2014 - 2015 LİSANS - ÖNLİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ
20.08.2014-"
22.08.2014
Yükseköğretim programlarına yabancı uyruklu için başvuru ve önkayıt
27.08.2014
Yükseköğretim programlarına yerleşen yabancı uyruklular ilanı
28.08.2014 -"
02.09.2014
Yükseköğretim programlarına yerleşen yabancı uyrukluların kesin kaydı
01.09.2014 -"
05.09.2014
Önlisans programlarına ve YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile lisans programlarına
ÖSYM ile yerleştirilen öğrencilerin kayıtları (YÖK. Bşk.'nın 28.05.2014 tarih, 32231/
75850160.301.01-3689 sayılı yazısı uyarınca)
03.09.2014-"
04.09.2014
Yükseköğretim programlarına yerleşen yabancı uyruklular 1. yedek kesin kaydı
05.09.2014
Yükseköğretim programlarına yerleşen yabancı uyruklular 2. yedek kesin kaydı
05.09.2015
Staj notu girişi için son tarih
10.09.2014 -"
11.09.2014
Ders muafiyet dilekçelerinin verilmesi
11.09.2014
Danışman görevlendirmeleri ve değişiklikleri son bildirim tarihi
12.09.2014 -"
26.09.2014
Burs başvuruları
15.09.2014
Ders muafiyetlerinin Fakülteler tarafından bildirilmesi
15.09.2014 -"
19.09.2014
Kayıt yenileme harç yatırma, ders seçme ve danışman onayı
22.09.2014
Üniversite Açılış Töreni ve Derslerin Başlaması
23.09.2014
Kapatılacak derslerin bildirilmesi
25.09.2014 -"
03.10.2014
Ders ekleme - bırakma ve danışman onayı
01.12.2014
Devlet Konservatuarı Dönem Sınav Programı İlanı
19.12.2014
Fakülteler tarafından bahar dönemi ders programlarının Rektörlüğe son bildirilme tarihi 22.12.2014
Güz Dönem Sonu Sınav Programı İlanı
1/9
2014 - 2015 LİSANS - ÖNLİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
22.12.2014
Devlet Konservatuarı Dönem Ara Sınav Tarihleri İlanı
26.12.2014
Derslerin bitişi (14 hafta)
29.12.2014 -"
09.01.2015
Güz Dönem Sonu Sınavları /"
Devlet Konservatuarı Dönem Ara Sınavları
09.01.2015
Bitirme/Diploma çalışması teslimi (Mimarlık Fakültesi)
13.01.2015
Ders başarı notunun girilmesi için son gün
14.01.2015
Maddi hata itirazı için son gün
16.01.2015
Öğretim elemanları için maddi hata not girişleri 19.01.2015
Diploma değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi
19.01.2015 -"
23.01.2015
Bütünleme sınavları
20.01.2015
Staj notu girişi için son tarih
27.01.2015
Bütünleme sınavları not girişi için son gün
28.01.2015
Bütünleme sınavları maddi hata itirazı için son gün
28.01.2015
Tek ders sınavı
29.01.2015
Tek ders sınavı sonuçlarının bildirilmesi ve maddi hata itirazı için son gün
29.01.2015
ÖİOS Güz Dönemi kapatma / ÖİOS Bahar Dönemi açma
30.01.2015
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mezunların OİDB’ye bildirilmesi
BAHAR DÖNEMİ
02.02.2015 -"
06.02.2015
Kayıt yenileme, harç yatırma, ders seçme ve danışman onayı
09.02.2015
Derslerin Başlaması
2/9
2014 - 2015 LİSANS - ÖNLİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
10.02.2015
Kapatılacak derslerin bildirilmesi
12.02.2015 -"
20.02.2015
Ders ekleme - bırakma ve danışman onayı
12.03.2015
Akademik Birimlerin 2015-2016 Öğretim Yılı Akademik Takvim önerilerini ÖİDB’ye
teslimi için son tarih
12.03.2015
Öğretim Programlarının kontenjanlarına ilişkin ilgili Yönetim Kurulu kararlarının
Rektörlüğe bildirilmesi için son tarih
12.03.2015
Yatay Geçiş kontenjanlarına ilişkin ilgili Yönetim Kurulu kararlarının Rektörlüğe
bildirilmesi için son tarih
27.03.2015
Devlet Konservatuarı Bahar Dönem Sınav Programının İlanı
14.04.2015
2015-2016 Öğretim Yılı Akademik Takviminin Senato’ya sunulması
20.04.2015 -"
08.05.2015
Devlet Konservatuarı Dönem Ara Sınavları
08.05.2015
Fakülteler tarafından yaz ve güz dönemi ders programlarının Rektörlüğe son bildirilme
tarihi 11.05.2015
Bahar Dönem Sonu Sınav Programı İlanı
18.05.2015 -"
29.05.2015
Bahar Dönem Sonu Sınavları /"
Devlet Konservatuarı Dönem Ara Sınavları
15.05.2015
Derslerin bitişi (14 hafta)
29.05.2015
Bitirme/Diploma çalışması teslimi (Mimarlık Fakültesi)
02.06.2015
Ders başarı notunun girilmesi için son gün
03.06.2015
Maddi hata itirazı için son gün
05.06.2015
Öğretim elemanları için maddi hata not girişleri 08.06.2015 -"
12.06.2015
Bütünleme sınavları
12.06.2015
Diploma değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi
16.06.2015
Bütünleme sınavları not girişi için son gün
3/9
2014 - 2015 LİSANS - ÖNLİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
16.06.2015 -"
17.06.2015
Yaz dönemi önkayıt
17.06.2015
Bütünleme sınavları maddi hata itirazı için son gün
17.06.2015
Tek ders sınavı
18.06.2015
Tek ders sınavı sonuçlarının bildirilmesi ve maddi hata itirazı için son gün
18.06.2015 -"
19.06.2015
Yaz dönemi kesin kayıt ve 2547/26.madde Yaz Dönemi ücreti
18.06.2015
ÖİOS Bahar Dönemi kapatma / ÖİOS Yaz Dönemi açma
19.06.2015
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mezunların OİDB’ye bildirilmesi
23.06.2015
MEZUNİYET TÖRENİ
YAZ DÖNEMİ
22.06.2015
Derslerin başlaması
07.08.2015
Derslerin bitişi (7 hafta)
10.08.2015 -"
14.08.2015
Yaz dönem sonu sınavları"
17.08.2015 -"
13.09.2015
Devlet Konservatuarı Bütünleme Sınavları
17.08.2015
Ders başarı notunun girilmesi için son gün
18.08.2015
Maddi hata itirazı için son gün
19.08.2015
Öğretim elemanları için maddi hata not girişleri 20.08.2015 -"
25.08.2015
Bütünleme sınavları
26.08.2015
Bütünleme sınavları not girişi için son gün
27.08.2015
Bütünleme sınavları maddi hata itirazı için son gün
4/9
2014 - 2015 LİSANS - ÖNLİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
28.08.2015
Tek ders sınavı
31.08.2015
Tek ders sınavı sonuçlarının bildirilmesi ve maddi hata itirazı için son gün
31.08.2015
ÖİOS Yaz Dönemi kapatma / ÖİOS Güz Dönemi açma
01.09.2015
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mezunların OİDB’ye bildirilmesi
5/9
2014 - 2015 LİSANS - ÖNLİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
KURUMİÇİ / KURUMDIŞI YATAY GEÇİŞ, ÇAP, YANDAL SÜRECİ
"
GÜZ DÖNEMİ
14.07.2014
Önlisans ve Lisans programları için Kurumiçi yatay geçiş, kurumdışı
yatay geçiş ÇAP, Yandal kontenjanlarının ilanı ve başvuru başlangıcı
26.08.2014
Önlisans ve Lisans programları için Kurumiçi yatay geçiş, kurumdışı
yatay geçiş, ÇAP, Yandal son başvuru tarihi
01.09.2014-"
08.09.2014
Kurumiçi yatay geçiş, kurumdışı yatay geçiş, ÇAP, Yandal başvurularının
değerlendirilmesi
09.09.2014
Yatay/Dikey geçiş, intibaklarına ilişkin ilgili Yönetim Kurulu kararlarının
Rektörlüğe bildirilmesi
10.09.2014 -"
11.09.2014
Yatay geçiş, ÇAP, Yandal kesin kayıtları ve ders muafiyet dilekçelerinin
verilmesi
12.09.2014
Yatay geçiş 1. yedek kayıt ve ders muafiyet dilekçelerinin verilmesi
15.09.2014
Yatay geçiş 2. yedek kayıt ve ders muafiyet dilekçelerinin verilmesi
15.09.2014
Ders muafiyetlerinin Fakülteler tarafından bildirilmesi
BAHAR DÖNEMİ
05.01.2015
Önlisans programları için Kurumiçi yatay geçiş, kurumdışı yatay geçiş
ÇAP, Yandal kontenjanlarının ilanı ve başvuru başlangıcı
21.01.2015
Önlisans programları için Kurumiçi yatay geçiş, kurumdışı yatay geçiş,
ÇAP, Yandal son başvuru tarihi
26.01.2015 -"
27.01.2015
Kurumiçi yatay geçiş, kurumdışı yatay geçiş, ÇAP, Yandal başvurularının
değerlendirilmesi
28.01.2015
Yatay/Dikey geçiş, intibaklarına ilişkin ilgili Yönetim Kurulu kararlarının
Rektörlüğe bildirilmesi
29.01.2015 -"
30.01.2015
Yatay geçiş, ÇAP, Yandal kesin kayıtları ve ders muafiyet dilekçelerinin
verilmesi
02.02.2015
Ders muafiyetlerinin Fakülteler tarafından bildirilmesi
""
""
6/9
2014 - 2015 LİSANS - ÖNLİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
""
"
YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN YATAY GEÇİŞ ÖNKAYIT SÜRECİ
GÜZ DÖNEMİ
25.08.2014-"
29.08.2014
Yabancı uyruklu öğrencilerin ön kayıtları (Suriye ve Mısır uyruklular)
01.09.2014-"
05.09.2014
Yabancı uyruklu öğrencilerin müracaatlarının ve düzey sınavlarının fakültelerce
değerlendirilmesi
08.09.2014
Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt hakkı kazananların il̇ anı ve kesin kayıtları
BAHAR DÖNEMİ
19.01.2015-"
23.01.2015
Yabancı uyruklu öğrencilerin ön kayıtları (Suriye ve Mısır uyruklular)
26.01.2015 -"
28.01.2015
Yabancı uyruklu öğrencilerin müracaatlarının ve düzey sınavlarının fakültelerce
değerlendirilmesi
30.01.2015
Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt hakkı kazananların il̇ anı
7/9
2014 - 2015 LİSANS - ÖNLİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
YETENEK SINAVI TAKVİMİ
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi
11.08.2014 -"
15.08.2014
Yetenek sınavı için başvuru ve önkayıt
19.08.2014
Yetenek baraj sınavı
20.08.2014
Yetenek baraj sınavı (fotograf)
22.08.2014
Yetenek baraj sınavı sonuçları ilanı
25.08.2014 -"
05.09.2014
Yetenek yerleştirme sınavı
08.09.2014
Yetenek yerleştirme sınavını kazananların ilanı
08.09.2014 -"
12.09.2014
Yetenek yerleştirme sınavını kazananların kesin kaydı
15.09.2014-"
16.09.2014
Yetenek yerleştirme sınavı 1. yedek kesin kaydı
17.09.2014 -"
18.09.2014
Yetenek yerleştirme sınavı 2. yedek kesin kaydı
19.09.2014
Yetenek yerleştirme sınavı 3. yedek kesin kaydı
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi (Yabancı Uyruklular)
20.08.2014 -"
22.08.2014
Yabancı uyruklu yetenek sınavı için başvuru ve önkayıt
25.08.2014
Yabancı uyruklu yetenek yerleştirme sınavı
26.08.2014
Yabancı uyruklu yetenek yerleştirme sınavını kazananların ilanı
28.08.2014 -"
02.09.2014
Yabancı uyruklu yetenek yerleştirme sınavını kazananların kesin kaydı
03.09.2014-"
04.09.2014
Yabancı uyruklu yetenek yerleştirme sınavı 1. yedek kesin kaydı
05.09.2014
Yabancı uyruklu yetenek yerleştirme sınavı 2. yedek kesin kaydı
8/9
2014 - 2015 LİSANS - ÖNLİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
Devlet Konservatuarı
11.08.2014 -"
15.08.2014
Yetenek sınavı için başvuru ve önkayıt
19.08.2014 -"
12.09.2014
Devlet Konservatuarı yetenek yerleştirme sınavı
15.09.2014
Devlet Konservatuarı yetenek yerleştirme sınavını kazananların ilanı
15.09.2014 -"
19.09.2014
Devlet Konservatuarı yetenek yerleştirme sınavını kazananların kesin kaydı
"
"
"
"
"
9/9
Download

2014-2015 Akademik Takvimi