KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BAŞVURU VE ÖNKAYIT İŞLEMLERİ
(2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SONU İTİBARİ İLE MEZUN DURUMUNDA OLAN VEYA
MEZUN OLANLAR)
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı
ekinde yer alan çizelgeye göre, pedagojik formasyon hakkı olan adayların 24-30
Haziran tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ön kayıtları yapılacaktır. Mayıs
ayında alınan ön kayıtları geçerli değildir.
Ön kayıt için başvurabilecek adaylar:
1- 2013-2014 öğretim yılında bahar döneminde mezun durumunda veya mezun
olan, Pedagojik Formasyon hakkı olan üniversitemiz öğrencileri,
2- 2013-2014 öğretim yılında bahar döneminde açıköğretim ve uzaktan öğretim
programlarından mezun veya mezuniyet aşamasında olan ve Kırıkkale’de
ikamet edenler,
3- 2013-2014 öğretim yılında bahar döneminde diğer üniversitelerin ilgili
bölümlerinden mezun veya mezun durumunda olan ve Kırıkkale’de ikamet
edenler.
NOT: 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi öncesinde mezun olan adayların
başvurusu alınmayacaktır.
Açıklamalar
1. Fakültemize tahsis edilecek kontenjanın en az %25’i açıköğretim, uzaktan
öğretim ve diğer üniversitelerin öğrencilerine ayrılacaktır.
2. Fakültemize tahsis edilen kontenjandan fazla önkayıt müracaatı olması
durumunda Senatoca belirlenecek kriterler doğrultusunda sıralama ve
yerleştirme yapılacaktır.
3. Ön kayıtlar Eğitim Fakültesi Dekanlık binasında mesai saatleri içerisinde
yapılacaktır.
4. Ön kayıt için gerekli belgeler
a. Kayıt Formu (web sayfamızdan veya fakültemizden alınabilir)
b. Transkript.
5. Kesin kayıt hakkı kazananlar için Pedagofik Formasyon Eğitimi dönem ücreti
1.027 TL’dir. Ücretin kesin kayıt tarihlerinde yatırılması zorunludur.
6. Kesin kayıtların, kontenjanların netleşmesi ve senato onayı sonrası 7-9
Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.
7. I. Dönem derslerinin, yaz okulu statüsünde 4 Ağustos – 12 Eylül 2014 tarihleri
arasında haftada 3 gün şeklinde yapılması planlanmaktadır.
Download

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK