T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sevgili Öğrencimiz, Üniversitemize hoş geldiniz.
Tercihinizden dolayı sizleri kutluyor başarılı ve mutlu bir üniversite
öğrenciliği geçirmenizi diliyoruz.
ÖN KAYIT İŞLEMLERİ
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemize Kesin Kayıt Hakkı kazanan öğrencilerimiz
ÖN KAYIT FORMU 'nu tıklayıp T.C Kimlik Numarasını girerek ön kayıt işlemini başlatabilirler.
(form 08.08.2014 ve 31.08.2014 tarihleri arasında aktif olacaktır.)
Kayıt işlemlerinizin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için gelen ön kayıt formu eksiksiz ve
doğru bilgilerle doldurulmalıdır.
Kayıt Formu’nun doldurulma işlemi tamamlandıktan sonra “onayla” butonu tıklanarak ön
kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir.
Ön Kayıt İşlemlerinizi 31 Ağustos 2014 Pazar günü saat 17.00′a kadar yapabilirsiniz.
Ön kayıt işlemini çeşitli nedenlerden dolayı yapamayan öğrencilerimizin 01-05 Eylül 2014
tarihlerinde kesin kayıt işlemi yapılabilecektir.
KESİN KAYIT TARİHLERİ
Kayıtlar, bölüm farkı olmaksızın 01-05 Eylül 2014 tarihlerinde saat 09:00 – 17:00 arasında
Öğrenci İşleri Müdürlüğünce Mevlana Bulvarı No:86 (Konya Yolu) 06520 BALGATANKARA adresinde yapılacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Lise Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet
Belgesi.
2. Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
3. Son altı ay içinde çekilmiş, 4,5 cmx6 cm boyutunda vesikalık 12 adet fotoğraf
4. ÖSYS Sonuç belgesi internet çıktısı
5. Öğrenim ücreti dekontu. (Banka dekontuna T.C. Kimlik numarası, ad soyad ve bölüm
yazılması gerekmektedir.)
6. 29 yaşından büyük yükümlülerin Askerlik Şubesi Başkanlıklarından alacakları Askerlik
durum belgesine göre kayıtları yapılacaktır.
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86 (Konya Yolu) 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 40 00 (10 Hat)
Faks : (0 312) 287 23 90
WEB : www.ufuk.edu.tr
e-mail : [email protected]
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
7. 1992 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili Askerlik Şubesinden
alınacak “Bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe sakınca olmadığına”
dair Askerlik Durum Belgesi
8. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı
diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun
olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında
okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
9. Yukarıda istenen belgelerin dışında ayrıca başka bir belge istenmeyecektir.
KAYIT ile İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1. Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile kayıt
yapılmaz.
2. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
3. Kayıt işlemleri için geçerli ve bir e-posta adresi ibraz edilmesi zorunludur. E-posta
adresi olmayanların kayıda gelmeden önce mutlaka bir e-posta (hotmail, gmail vb...) adresi
edinmeleri gerekmektedir.
2014 - 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETİ ile İLGİLİ AÇIKLAMALAR
- Öğrenim ücreti %8 KDV dahil;
FAKÜLTELER
BÖLÜM
HAZIRLIK
HUKUK FAKÜLTESİ
20.000 TL
20.000 TL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
20.000 TL
20.000 TL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ %50 BURSLU
10.000 TL
10.000 TL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ %25 BURSLU
15.000 TL
15.000 TL
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
20.000 TL
20.000 TL
EĞİTİM FAKÜLTESİ
20.000 TL
20.000 TL
EĞİTİM FAKÜLTESİ %50 BURSLU
10.000 TL
10.000 TL
EĞİTİM FAKÜLTESİ %25 BURSLU
15.000 TL
15.000 TL
TIP FAKÜLTESİ
28.000 TL
20.000 TL
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
16.000 TL
16.000 TL
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
12.000 TL
Hazırlık Yok
MESLEK YÜKSEKOKULU
12.000 TL
Hazırlık Yok
MESLEK YÜKSEKOKULU %50 BURSLU
6.000 TL
Hazırlık Yok
MESLEK YÜKSEKOKULU %25 BURSLU
9.000 TL
Hazırlık Yok
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
12.000 TL
Hazırlık Yok
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86 (Konya Yolu) 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 40 00 (10 Hat)
Faks : (0 312) 287 23 90
WEB : www.ufuk.edu.tr
e-mail : [email protected]
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
- Öğrenim ücretinin yarısı öğretim yılı başında 01 - 05 Eylül 2014 tarihlerinde, diğer yarısı da
ikinci yarıyıl başında 02-06 Şubat 2015’ te ödenecektir.
- Öğrenim ücreti Türkiye genelindeki Halk Bankası Şubelerinden (Ufuk Üniversitesi- Öğrenim
Ücreti- Öğrenci TC Kimlik no ibraz edilerek ) masrafsız ödenebilecektir. 01-05 Eylül 2014
tarihleri arasında Halkbankası görevlileri Üniversitemizde olacağından ödemeler kayıda
geldiğinizde Üniversitemizde de yapılabilecektir.
- İnternet üzerinden ise, Diğer Ödemeler > Eğitim Ödemleri > Ufuk Üniversitesi > TL > TC No
> Ödeme şeklinde yapılabilmektedir.
- Tıp Fakültesinde hazırlık okuyacak olan öğrencilerden ilgili bölüm ücretinin ilk taksidi alınır.
Hazırlık sınıfından oluşan ücret farkı bahar yarıyılına mahsup edilir.
- Öğrenim ücreti ödemeleri tek çekim şeklinde kredi kartı ile Üniversitemiz muhasebe
biriminden yapılabilmektedir.
- Banka (Tüketici ) kredisi kullanmak isteyenler;
- Öğrenci Belgesi (Öğrenci İşlerinden alınacak-Yeni kayıt yaptıracaklar için kazandı
belgesi)
- Nüfus Cüzdanı,
- Veli Gelir durum belgesi ibraz ederek kredi kullanabilirler.
BURS DURUMU
Ufuk Üniversitesinin burslu (%100 burslu, %50 burslu, %25 burslu) programlarına
yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Karşılıksız
olan bu burslar, İngilizce Hazırlık programında geçirilebilecek süre dahil, öğrenci Ufuk
Üniversitesindeki öğrenimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen normal
eğitim-öğretim süresi boyunca derslere devam ettiği, Genel Not Ortalaması 2.00'ın altına
düşmediği ve disiplin cezası almadığı sürece yıllık olarak verilecektir.
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVI
Lisans öğrencileri için İngilizce Yeterlik Sınavı:
10 Eylül 2014 saat 10:00' da yazılı sınav yapılacaktır.
11 Eylül 2014 saat 10:00’da speaking sınavı yapılacaktır.
12 Eylül 2014’de sonuçlar ilan edilecektir.
İngilizce düzeyini belirlemek için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan
İngilizce dil sınavlarından veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası
sınavlardan; (www.osym.gov.tr ve www.yok.gov.tr Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri
linkinde yayınlanmıştır, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil
Sınavı YDS (KPDS/ÜDS) sonuçlarının uluslararası yabancı dil sınav sonuçları arasında
eşdeğerliliğinin ÖSYM Yönetim Kurulunca belirlenen güncel eşdeğerlilik tablolarına göre
Üniversitemizce yapılacak işlemlerde uygulanması, tüm yabancı diller için dil belgesinin
üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri
geçerli olup, KPDS/ÜDS/YDS belgelerinde geçerlilik süresi aranmamaktadır.)
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86 (Konya Yolu) 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 40 00 (10 Hat)
Faks : (0 312) 287 23 90
WEB : www.ufuk.edu.tr
e-mail : [email protected]
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
YDS (KPDS/ÜDS)
50
ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil sınavları eşdeğerlilik tabloları
belirtilen puanlara sahip belgeleri olanlar ile daha önce Yükseköğrenim gördüğü Üniversitede
1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı okuyan ve başarılı olan öğrenciler ile Üniversitemiz Hazırlık Sınıfı
Koordinatörlüğü tarafından yapılacak İngilizce Yeterlik sınavında 100 tam puan üzerinden 60
puan alanlar hazırlık sınıfından muaf sayılır.
YURT BİLGİLERİ
Tek kişilik odaların yıllık ücreti: 10.000 TL’dir.(Yeni yurt kaydı sırasında 1.000 TL depozito
alınmaktadır.) 5.000TL si ilk kayıt sırasında, diğer yarısı ise 02-06 Şubat 2015
Çift kişilik odaların yıllık ücreti 6.000 TL’dir.(Yeni yurt kaydı sırasında 1.000 TL depozito
alınmaktadır.) .) 3.000TL si ilk kayıt sırasında, diğer yarısı ise 02-06 Şubat 2015
Dr. Muhittin ÜLKER Öğrenci Yurdumuza kayıt işlemleri ve detaylı bilgi için burayı
tıklayınız.
Adres:Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan EGE Kampüsü Dr. Muhittin ÜLKER Öğrenci Yurdu
Kızılcaşar Mahallesi No: 110 Gölbaşı / ANKARA
Tel: 0312 586 70 90 / 0312 586 71 90
KAYIT BÜROSUNA ULAŞIM
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86 (Konya Yolu) 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 40 00 (10 Hat)
Faks : (0 312) 287 23 90
WEB : www.ufuk.edu.tr
e-mail : [email protected]
Download

Sevgili Öğrencimiz, Üniversitemize hoş geldiniz