GYS
2015
İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler
Görevde Yükselme
Sınavlarına Hazırlık El Kitabı
Konu Anlatımlı
Komisyon
MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
SINAVLARINA HAZIRLIK (KONU ANLATIMI) EL KİTABI
ISBN 978-605-318-075-3
Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© 2015, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
1. Baskı: Şubat 2015, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Melike Serap Dalbudak
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www. pegem.net
E-ileti: [email protected]
ÖN SÖZ
Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında,
2015 yılında yapılacak mahalli idareler personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında aşağıdaki konulara yer verileceği İçişleri Bakanlığının 13/01/2015 tarihli ve : 931272266/-902.03-883 sayılı yazısında belirtilmiştir:
GRUPLAR
UNVAN
SORUMLU OLDUKLARI KONULAR
1 YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI
BELEDİYE KANUNU
• Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
• Belediyenin organları
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
• Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
• Büyükşehir belediyesinin organları
İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
• İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
• İl Özel İdaresinin organları
1.GRUP
V.H.K.İ.
Bilgisayar
İşletmeni,
Veznedar,
Anbar Memuru,
Ayniyat
Memuru,
Belediye Trafik
Memuru, Bilet
Satış Memuru,
Evlendirme
Memuru,
Gemi Adamı,
Gişe Memuru,
Memur,
Mutemet,
Sayaç Memuru,
Tahsildar,
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi, Şoför
KÖY KANUNU
• Köyün organları
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU
• Kuruluş
• Birliğin organları
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
• Amaç ve Kapsam
• Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
• Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
KAMU İHALE KANUNU
• Temel ilkeler
2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT
• 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri
Sistemi
• 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
• Türkiye’nin İdari Teşkilatı
• Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve
Memurların Değerlendirilmesi
• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde
Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3- ORTAK KONULAR
• Atatürkçü Düşünce Sistemi
• İletişim
• Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
• Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
• Resmi Yazışmalar
• Noktalama İşareti
• Yazım Kuralları
1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI
BELEDİYE KANUNU
• Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
• Belediyenin organları
• Belediye teşkilatı ve personeli
• Belediyenin gelir ve giderleri
• Belediye bütçesi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
• Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
• Büyükşehir belediyesinin organları
• Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli
• Mali hükümler
İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
• İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
• İl Özel İdaresinin organları
2. GRUP
Çözümleyici, Uzman,
Şef, Koruma
ve Güvenlik
Şefi, Bando
Şefi, Ayniyat
Saymanı, Kontrol Memuru,
Muhasebeci,
Eğitmen
• İl Özel İdaresi Teşkilatı
• Mali Hükümler ve Cezalar
• Cezalar
KÖY KANUNU
• Köyün organları
• Köylerin görevleri
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU
• Kuruluş
• Birliğin organları
• Birliğin Gelirleri
• Birliğin Giderleri
• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
• Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
• Ortak Hükümler
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
• Amaç ve Kapsam
• Harcama Yetkisi ve Yetkilisi
• Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
• Dış Denetim
• Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
KAMU İHALE KANUNU
• Temel ilkeler
• İhale Komisyonu
• İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
• İhale İlan Süreleri ve Kuralları
• Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
• Tekliflerin Değerlendirilmesi
• İhale Sonucunun İlanı
2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT
• 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri
Sistemi
• 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
• Türkiye’nin İdari Teşkilatı
• Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve
Memurların Değerlendirilmesi
• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde
Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3- ORTAK KONULAR
• Atatürkçü Düşünce Sistemi
• İletişim
• Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
• Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
• Resmi Yazışmalar
• Noktalama İşareti
• Yazım Kuralları
1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI
BELEDİYE KANUNU
• Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
• Belediyenin organları
• Belediye teşkilatı ve personeli
• Belediyelerin denetimi
• Belediyenin gelir ve giderleri
• Belediye bütçesi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
3. GRUP
Koruma ve
Güvenlik Görevlisi Amiri
• Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
• Büyükşehir belediyesinin organları
• Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli
• Mali hükümler
İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
• İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
• İl Özel İdaresinin organları
• İl Özel İdaresi Teşkilatı
• İl Özel İdarelerinin Denetimi
• Mali Hükümler ve Cezalar
• İl Özel İdare Bütçesi
• Cezalar
KÖY KANUNU
• Köyün organları
• Köylerin görevleri
• Köylerin gelirleri
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU
Kuruluş
• Birliğin organları
• Birliğin Gelirleri
• Birliğin Giderleri
• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
• Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
• Ortak Hükümler
• KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
• Amaç ve Kapsam
• Bütçe Türleri ve Kapsamları
• Harcama Yetkisi ve Yetkilisi
• Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
• İç Kontrol Sistemi
• Dış Denetim
• Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
KAMU İHALE KANUNU
• Temel ilkeler
• İhale Komisyonu
• İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
• İhale İlan Süreleri ve Kuralları
• Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
• Tekliflerin Değerlendirilmesi
• İhale Sonucunun İlanı
2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT
• Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına kadar Türkiye’nin Anayasal
geçmişine genel bir bakış
• 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri
Sistemi
• 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
• Türkiye’nin İdari Teşkilatı
• Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve
Memurların Değerlendirilmesi
• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde
Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3- ORTAK KONULAR
• Atatürkçü Düşünce Sistemi
• İletişim
• Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
• Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
• Resmi Yazışmalar
• Noktalama İşareti
• Yazım Kuralları
1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUAT
• Belediye Kanunu
• Büyükşehir Belediyesi Kanunu
• İl Özel İdaresi Kanunu
• Köy Kanunu
• Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
• Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• Kamu İhale Kanunu
2-İDARİ VE MALİ MEVZUAT
• Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar Türkiye’nin Anayasal
Geçmişine Genel Bir Bakış
• 1982 Anayasası’nın Kabulü,Genel Esasları,Temel Haklar ve Özgürlükleri
Sistemi
4. GRUP
• 1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Organları
Müdür, Hukuk
Müşaviri
• Türkiye’nin İdari Teşkilatı
• Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları,Hakları,Yasakları ve Özlük
Dosyası
• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması,Memurluk Statüsünde
Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3-ORTAK KONULAR
• Atatürkçü Düşünce Sistemi
• İletişim
• Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
• Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
• Resmi Yazışmalar
• Noktalama İşareti
• Yazım Kuralları
Kitapta, yukarıda belirtilen konulara ve çıkmış sorulara yer verilmiş, kitapta yer alan
• Mevzuat konularından,
• Tereddüde kalınan sorulardan
• Çıkmış sorulardan (çıkmış sorular ve cevap anahtarı aynen alınmış olup, cevap anahtarında ve soru
yapısında olası bir hata olabileceği göz önüne alınması gerekmektedir.)
olası hataların olması halinde, bu kapsamdaki uyarılarınızı yayınevimizin [email protected] adresine bildirmeleri halinde en kısa zamanda cevap verilecektir. Sınava girecek olan adaylarımızın, mutlaka söz konusu internet
adresimizi sık sık takip etmeleri gerekmektedir.
Kitabımızın sınava hazırlanan adayların başarılarına katkı getirmesi dileklerimizle
İÇİNDEKİLER
Ön Söz ....................................................................................................................................................................... iii
1. BÖLÜM: 5393 Sayılı Belediye Kanunu ................................................................................................................. 1
2. BÖLÜM: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.......................................................................................... 37
3. BÖLÜM: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ....................................................................................................... 55
4. BÖLÜM: 442 Sayılı Köy Kanunu......................................................................................................................... 77
5. BÖLÜM: 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu .......................................................................................... 97
6. BÖLÜM: Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları .................................................................................................. 109
7. BÖLÜM: 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanunu.............................................................................................................................. 199
8. BÖLÜM: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu......................................................................................................... 275
9. BÖLÜM: Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar
Türkiye’nin Anayasal Geçmişine Genel Bir Bakış ............................................................................. 323
10. BÖLÜM: Türkiye Cumhuriyeti İdari Yapısı
(Türk İdare Sistemi)........................................................................................................................... 469
11. BÖLÜM: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu................................................................................................. 527
12. BÖLÜM: Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik............................................................... 641
13. BÖLÜM: Halkla İlişkiler Ve İletişim Becerileri ................................................................................................... 647
14. BÖLÜM: Atatürkçü Düşünce Sistemi ............................................................................................................... 679
1. bölüm
5393 SAYILI BELEDİYE
KANUNU
?
BİRİNCİ KISIM
1.
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çıkmış Soru
5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, “Belediye
sınırları içinde ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi
bulunan idari birim” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belde
B) Kasaba
D) Bucak
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
C) Mahalle
E) Nahiye
Cevap C
Amaç Madde 1
Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile
çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
İKİNCİ BÖLÜM
Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları
Kapsam Madde 2
Kuruluş Madde 4
Bu Kanun belediyeleri kapsar.
• Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir.
Tanımlar Madde 3
• İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.
Bu Kanunun uygulanmasında;
a. Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan
ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu
tüzel kişisini,
• İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer
koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir
belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz.
• Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin
meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede
bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir.
b. Belediyenin organları:
• Belediye meclisini,
• belediye encümenini
• Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin
kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir
fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden
buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi
üzerine, mahallî seçim kurulları, onbeş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe
bildirir.
• belediye başkanını,
c. Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini,
d. Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri
arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi,
İfade eder.
1
AD
EM
İ
AK
G
EM
PE
• Vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar.
• İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri
Bakanlığına gönderilir. Danıştayın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye
kurulur.
• Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe
ve ilk kademe belediyelerinin sınır değişikliklerinde büyükşehir belediye meclisinin de görüşü
alınır.
• Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000
ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde,
İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir.
• İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek
sınır uyuşmazlıklarında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanır.
Sınırların tespiti Madde 5
Birleşme ve katılma Madde 8
Yeni kurulan bir belediyenin sınırları, kuruluşu izleyen altı ay içinde aşağıdaki şekilde tespit edilir:
a. Eskiden beri o yerleşim yerine ait sayılan tarla,
bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, zeytinlik,
palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve
plajlar belediye sınırı içine alınır.
• Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının
bir başka beldeye katılabilmesi için bu yerlerin meskûn sahalarının katılınacak beldenin
meskûn sahasına uzaklığı 5.000 metreden fazla
olamaz.
• Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin
meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar
arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için
başvurması hâlinde, katılınacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katılmak isteyen
köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır.
b. Belediye sınırlarını dere, tepe, yol gibi belirli ve
sabit noktalardan geçirmek esastır. Bunun mümkün olmaması durumunda, sınır düz olarak çizilir
ve işaretlerle belirtilir.
c. Belediyenin sınırları içinde kalan ve eskiden beri
komşu belde veya köy halkı tarafından yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel yararlanma hakları
devam eder. Bu haklar için sınır kâğıdına şerh
konulur.
• Oylama sonucunun olumlu olması hâlinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katılınacak
belediyeye gönderilir.
d. Çizilen sınırların geçtiği yerlerin bilinen adları
sınır kâğıdına yazılır. Ayrıca yetkili fen elemanı
tarafından düzenlenen kroki sınır tespit tutanağına eklenir.
• Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz
gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir.
• Belediye meclisinin uygun görmesi hâlinde katılım gerçekleşir.
Sınırların kesinleşmesi Madde 6
• Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri,
katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır.
Belediye sınırları,
• belediye meclisinin kararı
• kaymakamın görüşü üzerine
• Katılma sonrası oluşacak yeni sınır hakkında, 6
ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri
Bakanlığına bildirilir.
• valinin onayı
ile kesinleşir.
• Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye
katılmasında veya yeni bir belde ya da köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 5.000’den aşağı
düşmemesi gerekir.
Kesinleşen sınırlar, valilikçe yerinde uygulanmak
suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir tutanakla belirlenir. Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı
olan belgelerin birer örneği; belediyesine, mahallî
tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine gönderilir.
• Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma
yoluyla yeni bir belde kurulması için belde nüfusunun 100.000’den aşağı düşmemesi ve yeni
kurulacak beldenin nüfusunun 20.000’den az olmaması şarttır.
Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beş
yıl süre ile değiştirilemez.
• Bu madde uyarınca gerçekleşen katılmalarda,
katılınan belde ile bazı kısımları veya tümü katılan köy veya belde arasında; taşınır ve taşınmaz
mal, hak, alacak ve borçların devri ve paylaşımı,
aralarında düzenlenecek protokolle belirlenir.
Sınır uyuşmazlıklarının çözümü Madde 7
• Bir il dâhilindeki beldeler veya köyler arasında
sınır uyuşmazlığı çıkması hâlinde ilgili belediye
meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün süre verilerek istenir.
• Birleşme ve katılma işlemlerinde bu maddede
düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hükmüne göre işlem yapılır.
2
PE
EM
G
• Belediye sınırları içinde mahalle kurulması,
kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye
meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine
valinin onayı ile olur.
• Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla
ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam
kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen
diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
• Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri,
katıldıkları belediyenin mahalleleri hâline gelir.
Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ile köylerin taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçları katıldıkları belediyeye intikal eder.
• Nüfusu 2.000’in altına düşen belediyeler, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının
önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür.
• Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında
mahalle kurulamaz.
• Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için
bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım
ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak
isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin
mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır.
?
2.
• Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin tasfiyesi il
özel idaresi tarafından yapılır.
• Bu belediyenin taşınır ve taşınmaz malları ile
hak, alacak ve borçları ilgili köy tüzel kişiliğine
intikal eder. İntikal eden borçların karşılanamayan kısımları il özel idaresi tarafından üstlenilir
ve vali tarafından İller Bankasına bildirilir.
• İller Bankası bu miktarı, takip eden ayın genel
bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının belediyelere ayrılan kısmından keserek ilgili il özel idaresi
hesabına aktarır.
Çıkmış Soru
5393 sayılı Belediye Kanununa göre mahalle ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
B)
Sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan
bir idari birimdir.
C)
Belediye sınırları içinde belediye meclisinin
kararı, kaymakamın görüşü ve valinin onayı
ile kurulur.
D)
Belediye sınırları içinde kurulabilmesi için
nüfusunun en az 500 olması aranır.
E)
İhtiyaçları bağlı olduğu ilin valiliği tarafından
karşılanır.
• Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin bulunduğu
yerleşim birimlerinde, hizmetlerin aksamadan
yürütülmesi amacıyla, ilgili belediye veya büyükşehir belediyesi ve köye dönüşen yerlerde il
özel idaresi veya köylere hizmet götürme birlikleri tarafından içme suyu, kanalizasyon, temizlik,
çöp toplama, ulaşım, itfaiye ve diğer hizmetlerin
yürütülmesi için gerekli tedbirler alınır ve ihtiyaç
durumuna göre bu hizmetleri yürütmek üzere
hizmet birimleri kurulabilir.
• Büyükşehir belediye sınırları içinde açılacak hizmet birimlerini yönetmek üzere, büyükşehir belediye meclis üyeleri veya diğer belediye personeli
arasından görevlendirme yapılabilir.
Cevap E
• Mahalli hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için
vali veya kaymakamlar ilgili kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır.
Belde adının değiştirilmesi Madde 10
• Bir beldenin adı, belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun kararı ve
valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı
ile değiştirilir.
Kararlarının uygulanması ve nüfus Madde 12
• 4, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen kararlar
kesinleşme tarihini takip eden yılın ocak ayının
birinci gününden itibaren yürürlüğe girer.
• Bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Beldenin
adının değişmesi ile belediyenin adı da değişmiş
sayılır.
•
3
4 üncü maddeye göre belediye kurulan yerlerde
2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre seçim yapılır.
İ
EM
AD
• Meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5.000 metreden daha yakın
duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği;
genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine
müşterek kararname ile kaldırılarak bu belediyeye katılır.
• Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
AK
Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi Madde 11
Mahalle ve yönetimi Madde 9
Download

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Görevde Yükselme