FAKÜLTE KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:01.10.2010
TOPLANTI SAYISI:63
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr. İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Durmuş ACAR
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY
Yrd.Doç.Dr.Abdullah SÜTÇÜ
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:1
KARARLAR
1-Ders Muafiyet Not Dönüşümü
Ders muafiyetlerinin SDÜ Öğrenci Bilgi Sistemi’ne işlenmesinde karşılaşılan sorunların
giderilmesine ilişkin aşağıdaki kararların alınmasına ve Rektörlük Makamına arzına oybirliği
ile karar verildi.
Öğrencilerin geldikleri üniversiteden almış oldukları transkripte göre, muaf olacakları
derslerin başarı notu;
1) 100’lük sistem kapsamında rakam olarak verilmişse bu haliyle,
2) 4’lük sistem kapsamında harf olarak verilmişse, “SDÜ Ön Lisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve ekli “YÖK 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki
karşılıkları çizelgesi” esas alınarak düzenlenen aşağıdaki çizelgeye göre,
SDÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği
Başarı Notu
Katsayı
AA
4.0
BA
3.5
BB
3.0
CB
2.5
CC
2.0
DC
1.5
DD
1.0
FD
0.5
FF
0.0
YÖK 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Çizelgesi
100
88
77
65
53
42
30
-
3) 100’lük, 4’lük, 5’lik ve harfli sisteme göre ayrı ayrı verilmişse, 100’lük sistemdeki haliyle,
4) Diğer Yükseköğretim kurumlarında daha önce alınıp başarılan derslerin başarı notları ve
2010-11 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kullanımda olan “SDÜ Ders İntibak Kararları”na
göre muaf edilen derslerin başarı notları CC kabul edilip, 100’lük sistem kapsamında
70 (yetmiş) olarak,
5) 5’lik not sistemi kullanılmışsa, ekli “YÖK 5’lik sistemdeki notların 100’lük sistemdeki
karşılıkları çizelgesi” esas alınarak,
Bölüm “Uyum ve Mezuniyet Komisyonu”nca hesaplanır, çizelge haline getirilerek Dekanlık
Makamına sunulur ve takiben Fakülte öğrenci işleri görevlilerince sisteme kaydedilir.
FAKÜLTE KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:22.12.2010
TOPLANTI SAYISI:64
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr. İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Durmuş ACAR
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY
Yrd.Doç.Dr.Abdullah SÜTÇÜ
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:1
KARARLAR
1-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa Eden Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI’nın
Yerine Profesör Temsilcisi Seçimi
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI’nın Yönetim
Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi ile boşalan Profesör temsilciliğine, 22.12.2010 tarihinde
Fakülte Kurulunda yapılan gizli oylamada, oybirliğiyle Prof.Dr. Serdar CARUS seçilmiş
olup, durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Download

2010 yılı Fakülte Kurulu Kararları