U saradnji sa :
Ministarstvom pravde Republike Srbije
Pravnim fakultetom u Beogradu
Francuskom ambasadom u Srbiji
Fondacija za kontinentalno pravo
6. Kongres pravnika Evrope i Mediterana
Pravda i privredni rast
Kairo, oktobar 2009.
Beograd, septembar 2014.
Rabat, oktobar 2013.
Beograd, 25-26. septembar 2014.
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Bulevar kralja Aleksandra 67
Radni jezici: francuski, srpski, engleski
onvencija pravnika Evrope i Mediterana odžrava se svake godine, počevši od
2008. godine kao skup na kome se razgovara o ulozi prava u privrednom i
društvenom napretku. Tom prilikom ističu se doprinosi kontinentalnog prava
ekonomskom prosperitetu i socijalnoj harmoniji. Tema ovogodišnjeg skupa biće Pravda i
ekonomski rast.
Da je adekvatno funkcionisanje pravnog sistema uslov za privredni rast, to je činjenica koju nije
potrebno dokazivaati. Kao što je sigurnost poverioca uslov za dobijanje kredita, tako je pravna
sigurnost uslov za investicije. Međutim, pravna sigurnost podrazumeva poverenje, ne samo u
zakonodavstvo, već i u pravosuđe; ne samo u zakonodavca, koji sačinjava pravila, već i u sudiju,
čiji je zadatak da ih primenjuje i tumači.
Ova opšta tema će se razmatrati u svetlu četiri aspekata.
K
Najpre, stručno obrazovanje predstavnika pravosudnih profesija. Nema adekvatne pravde
bez dobrih sudija, kvalitetnih savetnika i marljivih službenika nadležnih za izvršenje. Kakvo im
je stručno obrazovanje potrebno? Da li proces njihovog obrazovanja treba da bude zajednički ili
zaseban? Koliko godina treba da traje? I osim odgovarajućeg stručnog obrazovanja za sudijsku
funkciju, da li je reč o isključivoj pravosudnoj profesiji ili se sudijom može postati baveći se
drugim pravničkim profesijama, kao što su advokatura, javno beležništvo ili obavljanjem
pravnih poslova u privrednom društvu....
Zatim, eskpertiza, veštačenje. Sudija ne može da bude sveznajući i mora, za posebno stručna
pitanja, da zatraži pomoć eksperata čiji će mu izveštaji pomoći da odluči o postojanju propusta,
da proceni štetu ili da odredi prava svakoga iz rastavljene zajednice ili nerešenog nasledstva.
Ali ko su veštaci? Kako se starati o njihovoj nepristrasnosti? Kako proveriti da li poštuju načelo
kontradiktornosti? I koje mere predostrožnosti sudija treba da preduzme kako ne bi podlegao
njihovom uticaju?
Zatim, kontrola sudske odluke. Dobar sudski sistem podrazumeva da strana u sudskom
postupku mora da ima mogućnosti da odluku, kojom mu se ne daje za pravo, podvrgne
kontroli više instance. Ali, da li je pravo drugostepene instance apsolutno? Šta se zbiva sa
kontrolom, pravno ograničenom, koju vrši kasacioni sudija? I kako izbeći prenatrpanost viših
sudova ili posezanje za pravnim lekovima čisto radi odlaganja?
Najzad, izvršenje sudskih odluka. Pristup sudiji je obmana ukoliko sudska odluka nije izvršena
pod zadovoljavajućim uslovima a posebno u odgovarajućim rokovima. A u vreme globalizacije,
kada su ekonomski prostori sve rasprotranjeniji, promet sudskih odluka postaje zabrinjavajuća
činjenica.
O svim ovim pitanjima raspravljaće u Beogradu, 25. I 26. septembra 2014. godine, sudije,
advokati, javni beležnici, sudski izvršitelji, stečajni upravnici i pravnici iz privrednih društava.
Četvrtak 25. Septembar 2014.
10:00 :
SVEČANO OTVARANJE
Gdin Nikola SELAKOVIC, Ministar pravde Republike Srbije
Nj.E. Ambasador Republike Francuske u Srbiji
Gdin Jean-François DUBOS, predsednik Fondacije za kontinentalno pravo,
nekadašnji predsednik Odbora direktora kompanije Vivendi.
Gdin Sima AVRAMOVIC, Dekan Pravnog fakulteta u Beogradu
Gdin Patrick SANNINO, Predsednik Međunarodnih pravnih aktera
10:45 – 11:00 : Pauza
Tanjia MISCEVIC,
Generalni direktor za pravosuđe, Evropska komisija
Sudija Suda pravde Evropske unije
12:00 – 14:00 : Ručak
14:15 – 15:45 : Okrugli sto 1 – STRUČNO OBRAZOVANJE PREDSTAVNIKA PRAVOSUDNIH
PROFESIJA
Animator:
Učesnici:
Serge GUINCHARD, Počasni rektor Akademije
Nenad VUJIC, XXXX (Srbija)
Bertrand DEBOSQUE, advokat (Francuska)
Paolo PASQUALIS, javni beležnik (Italija)
Philippe BOBET, Predsednik Nacionalnog saveta sudskih pisara
trgovinskih sudova (Francuska)
Sudski izvršitelj (Poljska)
Pravnik zaposlen u privrednom društvu (Francuska)
15:45 – 16:00 :
Pauza
16:00 – 17:30 :
Radionice 1, 2, 3, 4
19:00 : Večernji koktel u Francuskoj ambasadi (samo sa pozivnicom)
Petak 26. Septembar 2014.
9:00 – 10:30 :
Okrugli sto 2 – EKSPERTIZA, VEŠTAČENJE
Animator:
Učesnici:
Christian CHARRUAULT, predsednik veća Kasacionog suda
Tanjia SOBAT, XXXX (Srbija)
Pravnik zaposlen u privrednom društvu (Nemačka)
Jacques COMBRET, javni beležnik (Francuska)
Hassan OUAHBI, predsednik Nacionalne advokatske komore
(Maroko)
Jacqueline BUISSERET, Sudski izvršitelj (Belgija)
10:30 – 11:00 :
Pauza
11:00 – 12:30 :
Okrugli sto 3 – KONTROLA SUDSKE ODLUKE
Animator:
Učesnici:
Jean-Louis DEWOST, član Državnog saveta, počasni pravni
direktor pri Evropskoj komisiji
Vesna ILIC PRELIC (Srbija)
Advokat (Italija)
Javni beležnik (Alžir)
Hossam LOUTFI, profesor (Egipat)
Frederic BARBIN, sudski pisar trgovinskog suda (Francuska)
12:30 – 14:00 :
Ručak
14:00 – 15:30 :
Okrugli sto 4 - IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA
Animator:
Učesnici:
Philippe THERY, profesor
Aleksandra TRESNJEV (Srbija)
Ferenc CZASZTI, sudski izvršitelj (Mađarska)
Rachid OUALI, Advokat (Alžir)
15:45 – 17:15 :
Radionice 5,6,7
17:30 – 18:00 :
Opšta sinteza Konvencije
Bernard CHAMBEL, advokat, počasni predsednik konferencije advokata
(Francuska)
Radionice
25. septembar, od 16 do 17:30:
Radionica 1 :
PREVENTIVNO PRAVOSUĐE
Animatori :
Nebojsa DJURICIC (Srbija)
Javni beležnik (Alžir)
Advokat
Radionica 2 :
INTELEKTUALNA SVOJINA: INOVACIJE I KRIVOTVORENJE
Animatori :
Dusan POPOVIC (Srbija)
Gérard SUISSA, sudski izvršitelj (Francuska)
Michel POUPON, saveti u oblasti industrijske svojine (Francuska)
Maroko (precizirati)
Radionica 3 :
ZASTUPANJE PRED EVROPSKIM INSTITUCIJAMA
Animatori :
Tanjia MISCEVIC(Srbija)
Savet evropskih advokata
Savet javnih beležnika Evropske unije
Patrick SANNINO, predsednik Evropske komore sudskih izvršitelja
(Francuska)
Radionica 4 : L’ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSUERS ETRANGERS
---------26. septembar, od 15:45 do 17:15 :
Radionica 5 :
BORBA PROTIV PRANJA NOVCA (BORBA PROTIV KORUPCIJE)
Animatori :
Vladimir DAVIDOVIC (Srbija)
za depozite i konsignacije (Francuska)
Ministarstvo ekonomije i finansija (Francuska)
Rachid OUALI, advokat (Maroko)
Javni beležnik
Radionica 6 :
NOVE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI PRAVOSUĐA
Animatori :
Igor TODOROVSKI (Srbija)
Advokat
Javni beležnik
Karla AMAN, šef misije za pravne poslove u Nacionalnom savetu
sudskih pisara trgovinskih sudova (Francuska)
Radionica 7 :
INSTITUCIONALNA NEZAVISNOST PRAVOSUĐA
Animatori :
Vladan PETROV (Srbija)
Didier RIBES, član Državnog saveta
Srbija (precizirati)
Španija (precizirati)
2-14 rue des Cévennes
75015 – Paris
www.fondation-droitcontinental.org
[email protected]
Download

6. Kongres pravnika Evrope i Mediterana