DAVET
Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan,
toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel’de düzenlenecektir.
Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan toplantıda bilimsel program Türk Kardiyoloji Derneği Çalışma Grupları tarafından güncel bilgiler
ışığında oluşturulmuştur. Toplantıda “Sempozyumlar”, “Karşıt Görüş”, “Nasıl Yapalım?” ve “Çalışma Gruplarının Ortak
Oturumlarının” yanı sıra “Olgu Odaklı Oturumlar” ve “Kurslara” da yer verilmiştir. Son bir yıl içerisinde yeni yayınlanmış
kılavuzlardaki değişikliklerin ön plana çıkarılacağı toplantıda 2013-2014 döneminde sonuçları açıklanan ve klinik uygulamada
önemli etkileri olabilecek çalışmaların sunulacağı “Sıcak Gelişmeler Oturumları” da yer alacaktır. Ayrıca katılımcıların ilginç
olgularını sunup tartışabilecekleri bir platform hazırlanmış olup toplantıya ilginç olgu bildiri kabulü de yapılacaktır. Toplantımız
Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilecektir.
Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük
memnuniyet duyacağız. İzmir de Kardiyo - Bahar toplantımızda görüşmek dileğiyle;
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Ömer Kozan
Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı
Çalışma Gruplarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
1
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan:
Gelecek Başkan
:
Başkan Yardımcısı
:
Genel Sekreter
:
Genel Sekreter Yardımcısı :
Sayman:
Üyeler:
Dr. Ömer KOZAN
Dr. Lale TOKGÖZOĞLU
Dr. Mehmet AKSOY
Dr. M. Kemal EROL
Dr. Adnan ABACI
Dr. Ramazan ÖZDEMİR
Dr. M. Sıddık ÜLGEN
Dr. Engin BOZKURT
Dr. Enver ATALAR
ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan:
Önceki Başkan
:
Üyeler:
Dr. Ahmet VURAL
Dr. İzzet TANDOĞAN
Dr. Mehmet YAZICI
Dr. Mehmet ÖZAYDIN
Dr. Mesut DEMİR
HİRERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan:
Önceki Başkan
:
Üyeler:
Dr. Doğan ERDOĞAN
Dr. Mehmet Sıddık ÜLGEN
Dr. Alparslan BİRDANE
Dr. Cem BARÇIN
Dr. Hüseyin UYAREL
KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan:
Dr. Yüksel ÇAVUŞOĞLU
Başkan Yardımcısı
:
Dr. Mehmet Birhan YILMAZ
Önceki Başkan
:
Dr. Ahmet TEMİZHAN
Genel Sekreter
:
Dr. İbrahim SARI
Sayman:
Dr. M. Timur SELÇUK
KAPAK HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan:
Dr. Abdi BOZKURT
Başkan Yardımcısı
:
Dr. Mustafa AYDIN
Önceki Başkan
:
Dr. Recep DEMİRBAĞ
Genel Sekreter
:
Dr. Sait Mesut DOĞAN
Sayman:
Dr. Serkan BULUR
2
KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan:
Dr. Omaç TÜFEKCİOĞLU
Başkan Yardımcısı
:
Dr. Leyla Elif SADE
Önceki Başkan
:
Dr. İrem DİNÇER
Sekreter:
Dr. Yusuf TAVİL
Sayman:
Dr. İbrahim ÖZDOĞRU
Nük. Kard. Temsilcisi
:
Dr. Zerrin YİĞİT
Kard. CT-MR Temsilcisi
:
Dr. Asife ŞAHİNARSLAN
KORONER KALP HASTALIĞI ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan:
Önceki Başkan
:
Üyeler:
Dr. Istemihan TENGİZ
Dr. Ertan YETKİN
Dr. Turgay ÇELİK
Dr. Mustafa Necati DAĞLI
Dr. Kumru ÇAĞLI
LİPİT ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan:
Önceki Başkan
:
Üyeler:
Dr. Bülent Behlül ALTUNKESER
Dr. Merih KUTLU
Dr. Tahir DURMAZ
Dr. Gürkan ACAR
Dr. Mehmet Akif DÜZENLİ
KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK TEKNİSYENLİK YÖNETİM KURULU
Başkan:
Önceki Başkan
:
Üyeler:
Dr. Zeynep Canlı ÖZER
Dr. Fisun ŞENUZUN
Dr. Serap ÖZER
Dr. Özlem OTCU
Dr. Ahmet KARA
PULMONER HİPERTANSİYON PROJE GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan : Dr. Cihangir KAYMAZ
Dr. Mehmet AKBULUT
Dr. Bahri AKDENİZ
Dr. Enbiya AKSAKAL
Dr. Mesut DEMİR
Dr. Barış KAYA
Dr. Mehmet Güngör KAYA
Dr. M. Serdar KÜÇÜKOĞLU
Dr. Bülent MUTLU
Dr. Sanem NALBANTGİL
Dr. Cihan ÖREM
Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ
Dr. Tamer SAY
BİLİM KURULU
Başkan : Dr. Mehmet Aksoy
Koordinatör : Dr. Yüksel Çavuşoğlu
Dr. Ahmet Vural
Dr. Alparslan Birdane
Dr. Abdi Bozkurt
Dr. Bülent Behlül Altunkeser
Dr. Cihangir Kaymaz
Dr. İstemihan Tengiz
Dr. Omaç Tüfekçioğlu
Dr. Zeynep Canlı Özer
3
GENEL BİLGİLER
BİLİMSEL PROGRAM
Organizasyon Sekreterliği
Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon Firmasını, Toplantı Resmi Acentası olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde
herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon Servislerine başvurmanızı rica ederiz.
Bilimsel Program
Düzenleme Kurulu tarafından “Kardiyo-Bahar Bahar Güncellemesi Toplantısı” için doyurucu bir bilimsel program
hazırlanmıştır. Bilimsel programda Kardiyoloji alanında en son yenilikler konunun uzmanı tarafından anlatılacak ve bunun yanı
sıra değişik oturumlar düzenlenecektir.
TTB-STE Kredisi
TTB-STE Kredisi alabilmeniz için Kayıt Masasına TC Kimlik Numaranızı bildirdiğinizden emin olmanız ve TTB Üye
Kartınızın ya da 10 TL harç bedelini ödeyerek TKD aracılığıyla alacağınız “TTB-STE Kredi Kartı”nızın bulunması gerekir.
Katılım Belgesi
Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantının son günü olan 11 Mayıs 2014 tarihinde, katılım belgeleri verilecektir.
Davet Mektubu
Toplantıya katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılar için, talep ettikleri takdirde davet
mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacını
taşımaktadır.
4
14:00 - 15:00
Sergi Alanları
Toplantı süresince ilaç sanayi ve cihaz firmaları, ürünlerini toplantı bölümünde kendilerine ayrılacak bölümde sergileyebileceklerdir.
PULMONER HİPERTANSİYON PROJE GRUBU
Toplantı Dili
Toplantı dili Türkçe olup, uluslararası konuşmacıların toplantıları esnasında eş zamanlı tercüme yapılacaktır.
KAPAK HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
Toplantı Kayıt
Kayıt masası, 8-11 Mayıs 2014 tarihlerinde açık olacaktır. Yaka kartı, toplantı çantası, katılım belgesi ve toplantı program
kitabını kayıt masasından alabilirsiniz. Tüm katılımcılar ve refakatçilerin toplantı merkezi, sergi alanları ve sosyal aktivitelere
katılabilmeleri için kendilerine kayıt esnasında verilmiş olan yaka kartlarını takmaları gerekmektedir.
14:00 - 15:00
8 MAYIS 2014, PERŞEMBE
14:00 - 15:00 PULMONER HİPERTANSİYON
Pulmoner hipertansiyonda güncel sorunlar
Oturum Başkanları: Dr. Sümeyye Güllülü, Dr. İbrahim Keleş
KAR
ŞIY
AKA
14:00 - 14:12 Güncel pulmoner hipertansiyon tanı kriterleri ve sınıflaması, Nice WHO PH toplantısı
neleri değiştirdi?
Dr. Meral Kayıkçıoğlu
14:12 - 14:24 Konjenital kalp hastalığı ile ilişkili pulmoner arteriyel hipertansiyon ve alt gruplarına
yaklaşım nasıl olmalı?
Dr. Bahri Akdeniz
14:24 - 14:36 Sol - sağ şantı devam eden pulmoner hipertansiyon hastalarında nerede hata yapıyoruz?
Şant ne zaman kapatılmamalı?
Dr. Sanem Nalbantgil
14:36 - 14:48 Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyonu orantısız pulmoner hipertansiyondan
nasıl ayırt edelim, nasıl tedavi edelim?
Dr. Bülent Mutlu
14:48 - 15:00 Tartışma
14:00 - 15:00 KAPAK HASTALIKLARI
Kapak hastalıklarında gebelik ve risk yönetimi
Oturum Başkanları: Dr. Abdi Bozkurt, Dr. Alpay Turan Sezgin
GÖ
ZTE
PE
14:00 - 14:12 Mitral kapak hastaları
Dr. Erdal Aktürk
14:12 - 14:24 Aort kapak hastaları
Dr. Faruk Ertaş
14:24 - 14:36 Protez kapak hastaları
Dr. Aysel Kaderli
14:36 - 14:48 Vaka sunumu ve tartışma
Dr. Orhan Özer
14:48 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:20 ARA
5
BİLİMSEL PROGRAM
AK
14:00 - 14:12 Ortostatik hipotansif hastanın değerlendirilmesi ve tedavisi
Dr. Ali Yıldız
14:12 - 14:24 Kan basıncı değişkenliğinin klinik önemi ve tedavisi
Dr. Cem Barçın
14:24 - 14:36 Gestasyonel hipertansiyonda tanı, değerlendirme ve tedavi yaklaşımı
Dr. H. Uğur Yazıcı
14:36 - 14:48 Kronik böbrek hastalığı ve serebrovasküler hastalıklarda tedavi yaklaşımı
Dr. Filiz Özarkan Çakan
14:48 - 15:00 Tartışma
15:20 - 16:20 KORONER KALP HASTALIĞI
Koroner kalp hastalığı tedavisinde göz ardı edilenler
Oturum Başkanları: Dr. İstemi Nalbantgil, Dr. Turgay Çelik
15:20 - 15:32 Kollateral dolaşım ve anjiyogenezi
Dr. Atilla Bitigen
15:32 - 15:44 Koroner arter ektazisi ve yavaş koroner akım
Dr. Halil Tanrıverdi
15:44 - 15:56 Diyabetik hastalarda sessiz iskemi taraması: Ne zaman? Nasıl yapalım?
Dr. Cevad Şekuri
15:56 - 16:08 Asemptomatik olgularda revaskülarizasyon yapılmalı mı?
Dr. Serkan Saygı
16:08 - 16:20 Tartışma
15:20 - 16:20 GÖRÜNTÜLEME
Kapak hastalıklarında kardiyak görüntüleme
Oturum Başkanları: Dr. Azem Akıllı, Dr. Haşim Mutlu
ZTE
PE
15:20 - 15:32 TAVİ için hasta seçiminde ve işlem sırasında görüntüleme
Dr. Nihal Özdemir
15:32 - 15:44 Mitral yetmezliğinde girişimsel işlem için hasta seçimi ve işlem sırasında
görüntüleme yöntemleri
Dr. Mehmet Bilge
15:44 - 15:56 Prostetik kapağın değerlendirilmesinde 3D ekokardiyografi
Dr. Mustafa Yıldız
15:56 - 16:08 Triküspid kapak ve sağ kalp değerlendirmesi
Dr. Gökhan Kahveci
16:08 - 16:20 Tartışma
15:20 - 16:20 KURS: ARİTMİ
Örneklerle EKG değerlendirmesi
Oturum Başkanları: Dr. Okan Erdoğan, Dr. Mehmet Yazıcı
ŞIY
AKA
GÖ
KON
AK
15:20 - 15:30 Geniş QRS’ li EKG örneklerinin değerlendirilmesi
Dr. Mustafa Yavuzkır
15:30 - 15:40 Uzun ve kısa QT’li EKG tartışması
Dr. Hakan Dinçkal
15:40 - 15:50 ST-T değişikliği olan EKG örneklerinin tartışılması
Dr. Basri Amasyalı
15:50 - 16:00 Düzenli supraventriküler taşikardili EKG örnekleri
Dr. Umut Çelikyurt
16:00 - 16:10 Bradikardik EKG örnekleri
Dr. Mesut Aydın
16:10 - 16:20 Ani ölüm açısından riskli EKG örnekleri
Dr. Murat Sucu
16:20 - 16:40 ARA
6
KAR
15:20 - 16:20
KORONER KALP HASTALIĞI ÇALIŞMA GRUBU
15:20 - 16:20
15:00 - 15:20 ARA
KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU
KON
ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU
14:00 - 15:00 KURS: HİPERTANSİYON
Hipertansiyon tedavisinde karşılaşılan zorlu senaryolar
Oturum Başkanları: Dr. Aytaç Öncül, Dr. Fehmi Mercanoğlu
8 MAYIS 2014, PERŞEMBE
15:20 - 16:20
HİPERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU
14:00 - 15:00
8 MAYIS 2014, PERŞEMBE
BİLİMSEL PROGRAM
16:20 - 16:40 ARA
7
BİLİMSEL PROGRAM
KAR
ŞIY
AKA
Panelistler: Dr. Telat Keleş, Dr. Nazif Aygül, Dr. Sani Namık Murat, Dr. Nusret Açıkgöz
Konuşmacı: Dr. Remzi Yılmaz
16:40 - 17:25
Statin + fibrat
Statin + niasin
Statin + ezetimib
Statin + diğerleri (reçineler, yağ asitleri, v.s)
17:25 - 17:40 Tartışma
ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU
16:40 - 17:40
16:40 - 17:40 ARİTMİ
Supraventriküler ve ventriküler aritmilere yaklaşım
Oturum Başkanları: Dr. İzzet Tandoğan, Dr. Ömer Akyürek
16:40 - 16:50 Supraventriküler aritmilerde farmakolojik tedavinin uygulama alanları
Dr. Durmuş Yıldıray Şahin
16:50 - 17:00 Ventriküler aritmilerde farmakolojik tedavinin seçimi
Dr. Fethi Kılıçarslan
GÖ
ZTE
PE
KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU
16:40 - 17:40 LİPİT
Kombine tedâvi
Oturum Başkanları: Dr. Alpay Turan Sezgin, Dr. Sait Alan
8 MAYIS 2014, PERŞEMBE
16:40 - 17:40
LİPİT ÇALIŞMA GRUBU
16:40 - 17:40
8 MAYIS 2014, PERŞEMBE
BİLİMSEL PROGRAM
16:40 - 17:40 KURS: KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME
Kardiyak mekaniğin değerlendirilmesi
KON
AK
16:40 - 17:00 Doku doppleri ve speckle tracking; genel prensipleri
Dr. Omaç Tüfekçioğlu
17:00 - 17:20 Kardiyak mekanik; rotasyon, torsiyon, twist, untwist
Dr. Elif Sade
17:20 - 17:40 Kardiyak dissenkroniyi değerlendirme
Dr. Elif Sade
17:40 - 18:00 ARA
17:00 - 17:10 Ablasyon uygulanan supraventriküler aritmilerin değerlendirilmesi
Dr. Enis Oğuz
17:10 - 17:20 Ablasyon uygulanması gereken ventriküler aritmilerin belirlenmesi
Dr. İlyas Atar
17:20 - 17:30 Ventriküler taşiaritmilerde ICD uygulaması
Dr. Serkan Yüksel
17:30 - 17:40 Tartışma
17:40 - 18:00 ARA
8
9
BİLİMSEL PROGRAM
9 MAYIS 2014, CUMA
Pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisinde yeni bir ERA: Ambrisentan
Dr. Cihangir Kaymaz
KAR
ŞIY
AKA
08:30 - 08:42 Atriyal fibrilasyonun gelişim fizyopatolojisi
Dr. Nihal Akar Bayram
08:30 - 09:45 KAPAK HASTALIKLARI
Kapak hastalıkları nasıl yapalım?
Oturum Başkanları: Dr. Recep Demirbağ, Dr. Ali Ergin
08:30 - 08:40
08:40 - 08:50
09:10 - 09:20 TAVI: Kime, ne zaman?
Dr. Sinan Dağdelen
09:20 - 09:30 Mitral klip: Kime, ne zaman?
Dr. Mehmet Bilge
08:30 - 09:45
KURS: PULMONER HİPERTANSİYON
Pulmoner hipertansiyon ayırıcı tanısı, hedef odaklı takip ve
tedavi yaklaşımları
Oturum Başkanları: Dr. Cihangir Kaymaz
08:30 - 08:50
08:50 - 09:10
09:10 - 09:30 Tanı algoritmaları
Dr. Enbiya Aksakal
Pulmoner hipertansiyonda risk belirleme
Dr. Meral Kayıkçıoğlu
Pulmoner hipertansiyonda kanıta dayalı tedavi algoritmaları
Dr. Mehmet Güngör Kaya
09:30 - 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 ARA
PE
09:00 - 09:10 Hafif ve orta paravalvüler protez kapak kaçağında yönetim nasıl olmalı?
Dr. Atilla İyisoy
08:54 - 09:06 Hız kontrolünün farmakolojik ve non-farmakolojik tedavisi
Dr. Kudret Aytemir
09:18 - 09:30 Atriyal fibrilasyonda optimal antikoagülasyon
Dr. Mesut Demir
ZTE
08:50 - 09:00 Hedef INR değerinin ayarlanmasında zorluk yaşanan hastalarda ne yapalım?
Dr. Meryem Aktoz
09:30 - 09:45 Tartışma
09:06 - 09:18 Ritim kontrolünün farmakolojik ve non-farmakolojik tedavisi
Dr. Bülent Özin
GÖ
Ciddi aort darlığı olan ve non-kardiyak cerrahi uygulanacak hastada nasıl bir yol izleyelim?
Dr. Serkan Bulur
Warfarin alan kapak hastası akut koroner sendrom ile başvurdu. Nasıl bir yol izleyelim?
Dr. Halil Altıparmak
08:42 - 08:54 Ritim ve hız kontrolü gereken hasta grubunun belirlenmesi
Dr. Cengiz Ermiş
KURS
ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU
08:30 - 09:45
08:30 - 09:45 ARİTMİ
Atriyal fibrilasyona güncel yaklaşım
Oturum Başkanları: Dr. Özgür Aslan, Dr. Dursun Aras
10
AK
08:30 - 09:45
KON
KAPAK HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
07:30 - 08:15 UZMANINA DANIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı: Dr. Cihangir Kaymaz
08:30 - 09:45
UZMANINA DANIŞ OTURUMU
07:30 - 08:15
9 MAYIS 2014, CUMA
BİLİMSEL PROGRAM
KO
NA
K
09:45 - 10:00 ARA
11
BİLİMSEL PROGRAM
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
12
KAR
GÖ
KO
11:00 - 12:00 OLGU SUNUMU OTURUMU 1
NA
K
Oturum Başkanları: Dr. Serdar Aksöyek, Dr. Hüseyin Şenocak, Dr. Yücel Çölkesen
UYDU SEMPOZYUMU
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
ŞIY
AKA
Sistolik fonksiyon değerlendirilmesinde 3 boyutlu görüntüleme yöntemleri: Nerede?
Nasıl kullanalım?
Dr. Saide Aytekin
Strain görüntüleme sol ventrikül fonksiyonunun 2B değerlendirmesinin yerini alacak mı?
Dr. Elif Sade
Çoklu görüntüleme yöntemleri ile canlı doku ve skar dokusu değerlendirmesi
Dr. Necla Özer
Kardiyak görüntülemede yeni heyecan: Kardiyo-onkoloji
Dr. Zehra Buğra
Tartışma
Dirençli hipertansiyonda renal denervasyon yararlıdır.
Dr. Murat Çaylı
Dirençli hipertansiyonda renal denervasyon yararsızdır.
Dr. Ahmet Altınbaş
Renal arter stenozunda stentleme yarar getirir.
Dr. Enver Atalar
Renal arter stenozunda stentleme hiçbir yarar getirmez.
Dr. Sabahattin Umman
Tartışma
OLGU SUNUMU OTURUMU 1
Akut koroner sendromda yeni antitrombositiklerin kardiyovasküler
mortalite üzerine etkisi
Dr. Leonardo De Luca
Dr. Tevfik Gürmen
ARA
13:00 - 13:45 UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Kozan
KAR
ŞIY
AKA
Uzman gözüyle hangi oral antikoagülan?
Dr. Erdem Diker
Dr. Zeki Öngen
13:45 - 14:00 ARA
ZTE
PE
KORONER KALP HASTALIĞI ÇALIŞMA GRUBU
11:00 - 11:12
11:12 - 11:24 11:24 - 11:36
11:36 - 11:48
11:48 - 12:00 ŞIY
AKA
13:00 - 13:45
11:00 - 12:00 HİPERTANSİYON
Hipertansiyonda karşıt görüşler
Oturum Başkanları: Dr. Mahmut Şahin, Dr. Oktay Ergene
11:00 - 11:12
11:12 - 11:24
11:24 - 11:36
11:36 - 11:48
11:48 - 12:00 KAR
14:00 - 15:15
UYDU SEMPOZYUMU
KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU
11:00 - 12:00 KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME
Görüntülemede ventrikül fonksiyonların değerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Dr. İrfan Sabah, Dr. Sinan Üner
HİPERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU
10:00 - 10:45
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00
10:00 - 10:45 UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Kozan
11:00 - 12:00
9 MAYIS 2014, CUMA
9 MAYIS 2014, CUMA
10:45 - 11:00
BİLİMSEL PROGRAM
14:00 - 15:15 KORONER KALP HASTALIĞI
A’dan Z’ye akut koroner sendromlar
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Kozan, Dr. Necmi Değer
14:00 - 14:12
14:12 - 14:24
14:24 - 14:36
14:36 - 14:48
14:48 - 15:00
15:00 - 15:15 KAR
ŞIY
AKA
AKS sınıflaması ve yeni evrensel MI tanımlaması
Dr. Tarkan Tekten
STEMI: Revaskülarizasyon seçeneklerinin belirlenmesi
Dr. Öner Özdoğan
NSTEMI: Risk sınıflaması ve girişim zamanı
Dr. Tansel Erol
NSTEMI: Antitrombotik tedavi
Dr. Oğuz Yavuzgil
Girişim sonrası antiplatelet tedavi
Dr. Murat Tümüklü
Tartışma
13
BİLİMSEL PROGRAM
PE
Morfin: Yarar mı? Zarar mı?
Dr. Orhan Maden
Diüretikler: İlaç mı? Zehir mi?
Dr. Cemil Gürgün
Inotropik tedavi: Suçlu mu? Masum mu?
Dr. Dilek Yeşilbursa
Digoksin: Eski dost düşman mı?
Dr. Mehdi Zoghi
Tuz kısıtlaması: Bugüne kadar yanıldık mı?
Dr. Yeşim Güray
Intraaortik balon: Yeni bir hayal kırıklığı mı?
Dr. Mehmet Melek
EECP: Gerçekten yararlı mı?
Dr. Asuman Kaftan
Tartışma
14:00 - 15:15 STENT FOR LIFE
Primer perkütan koroner girişimde temel prensipler
Oturum Başkanları: Dr. Vedat Aytekin, Dr. Erdoğan İlkay
AK
14:30 - 14:45 Primer PKG sırasında trombüs aspirasyonu hangi hastada, ne zaman,
hangi tekniklerle yapılmalı?
Dr. Barış Kaya
14:45 - 15:00 Primer PKG’de gelişen akım probleminde (no-reflow) ne yapmalı? Nasıl tedavi etmeliyiz?
Dr. Serdar Soydinç
14
KAR
ŞIY
AKA
Olmazsa olmazlar hemen göze çarpar
Dr. Sadi Güleç, Dr. Yüksel Çavuşoğlu
16:30 - 17:45 LİPİT
IAS ve ATP4 kılavuzları ne diyor? Değişiklik var mı?
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Şan, Dr. Talat Tavlı
KAR
ŞIY
AKA
Panelistler: Dr. Ömer Şatıroğlu, Dr. Hale Yılmaz, Dr. Ekrem Yeter, Dr. Mehmet Tokaç
16:30 - 16:45 Primer korunma
Dr. Murat Ersanlı
16:45 - 17:00 Sekonder korunma
Dr. Merih Kutlu
17:00 - 17:15 Risk sınıflaması
Dr. Sadi Güleç
17:15 - 17:45 Tartışma
16:30 - 17:45
14:15 - 14:30 Primer PKG öncesi-sırası-sonrasında yapılması gereken tıbbi tedavi nasıl olmalı?
Dr. Harun Kılıç
15:15 - 15:30 ARA
LİPİT ÇALIŞMA GRUBU
KON
14:00 - 14:15 Girişimsel kardiyoloji laboratuarında primer PKG’e başlarken olması gerekenler:
Donanım ve deneyim
Dr. Mehmet Bostan
15:00 - 15:15 Tartışma
15:30 - 16:15 UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Dr. Oktay Ergene
16:15 - 16:30 ARA
Panelistler: Dr. Murat Tulmaç, Dr. Tahir Durmaz
STENT FOR LIFE
14:00 - 15:15
ZTE
PULMONER HİPERTANSİYON PROJE GRUBU
14:00 - 14:10
14:10 - 14:20
14:20 - 14:30
14:30 - 14:40
14:40 - 14:50
14:50 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 15:15 GÖ
16:30 - 17:45
KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU
14:00 - 15:15
14:00 - 15:15 KALP YETERSİZLİĞİ
Akut ve kronik kalp yetersizliği tedavisinde polemikler
Oturum Başkanları: Dr. Yüksel Çavuşoğlu, Dr. Metin Özenci
UYDU SEMPOZYUMU
9 MAYIS 2014, CUMA
15:30 - 16:15
9 MAYIS 2014, CUMA
BİLİMSEL PROGRAM
16:30 - 17:45 PULMONER HİPERTANSİYON
Akut pulmoner emboliden kronik tromboembolik pulmoner
hipertansiyona
Oturum Başkanları: Dr. Kurtuluş Özdemir, Dr. Bilgehan Karadağ
GÖ
ZT
EPE
16:30 - 16:45 Akut pulmoner embolide tanı kriterleri, risk sınıflaması
Dr. Barış Kaya
16:45 - 17:00 Akut pulmoner embolide risk gruplarına göre tıbbi ve girişimsel tedavi
Dr. Mehmet Akbulut
17:00 - 17:15 Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyona dönüşüm; tanısı ve tıbbi tedavisinde
yeni gelişmeler
Dr. Cihangir Kaymaz
17:15 - 17:30 Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda tromboendartrektomi
Dr. Bedrettin Yıldızeli
17:30 - 17:45 Tartışma
15
BİLİMSEL PROGRAM
16:30 - 16:45 Kılavuz kateter ve kılavuz tel seçimi nasıl olmalı?
Dr. Mustafa Tuncer
16:45 - 17:00 Kullanılan balonlar neler? Nasıl seçilmeli? Uygulamada nelere dikkat etmeli?
Dr. Onur Akpınar
UZMANINA DANIŞ OTURUMU
18:00 - 18:45
17:30 - 17:45 Tartışma
18:00 - 18:45
UZMANINA DANIŞ OTURUMU
Antiplatelet ve antikoagulan testlerin
güvenirliği ve klinik uygulamaları
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Kozan
Evde INR takibi
Dr. Ömer Kozan
Antiplatelet tedavi nasıl yönetilmeli?
Dr. Oktay Ergene
KON
AK
08:30 - 09:45
17:15 - 17:30 Başlıca komplikasyonlar neler? Nasıl önlenir? Nasıl tedavi edilir?
Dr. Hakan Uçar
08:30 - 09:45
17:00 - 17:15 Kullanılan stentler neler? Lezyona göre nasıl seçilmeli? Uygulamada nelere dikkat etmeli?
Dr. Ramazan Topsakal
HİPERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU
AK
KAPAK HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
KON
Panelistler: Dr. Murat Akçay, Dr. Yüksel Çiçek
STENT FOR LIFE
16:30 - 17:45
16:30 - 17:45 STENT FOR LIFE
Koroner girişimde temel prensipler
Oturum Başkanları: Dr. Cevat Kırma, Dr. Hasan Pekdemir
UZMANINA DANIŞ OTURUMU
10 MAYIS 2014, CUMARTESİ
07:30 - 08:15
9 MAYIS 2014, CUMA
BİLİMSEL PROGRAM
07:30 - 08:15 UZMANINA DANIŞ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Lale Tokgözoğlu, Dr. Sanem Nalbantgil
Şiddetli PAH’da IV. Epoprostenol uygulaması
Dr. Dario Vizza
08:30 - 09:45
HİPERTANSİYON
JNC-8, ASH/ISH ve yeni ESC kılavuzları hipertansiyona
yaklaşımda neler getirdi?
Oturum Başkanları: Dr. Çetin Erol, Dr. Giray Kabakçı
08:30 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:15 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 Kan basıncı ölçüm yöntemleri ve tanıda
Dr. Alparslan Birdane
Yaşam tarzı değişikliklerinde
Dr. Fatih Koç
İlaç tedavisi başlanması ve hedef değerlerde
Dr. Vedat Sansoy
Tedavideki yeni gelişmeler ve cihaz tedavisinde
Dr. Hakan Kültürsay
Tartışma
08:30 - 09:45 KAPAK HASTALIKLARI
Kapak hastalıklarında tartışmalı noktalar
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Aydın, Dr. Sait Mesut Doğan
08:30 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 KON
AK
KA
RŞ
GÖ
IYA
KA
ZTE
PE
Sekonder mitral yetersizliğinde: Medikal tedavi mi? Girişimsel tedavi mi?
Dr. Cemil İzgi
Sol kapak cerrahisi sırasında triküspit kapağa ne zaman müdahale edilmeli?
Dr. İbramin Baran
Protez kapak hastalarında yüksek gradiyent nasıl yorumlanmalı?
Obstriksiyon mu yoksa hasta kapak uyumsuzluğu mu?
Dr. Ebru Öntürk Tekbaş
Protez kapak trombozunda trombolitik tedavi; kılavuzlar yeterli mi?
Dr. Mehmet Özkan
Tartışma
09:45 - 10:00 ARA
16
17
BİLİMSEL PROGRAM
08:30 - 09:45 HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK
Kılavuzlardan hemşirelik bakımına yansıyanlar
Oturum Başkanları: Dr. Zeynep Özer, Dr. Bülent B. Altunkeser
08:30 - 08:45 Kalp yetersizliği kılavuzlarından hemşirelik bakımına yansıyanlar
Dr. Fisun Şenuzun Aykar
08:45 - 09:00 Akut koroner sendrom kılavuzlarından hemşirelik bakımına yansıyanlar
Dr. Serap Özer
ALS
AN
CAK
UYDU SEMPOZYUMU
10:00 - 10:45 UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Aksoy
KAR
ŞIY
AKA
X deneyimi: Olgular eşliğinde non-valvüler atriyel fibrilasyonlu
hastalarda inmenin önlenmesi
Dr. Fehmi Mercanoğlu
Dr. Alparslan Birdane
10:45 - 11:00 ARA
11:00 - 12:00
ORTAK OTURUM
08:30 - 09:45 STENT FOR LIFE
KON
Sol ana koroner ve bifurkasyon girişimlerinde temel prensipler AK
Oturum Başkanları: Dr. Muzaffer Değertekin, Dr. Ramazan Özdemir
Panelistler: Dr. Turan Erdoğan, Dr. Bülent Özdemir,
14:00 - 14:20 Sol ana koroner girişimlerinde dikkat edilecek hususlar: Uygun hasta, uygun
malzeme ve uygun teknik seçimi
Dr. Mehmet Ergelen
14:20 - 14:40 Bifurkasyon lezyonlarında sınıflama ve kullanılan teknikler, karşılaşılan güçlükler
ve çözüm yolları
Dr. Ilgın Karaca
14:40 - 14:45 Sol ana koroner olgusu: Nasıl tedavi ettim?
Dr. Şakir Arslan
14:45 - 14:50 Bifurkasyon olgusu: Niçin provizyonel yöntemini tercih ettim? Nasıl yaptım?
Dr. İbrahim Halil Tanboğa
14:50 - 14:55 Bifurkasyon olgusu: Niçin kulot yöntemini tercih ettim? Nasıl yaptım?
Dr. Zekeriya Küçükdurmaz
14:55 - 15:00 Bifurkasyon olgusu: Niçin mini-crush yöntemini tercih ettim? Nasıl yaptım?
Dr. Hekim Karapınar
15:00 - 15:05 Bifurkasyon olgusu: Niçin TAP yöntemini tercih ettim? Nasıl yaptım?
Dr. Özgür Akgün
15:05 - 15:15 Tartışma
10:00 - 10:45
10 MAYIS 2014, CUMARTESİ
11:00 - 12:00
STENT FOR LIFE
KV HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK ÇALIŞMA GRUBU
08:30 - 09:45
08:30 - 09:45
10 MAYIS 2014, CUMARTESİ
BİLİMSEL PROGRAM
ORTAK OTURUM
KALP YETERSİZLİĞİ, ARİTMİ VE KAPAK HASTALIKLARI
ÇALIŞMA GRUPLARI ORTAK OTURUMU
Kalp yetersizliği gelişmiş kapak hastalıklarına güncel yaklaşım
Oturum Başkanları: Dr. Kenan Övünç, Dr. Necmi Ata
KA
RŞ
IYA
KA
11:00 - 11:12 Düşük debi düşük gradiyentli ciddi aort darlığı: Tanı, değerlendirme, girişim kararı
Dr. Necla Özer
11:12 - 11:24 Kalp yetersizliği ile birlikte olan kapak hastalıklarında AF yönetimi
Dr. İlknur Can
11:24 - 11:36 Düşük EF ile birlikte olan fonksiyonel mitral yetersizliğinde değerlendirme ve tedavi
Dr. Zehra Buğra
11:36 - 11:48 Kalp yetersizliği ile birlikte olan kapak hastalıklarında ani ölüm
Dr. Erdem Diker
11:48 - 12:00 Tartışma
09:00 - 09:15 Hipertansiyon kılavuzlarından hemşirelik bakımına yansıyanlar
Dr. Yasemin Tokem
09:15 - 09:30 Aritmi kılavuzlarından hemşirelik bakımına yansıyanlar
Dr. Gülcan Bakan
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
09:30 - 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00 ARA
18
19
BİLİMSEL PROGRAM
GÖ
ZTE
PE
11:00 - 12:00
ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00 ARİTMİ
Senkop ve ani ölümde tanı ve tedavi yaklaşımı
Oturum Başkanı: Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Sedat Köse
10 MAYIS 2014, CUMARTESİ
11:00 - 11:10 Senkop tanımı ve sınıflaması
Dr. Yahya İslamoğlu
11:10 - 11:20 Senkop tedavisinde farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavi seçenekleri
Dr. Abdülkadir Kırış
11:20 - 11:30 Ani ölüm tanımı fizyopatoloji ve epidemiyolojisi
Dr. Alim Erdem
11:30 - 11:40 Ani ölüm açısından risk taraması
Dr. Ziynettin Kaya
11:40 - 11:50 Ani ölüm ve senkopta konjenital anomalilerin belirlenmesi
Dr. Abdulkadir Babaoğlu
KV HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK ÇALIŞMA GURUBU
10 MAYIS 2014, CUMARTESİ
BİLİMSEL PROGRAM
11:50 - 12:00 Tartışma
11:12 - 11:24 Antegrad teknik: Vaka örnekli yaklaşım
Dr. Serdar Sevimli
KON
AK
UYDU SEMPOZYUMU
11:00 - 11:12 Girişimsel kardiyoloji laboratuarında KTO’na başlarken olması gerekenler:
Malzemeler ve deneyim
Dr. Aydın Yıldırım
ALS
AN
CAK
11:00 - 11:12 Aterosklerozda immün tedavi ve aşı
Dr. Serkan Saygı
11:12 - 11:24 Kateter ablasyon ile tedavide yeni teknolojiler
Dr. Erdoğan Yaşar
11:24 - 11:36 CRT ve ICD ile kalp yetersizliği tedavisi
Dr. Özlem Özkan
11:36 - 11:48 TAVİ uygulaması
Dr. Ahmet Kara
11:48 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 13:45
Panelistler: Dr. Selçuk Pala, Dr. Tuğrul Norgaz
STENT FOR LIFE
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00 STENT FOR LIFE
Kronik total oklüzyonda temel prensipler
Oturum Başkanları: Dr. Tevfik Gürmen, Dr. Sami Özgül
11:00 - 12:00 HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK
Tedavi yöntemlerindeki gelişmeler
Oturum Başkanları: Dr. Fisun Şenuzun Aykar, Dr. Ahmet Vural
13:00 - 13:45 UYDU SEMPOZYUMU
Seçim yapmak zorunda değilsiniz!
Oturum Başkanı: Dr. Bülent Özin
KA
RŞ
IYA
KA
Konuşmacılar: Dr. Ahmet Temizhan, Dr. Özer Badak
11:24 - 11:36 Retrograd teknik: Vaka örnekli yaklaşım
Dr. Ömer Göktekin
11:36 - 11:48 Komplikasyonlar: Nasıl önlenir? Nasıl tedavi edilir?
Dr. Ertan Ural
13:45 - 14:00 ARA
11:48 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
20
21
BİLİMSEL PROGRAM
14:00 - 15:15 LİPİT
Hiperkolesterolemi tedâvisinde yeni arayışlar ve ko-morbidite
Oturum Başkanları: Dr. Lale Tokgözoğlu, Dr. Cemal Tuncer
10 MAYIS 2014, CUMARTESİ
KAR
ŞIY
AKA
14:00 - 14:20 PCSK 9 inhibitörleri
Dr. Bülent Behlül Altunkeser
15:00 - 15:15 Tartışma
GÖ
ZTE
PE
Panelistler: Dr. Mehmet Eren, Dr. Barış İlerigelen, Dr. Mehdi Zoghi
14:00 - 14:15 Akut kalp yetersizliğinde yeni ilaçlar neler getiriyor?
Dr. Yüksel Çavuşoğlu
14:15 - 14:30 Hemodinamik konjesyon ve sistemik konjesyon: tedavi yaklaşımları farklı mı?
Dr. Birhan Yılmaz
14:30 - 14:45 CPAP/BIPAP, UF, IABP, LVAD: Her cihaz uygulaması için akılda tutulması gereken 10 nokta
Dr. Ahmet Temizhan
14:45 - 15:15 Vaka sunumu ve tartışma
Dr. Hakan Altay
15:15 - 15:30 ARA
KV HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK ÇALIŞMA GRUBU
KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU
14:00 - 15:15
14:00 - 15:15 KALP YETERSİZLİĞİ
Akut kalp yetersizliği
Oturum Başkanları: Dr. Osman Akın Serdar, Dr. Şule Korkmaz
STENT FOR LIFE
14:40 - 15:00 Ko-morbit hastalıklarda statin (kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği, DM,
yaşlılık, polifarmasi)
Dr. Hasan Ali Gümrükçüoğlu
14:00 - 15:15
14:20 - 14:40 Mipomersen ve Lomitapide
Dr. Meral Kayıkçıoğlu
14:00 - 15:15
LİPİT ÇALIŞMA GRUBU
14:00 - 15:15
10 MAYIS 2014, CUMARTESİ
BİLİMSEL PROGRAM
14:00 - 15:15 STENT FOR LIFE
KON
Girişimsel zor olgular ve komplikasyonlar
AK
Oturum Başkanları: Dr. Ferhan Özmen, Dr. Niyazi Güler
Panelistler: Dr. Metin Gürsürer, Dr. Serkan Çay
Kardiyopulmoner kollaps gelişen bir hastada, kardiyopulmoner resusitasyon ile eş zamanlı
yapılan başarılı sol ana koroner bifurkasyon stentleme
Dr. Çağlar Emre Çağlayan
Dirençli bir koroner trombüs olgusu
Dr. Emre Durakoğlugil
LMCA tıkanma şüphesi olan bir TAVİ vakasında ne yapalım?
Dr. Hüseyin Ayhan
İzole RCA posterolateral dal lezyonuna bağlı gelişen post-MI ventriküler septal rüptür
Dr. Arif Arısoy
AKS ile başvuran hemofili hastasına PKG
Dr. Alpay Arıbaş
Sol Ventrikülde trobüsle komplike olmuş Takotsubo Sendromu
Dr. Hakan Akıllı
Geç Tanı konmuş aort koarktasyon hastasına yaklaşım
Dr. Abdullah İçli
Stent trombozu ile başvuran bir olguda OCT kullanılarak tedavi optimizasyonu
Dr. Alper Kepez
Retrograd sağ koroner CTO yapılan bir olguda sol ana koronerde tromboz ve sağ koroner
distalinde rüptür gelişimi
Dr. Süleyman Ercan
LAD-Diagonal bifurkasyon lezyonunun “modifiye flower petal tekniği” kullanılarak çift
stentlenmesi
Dr. Musa Şahin
14:00 - 15:15 HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK
Koroner arter hastalığında pratik öneriler
Oturum Başkanları: Dr. Yasemin Tokem, Dr. İstemihan Tengiz
14:00 - 14:15 14:15 - 14:30 14:30 - 14:45 14:45 - 15:00 15:00 - 15:15 ALS
AN
CAK
Risk yönetimini nasıl yapalım?
Bil. Uzm. Reyhan Demir
Egzersiz programı nasıl olmalı?
Dr. İbrahim Toplama
Güvenli bir cinsel hayat nasıl olmalı?
Dr. Hatice Mert
Mutfaktan sofraya beslenme: Pratik öneriler
Dr. Özge Küçükerdönmez
Tartışma
15:15 - 15:30 ARA
22
23
BİLİMSEL PROGRAM
UYDU SEMPOZYUMU
Kalp yetersizliği tanı ve tedavisinde
natriüretik peptidler
Oturum Başkanı: Dr. Yüksel Çavuşoğlu
KA
RŞ
IYA
KA
16:30 - 17:45
15:30 - 15:50 Akut ve kronik kalp yetersizliği tanısal yaklaşımlarında natriüretik peptidler
Dr. Birhan Yılmaz
15:50 - 16:10 Kalp yetersizliği tedavi yönetiminde natriüretik peptidler
(Risk değerlendirme, prognostik değer ve NP kılavuzluğunda tedavi)
Dr. Yüksel Çavuşoğlu
16:10 - 16:15 Soru&Cevap
24
16:30 - 17:45 KORONER KALP HASTALIĞI
Güncel kılavuzlardan klinik uygulamaya koroner kalp hastalığı
Oturum Başkanları: Dr. Remzi Önder, Dr. Ertuğrul Ercan
KAR
ŞIY
AKA
16:45 - 17:00 Stabil koroner arter hastalığında optimal medikal tedavi: Neler değişti?
Dr. Ceyhun Ceyhan
17:00 - 17:15 Çok damar hastalığında revaskülarizayon tipi ne olmalıdır? CABG/PKG
Dr. Teoman Kılıç
17:15 - 17:30 Refrakter anjina pektoris tedavisi: Yeni ilaç ve yöntemler
Dr. Emin Alioğlu
17:30 - 17:45 Tartışma
16:30 - 17:45 KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME
Kardiyomiyopatilerde görüntüleme
Oturum Başkanları: Dr. Bilgin Timuralp, Dr. Çetin Erol
GÖ
ZTE
PE
16:30 - 16:40 Noncompaction kardiyomiyopati
Dr. Omaç Tüfekçioğlu
16:40 - 16:50 Tako-Tsubo kardiyomiyopatisi
Dr. Mehmet Uzun
16:50 - 17:00 Aritminojenik sağ ventrikül displazisi
Dr. Uğur Coşkun
17:00 - 17:10 Hipertrofik kardiyomiyopati
Dr. Ebru Özpelit
17:10 - 17:20 Restriktif kardiyomiyopati ve konstriktif perikardit ayrımı
Dr. İrem Dinçer
17:20 - 17:30 Infiltratif kardiyomiyopatiler
Dr. Yusuf Tavil
17:30 - 17:45 Tartışma
16:30 - 16:45 Koroner arter hastalığı tanısında yenilikler ve risk değerlendirmesi
Dr. Uğur Önsel Türk
OLGU SUNUMU OTURUMU 2
KORONER KALP HASTALIĞI ÇALIŞMA GRUBU
16:30 - 17:45
16:15 - 16:30 ARA
KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU
15:30 - 16:15
10 MAYIS 2014, CUMARTESİ
16:30 - 17:45
UYDU SEMPOZYUMU
15:30 - 16:15
10 MAYIS 2014, CUMARTESİ
BİLİMSEL PROGRAM
16:30 - 17:45 OLGU SUNUMU OTURUMU 2
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Gül, Dr. Dayimi Kaya
KO
NA
K
25
BİLİMSEL PROGRAM
10 MAYIS 2014, CUMARTESİ
17:15 - 17:30 İleri yaş ve ko-morbid durumlarda hasta takibi
Dr. Ersel Onrat
ANC
AK
08:30 - 09:30
17:30 - 17:45 Telemonitörizasyon ve evde bakım
Dr. Meral Altıok
KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU
17:00 - 17:15 İlaç kullanımı ve ilaç etkileşimleri
Dr. Ahmet Ekmekçi
ALS
HİPERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU
16:45 - 17:00 Egzersiz programı ve günlük aktivite
Dr. Sibel Sevinç
11 MAYIS 2014, PAZAR
08:30 - 09:30
KURS
KALP YETERSİZLİĞİ, KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK VE
TEKNİSYENLİK ÇALIŞMA GRUBU
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Eren, Dr. Zeynep Özer
16:30 - 16:45 Diyet, tuz ve sıvı kısıtlaması, kilo takibi
Dr. Reci Meseri
KURS
16:30 - 17:45
16:30 - 17:45
BİLİMSEL PROGRAM
08:30 - 09:30
KALP YETERSİZLİĞİ
KA
RŞ
Güncel kılavuzlardan klinik uygulamaya kronik kalp
IYA
KA
yetersizliği tedavisi
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Dr. Mustafa Kemal Erol
08:30 - 08:42 Kalp yetersizliği medikal tedavisinde neler değişti? Optimal tedavi nasıl olmalı?
Dr. Timur Selçuk
08:42 - 08: 54 CRT ve ICD endikasyonlardaki değişiklikler: Hangi hastalara yararlıyız?
Zararlı olduğumuz hasta grubu var mı?
Dr. Ahmet Vural
08:54 - 09:06 Ventrikül destek cihazları ve transplantasyon: Kime, ne zaman?
Dr. Tahir Yağdı
09:06 - 09:18 ESC ve ACCF/AHA kılavuzları arasındaki farklılıklar: Ne yapmalı?
Dr. Dilek Ural
09:18 - 09:30 Tartışma
08:30 - 09:30
HİPERTANSİYON
Antihipertansif ilaç tedavisinde süre gelen tartışmalı
konulara yeni cevaplar
Oturum Başkanları: Dr. Nail Çağlar, Dr. Hüseyin Oflaz
GÖ
ZTE
PE
08:30 - 08:42 Bütün beta blokerler etkinlik ve güvenlikte aynı mıdır?
Dr. Kumral Çağlı
08:42 - 08:54 Anjiyotensin reseptör blokerleri inme, kalp krizi ve kansere yol açar mı?
Dr. Abdullah Doğan
08:54 - 09:06 Kalsiyum kanal blokerleri ile kalp hızının kontrolü ne kadar önemli?
Dr. Hüseyin Uyarel
09:06 - 09:18 Eşlik eden durumlara göre diüretik seçimi nasıl olmalıdır?
Dr. Mehmet Yazıcı
09:18 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:45 ARA
26
27
BİLİMSEL PROGRAM
NA
K
ALS
ANC
2013-2014 SICAK GELİŞMELER OTURUMU
08:30 - 09:30 SAĞLIK EKONOMİSİ VE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: Dr. Enver Sinan Albayrak
08:30 - 09:30 Kardiyolojide akılcı ilaç kullanımı
Dr. Yücel Balbay
09:30 - 09:45 ARA
09:45 - 10:45 2013-2014 SICAK GELİŞMELER OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Sema Güneri, Dr. Hasan Gök
KAR
ŞIY
AKA
09:45 - 10:00 Koroner arter hastalığı
Dr. Ahmet Yıldız
10:00 - 10:15 Lipit
Dr. M. Akif Vatankulu
10:15 - 10:30 Hipertansiyon
Dr. Alparslan Birdane
10:30 - 10:45 Aritmi
Dr. Mustafa Akçakoyun
AK
ORTAK OTURUM
08:30 - 09:30
KO
09:45 - 10:45
08:30 - 09:30 OLGU SUNUMU OTURUMU 3
Oturum Başkanları: Dr. Murat Sezer, Dr. Mevlüt Koç
11 MAYIS 2014, PAZAR
09:45 - 10:45
OLGU SUNUMU OTURUMU 3
08:30 - 09:30
11 MAYIS 2014, PAZAR
BİLİMSEL PROGRAM
09:45 - 10:45 ORTAK OTURUM
HİPERTANSİYON, LİPİT VE KAH ÇALIŞMA GRUPLARI ORTAK OTURUMU
Koroner kalp hastalığı tedavisinde güç durumlar
Oturum Başkanları: Dr. Fatih Sinan Ertaş, Dr. İstemihan Tengiz,
Dr. Bülent Behlül Altunkeser
GÖ
ZT
EP
E
09:45 - 09:57 Dislipidemi tedavisi: Non-kritik KAH’de statin tedâvisi?
Dr. Akif Düzenli
09:57 - 10:09 HDL-K seviyesi hedef mi? Yükseltilmesi gerekir mi? Yenilik var mı?
Dr. Gürkan Acar
10:09 - 10:21 Yaşa göre kan basıncı hedefi ne olmalı? Hangi antihipertansifler tercih edilmeli?
Dr. Mehmet Kayrak
10:21 - 10:33 Koroner kalp hastalığı tedavisinde güç durumlar
Dr. M. Necati Dağlı
10:33 - 10:45 Tartışma
28
29
BİLİMSEL PROGRAM
KO
K
2013-2014 SICAK GELİŞMELER OTURUMU
11:00 - 12:00
ORTAK OTURUM
KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME, KALP YETERSİZLİĞİ,
KAPAK HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUPLARI ORTAK OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Zehra Gölbaşı, Dr. Abdurrahman Oğuzhan
GÖ
ZTE
PE
11:00 - 11:12 Diyastolik kalp yetmezliği; tanı ve tedavide neredeyiz?
Dr. Nihat Kalay
11:12 - 11:24 Diyastolik kalp yetmezliği tanı ve takibinde ekokardiyografi
Dr. Ayça Boyacı
11:24 - 11:36 Kapak hastalarında kalp yetmezliği; tanı ve tedavide neredeyiz?
Dr. Zuhal Atılgan Arıtürk
11:36 - 11:48 Kapak hastalarında kalp yetmezliğine gidişi nasıl belirleyelim?
Dr. Bahar Pirat
11:48 - 12:00 Tartışma
10:45 - 11:00 ARA
30
11:00 - 12:00
NA
ORTAK OTURUM
09:45 - 10:45 OLGU SUNUMU OTURUMU 4
Oturum Başkanları: Dr. Nizamettin Toprak, Dr. Köksal Ceyhan
11 MAYIS 2014, PAZAR
11:00 - 12:00
OLGU SUNUMU OTURUMU 4
09:45 - 10:45
11 MAYIS 2014, PAZAR
BİLİMSEL PROGRAM
11:00 - 12:00 2013-2014 SICAK GELİŞMELER OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Akın, Dr. Rıdvan Yalçın
KAR
ŞIY
AKA
11:00 - 11:15 Görüntüleme
Dr. Omaç Tüfekçioğlu
11:15 - 11:30 Kalp yetersizliği
Dr. İbrahim Sarı
11:30 - 11:45 Pulmoner hipertansiyon
Dr. Cihangir Kaymaz
11:45 - 12:00 Kapak
Dr. Recep Demirbağ
31
Download

Untitled - Türk Kardiyoloji Derneği