual Meeting
of Association of Engineering Geologists. In: Program with Abstracts. Technical Session 11: Natural
Hazards: Recognition and Risk Assessment. p80. Sept, 29-October 7, 2001. Saint Louis, MO USA.
Yağız S. 2000. Evaluation of rock mass classifications for supporting TBM tunnels. 43rd Annual
Meeting of Association of Engineering Geologists. In: Program with Abstracts. Technical
Session 23: Material Characterization. p122. September 19-26, 2000. San Hose, CA USA
Magazin Yazıları:
Yağız S. 2007. Doğaltaş Dünyasının dört atlısı: mermer, jeoteknoloji, çevre ve sağlık… Türkiye
Taş Dünyası; Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi. Sayı: 46, s438-442. Mart-Nisan, 2007.
Yağız S. 2007. I. Uluslararası Traverten Sempozyumu’nun ardından…. Turquosite Uluslararası
Doğaltaş Dergisi, s288-291. İzmir Özel Sayısı. Mart, 2007.
Yağız S. 2006. Üniversite ve doğal taş sektörü işbirliği. Türkiye Taş Dünyası; Taş ve Taş
Teknolojileri Dergisi. Sayı:46, s18. Mart-Nisan, 2006.
Yağız S. 2006. Doğal taş rüyası ve gerçeği. Türkiye Taş Dünyası; Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi.
Sayı: 48, s186-188. Haziran-Temmuz, 2006.
Projeler:
Jips ve dolomitlerin tek eksenli sıkışma dayanımı ile suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi çevrim
sayısı arasındaki ilişkinin araştırılması. PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Denizli, yürütücü,
(2012-devam ediyor).
Denizli (Kızılyer) jips ve dolomitlerinin jeomekanik özelliklerinin araştırılması, PAÜ, Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi, Denizli, yürütücü. 2013
Yeniköy (Muğla) Termik Santrali kül depolama alanının jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik
özelliklerinin incelenmesi raporu”, PAÜ, Döner Sermaye İşletmesi Projesi, yürütücü. 2012
Denizli travertenlerinin suda dağılmaya karşı duraylılık indeks değeri ve litolojik özellikleri
arasındaki ilişkiler. PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Denizli, yürütücü. 2008
Denizli Çevre Yolu Etrafındaki Alanların yerleşim yeri olarak seçilebilirliğinin jeolojik ve jeoteknik
açıdan incelenmesi raporu. PAÜ, Döner Sermaye İşletmesi Projesi, araştırmacı, 2006
Denizli organize sanayi bölgesi ek yapılaşma sahasının jeoteknik raporu. Pamukkale Üniversitesi,
Döner Sermaye İşletmesi Projesi, 80s, PAÜ, Jeoloji Müh Böl., Denizli, araştırmacı, 2005
Elmalı ve Korkuteli (Antalya) kireçtaşlarının doğal taş özelliklerinin belirlenmesi”, Bölgesel firmalar
tarafından desteklenmiştir, 40s, PAÜ, Jeoloji Müh Böl., Denizli, Denizli, yürütücü, 2008
Manapouri Hydropower Tunnel Project Report. with Ozdemir L, Cigla M, Asbury B, Kim T.
Excavation Engineering & Earth Mechanics Institute, Colorado School of Mines, CO USA 2002
Queens Water Tunnel No.3, Stage 2 Report. with Ozdemir L, Rostami J, Asbury B. Excavation
Engineering & Earth Mechanics Institute, Colorado School of Mines, CO USA 2001
Braintree Weymouth Swear Tunnel Project Report. with Ozdemir L, Rostami J, Asbury B, Kim T.
Excavation Engineering & Earth Mechanics Institute, Colorado School of Mines, CO USA 1999
The Boston Harbor Project Report with Ozdemir L, Cheema S, Rostami J, Asbury B. Excavation
Sayfa 7 / 8
Engineering & Earth Mechanics Institute, Colorado School of Mines, CO USA 1999
Özgeçmiş:
Kırıkkale, Hacılar Kasabası’nda doğdu. 1988 yılında Ankara Lisesi’nden, 1992 yılında, Ankara
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü’nde, Yüksek Lisans Programına başladı. 1994 yılında, 1416 sayılı kanuna göre yapılan,
yurtdışında yükseköğrenim bursu sınavını “ulusal dereceyle” kazandı ve Amerika Birleşik
Devletleri’ne gitti.
1995 yılında, Amerikan Dil Akademisi’nde (American Language Academia-Florida) yabancı dil
(İngilizce) öğreniminden sonra, 1997 yılında, Missouri Üniversitesi (University of Missouri-UMR)’den
Yüksek Lisans derecesini aldı. 2002 yılında, Colorado School of Mines (CSM)’ta doktora (PhD)
öğrenimini tamamladı. Doktora öğrenimi sırasında, Yer Bilimleri Enstitüsü (Earth Mechanics
Institute-EMI)’n de yüksek mühendis araştırmacı olarak görev aldı. Aynı yıllarda, Geoteknik Anabilim
Dalında, lisans ve lisansüstü derslere öğretici asistanlık (teaching assistant) yaptı. Yer Bilimleri
Enstitüsü’nde bir süre “doktor araştırmacı, geoteknik yüksek mühendisi olarak” bilimsel ve uygulama
projelerinde görev aldı.
2002 yılında, Türkiye’ye geldi ve Pamukkale Üniversitesi’nde göreve başladı. 2005 yılında, basımı
İngilizce olan “First International Symposium on Travertine” adlı bildiri kitabının editörü oldu.
ERASMUS (öğretim üyesi değişimi) programı kapsamında, 2006 yılında, Hollanda’nın Viraj
Üniversitesi’nde; 2010 yılında, İtalya’nın Floransa Üniversitesi’nde bulundu.
Doktora çalışmasında, “Tünel Açma Makineleri için Performans Kestirim Modeli” geliştirerek, bilime
katkı sağladı. Bu konuda yayınladığı makale, Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi tarafından,
2009 yılında, en iyi makale dalından Erguvanlı ödülüne layık görüldü. Kayaçların gevreklik
özelliklerinin tespiti için laboratuvar deneyi geliştirdi ve kayaç gevreklik sınıflaması (classification of
rock brittleness) önerdi. Uluslararası bilimsel dergilerde (journals) ve bildiri (proceedings)
kitaplarında yayınlanan 50’den fazla bilimsel makalesi vardır. Bu çalışmalarına 200’den fazla atıf
(Web of Science) yapıldı. Uluslararası veya ulusal mühendislik projelerinde, yürütücü veya
araştırmacı olarak görev aldı.
Periyodik olarak Avrupa ülkelerinde düzenlenen, Avrupa Kaya Mekaniği Sempozyumu (European
Rock Mechanics Symposium)’nun, 2010 yılında İsviçre’de yapılan Eurock’2010 sayısında, oturum
başkanlığı yaptı. The 2nd International Fuzzy Systems Symposium, 8th International Marble & Stone
Congress, Eurock’2013-Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment, Eurock’2014Rock Mechanics and Rock Engineering: Structures on and in Rock Masses, V. Global Stone
Congress, XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu bilim kurulu üyesidir. 2011-2012 yıllarında,
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nde baş editörlük görevini yürüttü. 2008 yılında
beri, TSE (Türk Standartları Enstitüsü), MTC 109-Doğaltaşlar Ayna Komitesi üyesidir.
2012 yılında, Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi (Penn State University)’n
de 6 ay süreyle doktor araştırmacı (post doctorate scholar) olarak bilimsel çalışmalar yaptı. 2013
yılında, İngiltere, NILE’de (Norwich Institute of Language Education) “Öğrenim ve Öğretimde
Güdüleme” (Motivation in Teaching and Learning) adlı programı tamamladı. 2013 yılında, Pearson
tarafından Kıbrıs’ta düzenlenen, “Sıradışı Fikirler-Sürekli Profesyonel Gelişim” (Amazing MindsContinues Professional Development) konulu programa katıldı. ABD ve Avrupa’nın başta gelen
ülkelerinde düzenlenen bilimsel ve sosyal programlara oturum başkanı, düzenleyici, dinleyici veya
konuşmacı olarak katıldı. 2011-2014 dönemi, Pamukkale Üniversitesi Senatosu üyesidir. Evli ve bir
oğlu var.

Dr. YAĞIZ, hakkında daha fazla bilimsel ve sosyal bilgi için lütfen temasa geçiniz.
E-mail: [email protected]
Web: http://syagiz.pau.edu.tr
Sayfa 8 / 8
Download

24-25 Mart 2015 - İzmir Müftülüğü