Evrak Tarih ve Sayısı: 16/10/2014-70911
*BENDHDSU*
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
İVEDİ
Sayı
Konu
:39904088-100/
:Üniversite Burs Kontenjanı
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 01/10/2014 tarih
35038010/120.01-2174-68976sayılı ekli yazısında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için
Fakültemizden 20 öğrenciye burs verileceği belirtilmektedir.
Yükseksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yazısı ekindeki
Üniversite burs kontenjanlarının interaktif müracaatı sırasında dikkat edilmesi gereken
hususlara riayet ederek Bölümünüz öğrencilerinden şartları tutanlara ekteki başvuru formu
doldurularak 17 Ekim 2014 tarihine kadar Dekanlığımıza gönderilmesini rica ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. Handan KAMIŞ
Dekan
EK :
Rektörlük Makamının Yazısı
DAĞITIM
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Muhendislik Fakültesi Dekanlığı Ardıçlı Mahallesi Kampüs/ Selçuklu/ KONYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Yusuf Durmuş
Tel:3322231975 Faks:3322410635
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.selcuk.edu.tr
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 14/10/2014-70300
*BEKRFTS7*
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:25669789-304.01/
:Üniversite Burs kontenjanı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 01/10/2014 tarih
35038010/120.01-2174-68976 sayılı yazısında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için 191
Üniversitemiz öğrencilerine burs verileceği bildirilmektedir.
Fakülte/Yüksekokul/Enstitünüze ayrılan kontenjan kadar burs başvuru formlarının
doldurulup, okulunuz tarafından onaylanarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğüne bildirilmek üzere en geç 20 Ekim 2014 tarihine kadar Rektörlüğe
gönderilmesini rica ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EKLER :
1- Yazı
2- Öğrenci müracaat formu
3- Burs verilecek öğrenci listesi
DAĞITIM
Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul
Müdürlüklerine, Meslek Yüksekokulu
Müdürlüklerine, Enstitü Müdürlüklerine
Şemsi Tebrizi Mah. Ankara Cad. No:6 Karatay/KONYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Beyhan Özçelik
Tel:0332 350 7005 Faks:0332 350 9693
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.selcuk.edu.tr
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYILARI
Öğrenci
İletişim Fakültesi
Fen Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Mühendislik Fak.
Mimarlık Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilm.Fak.
Dilek Sabancı Devlet Konser.
Veteriner Fakültesi
Beden Eğt.ve Spor Y.O.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beyşehir Ali Akkanat İş.F.
Beyşehir Ali Akkanat Turizm. Fak.
Konya Turizm Fakültesi
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık YO
Güzel Sanatlar Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Akşehir İktisadi ve İdr.Bilm.Fak.
Akören Ali Rıza Ercan MYO
Akşehir MYO
Beyşehir MYO
Bozkır MYO
Güneysınır MYO
Cihanbeyli MYO
Çumra MYO
Doğanhisar MYO
Sarayönü MYO
Hadim MYO
Ilgın MYO
Huğlu MYO
Kadınhanı Faik İçil MYO
Adalet MYO
Karapanır Aydoğanlar MYO
Kulu MYO
Silifke-Taşucu MYO
Sosyal Bilimler MYO
Sağlık Hizm. MYO
Teknik Bilimler MYO
Taşkent MYO
Sayısı
2400
2250
5798
1784
828
553
2843
7948
706
5188
184
1030
893
1856
495
460
575
449
687
558
37
193
37715
1177
1163
1864
671
593
477
684
416
666
683
873
465
1669
559
781
549
1676
5782
1087
4213
130
26178
Sosyal Bilimler Enstitüsü
4335
Yüksek Lisans /2 katı
713
Doktora /3 katı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans /2 katı
2589
Doktora
/3 katı
653
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
831
Yüksek Lisans /2 katı
354
Doktora /3 katı
Mevlana Araştırmaları Enstitüsü
44
Yüksek Lisans 2/ katı
Kontenjan
6
6
15
5
2
1
7
20
2
13
1
3
2
5
1
1
1
1
1
2
2
1
98
3
3
5
1
1
1
2
1
1
2
2
1
4
1
2
1
4
15
3
10
1
64
5
1
3
1
1
1
1
Kontenjan : 191
Download

Üniversite Burs Kontenjanı Duyurusu