OCAK 2015
YAYIN KATALOĞU
DEMAVEND YAYINLARI
Başak Mah. Yeşil Vadi Cad. Metrokent, A1 Blok, D. 87
Başakşehir-İSTANBUL
Tel: 0212 500 36 07 - 0542 311 17 89
[email protected]
[email protected]
www.demavend.com.tr
Türkçe Çevirileriyle Birlikte Farsça Hikâyeler
Seviye: Orta, Kitap: 1
Türkçe Çevirileriyle Birlikte Farsça Hikâyeler, Seviye: Orta, Kitap: 1, Hazırlayan ve çeviren:
Nihat Değirmenci, Yayın tarihi: Ocak 2015, 224 sayfa, şamuha kâğıt, 16x23.5, karton kapak,
ISBN: 9786059986090, Dili: Farsça-Türkçe, Konu: Dil eğitimi, Liste fiyatı: 14 TL
Kitapta, modern İran yazarlarından seçilmiş öykülerin Farsça metinleri ile Türkçe çevirileri
yer almaktadır. Ayrıca kitabın sonunda, öykülerde geçen deyimlerden oluşan Farsça-Türkçe
Deyimler Sözlüğü de verilmiştir.
FARSÇA
İkinci Kitap, Temel Dersler: 2
FARSÇA, İkinci Kitap, Temel Dersler: 2, Ahmad Saffar Mogaddam, Çeviri: Javad Amini
Manesh, Yayın tarihi: Ocak 2015, 120 sayfa, 1. hamur kâğıt, renkli baskı, 16x24, karton kapak,
ISBN: 9786059986106, Dili: Farsça-Türkçe, Konu: Dil eğitimi, Liste fiyatı: 12 TL
ÖNSÖZ’DEN:
Ülkemizde Farsça öğretiminde duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla Türkçe açıklamalı
olarak hazırlanan bu öğretim setinin 8 cilt halinde yayımlanması planlanmıştır. Her cilt 8 ders
olmak üzere setin tamamı 64 dersten oluşmaktadır.
Başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar Farsçayı öğretmeyi hedefleyen setin her
cildinin sonunda, derslerde geçen kelimelerden oluşan Farsça-Türkçe Sözlük verilmiştir.
Ayrıca her iki cilt için bir DVD ve bir Çalışma Kitabı olmak üzere setle birlikte 4 adet DVD, 4
adet Çalışma Kitabı ve kitaplardaki alıştırmaların yanıtlarını içeren bir Kılavuz Kitap da
verilecektir.
İRAN EDEBİYATI TARİHİ
Başlangıçtan Gaznelilere Kadar
İRAN EDEBİYATI TARİHİ Başlangıçtan Gaznelilere Kadar, Mehmet ATALAY, Yayın yılı:
Aralık 2014, 280 sayfa, 1. hamur kâğıt, 16x23.5, karton kapak, ISBN: 9786059986045, Dili:
Türkçe, Konu: Edebiyat, Liste fiyatı: 15 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
“İran Edebiyatı Tarihi Başlangıçtan Gaznelilere Kadar” adını taşıyan bu kitap iki ana
bölümden oluşmaktadır:
Birinci Bölüm İslam’dan önce İran’da hüküm süren Medler, Persler/ Akamenidler, Sülûkîler,
Partlar/Eşkânîler ve Sâsânîler devri tarih, dil, kültür ve edebiyatını içermektedir.
İkinci Bölüm ise İslam’dan sonra İran’da kurulan devletlerden Tâhirîler, Saffârîler ve
Sâmânîler dönemi kısa tarihçeleri ile bu dönemlerin dil ve edebî durumunu ihtiva etmektedir.
Bu bölümde Farsça şiir yazan en eski şair ve yazarlar dâhil olmak üzere Gazneliler devrine
kadarki zamanda yaşamış ve eser vermiş olanların kısa hayat hikâyeleri, eserleri ve edebî
kişilikleri üzerinde durulmuş, eserlerinden örnek metinlere yer verilmiştir.
FARSÇA
Birinci Kitap, Temel Dersler: 1
FARSÇA, Birinci Kitap, Temel Dersler: 1, Ahmad Saffar Mogaddam, Çeviri: Javad Amini
Manesh, Yayın yılı: 2014, 120 sayfa, 1. hamur kâğıt, renkli baskı, 16x24, karton kapak, ISBN:
9786059986076, Dili: Farsça-Türkçe, Konu: Dil eğitimi, Liste fiyatı: 12 TL
ÖNSÖZ’DEN:
Ülkemizde Farsça öğretiminde duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla Türkçe açıklamalı
olarak hazırlanan bu öğretim setinin 8 cilt halinde yayımlanması planlanmıştır. Her cilt 8 ders
olmak üzere setin tamamı 64 dersten oluşmaktadır.
Başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar Farsçayı öğretmeyi hedefleyen setin her
cildinin sonunda, derslerde geçen kelimelerden oluşan Farsça-Türkçe Sözlük verilmiştir.
Ayrıca her iki ciltle birlikte bir DVD ve bir Çalışma Kitabı olmak üzere setle birlikte 4 adet
DVD, 4 adet Çalışma Kitabı ve kitaplardaki alıştırmaların yanıtlarını içeren bir Kılavuz Kitap
da verilecektir.
ARAPÇA OKUMA VE YAZMA
Kurallar – Örnekler – Okuma Parçaları
Arapça Okuma ve Yazma (Kurallar – Örnekler – Okuma Parçaları), Abit Yaşar Koçak, Yayın
yılı: 2014, 120 sayfa, kitap kâğıdı, 16x23.5, karton kapak, ISBN: 9786059986083, Dili: Türkçe,
Konu: Dil eğitimi, Liste fiyatı: 8 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
Arapça çok geniş, eski ve zengin bir kültürün ürünüdür. Özellikle dinî hayatta bu dilin
önemli bir yeri vardır. Bu sebeple öteden beri biz Türkler bu dili sahipleri kadar benimsemiş
ve onunla ilgilenmişiz. Ancak Türkçede bu dilin öğretimine yönelik eserler çok azdır. Özellikle
dilin temeli olan okuma ve yazmaya ağırlık veren Türkçe yazılmış kitaplar yok gibidir.
Arapça öğretimindeki mesleki hayatımız sırasında karşılaştığımız en büyük problemin
özellikle yeni başlayanlar için yazmak olduğunu tespit ettik.
Arapça okuma ve yazma kuralları, örnekler ve okuma parçalarından oluşan "Arapça
Okuma ve Yazma" kitabı, Arapça öğretiminde duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla
hazırlanmıştır. Arapça öğrenmek isteyenlerin faydalanmasına sunulmuş olan bu kitabın Arap
diliyle ilgilenenlere ve öğrencilere faydalı olmasını diliyoruz.
OSMANLI TÜRKÇESİ
Dilbilgisi, Metinler ve Belgeler
Osmanlı Türkçesi Dilbilgisi, Metinler ve Belgeler, Ahmet Eryüksel – Mehmet Ali Beyhan,
Genişletilmiş 2. Baskı, Yayın yılı: 2014, 344 sayfa, kitap kâğıdı, 16x23.5, karton kapak, ISBN:
9786058615854, Dili: Türkçe, Konu: Dil eğitimi, Liste fiyatı: 20 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
Osmanlı Tarihi, kaynak bakımından zengin bir alandır ve içinde, altı asrı aşkın bir
medeniyeti barındırmaktadır. Bu uzun tarihin hemen her dönemi için kütüphanelerimizde,
başka ülke kütüphanelerinde pek çok yazma ve matbu metin vardır.
Bütün bu kaynakların okunup anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi, diline vakıf
olmakla mümkündür.
Sadece Osmanlı Tarihi için değil, elbette Cumhuriyet Tarihi alanı için de hem arşiv
malzemesi ve hem de büyük miktarda Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu metin mevcuttur.
Tarihin dışında, kütüphanelerimizde, edebiyattan felsefeye; mantıktan coğrafyaya;
tıptan mühendisliğe; matematikten astronomiye, hemen her bilgi alanıyla ilgili metinler
mevcuttur. Bilim Tarihi çerçevesinde bakıldığında; Tarih, Sanat Tarihi ve Edebiyat dışında
diğer bilgi alan uzmanlarının da Osmanlı Türkçesine muhtaç oldukları bir gerçektir.
Hazırladığımız bu kitap, Osmanlı Türkçesini öğrenmek isteyenlerin hedefleri göz önüne
alınarak düzenlenmiştir: Edebiyata, Tarihe, Sosyoloji’ye ait metinlere yer verilmiştir. Osmanlı
Türkçesinde kullanılan Arapça ve Farsça gramer kuralları zengin örneklerle izaha çalışılmıştır.
Ayrıca arşiv metinlerine yer verilerek, öğrencilerin Osmanlı alfabesinin kaligrafik özelliklerini
öğrenmeleri hedeflenmiştir.
İŞ HAYATINDA HUZURLU VE BAŞARILI OLMANIN YOLLARI
İş Hayatında Huzurlu ve Başarılı Olmanın Yolları, Nader Ataei, Editör: Ali Güzelyüz, Yayın
tarihi: Haziran, 2014, 240 sayfa, 1. Hamur kâğıt, 16x24, ciltli, ISBN: 9786059986038, Dili:
Türkçe, Konu: İş hayatı, Liste fiyatı: 20 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
Nader Ataei, İran’daki Cihanpars (Jahanpars) Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı olup girişimciliğin geliştirilmesi ve üretim alanında elli yılı aşkın deneyimi
bulunmaktadır.
Aşağıda görüldüğü gibi, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bir
geçmişe sahiptir ve bu kuruluşlardan bazılarını burada örnek olarak anmamız yerinde olur:
1) İnşaat Şirketleri Topluluğunun Yüksek Kurulu Üyesi,2) Petrol, gaz ve petrokimya
mühendislik şirketlerinin asli kurucularındandır.3) Tahran Ticaret, Sanayi ve Maden Odası
Enerji Komisyonu Üyesi,4) İran Ticaret, Sanayi ve Maden Odası Üyesi,5) İran Mühendislik ve
Teknik Hizmetler İhracatçıları Birliği Üyesi,6) Enerji Alanında İran Mühendislik ve Teknik
Hizmetler İhracatçıları Birliği Üyesi,7) İran Polimer ve Kimya Mühendisleri Derneği Üyesi,8)
Devlet Teknik ve İcraat Yöneticileri Derneği Üyesi,9) İnşaat Sanayi Araştırma ve Geliştirme
Kurumu Üyesi.
Kültürel ve eğitsel faaliyetler:
Şiraz’daki Jahanpars Teknik Fakültesi’nin kurucusudur.
Eserleri:
Girişimcilik ve üretim alanında elli yılı aşkın tecrübelerini, “İş Hayatında Yönetim, Tutum,
İnanç ve Etik” adı altında 5 cilt halinde yayınlamış, ayrıca inşaat sanayi ve üretimi ile ilgili
70’ten fazla makale kaleme almıştır.
İŞ HAYATINDA YÖNETİM YÖNTEMLERİ
İş Hayatında Yönetim Yöntemleri, Nader Ataei, Editör: Ali Güzelyüz, Yayın tarihi: Mayıs,
2014, 230 sayfa, 1. Hamur kâğıt, 16x24, ciltli, ISBN: 9786059986007, Dili: Türkçe, Konu: İş
idaresi, Liste fiyatı: 20 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
Nader Ataei, İran’daki Cihanpars (Jahanpars) Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı olup girişimciliğin geliştirilmesi ve üretim alanında elli yılı aşkın deneyimi
bulunmaktadır.
Aşağıda görüldüğü gibi, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bir
geçmişe sahiptir ve bu kuruluşlardan bazılarını burada örnek olarak anmamız doğru olur:
1) İnşaat Şirketleri Topluluğunun Yüksek Kurulu Üyesi,2) Petrol, gaz ve petrokimya
mühendislik şirketlerinin asli kurucularındandır.3) Tahran Ticaret, Sanayi ve Maden Odası
Enerji Komisyonu Üyesi,4) İran Ticaret, Sanayi ve Maden Odası Üyesi,5) İran Mühendislik ve
Teknik Hizmetler İhracatçıları Birliği Üyesi,6) Enerji Alanında İran Mühendislik ve Teknik
Hizmetler İhracatçıları Birliği Üyesi,7) İran Polimer ve Kimya Mühendisleri Derneği Üyesi,8)
Devlet Teknik ve İcraat Yöneticileri Derneği Üyesi,9) İnşaat Sanayi Araştırma ve Geliştirme
Kurumu Üyesi.
Kültürel ve eğitsel faaliyetler:
Şiraz’daki Jahanpars Teknik Fakültesi’nin kurucusudur.
Eserleri:
Girişimcilik ve üretim alanında elli yılı aşkın tecrübelerini, “İş Hayatında Yönetim, Tutum,
İnanç ve Etik” adı altında 5 cilt halinde yayınlamış, ayrıca inşaat sanayi ve üretimi ile ilgili
70’ten fazla makale kaleme almıştır.
MARMARA’NIN CİLVELERİNİN ARDINDA
Marmara’nın Cilvelerinin Ardında, Kavus Hasanli, Çeviren: Ali Güzelyüz, Yayın tarihi:
Mayıs, 2014, 189 sayfa, 1. Hamur kâğıt, 13.5x18.5, karton kapak, ISBN: 9786059986021, Dili:
Farsça-Türkçe, Konu: Modern İran şiiri, Liste fiyatı: 12 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
İran’ın ilmî ve edebi çevrelerinin tanınmış bir siması olan Prof. Dr. KavusHasanli, Fars
edebiyatının dünyaca ünlü şairlerinden Hafız ve Sa’dî üzerine yaptığı yetkin ve kapsamlı
çalışmalarıyla hem İran’da hem de İran dışında büyük bir saygınlık kazanmış, ayrıca İran
edebiyatının değişik alanlarıyla ilgili çok sayıdaki kitap ve makale, ona haklı bir şöhret
sağlayarak çeşitli kurumların yöneticiliğine getirilmesine zemin hazırlamıştır.
Bugünlerde İstanbul Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliği yapmakta olan Kavus
Hasanli’nin İstanbul günleri, şairin nazik doğası, duyguları ve düşünceleri üzerinde büyük bir
etki bırakmış, onu adeta bir İstanbul ve Marmara sevdalısı hâline getirmiştir.
İşte İstanbul ve Marmara sevdalısı bu büyük şairin kaleminden dökülen sevda incileri,
elinizdeki şiir mecmuasının meydana gelmesini sağlamıştır. Bu eser, genelde İstanbul ve
özelde Marmara bağlamında yazılmış eserlerin en kapsamlısıdır.
İranlı bir şairin dilinden Marmara’yı okumanın Türk okuyucusunu da şairin duygu seli içine
çekeceği, kendi şehrimize ve denizimize başka bir pencereden bakmanın, bakış açımıza yeni
bir boyut kazandıracağı umuduyla elinizdeki bu eser, Prof. Dr. Ali Güzelyüz’ün güzel ve
olabildiğince şiirsel çevirisi ile okuyucularımıza sunulmuştur.
KARA BÜYÜ
Kara Büyü, Emced İslâm Emced, Çeviren: Halil Toker, Yayın tarihi: Mayıs 2014, 264 sayfa, 1.
Hamur kâğıt, 15x23, karton kapak, ISBN: 9786059986014, Dili: Urduca-Türkçe, Konu:
Edebiyat (Pakistan Şiiri), Liste fiyatı: 16 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
Emced İslâm Emced, Pakistan’da gelişen Modern Urdu Edebiyatı’nın en önemli şairlerinden
biridir. Şiirleriyle Urdu dilinde şiir yazan genç şairlere örnek olan bu büyük şair, şiirleri
yanında gazeteciliği ve senaryo yazarlığı ile de ülkesinin en tanınmış isimleri arasına
girmiştir.
Şairliği yanında dizi senaryosu yazma konusunda da çok yetenekli olan Emced İslâm’ın
1980’de yayımladığı ve televizyonda oynatılan “Vâris” adlı senaryosu çok beğeni kazanarak
birçok ödül kazanmıştır. Emced İslâm’ın aralarında “Berzah” (1974), “Bâriş ki Âvâz” (1997)
ve “Nezdîk” (2009)’in de bulunduğu on altı şiir kitabı bulunmaktadır. Şiir mecmualarının
yanı sıra iki seyahatnamesi ve gazete makalelerinden oluşan altı kitabı da vardır. Emced
İslâm, Pakistan’da ve Pakistan dışında birçok ödüle layık görülmüş olup çeşitli edebî ve
sanatsal organizasyonun da üyeliğini yapmaktadır.
Emced İslâm Emced’in şiirini tanımak dost ve kardeş Pakistan’ın şiirini ve edebî anlayışını
yakından tanımakla eşdeğer gibidir. Bu nedenle, elinizdeki eserde Pakistan’ın bu büyük
şairini Türk okuyucusuna ve şiir severlerine tanıtmanın, Pakistan edebiyatına yeni bir bakış
açısı kazandıracağı düşüncesiyle şairin yüz şiiri olabildiğince şiirsel bir tarzda Prof. Dr. Halil
Toker tarafından Türkçeye aktarılmış, Urdu dilindeki asıllarına da yer verilmiştir.
MESİH NEFESLİ AŞK
Mesih Nefesli Aşk, Divan-ı İmam, İmam Humeyni, Çevirenler: Ali Güzelyüz - Halil Toker, 2.
Baskı, Yayın tarihi: Şubat 2014, 495 sayfa, ciltli, şamua kâğıt, 16x24, ISBN: 9786058615892,
Dili: Farsça-Türkçe, Konu: Edebiyat (İran Şiiri), Liste fiyatı: 25 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
Türk kamuoyu tarafından devrimci kimliğiyle tanınan İran İslamCumhuriyeti’nin kurucusu
Ayetullah Humeyni’nin Türkçeye çevrilen divanı, devrimci bir önderin görmeye
alışıkolmadığımız duygusal yönlerini ve günümüze kadar gölgede kalmış iç dünyasını gün
ışığına çıkarmaktadır.
Bu eser, resimlerinden ve haberlerdeki görüntülerinden çatık kaslarıyla, ağırbaşlı ve vakur
duruşuyla tanıdığımız dinî bir önderi, ilk defa olarak yumuşakçehresiyle, gönül dünyasıyla
ve duygularıyla görmemizi mümkün kılmaktadır.
Bu şiirlerde Humeyni, bazen bir Hak âşığı, bazen müşfik bir baba, bazen de bir filozof
kimliğiyle karşımıza çıkmaktadır.
Ayetullah Humeyni’nin şiirleri, klasik tasavvuf edebiyatının bütün yönlerini içermekte;
mısralardaki ask, âşık, maşuk, şarap, saki, meyhane ve harabat gibi semboller, tasavvuftaki
anlamlarıyla kullanılmakta ve komsu Iran devletinin bu ağırbaşlı, vakur liderinin fenadan
bekaya doğru yolculuğununbütün evreleri bu Divan aracılığıyla gözler önüne serilmektedir
BİR ŞAHİNSİN SEN
Bir Şahinsin Sen, Muhammed İkbal’den Gençlere Şiirler, Muhammed İkbal, Açıklamalarla
Çeviren: HalilToker, Yayın tarihi: Şubat2014, 176 sayfa, 1. Hamur kâğıt, 13.5x19.5, karton
kapak, ISBN: 9786058615861, Dili: Türkçe, Özgün dili: Urduca, Konu: Edebiyat (Şiir), Liste
fiyatı: 10 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
AĞAÇTAN KOPMAYARAK BEKLE BAHARI
Sonbaharda ağaçtan kopup da yere düşen dal var ya
Bahar bulutunun getirdiği yağmurla yeşermez asla
O dal için sonbahar ayları hiç sona ermez
Hiçbir zaman yeşererek meyve veremez
Senin gül bahçene hâkim olmuş sonbahar mevsimi
Çiçeklerinin cebinde tam ayar altın kalmamış ki!
Yaprakların arasında huzurla öten tüm kuşlar
Senin gölgeli ağacından kaçıp uzaklaşmışlar
Kırık daldan ders al çünkü sen
Habersizsin dönemin kural, kaidesinden
Sıkılaştır milletle var olan bağını
Ağaçtan kopmayarak bekle baharı
GÖNÜL DİLİ
İran Edebiyatının Ünlü Şair ve Yazarlarından
FARSÇA SEÇME METİNLER
GÖNÜL DİLİ İran Edebiyatının Ünlü Şair ve Yazarlarından FARSÇA SEÇME METİNLER,
Kavoos Hasanli, Yayın tarihi: Ocak 2014, 362 sayfa, 1. Hamur kâğıt, 16x23, karton kapak,
ISBN: 9786058615885, Dili: Farsça, Konu: Dil eğitimi, Liste fiyatı: 22 TL
GÖK GÜRÜLTÜSÜ
Gök Gürültüsü, Öyküler, Zekeriya Tamir, Çeviren: Halim Öznurhan, Yayın tarihi: Ocak
2014, 80 sayfa, 1. Hamur kâğıt, 13.5x19.5, karton kapak, ISBN: 9786058615878, Dili: Türkçe,
Özgün dili: Arapça, Konu: Edebiyat, Liste fiyatı: 7 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
Modern Arap edebiyatının önde gelen yazarlarından Zekeriya Tamir, 1931 yılında
Suriye’nin Şam şehrinde doğmuş, 1981 yılında İngiltere’ye yerleşmiş ve halen Londra’da
yaşamını sürdürmektedir.
Tamir’in öykülerinde yoğun bir şekilde sembolizm görülmekle birlikte günlük konuşma
diline yakın, akıcı ve zorlamalardan uzak ama hiddet içeren ve gerginlik yaratan bir üslup
kullanılmıştır.
Tamir’in kendine özgün bu üslubu, okuyucuyu gerçek dünyadan alıp öykülerde geçen
gizemli dünyalara sürüklemektedir.
A Practical Guide to HINDKO GRAMMAR
A Practical Guide toHindko Grammar, Halil Toker, Yayın yılı: 2013, 264 sayfa, 1. Hamur
kâğıt, 13.5x19.5, karton kapak, ISBN: 9786058615847, Dili: İngilizce, Konu: Dil eğitimi, Liste
fiyatı: 20 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
Hindko is one of the charming languages of the Pak-Indo Subcontinent which is spoken
broadly in the districts of Abbottabad, Haripur, Mansehra, Attock and the cities like Peshawar,
Nowshera, Swabi, Kohat and some other cities and towns of Pakistan.
From the view point of some scholars Hindko is a dialect of Panjabi and to the others it
is a separate language. Whether one can recognize it as a separate language or a dialect,
Hindko is a beautiful language which has its own rich historical background, its own
vocabulary treasure and grammatical rules and its own melodic language structure.
In this book you will find a practical way to the Hindko Language and to its grammar.
YERYÜZÜ AYETLERİ
Yeryüzü Ayetleri, Furûğ Ferruhzâd, Çeviren: Ali Güzelyüz, Yayın yılı: 2013, 104 sayfa, 1.
Hamur kâğıt, 13.5x19.5, karton kapak, ISBN: 9786058615830, Dili: Farsça-Türkçe, Konu:
Modern İran şiiri, Liste fiyatı: 9 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
Furûğ Ferruhzâd, 4 Ocak 1935’te Tahran’da, burjuva bir ailenin kızı olarak dünyaya
geldi. 16 yaşında lise öğrencisi iken Pervîz Şâpur ile evlendi. Bir erkek çocuk sahibi olduğu bu
evlilik hayatı fazla sürmedi ve kocasından ayrılarak 32 yıl süren kısa ömrünün sonuna dek
yalnız yaşadı. 13 Şubat 1967 tarihinde bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Esîr (Tutsak) adındaki ilk şiir kitabı basıldığında henüz 18 yaşındaydı. Daha sonra Dîvâr
(Duvar) ve İsyân (Başkaldırı) adlı kitapları yayınlandı. 1963 yılında yayınlanan Tevellodî
Dîger (Bir Başka Doğuş) adını verdiği şiir kitabında farklı bir ruha sahip toplumsal ve eleştirel
şiirlerine yer vermiştir. Burada anlattığı “aşk”, cinsel ve bedensel bir temeli ve kaynağı olan
“aşk”tan tamamen farklıdır. Mizah ve bir dereceye kadar da mistik yönü olan bu aşkta yaşam
kanı akmaktadır. Doğayı betimleyen ve güzellikleri öven şiirleri de bizi yeni dünyalara
götürmektedir. Îmân Beyâverîm be Âğâz-ı Fasl-ı Serd (İnanalım Soğuk Mevsimin
Başlangıcına) adlı şiir kitabı ile bazı seçme şiirlerinden oluşan eserleri ölümünden sonra
yayınlandı.
Elinizdeki kitapta, son iki eseri olan Tevellodî Dîger (Bir Başka Doğuş) ile Îmân
Beyâverîm be Âğâz-ı Fasl-ı Serd (İnanalım Soğuk Mevsimin Başlangıcına) adlı eserlerinden
seçmeler yapılmış ve şiirler Türkçeye çevrilirken özgünlüğünün bozulmamasına özen
gösterilerek Farsça metinleri ile birlikte verilmiştir.
BİR ANNENİN RÜYASI
Muhammed İkbal’den Çocuklara Şiirler
Bir Annenin Rüyası, Muhammed İkbal, Çeviren: Halil Toker, Resimleyen: Mahım Nur Toker,
Yayın yılı: 2013, 95 sayfa, 1. Hamur kâğıt, 13.5x19.5, karton kapak, ISBN: 9786058615823, Dili:
Türkçe, Özgün dili: Urduca, Konu: Çocuk edebiyatı, Liste fiyatı: 8 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
Elinizdeki kitapta, Doğunun büyük düşünür ve şairi Allame Muhammed İkbal’in
Külliyatından seçilen şiirler, olabildiğince şiirsel bir tarzda çevrilmeye çalışılmıştır. Böylelikle
çocuklarımızın şiire duydukları ilginin ve şiir okuma alışkanlıklarının artırılmasına gayret
edilmiştir. Ayrıca her şiirin ardından “Sözün Özü” başlığı altında, çevirisi verilen şiirde ne
anlatıldığı özlü bir şekilde açıklanmıştır.
AŞK DİLİNİN GRAMERİ
Aşk Dilinin Grameri, Kayser Eminpur, Çeviren: Ali Güzelyüz, Yayın yılı: 2013, 192 sayfa, 1.
Hamur kâğıt, 13.5x19.5, karton kapak, ISBN: 9786058615809, Dili: Farsça-Türkçe, Konu:
Modern İran şiiri, Liste fiyatı: 14 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
Kayser Eminpur, 23 Nisan 1959 tarihinde İran’ın Huzistan eyaletinin Gotvend şehrinde
doğdu. Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde Doktora derecesine kadar eğitimini sürdürdü. 19791987 tarihleri arasında haftalık Soruş dergisinin şiir bölümü editörlüğünü yaptı. Dörtlüklerden
oluşan “Güneşin Sokağında” adlı ilk şiir kitabı 1984 yılında yayınlandı. Bu eseri, “Sabah
Teneffüsü” adlı kitap izledi. 1988’de el-Zehra Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve
başladı ve 1990 yılında Tahran Üniversitesi’ne geçerek bu görevini vefatına kadar sürdürdü.
Dr. Eminpur, 2003 yılında Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi’nin daimi üyesi olarak seçildi.
2000 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda çeşitli hastalıklara maruz kaldı. Uzun
süren tedavilerden sonra 30 Ekim 2007 tarihinde hastanede hayatını kaybetti ve doğum yeri
olan Gotvend şehrinde toprağa verildi.
Aşk Dilinin Grameri adlı son şiir kitabı, İran’da defalarca basıldı ve 2009 yılında “yılın
kitabı” seçildi.
Eser Türkçeye çevrilirken, özgünlüğünün bozulmamasına özen gösterilmiş ve şiirlerin
Farsça metinleri de verilmiştir.
RENGİN ÖLÜMÜ
Rengin Ölümü, Sohrab Sepehri, Çeviren: Ali Güzelyüz, Yayın yılı: 2013, 80 sayfa, 1. Hamur
kâğıt, 13.5x19.5, karton kapak, ISBN: 9786058615816, Dili: Farsça-Türkçe, Konu: Modern İran
şiiri, Liste fiyatı: 7 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
İran’ın çağdaş şairlerinden Sohrâb Sepehri, 7 Ekim 1928 tarihinde Kâşân'da doğdu.
Eğitim Enstitüsünü tamamladıktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı. Resim yapmayı hattat ve
ressam olan babasından öğrenen Sohrab, daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümünde eğitim gördü.
Dönemindeki birçok yenilikçi şair gibi kendisi de Nima ve Tevellelî’den etkilenerek
dörtlük ve Nima tarzı kalıplarla şiir söylemeye başladı. Ancak bir yandan Doğu sanatı,
mitolojisi, dinler ve irfan; öte yandan ise Batı sanatı ve şiirine olan ilgisi ve derin bilgisi, onu
yeni ufuklara sürükledi. Özellikle İran’da sürrealist şiirin kurucusu sayılan Hûşeng İranî
(1925-1973)’nin şiirlerinden etkilenerek dil vedüşünce bağımsızlığı yönünden çağdaşlarından
ayrıldı. Şiirleri birçok dile çevrilen Sepehri, 21 Nisan 1980 tarihinde kan kanseri nedeniylevefat
etti.
Elinizdeki kitap, şairin Heşt Kitâb [Sekiz Kitap]’ının birincisi olan Merg-i Reng [Rengin
Ölümü] adlı eseri olup özgünlüğünün bozulmamasınaözen gösterilerek Türkçeye çevrilmiş ve
şiirlerin özgün Farsçalarıda verilmiştir.
ALLAH’IN TEBESSÜMÜ
Allah’ın Tebessümü, Nahid Talari, Çeviren: Ali Güzelyüz, Yayın yılı: 2012, 81 sayfa, kitap
kâğıdı, 13.5x19.5, karton kapak, ISBN:9786056356209, Dili: Farsça-Türkçe, Konu: Modern İran
şiiri, Liste fiyatı: 6 TL
MAHMUT BEYİ MİLLETVEKİLİ YAPIN
Mahmut Beyi Milletvekili Yapın (Üç perdelik oyun), Muhammed Hicazi, Çeviren: Ali
Güzelyüz, Yayın yılı: 2012, 128 sayfa, kitap kâğıdı, 14.5x20, karton kapak, ISBN:
9786056356216, Dili: Türkçe, Özgün dili: Farsça, Konu: İran tiyatrosu, Liste fiyatı: 7 TL
ARKA KAPAK YAZISI:
İran’ın çağdaş yazarlarından Muhammed Hicâzî tarafından kaleme alınan “Mahmut
Beyi Milletvekili Yapın” adlı üç perdelik mizah türü oyun, 1949 yılında Tahran Tiyatrosunda
sahnelenmiştir.
Bu oyun, Meşrutiyet sonrası İran’ın toplum ve siyaset eleştirisini başarılı bir şekilde
yansıtması bakımından önemlidir.
Download

ocak 2015 yayın kataloğu