Öğr.Gör. Dr. Tülin ÇETİN
Derece
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Adres
Telefon
Faks
e-posta
ÖĞRENİM DURUMU
Üniversite
Bölüm / Program
Ege Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Yıllar
1987-1992
2001-2004
2007-2010
2010-2014
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
B Blok Muradiye Kampüsü
45140 MANİSA
(236) 201 23 37
(236) 241 21 43
[email protected], [email protected]
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
Görev Unvanı
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğretim Görevlisi
(13/B-4)
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO
Öğretim Görevlisi
Bilgisayar Programcılığı Bölümü
BMT Mühendislik, Bilgisayar, Taahhüt
Müdür
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik
Misafir Öğretim Görevlisi
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik
Misafir Öğretim Görevlisi
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik
Misafir Öğretim Görevlisi
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yıllar
2014 2011 - 2014
1992 – 2011
2008 - 2009
Bahar Dönemi
2007 - 2008
Bahar Dönemi
2005 - 2006
Bahar Dönemi
TEZLER
Y. Lisans
Şev Stabilite Analizleri İçin Bilgisayar Programının Geliştirilmesi ve Analiz
Yöntemlerinin Karşılaştırılması (2010)
Doktora
Kentsel Yağmursuyu ve Kanalizasyon Sistemlerinin Optimizasyonu (2014)
İlgi
Alanları
Bilgisayar programları, Yazılım geliştirme araçları, Programlama dilleri, Veri
tabanları, SQL, ACCESS vs., Algoritma, CAD programları, MATLAB gibi
akademik diller, İnşaat mühendisliği alanında yazılımlar geliştirme, Yol projesi
yapımı ve ilgili yazılımları, Kanalizasyon ve yağmur suyu projeleri hazırlama ve
ilgili yazılımları, Şev stabilitesi ve ilgili yazılımları, Hidroloji, Hidrolik, Ulaşım
Yabancı
Dil
İngilizce, (YDS 78.75 (2014))
ÖZGÜN YAYINLARI
SCI Expanded Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Erzin, Y., Cetin, T., “The Prediction of The Critical Factor of Safety of Homogeneous
Finite Slopes Subjected To Earthquake Forces Using Neural Networks And Multiple
1 Regressions”, International Journal of Geomechanics and Engineering, Volume 6,
No.1, Pages 1-15, (2014)
DOI: http://dx.doi.org/10.12989/gae.2014.6.1.00
Erzin, Y., Cetin, T., “The Prediction of The Critical Factor of Safety of Homogeneous
Finite Slopes Using Neural Networks and Multiple Regressions”, Computers and
2
Geosciences, Volume 51, Pages 305-313, (2013)
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2012.09.003
Erzin, Y., Cetin, T., “The Use of Neural Networks For The Prediction of The Critical
Factor of Safety of An Artificial Slope Subjected to Earthquake Forces”, Scientia
3
Iranica, Volume 19, Issue 2, Pages 188-194, (2012)
doi:10.1016/j.scient.2012.02.008
Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çetin, T., Solmaz, B., “Atık Su ve Yağmur Suyu Kanal Hesap ve Projelendirilmesi İçin
1
Geliştirilen Bilgisayar Programı”, Teknokrat, Sayı 14, Sayfa 29-35, Nisan 2005, Manisa
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan
Bildiriler
Cetin, T., Yurdusev, M.A, “Network Optimization of Urban Stormwater And Sewer
1 Systems by Genetic Algorithms”, The Second International Conference on Water,
Energy and the Environment ICWEE2013, Eylül, 2013.
Cetin, T., Erzin, Y., “Comparison of Simplified Bishop and Simplified Janbu Methods
in the Determination of the Factor of Safety of Three Different Slopes Subjected to
2
Earthquake Forces”, 2nd International Symposium on Computing in Science &
Engineering, Haziran, 2011.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özet Metin Olarak Basılan Bildiriler
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Çetin, T., Erzin, Y. “Homojen Zeminlerde Deprem Ve Yer Alt Suyunun Şev Güvenlik
1 Sayısına Etkisinin Janbu Yöntemi İle İncelenmesi ”, Taşkın ve Heyelan Sempozyumu,
Ekim, 2013, Trabzon.
Çetin, T., Yurdusev, M.A, “Yağmursuyu ve Kanalizasyon Sistemi Tasarımında
2 Kullanılan Hız Formüllerinin Karşılaştırılması”, VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, Eylül,
2013, Isparta.
Çetin, T., Erzin, Y. “İsveç Dilim Yöntemiyle Kritik Güvenlik Katsayısı Hesabında, Zemin
3 Parametrelerinin Kritik Kayma Merkezlerinin Yerlerine Etkisi”, 4. Geoteknik
Sempozyumu, 2011, Adana.
Çetin, T., Erzin, Y. “Farklı Şev Eğimlerindeki Homojen Zeminlerin Kayma Dayanım
4 Parametre Değişimlerinin Şev Stabilitesine Etkisi”, Zemin Mekaniği ve Temel
Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, 2010, İstanbul.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve özet Kitabında Basılan Bildiriler
SCI-Expanded Yayın Sayısı
Tarih
Kuruluş
3
SCI-Expanded Atıf Sayısı
PROJELERİ
Konu
EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI DERGİLER
Dergi Adı
1
HAKEMLİK GÖREVLERİ
Dergi Adı
Neural Computing and Applications
9
Görev
Yıllar
Yıllar
2014
DÜZENLEME KOMİTESİNDE BULUNDUĞU KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR
Etkinlik Adı
Yıl
ÜYELİKLER
Kuruluş
1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Yıllar
2005
İnşaat Mühendisleri Odası
ÖDÜLLER VE BURSLAR
Kuruluş
Tez Ödülü (Fen Bilimleri), Celal Bayar Üniversitesi
SU-PRO Proje Yarışması (Mimar ve Mühendisler Grubu)
İnşaat Mühendisliği Bölüm ve Mühendislik Fakülte Birinciliği, Celal Bayar
Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm İkinciliği, Ege Üniversitesi
VERDİĞİ DERSLER
Dersin Adı
İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
İnşaat Mühendisliği Tasarımı 1
İnşaat Mühendisliği Tasarımı 2
Ölçme Bilgisi
Grafik Animasyon I
Sistem Analizi ve Tasarımı
Üniversite Yaşam Kültürü
Veri Tabanı 1
Veri Tabanı 2
Yazılım Kurulumu ve Yönetimi
İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
İnşaat Mühendisliği Tasarımı 1
İnşaat Mühendisliği Tasarımı 2
Bilgisayar Destekli Tasarım
Ofis Yazılımları
Sistem Analizi ve Tasarımı
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Veri Tabanı 1
Yazılım Kurulumu ve Yönetimi
İnşaat Mühendisliği Tasarımı 1
İnşaat Mühendisliği Tasarımı 2
Veri Tabanı 1
Veri Tabanı 2
Görsel Programlama 1
Görsel Programlama 2
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bilgisayar Destekli Tasarım
Ofis Yazılımları
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
İnşaat Mühendisliği Tasarımı 2
Çelik Yapılar
Mikro Bilgisayar Sistemleri
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Lisans
Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Yıllar
2013
2009
2004
1992
Yıllar
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2010-2011
2010-2011
2010-2011
33
34
35
36
Hidrolik Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı
Hidrolik Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı
Hidrolik Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı
İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Özgeçmiş son güncelleme tarihi
18.09.2014
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
2008-2009
2007-2008
2005-2006
2005-2006
Download

Öğr.Gör. Dr. Tülin ÇETİN - Celal Bayar Üniversitesi