R E T i N A TR
13-15 Mart, 2015
Çırağan Palace Kempinski, İstanbul
Sayın doktor,
Sağlık Bakanlığı Tanıtım Yönetmeliği ve buna bağlı AIFD Tanıtım İlkeleri kurallarına göre, ilaç firmaları bilimsel kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi bilimsel çalışma
sunumunda bulunanlar ve toplantılara eğitim amaçlı katılanlar dışındaki kişilerin katılımı konusunda finansal katkıda bulunamazlar. Bu kapsamın dışındaki kişilere
yapılacak katkılar ağır hukuki yaptırımlara bağlanmıştır. Bu nedenle toplantıya ve bağlı aktivitelere refakatçi getirmemenizi özellikle rica ederiz. Sağlık sektörünün yüksek
standartlarını koruma konusunda göstereceğiniz duyarlılık ve destek için teşekkür ederiz. Bu davetiye bir kişiliktir. Saygılarımızla
15 Mart Pazar, 2015
R E T i N A TR
13 Mart Cuma, 2015
15:00 - 15:15
Açılış
Dr. Bora Eldem
15:15
Moderatörler:
Panel: Miyopik KNV
Dr. Dilaver Erşanlı, Dr. Sema Oruç Dündar
15:15 – 15:30
Patolojik miyopi ve retina
Dr. Sinan Tatlıpınar
15:30 – 15:45
Miyopik makulopatinin klinik spektrumu
Dr. Ali Osman Saatçi
15:45 – 16:00
mKNV'de Anti VEGF tedavisi
Dr. Hürkan Kerimoğlu
16:00 – 16:15
Miyopik makulopatide cerrahi yaklaşım
Dr. Ziya Kapran
16:15 – 16:45
Kahve Arası
16:45 – 17:45
Moderatörler
Poster sunumları 1
Dr. Nur Kır, Dr. Figen Şermet, Dr. Serra Arf
16:45 – 17:45
Moderatörler:
Poster sunumları 2
Dr. Süleyman Kaynak, Dr. Seyhan Topbaş, Dr. Solmaz Akar
20:00
Akşam Yemeği
14 Mart Cumartesi, 2015
10:00
Tartışmacılar:
Vaka Sunumları
Dr. Süleyman Kaynak, Dr. Gülipek Tigrel, Dr. Marco Zarbin,
Dr. Serra Arf, Dr. Jale Menteş, Dr. Bora Eldem, Dr. Paul Mitchell
10:00 – 10:10
8:30
Moderatörler:
Panel: RVO
Dr. Koray Akarçay, Dr. Cemil Apaydın
Vaka 1
Dr. Abdullah Özkaya
8:30 – 8:45
RVO: Klinik özellikler ve makula ödemi. Kime tedavi?
Dr. Nihal Demircan
10:10 – 10:20
Vaka 2
Dr. Sibel Demirel
8:45 – 9:00
DRVO'nun Anti VEGF ile tedavisi
Dr. Ali Hakan Durukan
10:20 – 10:30
Vaka 3
Dr. Cem Küçükerdönmez
9:00 – 9:15
SRVO'nun Anti VEGF ile tedavisi
Dr. Ferit Hakan Öner
10:30 – 11:00
Kahve Arası
9:15 – 9:30
11:00
Moderatörler:
Panel: YBMD 2
Dr. Bora Eldem, Dr. Merih Banu Soylu
RVO'da tedavi protokolleri. Nerede duralım?
Dr. Ümit Übeyit İnan
9:30 – 9:45
11:00 – 11:15
Yanıtsız hasta kimdir?
Dr. Süleyman Kaynak
RVO'da dirençli olgular, kombinasyon seçenekleri ve steroidler
Dr. Nurten Ünlü
11:15 – 11:30
PCV, RAP ve büyük PED'li hastalar tedavimizi nasıl etkiler?
Dr. Figen Şermet
9:45
Tartışmacılar:
Vaka Sunumları
Dr. Koray Akarçay, Dr. Cemil Apaydın, Dr. Güngör Sobacı,
Dr. Özcan Kayıkçıoğlu, Dr. Hakan Özdemir
11:30
Moderatörler:
Konferans: YBMD 2
Dr. Bora Eldem, Dr. Merih Banu Soylu
9:45 – 9:55
Vaka 1
Dr. Berkant Kaderli
11:30 – 12:00
Anti VEGF: Ne zaman değiştirmek uygundur?
Dr. Marco Zarbin
9:55 – 10:05
Vaka 2
Dr. Göktuğ Seymenoğlu
12:00
Panelistler:
Tartışma: Gerçek hayatta YBMD tedavisi
Dr. Bora Eldem, Dr. Merih Banu Soylu, Dr. Marco Zarbin, Dr. Süleyman Kaynak,
Dr. Figen Şermet, Dr. Nur Kır, Dr. Paul Mitchell, Dr. Jale Menteş,
Dr. Gülipek Tigrel, Dr. Serra Arf
10:05 – 10:15
Vaka 3
Dr. Peykan Türkçüoğlu
10:55 – 10:45
Kahve arası
13:00 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00
Moderatörler:
Panel: DMÖ 1
Dr. Murat Karaçorlu, Dr. Emin Özmert
10:45
Moderatörler:
Panel: ROP
Dr. Solmaz Akar, Dr. Mehmet Ergin
10:45 – 10:55
14:00 – 14:15
DMÖ: Epidemiyoloji, risk faktörleri ve maliyet
Dr. Seyhan Topbaş
Türkiye'de ve Dünya’da ROP. Ne kadar büyük bir sorun?
Dr. Banu Öztürk
10:55 – 11:05
14:15 – 14:30
DMÖ oluş mekanizmaları
Dr. Sibel Kadayıfçılar
ROP risk faktörleri
Dr. Ayşe Öner
11:05 – 11:15
14:30
Moderatörler:
Konferans: DMÖ 1
Dr. Murat Karaçorlu, Dr. Emin Özmert
Tarama kriterleri ve koşulları
Dr. Sema Arvas
11:15 – 11:25
14:30 – 15:00
DMÖ tedavisinde anti VEGF uygulama protokolleri
Dr. Paul Mitchell
ROP sınıflandırması
Dr. Nazmiye Erol
11:25 – 11:35
15:00
Panelistler:
Tartışma: Gerçek hayatta DMÖ tedavisi
Dr. Murat Karaçorlu, Dr. Emin Özmert, Dr. Paul Mitchell, Dr. Seyhan Topbaş,
Dr. Sibel Kadayıfçılar, Dr. Marco Zarbin
Medikal tedaviler
Dr. İmren Akkoyun
11:35 – 11:45
Laser tedavisi
Dr. Gamze Türe
16:00 – 16:30
Kahve Arası
11:45 – 12:00
16:30
Moderatörler:
Konferans: DMÖ 2
Dr. Berati Hasanreisoğlu, Dr. Öner Gelişken
Cerrahi tedavi
Dr. Solmaz Akar
16:30 – 17:00
DMÖ tedavisinin oküler ve sistemik komplikasyonları
Dr. Marco Zarbin
12:00
Moderatörler:
Panel: Vitreomaküler bozukluklar
Dr. Cezmi Akkın, Dr. Zeliha Yazar
12:00 – 12:15
17:00
Moderatörler:
Panel: DMÖ 2
Dr. Berati Hasanreisoğlu, Dr. Öner Gelişken
Vitreomaküler ara yüzey bozukluklarının seyri
Dr. Gökhan Gürelik
12:15 – 12:30
17:00 – 17:15
DMÖ Olgularında takip kriterleri: Mevcut sınıflamalar yeterli mi?
Dr. Şengül Özdek
Epiretinal membranlar ve sınıflaması
Dr. Nilüfer Koçak
12:30 – 12:45
17:15 – 17:30
Ciddi nonproliferatif ve proliferatif DR'de tedavi ve Anti VEGF'lerin yeri
Dr. Levent Karabaş
VMA Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi
Dr. Tunç Ovalı
12:45 – 13:00
Makuler holün eşlik ettiği vitreomaküler arayüzey hastalıkları
Dr. Cengiz Aras
13:00
Öğle Yemeği
8:30
Moderatörler:
Panel: YBMD 1
Dr. Süleyman Kaynak, Dr. Gülipek Tigrel
8:30 – 8:45
Ranibizumab tedavisine başlarken; Doğru YBMD hastası kimdir?
Dr. Nur Kır
8:45 – 9:00
Ranibizumab tedavisine başlarken; Ayırıcı tanı ne kadar önemli?
Dr. Serra Arf
9:00 – 9:15
Tedavi protokolleri: Aylık-PRN-T&E: Hangisi ne zaman?
Dr. Jale Menteş
9:15 – 9:30
Ranibizumab ile YBMD tedavisinde gerçek yaşam etkinlik ve güvenlik verileri:
LUMINOUS çalışması
Dr. Bora Eldem
9:30
Moderatörler:
Konferans: YBMD 1
Dr. Süleyman Kaynak, Dr. Gülipek Tigrel
17:30 – 17:45
DMÖ'de cerrahinin yeri
Dr. Remzi Avcı
9:30 – 10:00
Atrofik YBMD'nin gelişim sürecindeki yeni düşünceler
Dr. Paul Mitchell
20:00
Akşam Yemeği
Download

RetinaTR Toplantısı, 13